Indikatorar

Rapport fra forsøk.
Sjanger
Rapport
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2005.03.08

Utstyr:

 • Fortynna saltsyre (0,1 M HCl)
 • Fortynna natriumhydroksid(0,1 M NaOH)
 • Reagensglas
 • Reagensglasstativ
 • Dropeteljar
 • Vernebriller
 • Indikatorar:

  - BTB-løysing

  - (bromtymolblått)

  - Lakmusløysing

  - Fenolfaleinløysing

  - Eventuelt andre

  - Indikatorar

Føremål:

Føremålet med denne øvinga er at vi skal lære oss bruken av indikatorar, og undersøke fargane på ulike indikatorar.

 

Framgangsmåte:

· Vi fylte 1 ml HCl i 3 reagensglas.

· Vi fylte 1 ml NaOH i 3 reagensglas.

· Og vi fylte 3 reagensglas med reint vatn.

· Så sette vi alle 9 glasa i eit stativ, og tok 2 dråpar med indikatorar i kvart av glasa.

· F.eks 2 dropar lakmus i sur, nøytral og i basisk. osv

 

Resultat:

 

Sur løysing Nøytral løysing Basisk løysing
Lakmus

Raud

Fiolett

Blå

BTB

Gul

Grønn

Blå

Fenolftalein

Fargelaus

Fargelaus

Raud/rosa

 

PH-papir:

Sur: pH 1 (rosa)

Nøytral: pH 6 (orange)

Basisk: pH 11 (mørke blå)

 

Konklusjon:

Denne øvinga kan vi bruke for å sjekke om ei løysing er sur, nøytral eller basisk ved å tilsetje ein indikator. Fargeforskjellen i resultatet gir svaret.

 

Feilkjelde:

Dersom utstyret er ureint, eller om eg tok for mykje eller for lite av nokre av stoffa, kan vi få unøyaktige resultat.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst