Atomkappløpet

Om det store atomkappløpet under 2. verdenskrig.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål

Innholdsfortegnelse:

Oppgavens tema

Hvorfor valgte jeg denne oppgaven?

Hva hadde skjedd før Manhattan Project?

 

Hvorfor ble Manhattan Project startet?

 

Hva skjedde under Manhattan Project?

Hva foretok de andre aktørene i krigen seg?

Hva har vitenskapen om atomenergi ført til?

Atombombens historie 1945 og tidligere:

Atombombens historie 1945-65:

Hva har jeg lært av denne oppgaven?

 

Kildehenvisning

 

Oppgavens tema

Denne oppgaven vil omhandle i all hovedsak hva som skjedde under Manhattan prosjektet, men vil også ta for seg hvorfor prosjektet startet, hva det førte til og hva de andre aktørene i krigen foretok seg.

 

Hvorfor valgte jeg denne oppgaven?

Jeg valgte denne oppgaven fordi jeg syntes det hørtes spennende ut med dette masseutslettelsevåpenet som ble oppdaget under 2. verdenskrig. Jeg visste svært lite om oppgavetemaet, og det å få jobbe med denne oppgaven vil sannsynligvis lære meg mye. Jeg hadde også fått låne en bok (Japans fall) som gav meg lysten til å se nærmere på hva som skjedde. En annen viktig grunn var at blant de fagene jeg liker best hører historie, samfunnslære, kjemi og fysikk til, denne oppgaven vil gi meg muligheten til å utforske alle disse fagene i større eller mindre grad.

 

Hva hadde skjedd før Manhattan project?

Den første viktige oppdagelsen som førte til atombomben var oppdagelsen av radioaktiviteten av Henry Becquerel i februar 1896. Året etter påfulgt av J. J. Thompsons oppdagelse av elektronet. Dette ble igjen påfulgt av Albert Einsteins berømte ligning E=mc² som beviser at en liten mengde masse kan slippe løs en enorm mengde energi. 6 år senere oppdaget Lord Rutherford Atomkjernen, da han bombarderte en tynn gullfolie med alfapartikler. "Det var nesten så utrolig som om du avfyrte en 15’’ patron mot et silkepapir, og den kom tilbake og traff deg." Sa Lord Rutherford da. Den første virkelig store oppdagelsen var derimot James Chadwicks oppdagelse av nøytronet i 1932. Like etterpå greide Irène og Frédéric Joliot-Curie å lage den første kunstige radioaktivitet, mens de forsket på nøytronet.

 

 

<bilde>

 

Ernest Rutherford

 

I Roma i 1930 - årene begynte Enrico Fermi og forske på å lage nye radioaktive isotoper ved nøytron bombardement. Han fikk suksess i å lage mange av disse radioaktive isotopene, men allikevel greide han ikke å observere at når uran ble utsatt for slikt bombardement ville det noen ganger fisjonere å utløse store mengder energi og radioaktive utgaver av lettere elementer. Mange radiokjemikere rundt om kring i verden begynte å jobbe med å identifisere trans uraniske elementer, og i Berlin oppdaget Otto Hahn og Fritz Strassmann at uran ikke hadde blitt omformet til et trans uranisk element høyere i den periodiske tabell, men heller blitt fisjonert til to elementer lavere i den periodiske tabell, som hadde til sammen lik masse som uran. Hahn skrev om sine oppdagelser til en jødisk kollega, Lise Meitner, som hadde unnsloppet Tyskland før Hitler innførte sine radikale lover om at jøder skulle i konsentrasjonsleire. Meitner førte dette videre til sin nevø som i sin tur jobbet for Niels Bohr, som i sin tur førte resultatene videre til amerikanerne.

 

<bilde>

Lise Meitner og Otto Hahn

 

Ganske fort oppdaget Leo Szilard og andre forskere i Amerika det faktum at hvis fisjon oppstår vil det frigjøre to til tre nøytroner som i sin tur kan med føre nye atom spaltninger, altså en kjede reaksjon som vil frigjøre utrolige mengder energi. Ettersom Hitlers Fascistiske vinder begynte å fly, flyktet flere og flere forskere til laboratorier i steder som København, Paris, Zurich og Cambridge også videre til Amerika. Flere kjente forskere, slike som Albert Einstein, Enrico Fermi, Leo Szilard, Edward Teller, Max Born og Niels Bohr søkte tilflukt i Amerika.

 

I 1939 da Hitler startet krigen var det stor bekymring i de landflyktige forsker miljøene i Amerika at det i Tyskland var startet forskning på atom bomber. (Tyskland var fremdeles på den tiden en av verdens ledende forsker nasjoner.) Denne frykten var begrunnet.

 

Hvorfor ble Manhattan Project startet?

Manhattan prosjektet ble helt klart startet på grunn av frykt for hva Tyskland foretok seg. De var pinlig klar over hvor det opprinnelige gjennombruddet ved Hahn og Strassmann var gjennomført i Berlin, de hadde også en dyp respekt for Adolf Hitler. Da Hitler i 1939 tok Tsjekkoslovakia og blokkerte eksporten av rå-uran ble ikke frykten mindre.

 

<bilde>

Enrico Fermi

 

Sommeren 1939 fikk dette vitenskapsmennene til å innse at de måtte informere regjeringen om utviklingen på denne fronten og faren dette våpenet ville utgjøre i Hitlers hender. Fermi og Szilard henvendte seg med en gang til marinen, men den eneste interesse marinen viste var interessen for atomkraft som drivkraft for ubåter. Den sommeren tok Leo Szilard og Eugene Wigner kontakt med Albert Einstein, som var på ferie. De fikk overtalt ham til å overtale dronningen av Belgia (som var en nær venn av ham) til å forebygge tysk kontroll av uranleiene i Belgisk Kongo. Szilard fikk i stedet en mye bedre ide, nemlig å få Einstein til å skrive et brev til presidenten. Dette var adressert "F.D. Roosevelt, De forente staters President", undertegnet "Deres hengivne, Albert Einstein". Brevet ble forsinket på grunn av Hitlers angrep på Polen 1.September 1939, og Roosevelt var ikke tilgjengelig frem til 11.oktober, da ble brevet overbrakt av Alexander Sachs. (En av president Roosevelts venner.) Presidenten studerte brevet som viste til fryktelige konsekvenser hvis Tyskland først fikk tak i denne nye kunnskapen. Her er et sitat fra brevet, som forøvrig var på fire sider:

"Dette nye fenomenet kan også føre til at det konstrueres bomber, og det kan tenkes - skjønt det er langt mindre sikkert - at man på denne måten kan lage en ny type ekstremt kraftige bomber. Om en eneste bombe av denne typen føres med båt og bringes til å eksplodere i en havn, kan den sannsynligvis ødelegge hele havnen og en del av landskapet omkring. Det er imidlertid meget mulig at slike bomber vil vise seg å være for tunge for flytransport..."

<bilde>

Albert Einstein og Leo Szilard

 

Dette fikk Presidenten til å reagere umiddelbart med utbruddet "Dette krever handling", men dette var omtrent det eneste som ble gjort. Det ble nedsatt en uran-komité som kom fram til at det å bygge en atombombe bare var en teoretisk mulighet, og deretter gled programmet ned i en byråkratisk hengemyr. USA var da ikke med i krigen og komitémedlemmene følte ikke den samme frykten for hva som foregikk i tyske laboratorier som de landflyktige forskerne. Først med dannelsen av National Defense Research Committee (NDRC) sommeren 1940 ble det gitt mer penger til prosjektet. I september samme år var bevilgningene oppe i $ 40.000.

 

Forsommeren 1941 ble det virkelig fart i prosjektet. Fysikere i England hadde skrevet en rapport, "Bruk av uran til en bombe", som førte til at man fikk beviser for at man kunne lage en bombe i løpet av to år, og inneholdt en beskrivelse på hvordan man kunne skille fissilt uran (U-235) fra vanlig uran (U-238), den inneholdt også en vurdering av plutonium som eksplosiv og den lanserte muligheten for at bomben kunne lages kompakt nok til å fraktes med fly.

 

Dette fikk lederen av NDRC til å si: "Hvis en slik sprengladning kan lages blir den tusen ganger kraftigere enn eksisterende bomber, og eventuell bruk av den vil være utslagsgivende." Det fikk også Roosevelt til å slå alarm. Når et par vitenskapsmenn i det krigsherjede England kunne gjøre så store fremskritt, hvor langt kunne ikke da tyske vitenskapsmenn med Hitlers fulle støtte ha kommet?

 

Hva skjedde under Manhattan Project?

Fermis atom reaktor.

Med hensyn til å fortsette bruken av plutonium (som undersøkelser ved Berkeley hadde funnet som god kandidat til bruk i atombomben) ville en kontrollert selvbærende reaksjon være påkrevet. Arbeidet begynte ved "University of Chicago"’s metallurgiske laboratorie. Det ble ledet av Enrico Fermi, som hadde flyktet fra Italia i 1938 etterat han fikk Nobels pris. Staben inkluderte James Franck, Leo Szilard, Eugene Rabinowitch, Edward Teller og Arthur Compton.

 

Konstruksjonen av CP-1 (Chicago Pile #1) ble gjort under fotballstadion i en forlatt squash bane.

I en selvbærende kjedereaksjon ville det være påkrevet at minst et nøytron var til overs etter hver fisjon for å starte en ny reaksjon. Vitenskapsmennene startet forsiktig konstruksjonene av reaktoren, og den 2. desember 1942 temmet mennesket for første gang atomenergien. Fermis reaktor produserte en 1/2 watt energi. Det var alt USA trengte for å starte neste fase av bombeutviklingen. Frigivingen av energi fra en kjernereaksjon var ikke lenger en umulighet.

 

<bilde>

CP-1

Prosjektet begynner !

 

Ved årsskiftet 1942, var prosjektet under veis til å bygge en atombombe, men selv om en selvoppholdende kjedereaksjon hadde oppstått hadde de flere problemer å overkomme, blant de store var:

  • Uran separasjon
  • Plutonium produksjon
  • Bombe designet

I juli 1943 ble Robert Oppenheimer utpekt til leder for bombe gruppen. Manhattan Project ble godt hjulpet av flere fremstående europeiske forskere, som hadde rømt fra Hitlers Nazi regime. Det ble også hjulpet av selskaper som DuPont Corporation, som assisterte med å gjøre vitenskapelige oppdagelser om til industriell produksjon. Da prosjektet var over var det over hundre tusen arbeidere som jobbet på tre forskjellige steder i Amerika, disse stedene fortsatte å hjelpe til med å utvide USAs atombombe arsenal. Prislappen på prosjektet endte på $2.000.000.000 (2 milliarder dollar).

 

<bilde>

J. Robert Oppenheimer

 

Hva er W, X og Y ?

Manhattan Project besto av 3 såkalte "sites" (plasser) "site W" ved Hanford, "site X" ved Oakridge, og "site Y" ved Los Alamos.

Site W: For å lage den nødvendige plutoniumet (som ikke er et naturlig stoff), ble det konstruert tre reaktorer ved Hanford i Washington. Manhattan Projects vitenskapsmenn planla å utvinne plutoniumet fra brennstaver i en atomreaktor. En kjempestor innsats var påkrevet fra Chicago reaktorens 0,5W til reaktoren ved Hanford med sine multi-megawatt.

Siden plutonium er et annet stoff enn uran, kan de bli kjemisk skilt fra hverandre. Disse operasjonene kan være veldig farlige, da plutonium er veldig giftig hvis det blir pustet inn eller svelget. Spesielle metoder ble utarbeidet, for å takle disse prosessene. Plutoniumet som ble brukt både i "Trinity" og "Fat Man" var produsert på denne plassen.

Flere hundre gram plutonium ble produsert her hver dag.

<bilde>


<bilde>

Site X, Oakridge Site W, Hanford

 

Site X: Manhattan Project plassen ved Oak Ridge i Tennesee ble laget spesielt for deling av isotopene U-235 og U-238.Delingsprosessen ble utført på to forskjellige måter. En måte var ved elektromagnetisk deling. Det ble brukt en stor ringformet magnet som flyttet U-235 fra U-238. Store mengder av elektrisitet var nødvendig for den elektromagnetiske delingsprosessen. Kraft fra nærliggende Tennessee Valley Authority ble brukt. Det var hovedgrunnen for å velge denne plassen.

 

Den andre metoden som ble brukt var gassdeling. I denne prosessen ble uran i en gassblanding spredt gjennom en rekke på omtrent 4000 celler. På grunn av sin lavere masse U-235 såvidt litt raskere enn U-238 og ble derfor separert. Dette viste seg til slutt bedre enn den elektromagnetiske metoden.

 

Site Y: Bygget på en isolert plass i nordre New Mexico, ble site Y et hjem for nærmere et tusen vitenskapsmenn og deres familie. Anonymitet var regelen og berømte navn var bannlyst. Enrico Fermi ble til Henry Farmer og Niels Bohr til Nicholas Baker.

 

Problemet til Oppenheimers bombegruppe ved Los Alamos var å lage en kritisk masse, men å unngå en for tidlig start eller en for sen kjedereaksjon. Gruppen oppfant to typer bomber, en geværtype og en implosjonstype. Den enkle geværtypen kunne bli brukt til uranbombens utførelse, mens implosjons typen ble brukt ble brukt til plutoniumbomben, siden dens raske fisjon forbød bruken av geværtypen.

<bilde>

Nøyaktig kopi av "Little Boy"

 

<bilde>

Nøyaktig kopi av "Fat Man"

 

Hvordan skulle man forholde Japan til bomben?

For det meste fortsatte arbeidet uten at noen stilte spørsmål, men den 30. september 1944, mange måneder før de var sikre på at bomben ville virke, sendte James Conant og Vannevar Bush et brev til "Secretary of War". De uttrykte sterkt at Amerika skulle demonstrere bomben før den ble brukt. I mai 1945 ble spørsmålet reist igjen, denne gang av Arthur Compton. Men allerede i juli 1944 hadde det blitt sendt et memoar fra Niels Bohr til Presidenten og i det forklarte han at han anså atombomben som en trussel mot menneskeheten.

 

Interimskomiteen ble dannet etter Stimpsons forslag i mai 1945 for å studere alle problemer som følge av atombomben. Interimskomiteen møtte 8 ganger mellom 9. mai og 19. juli 1945. Den endelige beslutningen om å teste bomben ble tatt den 31. mai 1945.

 

Den 12. juli 1945 mottok interimskomiteen en notis fra 7 atomforskere i Chicago. Denne gruppen, som ble ledet av James Franck, mente at et uannonsert angrep mot Japan ville være sterkt frarådelig. Hvis USA var de første som slapp ut disse horrible kreftene mot menneskeheten ville de miste verdens opinionens støtte. De fremmet også forslag om at atombomben skulle legges under internasjonal kontroll.

På tross av dette kom komiteen til:

  1. Bomben skal bli brukt mot Japan så raskt som mulig.
  2. Den skal bli brukt mot et dobbelt mål (det vil si en militær installasjon eller et krigsanlegg omringet eller nærliggende til hjem eller andre bygninger, som man kunne forvente ble skadet).
  3. Den skal bli brukt uten forvarsel.

På grunn av det tredje punktet ville marinen ikke ha noe med prosjektet å gjøre. Szilard og de andre som var i mot bruk av bomben ville ikke la seg slå, og det ble sendt flere protestbrev og lignende før bomben ble sluppet.

<bilde>

Luftfotografi av skadene på Nagasaki

 

Trinity Testen!

I juli 1945 flyttet vitenskapsmennene inn i en gammelt ranch omtrent 160 km sør for Los Alamos, i en dal med det passende navnet Jornada del Muerto (dødens reise) i Alamogordo Desert i det sørlige New Mexico.

 

Fordi plutonium har en mer spontan fisjon enn uran. ble en annen form for aktivisering av kritisk masse funnet. Seth Neddermeyer og James Tuck utviklet en ide for bruk av implosjon for å aktivisere kritisk masse i plutonium.

 

Vitenskapsmennene var usikre på sin implosjon utførelse og en test ble nødvendig. "The Gadget" var plassert på et 100 fot høyt tårn på plassen som Oppenheimer hadde kalt "Trinity"

  1. juli 1945 fylte et lys 4 ganger sterkere en solen dalen. En sopp lignende sky steg opp mot himmelen, og Oppenheimer siterte fra Hindu skriften Bhagavad-gita: "Nå er jeg blitt død, verdens ødeleggelse." Verden hadde entret atomalderen. Gadget hadde en kraft tilsvarende 19 kilotonn TNT (kilotonn = 1000 tonn) og bomben som ble sluppet på Nagasaki var tilsvarende denne.

Siden Trinity bomben ble avfyrt fra et tårn, traff ildkulen som kom fra eksplosjonen, bakken veldig raskt og fordampet store mengder jord. Disse tunge partiklene falt fort ned, og skapte store lokale nedfall. Eksplosjonen fordampet faktisk et krater på 1/2 miles bredde, med et tynt lag glass som var skapt av eksplosjonen (kalt Trinite).

<bilde>

"The Gadget"

 

Hva foretok de andre aktørene i krigen seg?

Tyskland foretok seg svært lite når det gjaldt utvikling av et kjernefysisk arsenal, det var sannsynligvis gjort et mindre arbeid for å få til en atombombe, men Hitler hadde tydeligvis ikke forstått rekkevidden av en slik bombe, noe som blant annet gikk helt klart frem på en forelesning med den tyske kjernefysikeren Werner Heisenberg.


Sovjetunionen hadde i lang tid bedrevet spionasje på amerikanske aktiviteter. En av de tingene de hadde oppdaget så tidlig som 1943 var det at amerikanerne hadde et program der de skulle utvikle en meget kraftig bombe. De tilegnet seg også etterhvert kunnskapen om at det dreide seg om en atombombe, og allerede samme året hadde de startet utviklingen av et eget arsenal. Så da President Truman den 24. juli 1945 fortalte Stalin om dette ble han meget overrasket over det faktum at Stalin overhodet ikke stilte noen spørsmål.

 

Moe Berg

Moe Berg ble aldri noen stjerne som proff baseballspiller. I midlertid var han en mann med usedvanlige anlegg. Han var utdannet ved Princeton og Columbia og snakket bortimot et tyvetalls språk. Han var en av sitt lans mest effektive agenter i kjernefysisk spionasje. Karrieren begynte i 1934. På turné i Tokyo gjorde han opptak av byen som Boolitle-raidet ble lagt opp etter åtte år senere. Under krigen ble Moe Berg med i spionasje teamet som skulle finne ut av tyskernes eventuelle framskritt med å lage en atombombe. Han fulgte en forelesning med den tyske kjernefysikeren Werner Heisenberg. Berg hadde klar ordre, hvis Heisenbergs tale ga noen hint om atombombe skulle han skytes, det trengtes ikke. Da krigen ebbet ut samlet Berg sammen mange av Tysklands beste atomforskere før russerne fikk tak i dem. Dette ble baseball spillerens største poenghøst.

 

Hva har vitenskapen om atomenergi ført til?

 

Hiroshima

Den første atombomben, som noen gang har blitt sluppet mot et militært mål var fisjonsbomben "Little Boy", ladet med U-235, som ble sluppet mot Hiroshima. Den ble brakt til Tinian av en krysser som het U.S.S. Indianapolis, og ble der montert på Tinian av marinekaptein William Parsons. Den ble anbrakt i et B-29 "Enola Gay" bombefly, der det videre ble brakt til Hiroshima. Enola Gay hadde to eskorte fly, et reserve fly som skulle fullføre oppdraget hvis hovedflyet ikke greide det, et rekoknoserings fly over hovedmålet, og to på alternative mål. Det ble fløyet av Oberst Paul Tibberst, og hadde med seg et mannskap fra 509. gruppe som var blitt spesialtrenet for det oppdraget.

 

I Hiroshima forårsaket bomben stor skade mellom 80.000 og 140.000 mennesker ble øyeblikkelig drept, og 100.000 alvorlig skadet. (Byen var da på ca. 340.000 innbyggere.)

 

<bilde>

Hiroshima industri museum

også kjent som "Atom bombe katedralen"

 

Nagasaki

Nagasaki var den andre byen i verdenshistorien som ble lammet av en atombombe, denne gangen dreide det seg om en plutoniumsbombe, som ble kalt "Fat Man". Dette var et oppdrag som var fylt med mye hell og uhell. Denne gangen ble flyet Bock’s car ført av major Charles Sweeney. Det første uhellet inntraff da de ikke kunne få tak i fotoflyet ved møtepunktet, så var det for mye røyk fra en nærliggende by som hadde blitt utsatt for bombing over primær målet Kokura. De valgte å fly videre til Nagasaki som lå på hjemturen, men i Nagasaki viste det seg å være for overskyet, men heldigvis var det et hull i skyene der de skulle droppe bomben. Når de var nesten ved Okinawa viste bensinmålerene tomt, og de fyrte av alle sine nødraketter, og de foretok en landing nesten rett ned fra 700 meters høyde, stoppet tre meter fra slutten av rullebanen, og hadde bare 26 liter bensin igjen på en maskin som forbrukte ca. 3.700 liter i timen.

 

I Nagasaki ble 74.000 drept, og 75.000 alvorlig skadet, dette av en befolkning på 286.000. Mitsubishi torpedo fabrikk ble nesten totalt ødelagt.

 

<bilde>

Skyen over Nagasaki

 

Den lykkelige dragen

Den Lykkelige Dragen var en liten japansk fiskebåt, som fisket ca. 150 km. øst for Bikini da BRAVO testen ble foretatt. (Testen ble foretatt på Bikini.) Omtrent to timer etter eksplosjonen begynte det å snø radioaktiv aske på skipet. I løpet av få timer begynte mannskapet å oppleve brannsår og uvellhet. I løpet av få dager begynte huden å mørkne og noen av mannskapet begynte å miste håret. Etter å ha returnert til Japan, ble flere lagt inn på sykehus, og en falt i koma og døde. Enda USA nektet ansvar sendte de en sjekk på 2,5 millioner yen "As a token of sympathy." (Som et tegn på sympati.)

Dette var etterhvert begynnelsen til internasjonal opposisjon.

 

Hydrogenbomber

Etter at Sovjetunionen fikk tak i atombomber, fikk ideen om å lage en hydrogenbombe ny fart. Ved å ta deuterium og tritium (To hydrogen-isotoper.) og fusjonere dem inn til helium, kan du lage en større mengde energi enn du kan oppnå med fisjon. Det er faktisk ingen begrensning på hvilken energimengde du kan oppnå med fusjon.

 

Det eksisterte splittelse i den vitenskapelige verden rundt atombomben på området rundt hydrogenbomben. Edward Teller, som hadde oppdaget ideen til en "Super" under Manhattan Project støttet å lage en hydrogenbombe, mens Oppenheimer, Fermi og Rabi motsatte seg dette. Fermi og Rabi begrunnet dette med følgende sitat: "siden ingen begrensninger eksisterer i ødeleggelseskraften til dette våpenet, vil dets eksistens og vitenen om hvordan å lage den være til fare for hele menneskeheten."

På grunn av at den "Kalde Krigen" hadde begynt å utvide seg, og blant annet, at en gruppe som ble ledet av Edward Teller hadde begynt med lobby-virksomhet både med militæret og "Joint Committee on Atomic Energy" for å få laget bomben.

 

I 1950 annonserte President Harry Truman at arbeidet med hydrogenbomben skulle fortsette, og ved Savannah River i South Carolina, ble USAs nye produksjonsanlegg for hydrogenvåpen.

 

Hvem har nå atombomber?

Land

Status

Første Utskytningsår

Innehar type våpen

England

Innehar Fisjons- og Fusjons-våpen

1952/1957

Fly, Ubåter

Frankrike

Innehar Fisjons- og Fusjons-våpen

1960/1966

Fly, Land, Ubåter

Kina

Innehar Fisjons- og Fusjons-våpen

1964/1967

Fly, Land, Ubåter

Russland

Innehar Fisjons- og Fusjons-våpen

1949/1953

Fly, Land, Ubåter

USA

Innehar Fisjons- og Fusjons-våpen

1945/1952

Fly, Land, Ubåter

India

Innehar Fisjons-våpen

1974

Israel

Antatt atommakt

Nord-Korea

Antatt atommakt

Irak

Potensiell atommakt

Iran

Potensiell atommakt

Pakistan

Potensiell atommakt

 

<bilde>

 

Atombombens historie 1945 og tidligere:

 

1896

Henry Bequerel oppdager radioaktiviteten.

1897

J. J. Thompson oppdager elektronet.

1905

Albert Einstein beviser at en liten mengde masse kan frigjøre en enorm mengde energi (E=mc²)

1911

Lord Rutherford oppdager Atomkjernen.

Irène og Frédéric Joliot-Curie lager den første kunstige radioaktiviteten, mens de forsker på nøytronet.

1932

Chadwick oppdager nøytronet.

1934

Fermi spalter uranatomet.

1938

Hahn og Strassmann gjentar Fermis eksperiment.
Meitner og Frisch identifiserer atomenergien som resultat av atomspalting (fisjon).

1939

Szilard med flere prøver å hemmeligholde oppdagelsen.
Joliot-Curie gjør samme oppdagelse og offentliggjør resultatene.
Rykter om tyske militære utviklingsplaner.
Einstein skriver til president Roosevelt.
Roosevelt nedsetter en komité.

1941

USA fatter en avgjørende beslutning: "Vi skal bli først."

1942

Manhattan-prosjektet settes i gang.
Fermi og Szilard bygger den første atomreaktor ved Chicago-universitetet.
Den første kontrollerte kjedereaksjon.

1943

Sovjetunionen begynner utviklingen av atombomben.

1945

Den første atombombeprøven i New Mexico.
Beslutning om bombing av to mål i Japan.
Postdam-erklæringen - Japan oppfordres til å kapitulere.
Atombombe over Hiroshima.
Atombombe over Nagasaki.

Atombombens historie 1945-65:

1946

USA legger fram Baruch-planen for internasjonal kontroll; sovjetisk motforslag om avskaffelse av atomvåpnene.

1949

Sovjetunionens første atomladning.

1951

USA tester taktiske ladninger (slagfeltvåpen).

1952

Storbritanias første atomladning.
USAs første hydrogenladning.

1953

Sovjetunionens første hydrogenladning.
USA foreslår å opprette et organ for fredelig anvendelse av atomenergi.

1954

Amerikansk doktrine om massiv gjengjeldelse.
Amerikansk hydrogenbombeprøve ved Bikini - "Den lykkelige draken"; begynnelsen til internasjonal opinion.
Britisk - fransk nedrustningsforslag.

1955

Sovjetisk nedrustningsforslag.
Eisenhower foreslår "åpen himmel" for nedrustningskontroll.

1957

Storbritanias første hydrogenladning.
Sputnik 1.

1958 - 1961

Frivillig atomprøvestans (USA, Storbritannia, Sovjetunionen).

1960

Frankrikes første atomladning.
USAs atombevæpnede ubåter - triaden.
Khrusjtsjov erklærer sovjetisk avskrekkingsstrategi.

1961

Kennedy offentliggjør en ny rustningsplan.
Sovjetunionen tester megatonnbomber.
Sovjetunionen gjør kjent at man vil gå tilbake til en krigsstrategi bygd på bruk av atomvåpen.

1962

De atten nasjoners komité for nedrustning i Genève.
De nøytrale land legger fram prøvestans- og kontrollavtale i Genève.
USA lanserer "fleksibel respons"-strategien for krig i atomalderen.
Cuba-krisen.
Nassau-avtalen mellom Storbritannia og USA.

1963

Avtalen om delvis prøvestans for atomvåpen.

1964

Kinas første atomladning.

Hva har jeg lært av denne oppgaven?

En av de viktigste tingene jeg har lært ut fra denne oppgaven var det at du starter med en gang du får oppgaven og ikke drøyer den til siste liten. Jeg kan ikke huske når vi fikk oppgaven, men de første 11/2 sidene skrev jeg først rundt 20. november. Så drøyde det før jeg skrev noe mer, og først den 14. desember fikk jeg igjen gjort noe ordentlig arbeid. Jeg har også lært mye om Japankrigen, men allikevel tror jeg det jeg har lært mest om er teknikken bak en atombombe, og atomfysikk i det hele tatt.

Kilder:

  • Aschehougs Verdenshistorie (Aschehoug)
  • Japans Fall (Gyldendal)
  • Atomic Age (Softkey)

Statistikker oppdatert 1994.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst