Auschwitz I og II-Birkenau

Særoppgave om nazi leirene Auschwitz I og II-Birkenau.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Oppgaven finnes kun tilgjengelig i Word-format og finnes på følgende adresse:

 

http://www.daria.no/skole/doc/html/238/auschwit.zip

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst