Alaska - The last frontier

Særoppgave om Alaska, med fakta, historie etc.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.03.09
Tema
USA

Alaska kommer fra det Aleutiske ordet Alyeska og betyr ”Stort land”.

 

<bilde>

Flagget, Karlsvogna

 

<bilde>

Størrelsen i forhold til USA

 

Velkommen. Dette er min oppgave om Alaska. Grunnen til at jeg valgte nettopp Alaska var både interesse for å finn ut om hvordan det er å leve nokså avskilt fra resten av verden, og lære om den fantastiske naturen og ressursene som finnes i området. Jeg personlig er veldig glad i naturen, og Alaska har utrolig fin og vakker natur som du nesten ikke kan finne maken til noen andre plasser. Den siste og kanskje viktigst grunnen til at jeg fordyper meg i Alaska, er den stor drømmen jeg har om å få oppleve naturen og de flotte menneske som bor der selv. Så håper du liker oppgaven min.

 

Areal: 1 530 700 km2- Nesten 4 ganger så stort som Norge. Og er USA største stat.

Befolkning: 619 500, og nesten halvparten lever i byen, Anchorage. (260 000 pers.)

Tetthet: Hver innbygger har omtrent 2,4 km2 å boltre seg på / 0,4 pers/km2.

Byer:

Anchorage: 260 000                                                                                                                                           

Fairbanks:   85 000

Juneau:       30 000 (hovedstad)

(Stor del av befolkningen bor i ødemarken uten vei forbindelse)

 

<bilde>

 

Regioner: Alaska er delt inn i 5 regioner:

South west

Far North

Interior

South central

Southeast

 

Privat eie: Mindre enn 1 % er privat eid. Resten er offentlig land.                                                          

Fjell: 17 av USAs 20 høyeste fjelltopper ligger i Alaska. Høyeste, Mt McKinley 6194 moh.

Elver: Hoved-elven heter Yukon. (3200 km) USAs tredje lengste elv. Finnes ca 3000 i elver i alt. Som til sammen er 585 000 km.

Innsjøer: Alaska har omtrent 3 000 000 innsjøer.

Isbreer: Det finnes omtrent 5000 isbreer som dekker 5 % av landarealet. (75 000 km2)        

Vulkaner: Finnes 70 potensielle vulkaner. (Sist utbrudd var i 1912 (Novarupta)

Jordskjelv: Alaska er utsatt for jordskjelv, og i 1964 ble sentral-Alaska rammet av et skjelv på hele 9.2 på Richters skala.

Økonomi: Basert på olje, turisme og fiske (Andre viktige, tømmer, gruvedrift og jordbruk). Omtrent 85 % av budsjettet er oljepenger, oljen ble oppdaget i 1968. Turismen blir viktigere og viktigere, og har over 1.1 millioner besøkende i året. Fisket rundt Alaska er noe av verdens beste, det var her Kjell I. Røkke startet opp.

Guvernør: Frank Murkowski. Guvernør fra 2002, opprinelig fra USA. Har kone og 6 barn.

<bilde>

Mr. Murkowski

 

Historie

USA kjøpte Alaska fra Russland i 1867 for 7.2 millioner dollar. Mange mente at dette var bortkastede penger, siden det var bare ødeland uten noen resurser. Så Alaska ble ignorert i mange år. Og det var i grunnen ingen som brydde seg om landet. Men så, i 1897 ble det funnet gull i Klondike elven. Og Juneau ble senter for letingen etter gull. Og over 10 000 gullgravere slo seg ned i byen. Gullrushet hadde startet. Så i 1898 ble det funnet gull på strendene ved byen Nome nordvest i Alaska. Og omtrent 2 år etter (1900) var det omtrent 18 000 entusiastiske og håpefulle gullgravere på plass. Og Alaska ble for alvor kjent over hele verden.

 

På grunn av alle gullgraverne, kom det også my kriminalitet. Så i 1900 ble det innført regler som skulle få orden på all den lovløsheten som gullrushet hadde brakt med seg. Det ble også innført et rettsystem som fulgte opp brudd på reglene som ble satt.

 

Sammen med gullrushet ble det også iverksatt industri som bygde på laksefiske.

 

Men så tok gullrushet slutt, og oppmerksomheten på Alaska ble helt fjernet grunnet de 2 verdenskrigene. Men så erklærte USA krig mot Japan. Og plutselig fikk Alaska en viktig strategisk plassering. Og man regner at på det meste var det utplassert omtrent 140 000 soldater i Alaska. Under krigen ble også en viktig kommunikasjons vei åpnet. Alaska Higway fra USA gjennom Canada til Alaska ble bygget. Det ble 2450 km vei på 8 måneder.

 

Og 3. januar 1959 ble Alaska offisielt den 49. stat i USA.

 

Natur

Alaska dyre- og fugleliv er utrolig variert og storslått. Naturen er også helt fantastisk, med store elver, flotte innsjøer og høye fjell. Bare dette kunne vært en særoppgave i seg selv. SÅ må prøver å begrense meg litt. Noen av artene du finner er; hvithode ørn, brunbjørn, grizzly bjørn, svartbjørn, isbjørn, ulv, rein, fjellgeit, sau, bison, elg, hjort, oter, bever, rev, gaupe, jerv, hare, rype og mer enn 400 andre fuglearter. Alaska har også verdens største kolonier av hvalross og sel, og det finnes 16 forsjellige arter av hvaler. Trur ikke det er så mange som kan sammenligne seg med det. Noe av naturen kan ligne på noen av fjell platåene vi finner i Norge, men noe er helt unikt fra noen andre steder. Kunne sikkert hatt med 1000 bilder av dyr og natur, men må prøve å finne de beste til framvisning. Mye av arealer er dekket av is og snø. Mens andre er åpne områder store deler av året. Som her til lands. Jeg trur Naturen må oppleves selv. Den er Rååå.

 

 

1 Naturgrunnlag

 

1.1 Økonomi

 

1.1.1 Oljen

Nesten 85 % av Alaskas budsjett finansieres av olje intektene. Oljen ble oppdaget helt nord i den arktiske kysten. Nærmere bestemt Puedhoe Bay i 1968. Og det ble satt i sving enorme prosjekter for å sikre seg oljen. Alyeske Pipeline ble bygget på 3 år, fra 74-77. Og det ble lagt 1290 km rørledning fra Prudhoe Bay, og sørover til Valdez. Der den krysser fjellkjedene Brooks Range og Alaska Range. Den dag i dag, er det fremdeles like stor utvinnelse av oljen i området. Og 25 % av all oljen USA produserer kommer fra disse områdene.

 

1.1.2 Turisme  

Turismen blir bare viktigere og viktigere for Alaska. Årlig besøkes landet av omtrent 1.1 millioner turister. Alaska har utrolig mye å by på. Et uhyre omfatende dyreliv, utrolige naturopplevelser, jakt, fiske, isbreer, vulkaner og masse annet. My av naturen ligger urørt med det sammen livet som har eksistert i mange 1000 år. Og dette er litt av en opplevelse for de fleste. Det er også satt i tiltak for å forvalte resursene slik at turist perlene holder seg i mange år framover.

 

1.1.3 Fiske

Både langs den lange kysten og alle elvene Alaska har å by på, er det uante fiske muligheter. Fiskere fra hele verden besøk disse områdene for å oppleve det fantastiske fisket. My av grunnlaget Alaska har økonomisk bygger også på denne resursen. My De økonomiske midlene Alaska bruker kan vi også kjenne igjen i Norge. Med den store satsningen på olje og det gode fisket. Bare vi kan forvelte det slik at vi bevarer den vakre naturen og de livsviktige ressursene.

 

<bilde>

Boretårn omkranset av reinsdyr.

 

1.1.4 Tømmer

Alaska har store områder med trær, og forsyner verden med blant annet trær til papir.

 

1.1.5 Gruvedrift

Alaska har halvparten av USAs kullreserver, og blant annet sløv, sinkmalm og gull

 

1.1.6 Jordbruk

Alaska baserer seg også på mye jordbruk til egne mat reserver. Korn, potet etc.

 

 

2 Levesett

 

Alaskas innfødte eller urbefolkning utgjør ca 16 % av befolkningen (ca 100 000). Disse er etterkomninger av nomadiske jegere som krysset Sibir over Beringstredet. Disse gruppene har utviklet seg til 3 grupper. Sammen med De som lever i byenen kan innbyggerne i hovedsak deles inn i 4 grupper:

 

2.1

Indianere: Ikke helt de sammen indianerne vi kjenner fra film. Indianerne fra Alaska er hardføre jegere som lever i innlandet og sørøst. Det er vanskelig å vite levekårene deres, men de baserer seg i hovedsak på egne erfaringer med naturen, og å overleve med det de skaffer selv. De lever ofte på flyttefot for å finne nye jakt og fiske grunnlag.

 

2.2

Eskimoene: Eskimoene levere langsmed kysten i vest og nord. Mange bor i igloer mens andre bor i hytter. De basere seg i hovedsak på jakt og fiske langsmed kysten. Som indianerne er også eskimoene i stand til å klare seg selv med det de selv skaffer for tilværelsen. Har ofte vanskelige kår med mangel på ressurser, men de er også ivrige på handel. I 1894 fikk eskimoene besøk av samer som lærte de opp i reinsdrift.

 

2.3

Aleuter: De bor på øyer kalt Aleutene og lever i hovedtrekk på mye av det samme viset som indianerne og eskimoene. Øy livet gjør det ekstra vanskelig med kommunikasjon med fastlandet med de hardføre, og skaffer det meste selv. Vanskelige å sammenligne levevilkår med slike ”villmenn” med ”byboere”, men kan tenke meg de har det kjempe flott i den naturen de elsker.

 

2.4

”Byboerne”: En stor del av befolkningen bor i stor eller mindre byer rundt om. Mange av byene ligger langs med kysten. Her lever de fleste av de økonomiske resursene som er beskrevet over. Levekårene er som normalt i et i-land. Med gjennomsnitts lønninger og gode muligheter for friheter med både natur og levesett. Kriminaliteten er lav i forhold til andre steder i Nord-Amerika. De fleste innbyggerne trives svært godt, og lever kårene virker gode for de aller fleste. Leve viset for de som lever i byene er nokså likt med det vi finner i andre byer verden over. Men mange utnytter de enorme og flotte områdene med flott natur. Beboerne er også kjent for sin enorme gjestfrihet overfor hverandre og turister.

 

Alaska har også en godt utbygd jernbane og store transport veier som bland annet ble brukt under krigen mot Japan. Så infrastrukturen rundt byene er god. Men enorme områder ligger utenfor noen form for transport med bil eller tog.

 

<bilde>
<bilde>

Indianere og eskimoer

 

<bilde>

Juneau

 

<bilde>

Oversiktskart over Alaska. Inndelt i de 5 statene. Tenk på at dette er 4 ganger så stort som Norge!

 

Til slutt:

Da får jeg vell bare si takk for at du tok deg tid til oppgaven min om Alaska. Håper du likte den like godt som jeg. Må til sist takke alle som har gitt meg informasjon, så jeg har hatt mulighet til å skrive denne artikkelen. Følelsene fir Alaska har bare økt i takt med at arbeidet har hatt gått framover. Jeg har lært mye om både landet, folkene, dyrene og historien. Men ikke minst har jeg lært mye om hvordan samspillet mellom alle disse faktorene foregår. Og hvordan folk har klart seg til alle tider, uten alle de tekniske og tilrettelagte alternativene vi bruker hver eneste dag. Og det trur jeg er viktig for alle å innse før vi syter om små ting. Det kan være innmari interessant å snakke med folk som har opplevd naturen som den virkelige er over lange perioder. Så verden er full av muligheter. Bruk dem.

 

<bilde>

 

 

Kildehenvisninger:

Aschehoug og Gyldendals – LILLE NORSKE LEKSIKON

http://no.wikipedia.org/wiki/alaska

http://www.sjordi.com/picures/usa/big/usa27.jpg

http://www.alaska.no

http://www.friedmanArchives.com

http://www.iogcc.oklaosf.state.ok.us/MISCFILE/MurkowskiBio.htm

http://www.americantravelservice.no

http://cnnstudentnews.com

http://www.eas.purdue.edu

http://www.greenpeace.org

http://pajk.arh.noaa.gov

http://photolab.elmer.uaf.edu

http://www.sjamannensrike.no

http://www.travelalaska.com

http://uaf.edu

http://www.sol.no

http://www.google.no

http://www.sesam.no

http://www.caplax.net

http://www.limewire.com

http://www.bearshare.com

http://www.daria.no

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst