Jesu liv

Mannen som kanskje er mest kjent for å ha gått på vannet og stått opp fra de døde. Her får du historien om Jesus.
Sjanger
Referat
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.02.04
Tema
Jesus

Jesu barndom

 

Budskapet til Maria

 

<bilde>

 

I Elisabeths sjette måned med Johannes, ble engelen Gabriel sendt til Nasaret, til en jomfru som het Maria. Hun var forlovet med Josef av Davids ætt. Engelen sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!»

 

Maria ble forskrekket og grunnet over engelens ord. Men engelen sa at hun ikke skulle være redd, for hun hadde funnet nåde hos Gud. Hun skulle få en sønn og gi ham navnet Jesus. Det skulle ikke være ende på hans kongedømme.

 

Maria kunne ikke tro dette, for hun hadde ikke vært sammen med noen mann. Da sa engelen: «Den hellige ånd skal komme over deg, og derfor skal sønnen din også være hellig, og kalles Guds sønn.» Maria fikk også vite at hennes slektning Elisabeth ventet en sønn. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå var hun alt i sin sjette måned. For i ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

 

Jesu fødsel

 

<bilde>

 

Da keiser Augustus befalte at hele vedren skulle innskrives i manntall, dro Josef fra Nasaret i Galilea til Davids by, Betlehem sammen med Maria, sin forlovede, for å la seg innskrive. Maria ventet barn, og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Det var ikke plass til dem på herberget, så hun fødte ham i stall, og la ham i en krybbe.

 

Det var noen gjetere i nærheten som var ute og passet sauene sine. Plutselig sto en engel foran dem. De ble veldig redde, men engelen sa «Frykt ikke!» Engelen fortalte at en frelser var blitt født i Davids by. Så stod det med ett en hel hærskare av engler som sang:

«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!»

 

<bilde>

 

Etter at englene hadde forlatt dem, skyndte de seg til Betlehem for å se det som hadde hendt. Da de fant Maria og Josef og barnet i krybben, fortalte de alt som var blitt sagt om det lille barnet. Maria gjemte alt dette i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake, og priste Herren over det de hadde sett og hørt. Alt de hadde blitt fortalt, var sant.

 

Da åtte dager hadde gått, ble han omskjært, og de kalte ham Jesus, slik engelen hadde sagt de skulle gjøre.

 

Vismennene fra Østen

 

<bilde>

 

På den tiden Jesus var født, var Herodes konge. Da kom tre vismenn fra Østen til Jerusalem. De ville vite hvor jødenes nyfødte konge var. De hadde sett stjernen hans stå opp i morgengry, og var kommet for å hylle ham. Kong Herodes ble urolig da han hørte dette, sammen med hele Jerusalem. Han tilkalte alle viseprestene og folkets skriftlærde og spurte dem hvor Messias skulle fødes. «I Betlehem i Judea,» svarte de. Da sendte Herodes vismennene til Betlehem og sa: «Dra avsted og forhør dere om dette barnet! Og når dere har funnet det, meld fra til meg, så jeg også kan komme og hylle det.»

 

Vismennene fulgte stjernen, til den ble stående. Da vismennene så stjernen, ble de fylt med glede, og gikk inn i stallen, hvor barnet lå i krybben. De knelte ved ham og gav ham gaver: Gull, røkelse og myrra.

 

Da de skulle dra, ble de varslet i en drøm om at de ikke skulle dra tilbake til Herodes, så de tok en annen vei hjem til landet sitt.

 

 

<bilde>

 

Herodes vil drepe barnet

Da vismennene hadde dratt, viste en Herrens engel seg for Josef i en drøm, og sa at de måtte rømme til Egypt, for Herodes ville drepe barnet. Da Herodes forsto at han var blitt lurt av vismennene, gav han ordre om at alle guttebarn under to år skulle drepes.

 

Da Herodes var død, så Josef en engel i en drøm som sa at han skulle ta Maria og barnet med seg til Israel. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. Da de kom dit, bosatte de seg i Nasaret.

 

Jesus som tolvåring i templet

 

<bilde>

 

Hver påske reiste Josef og Maria til Jerusalem for å feire. Den påsken da Jesus var tolv år, ble han igjen der uten at foreldrene hans merket det. De trodde han var med i reisefølget, så det gikk en hel dag før de oppdaget at han ikke var der. De lette og lette, men fant ham ikke, så de reiste til slutt tilbake til Jerusalem for å se om han var der. De fant ham endelig etter tre dager. Han satt i templet blant lærerne. Han lyttet, snakket og stilte spørsmål, og alle som hørte på var imponert over de kloke svarene hans. Da de foreldrene hans fikk se ham, løp Maria lettet bort og sa: «Barnet mitt, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg over alt! Vi har vært så engstelige.» Da så Jesus rart på dem og sa: «Hvorfor lette dere etter meg? Skjønte dere ikke at jeg var i min Fars hus?» Foreldrene hans skjønte ikke hva han mente med dette.

 

Jesus ble med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Maria gjemte alt sammen i hjertet sitt. Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.

 

Forberedelsene til Jesus som forkynner og frelser

 

Døperen Johannes og Jesu dåp

På den tiden da Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, kom Guds ord til Johannes ute i ødemarken. Og Johannes reiste omkring i landet rundt Jordan og fortalte folket at de kunne bli døpt, og få tilgivelse for sine synder. Hele folket dro ut til Johannes for å bli døpt, og han sa til dem: «Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Bær da frukt som svarer til omvendelsen.» «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Johannes svarte at man skulle dele på det man hadde, tollerne skulle ikke kreve inn mer enn det de hadde rett til, og soldatene skulle ikke presse penger ut av noen ved vold eller falske anklager. Folket tenkte at Johannes måtte være Messias. Men da sa han: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en person som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med hellig ånd og ild.»

 

Hele folket lot seg døpe, også Jesus, som hadde reist fra Galilea til Jordan. Men Johannes ville hindre ham, han mente at det var han som skulle bli døpt av Jesus, og ikke omvendt! Men Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han opp av vannet, og himmelen åpnet seg. Den Hellige Ånd dalte ned over ham i form av en due, og en røst hørtes fra himmelen: «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.»

 

<bilde>

 

Jesus blir fristet

Ånden førte Jesus ut i ødemarken for at han skulle bli fristet av djevelen. Da han hadde fastet i førti døgn, ble han veldig sulten. Fristeren kom til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn.» Så tok djevelen ham med til den hellige by og stilte ham på det ytterste hjørne av tempelmuren. Han prøvde å friste ham ved å si at han skulle kaste seg ned derfra.

«For det står skrevet:

Han skal gi sine engler befaling om deg;

de skal bære deg på hendene,

så du ikke støter foten mot noen stein,» sa han.

Men Jesus svarte at det sto skrevet at du ikke skulle sette Herren din Gud på prøve.

Da tok djevelen ham med opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker. Han sa: «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:

Herren din skal du tilbe,

og bare ham skal du tjene.»

Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.

 

De første disiplene

En dag da Johannes sto med to av sine disipler, kom Jesus forbi, og Johannes sa: «Se, der er Guds lam.» Disiplene hørte dette, og fulgte etter Jesus. Jesus merket at de fulgte etter ham og spurte hva de ville. «Hvor bor du, Rabbi?» ville de vite. Rabbi betyr lærer. Ø«Kom å se,» svarte Jesus. De ble hos ham den dagen. En av disiplene var Andreas. Da han traff broren, Simon Peter, sa han: «Vi har funnet Messias.» Messias betyr Den Salvede. Simon ble ført til Jesus, og Jesus sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Kefas er det samme som Peter.

 

Dagen etter dro Jesus til Galilea. Der møtte han Filip, og sa: «Følg meg!»

Filip traff Nataniel og sa at de hadde funnet ham som Moses hadde skrevet om i loven, ham som profetene hadde spådd om. Da Jesus så Nataniel sa han: «Se, her er en sann isrealitt, en mann uten svik.» Nataniel spurte hvordan han kjente ham. Jesus svarte at han hadde sett ham sitte under fikentreet. Da sa Nataniel: «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.»

Jesus sa at han skulle få se større ting.

 

En dag i Kapernaum

Da Jesus var i Kapernaum, en by i Galilea, gjorde han ting som fikk folket der til å undre seg. Han fikk urene ånder til å fare ut av menneskene, og han helbredet store og små ved at han la hendene sine på dem.

 

Jesus som forkynner og helbreder

Jesus reiste rundt i Galilea, og lærte folket i synagogene deres, fortalte om evangeliet og helbredet syke. Ryktet om ham spredte eg over hele Syria. Mange folk fulgte ham.

 

Jesu venner

 

Jesus hos Marta og Maria

 

<bilde>

 

På ferden kom de til en landsby som het Betania, hvor en kvinne som het Marta inviterte ham inn til deg. Hun hadde en søster som het Maria, og hun la seg ned ved Herrens føtter og hørte på hva han sa. Da ble Marta irritert, for hun hadde mye å gjøre, og hun syntes det var urettferdig at Maria ikke gjorde noen ting. Hun gikk bort til dem og spurte Herren om han ikke brydde seg om at Maria lot hun gjøre alt arbeidet alene. Herren svarte: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

 

Jesus vekker opp Lasarus

 

<bilde>

 

Broren til Marta og Maria, Lasarus, var blitt syk, og søstrene sendte bud på Jesus. Han sa at sykdommen ikke ville føre til døden, men at han var Guds ære; han skulle vise herligheten til Guds Sønn.

 

Jesus var veldig glad i Marta, Maria og Lasarus. Da han fikk høre at Lasarus var syk, var han enda to dager til der han var. Først da fortalte han disiplene at de skulle til Judea. De ville vite hvorfor, siden jødene hadde villet steine ham.

«Vår venn Lasarus har sovnet, men jeg går og vekker ham,» sa Jesus. Disiplene trodde han snakket om vanlig søvn.

Da sa Jesus at Lasarus var død. Da gikk de sammen til ham.

 

Da Jesus kom frem, hadde Lasarus vært begravd i fire dager. Mange jøder var kommet fra Jerusalem for å trøste dem.

«Herre, hadde du vært her, så ville ikke broren min vært død. Men jeg vet at alt det du ber Gud om, vil han gi deg,» sa Marta. «Broren din skal stå opp igjen,» sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dagen,» svarte Marta.  ØDa sa Jesus til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på meg skal i evighet ikke dø. Tror du dette?»Ø «Ja, Herre,» sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.»ØDa hun hadde sagt dette, kalte hun på sin søster Maria, som satt hjemme. Hun reiste deg brått og gikk ut, og de jødene som hadde trøstet henne, fulgte etter. Da Maria kom til Jesus, kastet hun seg ned ved føttene hans og sa: «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» Jesus så at hun gråt sammen med de andre jødene som fulgte henne. Han ble oppskaket og spurte hvor de hadde lagt ham. Ø«Kom og se, Herre,»svarte de. Da de så at Jesus gråt, sa de til hverandre «Se, hvor glad han var i ham,» men noen sa «Han som gav synet til den blinde, kunne ikke han ha hindret denne mannen i å dø?» Jesus ble enda mer oppskaket, og gikk bort til graven. Det var en hule med en stein foran. «Ta vekk steinen!» sa han. Marta ville hindre ham, men Jesus sa:Ø «Sa jeg ikke at dersom du tror, skal du få se Guds herlighet?» De tok vekk steinen, og Jesus så opp mot himmelen og sa: «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg. Men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at det er du som har sendt meg.» Da han hadde sagtØ dette, ropte han: «Lasarus, kom ut!» Og ut kom Lasarus. Jesus hadde vekket en mann fra døden.

 

Jesus er Guds s¢nn

 

Jesus går på vannet

 

<bilde>

 

En dag var disiplene i båten langt fra land, mens Jesus var oppe i fjellet for å be. Plutselig kom han mot dem gående på sjøen. Disiplene ble redde og trodde at han var et gjenferd. Men Jesus sa at de ikke skulle være redde. Peter steg ut av båten gikk på vannet bort til Jesus. Han holdt på å synke fordi at han tvilte. De som var i båten falt på kne og sa: «Du er i sannhet Guds sønn.»

 

Jesus og barna

Da Jesus og disiplene var i Kapernaum, bar folket små barn i hendene, for at Jesus skulle ta på dem. Disiplene ville stanse dem og vise dem bort. Jesus ble sint da han så det, og sa: «La barna komme til meg, og hindre dem ikke! Guds rike er til for dem.» Han sa til dem at den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skulle ikke komme inn i det. Han tok barna til seg og velsignet dem.

 

<bilde>

 

Hvem var Jesus?

«Hvem sier folk at jeg er?» spurte han disiplene sine en gang han var alene og bad. «Døperen Johannes,» svarte de. «Men noen sier Elia, og andre sier at en av de gamle profetene et stått opp.» «Og dere," spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Det var Peter som svarte. «Du er Guds Messias.» Men Jesus ba dem om å ikke fortelle dette til noen. Og han sa: «Menneskesønnen skal lide mye og bli vraket av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og den tredje dag skal han oppstå.»

Jesus Kristus var en historisk person, en jøde fra Nasaret og Guds sønn.

 

Jesus siste dager i Jerusalem

 

Palmesøndag

Da de nærmet seg Jerusalem sendte Jesus to disipler av sted for å hente et esel. De hentet eselet og la kappene sine på det, og Jesus satte seg på det. Mange i folkemengden bredte kappene sine utover veien, og andre skar grener av trærne og strødde dem på veien. Folkene ropteØ:

«Hosianna, Davids sønn!

Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!

Hosianna i det høyeste!»

Når folk spurte hvem han var svarte mengden: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»

 

<bilde>

 

Jesus tar avskjed med disiplene

 

Det siste måltid

På den første dagen i påsken, spurte disiplene Jesus hvor de skulle gå å tilbrede påskemåltidet. Han sa at de skulle gå inn til byen, hvor de ville møte en mann som ville vise dem en sal, ferdig til måltid. Disiplene dro inn til byen og gjorde i stand påskemåltidet. Jesus kom da det var blitt kveld sammen med disiplene.

Da de spiste, tok Jesus et brød, takket, brøt det, og gav disiplene og sa: «Ta dette og et det, dette er mitt legeme.» Deretter drakk ham, gav dem og sa: «Drikk alle av den. For dette er mitt blod, paktens blod, som utløses for mange til syndenes forlatelse.»

Så avsluttet han måltidet.

 

<bilde>

 

Jesu lidelse

 

I Getsemane

Jesus sa til disiplene sine: «Dere skal alle vende dere mot meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden ned, så hjorden blir spredt. Men etter at jeg er oppstått skal jeg gå i forveien for dere i Galilea.» Da sa Peter at han ikke skulle vende seg mot ham. Men Jesus sa: «I denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter og de andre forsikret ham om at de ikke ville gjøre det.

 

De kom til et sted som het Getsemane. Han tok med seg Peter, Jakob og Johannes og bad dem om å våke mens han bad. Men hver gang han kom tilbake, hadde de sovnet. Da han kom tilbake den tredje gangen sa han: «Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderens hender. Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.»

 

Jesus blir tatt til fange

I det samme kom Judas, en av disiplene, sammen med en flokk bevæpnede menn; overprestene, de skriftlærde og de eldste. De grep ham og tok ham til fange.

 

Jesus for Det høye råd

De førte Jesus til øvertepresten. Peter fulgte etter, langt bak, og satte seg ved bålet på gårdsplassen. Rådet prøvde å skaffe vitnesbyrd mot Jesus, men de fant ingenting. Da steg øvertepresten frem og spurte Jesus om han ikke hadde noe å si til det de anklaget ham for. Men han sa ikke et ord. «Er du Messias, Den Høylovedes Sønn?» spurte øverstepresten igjen. Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal få se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» Da ble øverstepresten sint og sa at han spottet Gud, at de ikke trengte noe vitne. Og alle fant ham skyldig til å dø.

 

 

<bilde>

 

Peter nekter for at han kjenner Jesus

Imellomtiden var Peter nede på Gårdsplassen. En tjenestepike kom bort til ham og sa at han var med Jesus. Men Peter nektet. Han sa at han ikke visste hva hun snakket om. Men piken sa til dem som stod omkring at han var en av dem. Han nektet på ny. «Visst er du en av dem. Du er jo galileer.» Men han bannet og sverget og sa at han ikke kjente Jesus. Akkurat da hørte han hane gale for andre gang, og kom på det Jesus hadde sagt: «Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han brast i gråt.

 

Jesus blir korsfestet og gravlagt

De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata for å korsfeste ham. Golgata betyr Hodeskallen. Dette skjedde i den tredje time. Anklagen mot ham lød: «Jødenes konge». To røvere ble korsfestet sammen med ham, en på høyre og en på venstre side av ham. Overprestene, de skriftlærde og de som gikk forbi, spottet ham og gjorde narr av ham. Hvis han var Messias, Israels konge, hvorfor kunne han ikke frelse seg selv, og stige ned fra korset!

 

Da Jesus så Maria ved siden av disippelen han hadde vært glad i, sa han til moren sin at det var hennes sønn. Deretter sa han til disippelen at det var hans mor. Fra da av tok disippelen henne hjem til seg.

 

Et mørke la seg over hele landet fra den sjette time til den niende time. Jesus ropte høyt: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Da Jesus var død, tok de ham ned fra korset, svøpte ham, og la ham i en grav i bergveggen. De rullet en stein foran.

Pilatus satte vakter ved steinen, fordi at de husket hva Jesus hadde sagt: «Etter tre dager skal jeg oppstå.»

 

<bilde>

 

Jesu oppstandelse

 

Kvinnene kommer til graven

Da Maria Magdalena og Maria kom til graven på den tredje dag, kom det et kraftig jordskjelv, og en Herrens engel steg ned fra himmelen og rullet steinen til side. Engelen sa til dem: «Frykt ikke!» Han fortalte dem at Jesus hadde oppstått, slik som han hadde sagt, og gått i forveien til Galilea.

 

Maria Magdalena møter Jesus

Maria Magdalena ble stående utenfor graven og gråt. Da hun så inn i graven, fikk hun se to engler der legemet til Jesus hadde ligget. Englene spurte hvorfor hun gråt. Hun sa at de hadde tatt hennes Herre bort, og hun visste ikke hvor de hadde lagt ham. Hun snudde seg, og der sto Jesus, men hun trodde det var gartneren. «Maria,» sa Jesus. Da skjønte Maria hvem det var, og snudde seg og sa: «Rabbuni» - det betyr mester. Jesus sa: «Rør meg ikke, for jeg er ennå ikke fart opp til Faderen. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham som min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria og fortalte disiplene hva som hadde hendt.

 

 

<bilde>

 

Disiplene er samlet i Jerusalem

Disiplene sto samlet og snakket om at Jesu grav var tom. Mens de snakket, sto plutselig Jesus iblandt dem. Han sa: «Fred være med dere!» De ble helt forferdet, og trodde de så en ånd. Men Jesus overbeviste dem om at det var ham.

 

Jesus blir tatt opp til himmelen

Jesus sto fram for disiplene og gav dem mange klare bevis for at han levde. Han viste seg for dem og snakket om Guds rike i førti dager. En dag da han satt og spiste sammen med dem, ble han løftet opp mot himmelen rett foran øynene på dem. Da de så etter ham opp på himmelen idet han ble borte, sto plutselig to menn i hvite klær foran dem. De sa at Jesus skulle komme igjen på samme måte som de hadde sett ham fare opp til himmelen.

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst