Bokreferat frå boka ”Flukten”

Et kort bokreferat på nynorsk av Arthur Omres bok "Flukten".
Sjanger
Referat
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2004.09.21
Tema
Flukten

Romanen ”Flukten” kom ut i 1936 og er ein oppfølgjer til Arthur Omre sin fyste roman ”Smuglere”. "Smuglere" og "Flukten" blei opphavlig skrevet som ein stor roman, noe man forstår når man las dei, men dei blei gitt ut som to romanar. Vi kan trekke klare parallellar mellom Omre og hovudpersonen sitt liv, dei satt begge i fengsel fleire gonger og romanane blei fyst gitt ut etter at han slapp laus frå fengselet siste gong i 1935. Av hans romanar, var det "Flukten" som blei den største suksessen. Det var også den romanen Omre sjølv likte best, og det er den av Omre sine romanar som er oversatt til flest språk.

 

Omre sin hovudperson er eit menneskje med svakhetar. Svakhetar han skildrar med forståing og varm innleving. Med små seiarar når han overvinner dei, og med større nederlag når han faller tilbake til gamle synder.

 

Boka omhandlar same hovudperson som i ”Smuglere”, denne gongen er han på flukt frå politiet. Han flyktar land og strand rundt, men etter ein stund på reisefot slår han seg ned i den litle vestlandsbygda Os, der han lever under det falske namnet Karl Berg. Der opphelder han seg ein god stund før han bestemmer seg for å starte som fiksehandlar. Han startar da opp saman med ein ung mann ved namn Josefsen. Fiskehandlar Berg gjer etterkvart stor suksess på fiskehandelen og blir ein kjent mann i bygda. Ein dag blir det slått opp ein plakat med ein etterlysing etter ham, men det er ingen som kjenner han igjen, bortsett frå hans kompanjong Josefsen. Faren hans hadde vore smuglar, så han kjende igjen oppførselen til hovudpersonen. Men Josefsen forsto situasjonen og hjelpte han. Etterkvart måtte hovudpersonen reise vidare fordi lensmannen kravde flytteattest, noe som ikkje var lett for ein mann som levde under falskt namn. Han budde da hos fleire tidlegare kjente. Til slutt drar han til Oslo for å ordne seg eit pass, da oppsøker han sin tidligare kone og son. Mens han opphelder seg der så kommer politiet på døra og pågripar han. Han har da vore på flukt i noen år.

 

<bilde>

Arthur Omre (1887-1967)

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst