Beskrivelse av USA

Faktaoppgave om USA fra 10. klasse.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.05.15
Tema
USA

Beliggenhet:

USA er et ekstremt stort land, og med dens 50 forente stater utgjør det noe under halvparten av det nordamerikanske kontinent. USA strekker seg over hele kontinentet, helt fra Atlanterhavet i øst til stillehavet i vest, med grenser i nord til Canada og Mexico i sør. Dessuten landet omfatter også den nordvestlige delen av kontinentet, Alaska og øygruppen Hawaii i stillehavet som ligger et par hundre mil fra fastlandet. Landet har også en maritim grense til Russland i nordvest.(Ligger i verdensdelen Amerika).

 

Det er heller ikke lengre enn ca 50(1959)år at USA har bestått av 50 delstater og hovedstaden Washington med omland. Verdensdelen, Amerika ligger også lengst sør her i verden.

 

<bilde>

USAs 50 stater.

 

I tillegg til dette har landet herredømme over en del områder utenfor moderlandet, som for eksempel Puerto Rico og en del mindre øyer i stillehavet.

 

Klima:  

USA er ekstremt stort land med mange forskjellige geografiske landskap, derfor inneholder selvfølgelig landet nesten alle ulike klimaer vi har i verden. Klimaet er temperert de fleste steder, tropisk på for eksempel den 50 delstaten Hawaii og sørlige deler av Florida. Vi har også arktisk i Alaska og halvørken på Great Plains. Middelhavsklima i kystområdene av California.

 

Temperert klima: det er det man finner mellom de arktiske og de subtropiske områdene. Områder med temperert klima har som oftest like lang vinter som sommer, men vintertemperaturen kan variere mye.

 

Tropisk klima: det er ikke et tørt klima hvor alle tolv årets måneder, har en middeltemperatur som overstiger 18 grader celsius.

 

Arktisk klima: det er at gjennomsnitts temperaturen ligger på under 10 grader celsius i årets varmeste måned.

 

Halvørken: betegnelsen på halvørken er et område men svært lite nedbør og høye og stabile temperaturer.

 

Middelhavsklima: det er et klima som ligner klimaet rundt Middelhavet. Temperaturene ved dette klimaet kan være under 0 grader celsius og føre til snø.

 

<bilde>

Kraftig tornado fra USA, Utah.

 

Klimaet i USA er også kjennetegnet med raske vekslinger i været, og noen av verdens mest ekstreme vær – fenomenene vi har på jorda. Landet har både tropiske orkaner(ja, du kan kanskje huske for et par år tilbake da orkanen Catalina heiret med New orleans og dens innbyggere?), kraftige orkaner som gjør byer og stater til naturkatastrofer grunnet de store fjellkjedene hindrer luftvekslingen vest til øst og fra sør kan det komme det komme det komme varm og fuktig luft Mexico-golfen og møtet mellom disse luftmassene fører til kraftig og ustabilt uvær , tordenvær med hagel kuler så store som tennisballer, store snøstormer, enorme temperaturforskjeller og enorme nedbørsmengder. Det er også tornadoer i USA. Det er på en måte en tropisk orkan som blir dannet over land. En tornado er en kraftig virvelvind, men den er mye mindre enn en orkan. Diameter på en tornado er til vanlig bare mellom 100 og 600 meter. Den varer i noen få minutter og beveger seg oftest bare noen kilometer. Men dem setter spor, ofte gjør dem hus om til ved og menneske liv går tapt. Og i gjennomsnitt oppstår det over 800 tornadoer i landet hvert år, de aller fleste oppstår i tiden fra mars til juli gjerne på ettermiddagen. Og tornadoer oppstår av kort tid og er, i motsetning til orkaner umulige å varsle.

 

<bilde>

Dette er øyet til en tropisk orkan, sett ovenifra.

 

Det er ikke bare orkaner og tornadoer i landet, men mange steder i USA må også folk leve med naturtrusler som vulkanutbrudd og jordskjelv som truer. I de store byene Los Angeles og San Fransisco er befolkningen spesielt utsatt. Disse byene er nettopp størst utsatt på grunn av byene ligger mellom grensen til den nordamerikanske jordskorpeplaten og stillehavsplaten følger vestkysten av Nord – Amerika. Befolkningen lever her i frykt for store jordskjelv som kan rømme store menneskemasser, jordskjelv er faktisk det farligste naturfenomenet som kan ramme USA. Men befolkningen kan faktisk også leve i frykt for vulkaner som for eksempel Mount. St Helenes som sist hadde et utbrudd 18.mai 1980.

 

<bilde>

Bilde fra Mount St. Helenes utbrudd i 1980, 57 mennesker mistet livet.

 

USA er altså et land med store klimatiske forskjeller og 48 av de 50 delstatene ligger innenfor den tempererte sone, med gode og deilige temperaturer på rundt 40 – 50 grader. Men har også ekstremt varme og tørre strøk som Death Valley, Nevada som er et av verdens varmeste områder med en gjennomsnitts temperatur på 60 - 70 grader. Og det finnes også kalde områder for eksempel ved den store og verdenskjente fjellkjeden Rocky Mountains og i Alaska.

 

Landet har en minimums og maksimumstemperatur på hele -62 grader til over 70 grader!

 

<bilde>

Bilde tatt fra Alaska, her kan det bli opp til 60 grader minus.

 

Næringsliv:

USA er det landet i verden som har mest penger og landet med den aller sterksete økonomien. Ikke nok med dette, men man kan nok også si at USA er den ledende staten i verden innen teknologi og annen avansert næringsstruktur. I 1998 hadde dem et bruttonasjonalprodukt på 7902. 926 milliarder USA dollar, og en BNP per innbygger på ca 300.00 US dollar. Og av de 20 største bedriftene i verden finnes 20 av dem her, både The Coca Cola Company og Microosoft er amerikanske bedrifter!

 

Det USA for det meste av sine penger fra kommer fra de tjeneste ytende næringene ca 7 tien - deler av sine inntekter får de fra dette. Men de for også en del fra sekundærnæringene også som for eksempel industri og bergverk(USA er store produsenter av biler og fly), og bygge og anleggvirksomhet. Hvem som jobber har også forandret seg mye for i tiden, ja sånn omtrent på 50 tallet var det bare et mindretall av kvinne som jobbet, men i dag har dette forandret seg med at både kvinner og menn er likestilt i næringslivet og at både kvinner og menn i USA kan få ”alle” slags ulike stillinger.

 

<bilde>

New York: et viktig handelssentrum her i verden.

 

Næringslivet i USA er også preget av lav arbeidsløshet, lav inflasjon, en stor tjenestesektor, en sterk dollar og selvfølgelig en rask teknisk utvikling. Den amerikanske økonomien er også det som driver hjulene for hele verdensøkonomien!

 

Tertiærnæringer: 72%

Primærnæringer: 2%

Sekundærnæringer: 26%

 

Naturresursene:

USA er et stort land med mange tilganger til ulike ressurser. Landet har både store ressurser av gull, malm, olje, gass, kull og uran. Produksjonen av oljen har sunket de siste årene, på grunn av at det lenge har vært nedgang. Produksjonen av oljen var på topp i 1970 årene min siden dette har dette sunket og derfor importer USA det meste av sin olje fra andre oljeproduserende

 

<bilde>

Gård fra USA, her plantes det mais i store mengder.

 

land som for eksempel oss i Norge og Saudi-Arabia, men også fordi ingen land i verden forbruker så mye energi som USA gjør i verden og landet bruker spesielt mye olje til bruk av energi. Men landet har også veldig mye olje og gass selv, men siden ca to trededeler av energikildene i USA kommer fra dette, er dette veldig viktig for USA og der også derfor de importerer mye olje og gass fra andre land. I den sørlige delen av USA er det rike olje og gassfelter i Texas og Louisiana og ute i havet i Mexico-golfen. Inne i landet er det oljeproduksjon i statene Oklahoma og Kansas(også i California), men også mye i Alaska som det herfra føres olje og gass sørover gjennom lange oljeledninger! Og landet har også rike forekomster av kull i Appalachene i øst, men også store kullfelter andre steder i landet. Og USA får også en liten del av energien sin ifra vannkraft, biomasse og sist, men ikke minst kjernekraft.

 

USA har også store sletter der man kan dyrke korn og annet, dette gjør at landet er skapt for jordbruk og landet er også kjent for å ha et gigantisk jordbruk. Dette gjør USA til verdens største produsent innen mais, hvete, tobakk og sukker. Halvparten av landarealet i USA blir faktisk brukt til jordbruk, en firedel er dyrket mark og like mye er beiteland. USA er også selvforsynt av de aller fleste matvarer, en grunn til dette er et USA har en god mulighet for å produsere all slags mulige matvarer. Landet har faktisk sammenhengende jordbruksområde helt ifra Mexico-golfen i sør til grensen mot Canada. Og de viktigste kornproduktene er korn og mais.

 

Siden jordbruket er så stort har landet også bred teknologi innen jordbruket. De har for eksempel morderne teknologi som styrer mye av produksjonen på de store brukene, både på åkeren og i fjøset. Datamaskiner passer for eksempel på at jorda for nok vann, gjødslet riktig og at dyra for nok mat. Dette kalles industrialisering av jordbruket.

 

Avlingene er også de største i verden og landet produserer til gjengjeld mer mat enn noe annet land i verden og landet produser også mye kjøtt! Befolkningen spiser faktisk mer kjøtt enn befolkningen i noen andre land og dette gjør også at jordbruksområdene i USA er så ekstremt store.

 

Landet har også store ressurser av skog og de har også store fiskefelt utenfor kystene i øst, i vest og i sør. De største inntektene fra fisken kommer fra laks, torsk, reker og krabber. Og de viktigste fiskefeltene ligger på den nordlige delen av atlanterhavskysten og stillehavskysten. USA er verdens tredje største fiskerinasjon etter Kina og Japan, men USA importerer likevel fisk fra land som Norge!

 

<bilde>

Bilde over en av de mange oljebrønnene rundt Upper Green River i Wyoming.

 

Befolkning:

USA har en befolkning på drøyt 270 millioner mennesker ,men befolkningen er stadig i vekst og vokser med omtrent 1 prosent vært år noe som tilsvarer 2,7 millioner mennesker. Landet har også en ganske fargerik befolkning fordi USA har mennesker fra alle verdens land(når man reiner med befolkningen vokser med 2,5 millioner hvert år reines ca 800.000 av disse menneskene som illegale innvandrere, for eksempel fattige mexicanere som prøver å finne lykken i USA.

 

Befolkningen har også ofte ulik rase og kommer også fra forskjellige trossamfunn. Mange europeere reiste også hit, også mange fra Norge reiste til USA for å prøve å finne lykken her(som mange gjord) grunnet dårlige og vanskelige kår og få avlinger hjemme. Mange reiste også hit for å få mer religiøs frihet som de ikke kunne få i sitt eget land.

 

På begynnelsen av 1700-tallet startet slavetransporten til sørstatene. De store bomull og tobakkplantasjene trengte mye og billig arbeidskraft derfor ble det sendt slaver fra Afrika til USA. Og dette er vel kanskje den store grunnen til at 12% av befolkningen i USA er svarte.

 

<bilde>

På grunn av blant annet dette ble det sendt mengder av afrikanere til USA.

 

Landet er faktisk også det landet i verden som har tatt imot mer utvandrere enn noe annet land i verden, mer enn 75 prosent av alle som reiser fra hjemlandet sitt har kommet til USA for å prøve lykken i mulighetenes land.

 

På 1600 – tallet og 1700 – tallet begynte utvandringen fra Europa, de fleste kom fra England, Nederland, Frankrike og Tyskland. Og på 1800- tallet kom en nye runde med utvandring fra Europa, dette var ofte bønder som ønsket å dyrke jorda. Den siste og tredje bølgen med utvandring kom på 1900- tallet. I noen år var utvandringen til landet på hele 1 million mennesker. De kom nå fra Italia, Russland, Polen, Ungarn og Ukraina. På slutten av 1800 – tallet mesteparten av jorda tatt i bruk og derfor bosatte de fleste av disse seg i de store voksende byene. Det kom også asiatiske innvandrere utover på 1900 – tallet. Og fra ca 1820 – 1990 har det innvandret omtrent 60 millioner mennesker til USA.

 

Et kjent folkeslag eller en kjent urbefolkning i dag i USA kalles indianere og disse utgjør ca 1,4 millioner av landets befolkning. Indianere de stammer fra jegere som kom til nord - Amerika fra Asia over Beringstredet for 20 – 30000 år siden. Og i dag er indianerne fortreng til reservater, som er fredede områder.

 

<bilde>

En indianerhøvding.

 

Dersom jeg ville fått i oppgave å beskrive landets befolkning ville det vært rimelig vanskelig fordi landet har jo en befolkning men så mange ulike opphav, men dersom jeg ville beskrevet ladets befolkning med et ord ville jeg brukt ordet usunne fordi landet har kanskje verdens mest usunne befolkning og flere og flere av ungdommen rammes av diabetes og andre overekt – sykdommer.

 

Litt fakta om USAs befolkning:

Bruttonasjonalprodukt(BNP): 30500dollar

Antatt levealder: 76år

Leses/skriveferdigheter: 97%

Antall mennesker: er det 3 største landet i verden med drøye 270 millioner mennesker.

HDI: 0,944, rangert som nr.10 i verden.

Språk: Engelsk(litt spansk).

Religion: Kristendom, 56% protestantisk, 28% romersk katolsk og jødedom ca 2 %.

Spedbarnsdødelighet: 6,8 personer av 1000.

Menneskelig utvikling: Høy.

Korrupsjon blant befolkning: Lav.

Sivile rettigheter: Bra.

Politiske rettigheter: Bra.

 

Men selv om USA er det tredje største landet i verden etter folketall, er befolkningen bare 270 millioner mennesker. For eksempel Kina og India har over 1 milliard mennesker så det er ikke stor sammenheng mellom disse to landene og USA. Og i gjennomsnitt får hver kvinne 2,06 barn det betyr også at fruktbarheten i USA er lav.

 

Befolkningsveksten øker allikevel med omtrent 0,9% i året.

 

Sammensetning av befolkningen:

Asiater: 2,9%

Svarte: 12,1%

Indianere: 0,8%

Andre: 3,9%

Hvite: 80,3%

 

Hvor bor menneskene i landet?

I USA er det en stor del av befolkningen som er bosatt nær øst og vestkysten. Det vil se at fleste menneskene bor ved byer som New York og Philadelphia ved øst, men det bor også en del rundt Detroit, Chicago og i Madison og lenger ut i landet(fra New York og vestover)blir befolkningen mer spredd. I stater som Utah og Arizona bor det ”nesten” ikke noen mennesker nor vi ser i forskjell fra for eksempel New York. Og ved vestkysten av California og Los Angeles lever det også en stor del mennesker, og tyngdepunktet flytter seg gradvis vestover, det vil si at folketettheten øker i California!

 

<bilde>

Denne mannen representerer amerikanerne, dette er amerikanerens president, George w. Bush og er kanskje verdens mektigste mann.

 

Naturlandskap:

Naturlandskapet i USA er både variert og storslaget.

 

Man kan dele USA i fire biter etter hvordan naturlandskapet der er:

 

1. Fjellene i vest.

2. Slettene i innlandet.

3. Fjellene i øst.

4. Kystsletten.

 

1.Fjellene i vest:

I USA ligger de største og de høyeste fjellkjedene/områdene i den vestlige delen av landet. Med denne delen av naturlandskapet regnes det fra stillehavskysten og østover og med Rocky Mountains er det høyfjellsletter og enorme og ville fjellområder som ofte har liten eller ingen vegetasjon.

 

<bilde>

Bilde fra Rocky Mountains.

 

Men i det lavere omliggende området vokser det også skog og fjellstatene i vest har faktisk USAs største barskogressurser.

 

2. Slettene i innlandet:

Mellom Rocky Mountains og Mississippi i Illinois ligger prærien. Før i tiden var prærien enorme gressletter, men den dag i dag er det meste her dyrket. I den gamle prærien var det store mengder svaiende præriegras men dette er avløst av bølgende kornåkrer.

 

Også i slettelandet i øst for Mississippi, har mye av skogen måtte vike plass for jordbruket. Men imot setning til prærien får dette slettelandet mer nedbør og

den naturlige vegetasjonen er løvskog.

 

<bilde>

Prærien for lenge, lenge siden.

 

3. Fjellene i øst:

Fjellene i den østlige delen av USA kalles Appalachene. De er lavere og mer runde enn det Rocky Mountains og fjellene i vest er. De høyeste toppene når ikke mer enn 2000 meter over havet og i tillegg er hele fjellområdet dekket av mørk og dyp skog. Og fjellkjeden strekker seg fra Newfoundland i Canada helt til Alabama i USA, og lengden er rundt 240 mil. Fjellkjeden er i gjennomsnitt 900 meter og det høyeste punktet er Mount Mitchell i Canada på 2040 meter over havet.

<bilde>
 

Appalachene, er dette.

 

4.Kystsletten:

Øst for Appalachene ligger kystsletten. Den atlantiske kystsletten forsetter

sørover til Florida. Og videre mot vest langs kysten mot Mexico - golfen .

 

Litt generell fakta om Amerika:

Amerika er en landmasse mellom Atlanterhavet i øst og i stillehavet i vest bestående av Nord – Amerika og sør – Amerika, som begge regnes som kontinenter og verdensdeler. Og selve ordet Amerika er oppkalt etter den italienske oppdagelsesreisede Amerigo Vespucci. Amerikas flateinnhold er omlag 42 millioner kvadrat kilometer, noe som gjør verdensdelen til en av den største i verden. I Amerika bor det også litt over 8 hundre millioner mennesker. Og har en befolknings økning på ca 1,7% per år.

 

Land i Amerika:

Canada, USA(Alaska), Mexico, Guatemala, Belize, Grønnland, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Ecuador(Galapagos), Peru, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Saint Pierre, Miquelon, Argentina, Cuba, den Dominikanske Republikk, Falkland islands, Surinam, Belize, Puerto Rico, Jamaica, Martinique, Bahamas, Antigua, Guadeloupe, Barbuda, Dominica, Barbados, Grenada, St. Vincent, St. Lucia, Trinidad og Tobago, og Haiti.

 

Amerika består av nord – Amerika og nord – Amerika inkluderer mellom – Amerika og Amerika består også av sør – Amerika.

 

Menneskene i Nord – Amerika kalles nordamerikanere og det er denne av Amerika som regnes som den rikeste delen , med blant annet USA og Canada som de rikeste landene. Og i denne delen av Amerika finnes den høyeste levealderen og dem har også de høyeste inntektene og dem har den mest utviklede teknologien. Menneskene i sør - Amerika kalles søramerikanere og denne delen av Amerika regnes som den fattige, med blant annet som Brasil og Mexico som noen av de fattige, men siden de fleste landene i sør – Amerika er fattige kunne man for eksempel også sagt Venezuela og Cuba.

 

<bilde>

Bilde av Amerika, i grønt.

 

De språkene som brukes mest i Amerika:

1.Engelsk

2. Spansk

3. Portugisisk

4. Fransk

 

Naturlandskap Amerika:

1. Tropisk, regnskog. 5. Ørken.        9. prærie.

2. Barskog, løvskog. 6. Dyrket mark 10. Løv – barskog.

3. Beitemark         7. Isbre.         11. Sumpmark eller myr.

4. Steppe, halvørken 8. Tundra.

 

Litt historie fra Amerika:

Selve Amerika har vært befolket siden istidtiden. Folketrupenne bestod da av jegere og samlerfolk som grupper med velorganiserte samfunn som for eksempel Aztekerne i det gamle Mexico og Inkaene i Peru. Da europeerne kom, bestod befolkningen utelukkende av indianerne, bortsett fra inuittene lengst nord i Amerika. Og i år 998 oppdaget islendingen Leiv Eriksson Vindland Nord – Amerika. Men i 1492 gjenoppdaget Christoffer Columbus den sørlige delen av Amerika(selv om han trodde han hadde oppdaget India og var overbevist om dette) og den spanske koloniseringa begynte da. Og det er i dag han som er kjent for å ha oppdaget USA. Kolonimaktene og innvandrerne omtalte Nord – Amerika som den nye verden, og det er heller kanskje ikke så veldig rart heller!

 

<bilde>

Bilde av Christoffers reise da han oppdaget Amerika.

 

Kildeanvisning:

 

Bøker:

Geografi 10.            

Leksikon for barn.

Leksikon.

Atlas.

Verdens land.

 

Internett:

Wikipedia.no.

Daria.no

Google.no

Usa.com

Caplex.no

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst