Abort

Særoppgave om abort, inkludert et intervju med ei jente som ble mamma som 16-åring.

Karakter: 6

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.12.09

Innholdsfortegnelse

- Kilder og Innholdsfortegnelse

- Abort

- Provosert og spontan abort

- Den norske abortloven og abortlov på verdensbasis

- Religioner og abort, rett eller galt? Og argumenter mot abort

- Argumenter for abort og mine meninger om abort

- Mine meninger om abort

- Intervju og avslutning

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Abort

http://www.lommelegen.no/322880/selvbestemt-abort

http://www.ung.no/helse/1826_Abort.html

http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=view&id=3327&Itemid=81

http://www.babyverden.no/Tema/Temakategorier/Blodninger-og-abort/Spontanabort/

http://www.daria.no/skole/?tekst=9690

 

 

Abort

Abort er en avbrytelse i svangerskapet. Det er noe som heter spontan abort, også kalt naturlig abort, hvor organismen fjerner fosteret og dermed avbryter svangerskapet. Så er det noe som heter provosert abort. Det fjerner man fosteret ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep.

 

Før var det mange grusomme måter å ta abort på. Kvinnen kunne få gift som nesten drepte henne og. Andre måter var å stikke strikkepinner eller andre skarpe gjenstander inn i livmoren. Dette førte mange ganger til at kvinnen blødde i gjel eller døde av andre årsaker. Mange kvinner prøvde også ekstremsporter for å prøve å fremkalle en spontanabort.

 

Om en tenåringsjente blir gravid bør hele familien og familien til faren til barnet være med å bestemme om det skal bli abort eller barn. Men til syvende og sist er det jenta selv som bestemmer. I det tilfellet om jenta vil ha ungen, men ikke gutten, skal det være som det står i loven at det er jenta som har rettigheten til å bestemme. Familien bør diskutere hvilke konsekvenser en unge vil få, argumenter for og mot. Selvfølgelig skal gutten også ha noe og si, men det er jenta som skal bære frem barnet om de velger å beholde det, så det er henne graviditeten går mest utover.

 

Aborten er redusert i Norge. Og for å få ned antallet enda et hakk må vi være flinkere å bruke prevensjon, enkelt og greit. Aborttallene har vært stabile de siste 25-30 årene selvom antallet på fruktbare kvinner har økt. I 2007 var det mer enn 15 000 som tok abort i Norge. Oslo har alltid vært det fylket med høyest aborttall, men har nå blitt forbigått av Finnmark. 20-24 år er den aldersgruppen abort som oftest forekommer i. Mellom en av fire og en av fem kvinner opplever abortinngrep i løpet av livet. Det er normalt å få en reaksjon etter en abort. Sorg, anger og slike følelser rammer mange som har tatt abort.

 

Provosert Abort

Provosert abort blir utført ved alle store sykehus i Norge. Det er et inngrep der svangerskapet blir avbrutt med medisinske midler. Er du mer enn 12 uker på vei må legen søke om svangerskapsavbrytning.

 

Abortinngrepet kan skje på flere måter. I Norge bruker vi som oftest kirurgisk eller en ren medisinsk metode. Den kirurgiske skjer som oftest sent i svangerskapet og du har narkose under hele inngrepet. Den rene medisinske metoden bruker man tidlig i svangerskapet. Du får en tablett og tar den. Du kommer tilbake til sykehuset etter to døgn. Da får du et annet preparat prostaglandin, enten som en skjedestikkpille eller som en tablett. Kvinnen får rier. I løpet av de neste timene vil nesten alt være abortert.

 

Spontan Abort

15-20 prosent av alle svangerskap ender med abort. Regner man også med alle spontanabortene som selv ikke kvinnen vet om blir tallet kanskje 50 prosent. De aller fleste spontanaborter skyldes at det er noe galt med fosteret, eller at det ikke fester seg til livmorveggen. Tidlige spontanaborter er som oftest kromosomfeil.

 

Det kan også være feil med kvinnen eller mannen. Det kan være noe med livmoren, eks. store muskelknuter, infeksjoner eller hormonelle årsaker. Kvinner som røyker spontanaborterer oftere enn ikke-røykere. Hos mannen kan det være fordi han har unormal sæd, eller en blodtype som kvinnen har reagert på. I mer enn 50 prosent av alle spontanaborter vet man ikke årsaken.

 

Den norske abortloven

1978 var året da en ny abortlov ble vedtatt. Det ble selvbestemt abort innen svangerskapsuke 12. Etter uke 12 kan abort innvilges av en nemnd hvis et av disse kriteriene er oppfylt:

1) Det er fare for kvinnens helse

2) Livssituasjonen kvinnen er i er vanskelig

3) Det er stor fare for at barnet har en sykdom

4) Graviditeten forekom av voldtekt eller incest

5) Kvinnen har en psykisk sykdom eller psykisk utviklingshemming

 

Loven sier at det også skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer situasjonen.

 

Loven og forskiftene antyder at det skal mer og mer til for at kriteriene blir oppfylt når lengden på graviditeten øker fra uke 12 til 18. Etter uke 18 er ikke abort tillatt, med mindre det er veldig gode grunner for det. Uke 23 er absolutt siste frist for en abort, for da er fosteret levedyktig. Selvfølgelig er det unntak for dette, om moren sitt liv er i fare ifølge av svangerskapet kan abort utføres uansett når i graviditeten.

 

Abortlovning på verdensbasis

Land som har selvbestemt abort eller liberale abortlover er for det meste i Europa, Nord-Amerika, det tidligere Sovjetunionen, Oseania og deler av Øst-Asia. Afrika, Latin-Amerika, Midtøsten og deler av Øst-Asia har restriktiv linje eller totalforbud mot abort. I de aller fleste land er abort tillat om morens liv står i fare. Chile, Nicaragua, Oman og Malta er de eneste landene som ikke tillatter abort under noen som helst omstendigheter.

 

Religioner og abort

Den katolske kirke er de strengeste motstanderne av abort. De fordømmer hver eneste direkte provosert abort. Alle involverte er med i en svært alvorlig handling. Ikke bare foreldre, men også de som tilrettelegger for at aborten er mulig. Abort kan kun gjennomføres om morens liv står i fare. Voldtekt, incest, sosiale, økonomiske årsaker er aldri god nok grunn for en abort.

 

Jødedommen tillatter heller ikke abort. Men rabbinere kan gi tillatelse til abort hvis morens liv står i fare. Islam tillater abort ved noen tilfeller. De praktiserer dette forskjellig. Buddhismen er også mot abort, de mener at alt som er unnfanget er liv.

 

Rett eller galt?

Det er nok ingen fasitsvar på om det er rett eller galt, men under ser du argumenter for og mot. De er uenige om det meste, men en ting de begge er enige i er at ungdommer må bli bedre informert om prevensjon, dermed vil man få ned antallet tenåringsfødsler og aborter.

 

Argumenter mot abort

De aller fleste religioner tillatter ikke abort og er mot abort. Mennesker som er mot abort sier det er et menneskeliv uansett, og det er ingen som skal ha rett til å ta det bort. Mange mener at det var Gud som skapte dette livet og derfor er det meningen at det skal bli født, uansett hva. Noen mener at abort er det samme som mord. Det finnes mange organisasjoner som jobber mot abort for å få endret abortloven.

 

Argumenter for abort

Her mener man at fosteret ikke er et menneske, bare en masse av vev. Et barn bør være ønsket og om foreldrene ikke ønsker barnet trenger de ikke få det. Abort kan også redusere antallet barn med funksjonshemminger. Det er også sakt at vi burde passe på jorda, som kommer til å bli overbefolket. Hovedargumentet er at kvinnen bør ha rett over sin egen kropp og når hun ønsker å få barn. De mener at fosteret ikke får rettigheter før det blir født.

 

Mitt syn og mine tanker om abort.

Jeg syns provosert abort skal være selvbestemt i de fleste tilfeller. Det er ikke sikkert kvinnen ønsket å bli gravid, men så plutselig var hun det. Om hun ikke da ønsker seg barn syns jeg at hun bør ha en rett til å fjerne det. Voldtekt, incest og andre problemer er mer enn nok gode grunner for en abort.

 

Det må være vanskelig for en unge å vite at den er skapt via en voldtekt eller at den egentlig ikke var ønsket. Men samtidig bør abortloven være strengere, for å få folk til å bruke prevensjon. Det er mange sløve ungdommer, og ikke minst voksne som bare regner med at de ikke blir gravid, men blir det. De burde ikke straffes med en unge av den grunn, men de bør være med forsiktig og tenke over hvilke konsekvenser det kan få.

 

Et barn er et stort ansvar og ikke alle er dyktige til å ta vare på det. Hvis moren og faren sliter med økonomiske problemer eks bør kvinnen føde barnet og adoptere det bort, istedenfor å ta en abort. Enkelte mennesker kan føle seg tvunget til å beholde ungen, selv om det ødelegger deres eget liv og ungen sin.

 

Det burde være bedre oppfølgning på gravide kvinner. Spesielt de i ung alder, som sikkert er usikker på hva de skal gjøre, de vet ikke hva som blir rett og galt. Mange tenker ikke over konsekvensene, de ser bare på babybilder av da de selv var små og tenker på hvor ”koselig” det hadde vært med en søt liten unge krablende rundt i huset.

 

Abort er et vanskelig tema, spesielt for de som har utført en. Det er nok mange som ønsker seg barn, men som ikke kan få det som blir sint på kvinner som utfører abort, det skjønner jeg godt..

 

Det er mange nettsteder, organisasjoner og enkeltpersoner som mener abort er barnemord. Og de som utfører dem er massemordere. Om barnet er levedyktig så kan det kalles et mord på en måte, barnet er jo ikke født, men det lever. Det får næring via mor og de vil alltid være tilknyttet. Selv om moren utfører en abort så vil hun alltid tenke på den gangen hun gjorde det.

 

Mange sliter med psykiske tanker rundt dette, de klarer ikke komme over det. Det er sikkert noen som ikke tenker over det i hele tatt også.

 

Det må være ufattelig trist og vanskelig og skal ta abort. Kan du tenke deg du vet selv at du har et lite foster i magen din også skal du fjerne det? Helt ærlig klarer ikke jeg det. Tenk å gå med de tankene og følelsene resten av livet, det kan ikke være enkelt. Men jeg er glad at vi i Norge har selvbestemt abort, ellers kunne utfallet for psykiske kvinner grunnet abort være enda større.

 

 

Til slutt velger jeg å avslutte med et kort intervju. Jeg intervjuet ei venninne av meg som nå er 17 år. Da hun var 16 år fikk hun unge. Hun velger å kalle seg ”X”. Jeg ringte X og hørte om du hun ville la seg intervjue av meg siden vi holdt på med abort. Hun ville gledelig hjelpe meg med det hun kunne.

 

- Vurderte du aldri å ta abort?

X sier: Det falt meg faktisk aldri inn å ta abort. Det var aldri et alternativ for meg, med en gang jeg fant ut at jeg var gravid var jeg sikker på at jeg skulle beholde den.

 

- Støttet familie og venner deg?

X sier: Mamma og pappa har alltid støttet meg, men det var bestemor som virkelig overbeviste meg om at dette var det riktige å gjøre, hun ble selv gravid som 16 åring. Ryktene begynte med en gang å flomme, og det tok ikke lang tid før folk kom til meg og spurte om det var sant. Det var faktisk noen som vendte ryggen sin til meg og bare sluttet å ta kontakt med meg etter det kom ut at jeg var gravid, men det viser jo egentlig bare hvem som er vennene mine.

 

- Hva sa faren til barnet?

X sier: Han trodde først ikke på meg, og jeg måtte faktisk overbevise han om at det var sant, og ikke minst at det var han som var faren. Han var først veldig sint og klandret meg. Han unngikk meg en stund, men han var enig med meg, abort var ikke løsningen.

 

- Hva er forandret i livet ditt nå fra før?

X sier: Ungen tar mye tid, men vær gang jeg ser henne lyser jeg bare opp. Hun er så utrolig skjønn. Selvfølgelig er det masse ting som er forandret! Jeg sluttet på skolen, og har mistet mange av vennene mine. Jeg tilbringer mye mer tid i lag med familien, noe som jeg nesten aldri gjorde før.

 

- Ville du beholdt ungen om du viste hva det gikk ut på?

X sier: Mamma forberedte meg virkelig godt, men det var jo et sjokk da hun ble født. Men jeg ville nok beholdt henne uansett. Hun tar veldig mye tid, men hun er virkelig verdt det.

 

- Vil du anbefale ungdommer å beholde ungen om de blir gravid?

X sier: Det kommer helt an på livssituasjonen deres. Min var egentlig ganske grei, jeg hadde et stabilt hjem og folk rundt meg. Om de er i samme situasjon som meg vil jeg absolutt anbefale dem og ta ansvar og beholde ungen. Men de må selvfølgelig tenke veldig nøye over saken.

 

 

Jeg takket for intervjuet og er dermed ferdig med oppgaven.

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst