Arbeid og sjokolade

Elevforsøk fra ungdomsskolen om energi i sjokolade.
Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.12.03

Utstyr:
Melkesjokolade, målebånd og vekt

 

Hensikt:
Hensikten i dette forsøket var å finne ut hvor mye energi det er i en sjokoladebit og hvor mange ganger man må gå i en trapp for å forbrenne energien fra sjokoladebiten.

Fremgangsmåte:
Først fikk vi en melkesjokoladebit og vi fant ut hvor mye energi det var i 100gram. Det var 2300kJ. Siden at melkesjokoladen var på 200gram doblet vi energien som er i 100gram så vi fikk energien i 200gram sjokolade, som er 4600kJ. Det var 24 biter, så vi delte 4600kJ på 24, slik at vi fikk energien i en sjokoladebit. Vi vant da ut at energiene i en sjokoladebit er 191,666667kJ. Deretter gjorde vi om vekten vår til kraft, altså 50kg = 500N. Så brukte vi formelen Arbeid = kraften ∙ veien for å finne ut hvor mange ganger vi måtte gå opp i en trapp for å forbrenne energien fra sjokoladen.

 

Resultat / Konklusjon:

 

Utregning:

Arbeidet = kraften ∙ veien                1000Nm = 1000J = 1kJ

50kg = 500N

 

4600kJ (hele sjokoladen) : 24 biter = 191,666667 kJ (en sjokoladebit)

 

Vi fant ut at 1 avsats er 4 meter, og hvis det da er 3 avsatser, blir det 12 meter.

 

500N (kraften) ∙ 12m (veien) = 6000Nm = 6000J = 6kJ

 

191,666 kJ : 6 kJ = 31,9444445 ganger opp trappen

 

Etter utregningene fant vi ut at hvis man veier 50 kg, og vil forbrenne melkesjokoladebiten, så må man gå opp trappen (12 m) enten ca. 32 ganger om man regner med at all kraften går til arbeidet, eller litt mer enn tre ganger om man regner med at bare ca. 10 % av energien går til arbeidet.

 

Om man antar at bare 10% av energien i sjokoladen blir brukt til arbeidet og ikke andre ting som oppvarming av kroppen, tenking osv så vil svaret bli:

31,444445 : 10 = 3,1444445 ganger opp trappen

 

Resultatet i dette forsøket var altså at vi fant ut hvor mange ganger man må gå i en trapp for å forbrenne energien fra en melkesjokoladebit.

 

Hva er energi?

Energi betyr handlekraft, og kommer fra det greske ordet energeia. Mange stoffer, som for eksempel druesukker, inneholder energi og kan utføre et arbeid, gi varme, og krefter til kroppen. Energien er i stadig strømning. Energi kommer fra en energigiver (for eksempel solen) og går til en energimottaker (for eksempel et blad).

 

Hvordan fant du/dere ut hvor mye energi det var i sjokoladebiten?

Vi fant ut hvor mye energi det var i sjokoladebiten vet å først se bakpå pakningen og fant ut hvor mye energi det var i hele sjokoladen. Så delte vi energien i hele sjokoladen på antall sjokoladebiter, og fant ut hvor mye energi det var i en sjokoladebit.

 

Hvordan fant du ut hvor mye energi du brukte på å bevege deg fra første til andre etasje?

For å finne ut hvor mye energi vi brukte på å bevege oss fra første til andre etasje brukte vi formelen

Arbeid = kraften ∙ veien

 

Feilkilder:

- Ingen vet nøyaktig hvor mye av energien i sjokoladen som går til utførelse av arbeidet

- Sjokoladebitene kan ha hatt forskjellig strørrelse

- Forbrenningen er forskjellig fra person til person

 

Figur 1 – Utsnitt av en melkesjokolade

<bilde>

Figur 2 – Melkesjokoladepakning og en melkesjokoladebit

<bilde>

4600kJ (200gr)

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst