Brasil

Særoppgave om Brasil med mange bilder.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.06.06

Innhold:

1. Forord

2. Fakta

3. Geografi og befolkning

4. Klima

5. Naturen og landskapet

5.1 Amazonas

6. Dyreliv

7. Historie og politikk

8. Næringsliv og jordbruk

9. Fotball

10. Brasils mest kjente person

11.Turistmål og store byer

12. Kultur og mat

13. Avslutning

14. Kilder

 

<bilde>

Jesusstatuen på Sukkertoppen i Rio de Janeiro

 

 

1. Forord

 

Jeg valgte Brasil for det er et meget flott land med en lang og spennende historie. Brasilianerne et flott og livlig folk med en stor interesse for fotball, karneval og samba.

 

Jeg ble først interessert i Brasil på grunn av de gode fotballspillerne, men har skjønt at landet har mye mer å by på.

 

2. Fakta om Brasil

 

<bilde>

Kart over store deler av Sør - Amerika. Brasil i gult

 

Hovedstad: Brasilia med ca. 1.8 millioner innbyggere.

 

Flateinnh.:8511965km

 

Folketall.:

ca 170 000000 som består av 55% europeiske utvandrere, 38% mulatter, 6% afrikanske utvandrere.

Off. språk.: Portugisisk. Enkelte minoriteter benytter fortsatt egne språk i tillegg. Det er omlag 340 000 urinnvånere, og de har totalt 214 lokale språk. Mange forstår spansk. Engelskunnskaper er forholdvis lite utbredt, selv blant middelklassen. Fransk snakkes sporadisk blant høyt utdannede

 

Religion.: Romersk – katolsk 90 % andre 10 %

 

Styreform.: Demokrati, flerparti

 

Mynt.: real

 

Analfabetisme.:18 %

 

Middellevealder: 66år

 

Nasjonaldag.: 7 september

 

De største byene

 

Sao Paulo - 16 800 000

 

Rio de Janeiro - 11 100 000

             

Belo Horizonte - 3 400 000

 

Salvador - 2 400 000

 

Fortalez - 2 100 000

 

<bilde>

Det brasilianske flagget

 

3. Geografi og befolkning

 

Brasil ligger midt i Sør Amerika og grenser til alle landene i verdensdelen med unntak av to stykker (Chile og Ecuador). Landet har en veldig lang kystlinje mot Atlanterhavet. Kystlinjen er hele 7470 km lang.

 

Brasil har 8511970km2 med flateinnhold. Det gjør at Brasil er det største landet i Sør-Amerika, og dekker nesten halvparten av verdensdelen.

 

Brasil er verdens 5. folkerikeste land, etter Kina, India, USA og Indonesia. Landet har dermed temmelig nøyaktig halvparten av Sør Amerikas befolkning.

 

Folketallet har vokst meget raskt siden 1872 da folketallet var bare 9.9millioner innbyggere. Nå er det 146,1milloner innbyggere.

 

Brasil har en svært blandet befolkning. Noen er etterkommere av indianere som alltid har bodd i Brasil, andre av portugiserne som hersket her i 300 år. Mange brasilianer har afrikanske røtter fra den tiden slaver ble hentet over Atlanterhavet for å jobbe på sukkerplantasjene. I begynnelsen av dette århundre kom det mange innvandrere fra Japan på grunn av gjentatte dårlige avlinger. Mange har også emigrert fra Europa og de bosatte seg sør i landet.

 

En gang bodde det 5 millioner indianere i regnskogen. I dag er tallet under     200 000. De fleste lever som svedjebrukere og dyrker matnyttige vekster en tid, men drar videre før jorda blir helt utpint. Etter at menneskene utenfra jungelen begynte og trenge inn, har mange indianere død av sykdommer som influensa og meslinger, da de mangler immunforsvar mot dem.

 

<bilde>

Itatiaia Nasjonalpark

 

4. Klima

 

Mesteparten av Brasil tilhører den tropiske klimasone. Bare den sørlige delen av Brasil regnes som subtropisk. I nord er det tropisk klima med høye stabile temperaturer, og mye nedbør langs kysten og i Amazonasbekkenet. Kystfjellene tar av for sørøstpassaten, og i høylandets indre områder er det tørt klima med årsnedbør på 500 – 1000 mm. De fleste steder i Brasil har en nedbørs mengde på 1000-2000mm. Amazonas bekkenet har et varmt og fuktig klima og middeltemperaturen ligger på rundt 26-28 grader med svært små variasjoner. Årlig nedbørs mengde ligger på rundt 2000mm.

 

Noen steder i Brasil er vinteren ekstrem tørr. Aller minst regner det i den nordlige delen av Saó Francisco med Cirka 250mm i året. Regntiden kan i tillegg utebli flere år på rad. Det kan ha katastrofale følger for jordbruket. Langs sørøstkysten tvinges sørøstpassaten tiloppstigning mot det brasilianske høylandet, og kystsonen får som regel nedbør i alle årstider.

 

Temperaturen avtar gradvis fra nord mot sør, samtidig som årstidsvariasjonene øker. Rio de Janeiro har derfor en stabil middeltemperatur som varierer fra 21˚c i juli til 26˚ i januar. Til sammenligning varierer middeltemperaturen i den subtropiske delen av landet fra 14 - 25˚ gjennom året .

 

<bilde>

Store deler av Brasil har tropisk klima

 

5. Naturen og landskapet

 

Naturgeografisk kan man grovt dele Brasil inn i tre deler:

- Guyana – høylandet

- Amazonas – bekkenet, som er jordens største lavlandsområde. Bekkenet er en tidligere havbukt som er fylt med leire og sand som elvene har brakt med seg

- Det Brasilianske høylandet. Dette området er hovedsakelig bygd opp av grunnfjellsbergarter dekket av horisontale sandsteinslag. Innenfor dette området ligger det flat Mato Grosso-platået som dekker store områder i Brasils innland. Fjellene langs grensen mot Guyana og Venezuela når opp i mellom 1200 og 1500 meter, og her ligger også Brasils høyeste fjell, Pico da Neblina som er 3014 m høyt. Høylandsplatået faller trinnvis mot den smale kyststripen i øst.

 

5.1 Amazonas

 

<bilde>

Amazonas er navnet både på verdens største elv, og de enorme regnskogene som ligger rundt den. Elven er utrolig gammel.

Vitenskapsmenn sier den fantes for 60 millioner år siden. Og størrelsen er helt enorm. I gjennomsnitt strømmer 180000 kubikkmeter vann gjennom i sekundet. Det er mer en de 8 nest største elvene til sammen. Her finnes over tusen sideelever som er større en Themsen, og hele vassdraget tar med seg vann fra et område som er like stort som Europa. Det kolossale bekkenet omfatter en trededel av all regnskog og to tredeler av alt ferskvannet i verden. De første oppdagerne var forbuset over hvor stor og sammensatt elva var og kalte den ”O Rio Mar”, elvesjøen.

 

Geologer forteller at oss at i jordens ungdom for rundt 150 millioner år siden rant en stor elv gjennom det vi nå kaller Amazonasbekket. Men det var ikke Amazonas slik vi kjenner den. For det første rant den motsatt vei. For omkring 120 millioner år siden begynte fjellkjeden Andesfjellene og vokse opp. Da stengte den veien for det gamle løpet. Da elven fortsatte og strømme vestover vokste det en stor innsjø som besto av halvt ferskvann og halvt saltvann. Innsjøen var nesten like stor som middelhavet er i dag.

 

I Amazonas`regnskoger finner vi det største gjenværende regnskogområdet på hele jorden. Det dekker omtrent en tredel av Sør Amerika, og er omtrent like stort som Australia. Skogene har gitt mat og ly for indianerstammer i tusener av år. Men regnskogen er sårbar ikke minst for menneskelige inngrep i form av rovhogst, og både dyreliv og mennesker er alvorlig truet.

 

<bilde>

Brasil har også flotte turområder som dette

 

6. Dyreliv

 

Brasil har et utrolig rikt dyreliv. Det finnes tusenvis arter av fugler, fisk og hundrevis av pattedyr. Det anslås at det også finnes rundt 1800 sommerfuglarter og 200 typer mygg. Landet har verdens rikeste fuglefauna med over 1500 fuglearter. Oppsøker man skog og mark, vil man blant annet finne papegøyer, tukaner, hoatzin, hokkoer og mange primitive fuglefamilier.

 

Landet har også et rikt utvalg av pattedyr med puma, jaguar og tapir som de største. Gnagere er også rikt representert med blant annet flodsvin og gullhare. Av slanger finnes blant annet den fryktbare anakondaen og kongeboa, mens i regnskogen lever de fleste dyrene i trærne.

 

I tillegg er det mange spennende fiskeslag i Amazonas. Amazonasmanat, elvedelfin, kaimaner, skilpadder og over 2000 forskjellige fiskearter finnes også i det fantastiske og unike Amazonas-bekkenet.

<bilde>
<bilde>

Til venstre: Puma

Til høyre: Tuiuiu er en våtmarksfulg

 

7. Historie og politikk

 

Tidlig historie

 

Der enorme området som skulle kalles Brasil var tynt befolket. Der bodde mellom 3 og 5 millioner der da portugiserne kom. De flest levde av et av jordbruk og fiske i små samfunn i Amazonas. En annen gruppe folk levde som jeger og sankere i tørre savanne områder. Blant de største gruppene var Tupi som levde langs kysten i nordøst. Det var de som først møtte portugiserne. Som er direkte resultat av den europeiske invasjonen med sykdommer, slaveri og nedslakting, har urbefolkningen blitt redusert til omtrent 200 000 i dag. 

 

En oppsummering av Brasils ”nyere” historie, ser slik ut:

 

1500: Brasil ”oppdages”. Brasils nyere historie begynte da portugiseren Pedro Alvares Cabral satt foten på det nye landet den 22. april år 1500

 

1532: Koloniseringen begynner.

Der var andre en portugiserne som viste interesse for Brasil, og den portugisiske kongen så seg nødt til og bygge et forsvars verk for og kunne beskytte territoriet mot franske inntrengere. Derfor ble den første byen, Sao Vicente, grunnlagt i 1532. For å kunne kolonisere landet fortest mulig, delte kongen landet opp i 15 capitanias, enorme landområder som ble gitt til portugisiske adelsmenn. Områdene gikk i arv og kunne deles opp i mindre land områder. Dette skapte en form for føydalisme der store deler av jorda forble uproduktiv.

 

1538: Slaveperioden starter

Portugiserne hadde et enormt behov for arbeidere i sukkerplantasjene og de begynte å ta i bruk indianere som slaver. Det viste seg og være vanskelig, fordi indianere ikke godtok tvangsbehandlingen, og fordi kongen av Portugal krevde at de måtte bli kristnet, sivilisert og beskyttet. I 1538 ble de første slavene importert fra Afrika. Mellom 3 og 5 millioner slaver ble hentet fra Afrika, hovedsakelig fra Guinea, Nigeria, Angola, Kapp Verde, Kongo og Mosambik.

 

1600-tallet: Sukker plantasjer

Sukker var svært etterspurt og verdsatt i Europa. Forholdene for lå svært godt til for sukker produksjon på nordøst kysten av Brasil. Handelen med sukker skaffet Portugal store rikdommer

 

1700-tallet: Gull

I 1693 ble det funnet gull i fjellene inne i landet i delstaten som i dag heter Minas Gerais (de store gruvene). Det ble starten på et enormt gullrush som flyttet det politiske, økonomiske og kulturelle tyngdepunkt i landet sørover. Som et resultat av dette ble også hovedstaten flyttet fra Salvador til Rio de Janeiro i 1763. Mot slutten av 1700 tar gullet slutt.

1800-tallet: Kaffe

På begynnelsen av 1800 tallet ble kaffen mer og mer dominerende i landets økonomi. Produksjonen var konsentrert i innlandet Sao Paulo, og i 1889 utgjorde kaffen 2/3 av landets eksport. Kaffen er fortsatt det viktigste enkelproduktet i den brasilianske økonomien

 

1808: Kongen flykter til Brasil

Under Napoleonskrigen i Europa ble Lisboa truet av Napoleons styrker. Derfor flyktet den portugisiske kongen til Brasil og bosatte seg i Rio de Janeiro i 1808. Hele hoffet og store deler av adelen og kjøpsmannstad, totalt 20 000 personer, slo følge. Hele det portugisiske koloniriket ble en stund styrt fra Rio, og detter er den eneste gangen i verdenshistorien at en kolonimakt ble styrt fra en av sine kolonier. I 1821 dro kongen tilbake til Portugal, men innsatte først sin sønn Pedro som konge i Brasil.

 

1882: Uavhengighetserklæringen.

Brasil erklærte seg uavhengig fra Portugal den 7. september, uten blodbad. Prins av Portugal og konge av Brasil ble utnevnt til keiser.

 

1888: Slaveriet oppheves

Som et av de siste landene i verden, 25 år etter USA og 80 år etter Storbritannia, ble, ble punktum satt for det offisielle slaveriet Brasil

 

1889: Republikk

Brasil var splittet mellom den tradisjonelle makt eliten knyttet til de gamle jordeierne og monarkiet på den ene siden og en ny interesse allianse bestående av den urbane middelklassen, militæret og kaffe produsentene på den andre. Den 15. november 1889 ble kongen fjernet av de militære og tvunget i eksil Europa. Brasil ble Republikk.

 

1890-1916: Innvandring

Utsikten til egen jord og behov for arbeidere på kaffeplantasjen i det sørlige Brasil lokket 800.000 Europeere til Brasil i denne perioden. De fleste var italienere, Tyskere, spanjoler, og portugisere, og det kom mange fra Midtøsten. Etter 1.verdenns krig kom en bølge med Japanere noe som har satt et spesielt stort preg på Saó Paulo.

 

1930-1960:Modernisering

Den omstridte Getúlio Vargas kom til makten i 1930 og ble sittende helt til 1954. Han representerer progressive interesse som ønsket å reformere gamle maktstrukturere og gjennomføre moderniseringen, industrialiseringen og urbanisering. Han til dels som diktator, dels som valgt president. I 1954begikk han selvmord. I 1960 åpnet president Juscelino Kubitscheks den nye hovedstaten Brasilia. Hans visjon tilhørte tankegang de brasilianske styremaktene, nemlig mest mulig modernisering på kortest mulig tid.

 

1964-85: Militær diktatur:

Etter en periode med den reformlige Joáo Goulart som president tok militære makten med et kupp i 1964, støttet av den brasilianske eliten, kirken og USA. De militære beholdt med jernhånd helt fram til 1985. Politiske partier og fagforeninger ble forbudt og media sensurert. Undertrykkingen var effektiv men langt i fra blodig som i Argentina eller Chile. Mange kunstnere, politikere og intellektuelle ble sendt i eksil.

 

1985-89: Demokratisering

Mot slutten av 70 tallet kom de første antydninger til en demokratisk åpning, og i 1984 ble Tancredo Neves valgt som den første sivile president på 21 år. Han døde før han rakk og bli innsatt, og etterfulgt av konservative visepresident José Sarney. Det første direkte president valget ble holdt i 1989. Det ble en kamp mellom den unge karismatiske godseieren Ferrnando Collor og fagforenings leder Luis Ignácio da Silva (Lula), kandidat for arbeiderpartiet PT. Collor vant, men ble tvunget til og gå av i 1992 etter en omfattende korrupsjon skandale. Visepresident Itamar Frabco satt fram til neste presidentvalg

 

1995: Cardoso

Lula var igjen kandidat til valget i 1994, men tapte for sosiologiprofessor og utvekslingsteoretiker Fernando Henrique Cardoso Han var svært populær etter Plano Real, en suksessrik plan for økonomisk stabilisering som ble lansert da han satt som finansminister i Francos regjering. I 1998 vant Carduso valget på nytt. Etter en lang periode med kunstig opprettholdelse av valutaen real, må sentralbanken devaluere i 1999. Det forverrer en rekke alvorlige problemer som landet strir med, som fattigdom, arbeidsledighet, kriminalitet, vold og konflikter på landsbygda.

 

2000: Brasil 500 år:

22.april 2000 var det 500 år siden portugiserne ”oppdaget” Brasil. Brasilianerne foretrekker å si at de ”fant” landet da. De offisielle feiringene blir møtt med demonstrasjoner av indianerne, studenter, svarte og aktivister fra de jordløses bevegelse. Politiet reagerer med køller, tåregass og vannkanoner. De historiske motsetningene i Brasil slår ut på nytt.

 

8. Næringsliv og jordbruk

 

Konkurs og kriser kan best beskrive Brasils økonomi og næringsliv gjennom årene. I 1960 – og 1970- årene hadde landet en periode med kraftig vekst i næringslivet. Så var det slutt på de gode tidene, nasjonen Brasil gikk nærmest konkurs og ble verdens største gjeldsnasjon. Regjeringens største problem nå er å få betalt tilbake kjempelånene.

 

Brasil har enorme naturrikdommer, bl.a gull og jernmalm og bergverksdrift er en av landets viktigste næringsgrener.

 

Brasil er både en rik og en fattig nasjon. Noen jordeiere og forretningsmenn er utrolig velstående, mens befolkningen ute i landdistriktene for det meste er svært fattige. Selv om landet er demokratisk styrt, er korrupsjon et stort problem i brasiliansk næringsliv og politikk.

 

Brasil produserer det meste av sin mat og sine ferdigvarer selv, og kunne langt på vei klart seg selv. Men landet trenger penger for og få betale sin enorme utenlandsgjeldgjeld. Derfor er de avhengig av å eksportere mye varer.

 

Noen av de viktigste tingene de produserer er elektriske artikler, lærvarer, stoffer av bomull, silke, og ferdige varer som sportsklær og håndklær. Andre eksportvarer er kaffe, mineraler og fly, samt biler, som de selger svært mange av til Argentina.

 

Mye av landets ferdigvareindustri ligger innenfor trekanten som industribyene Rio de Janeiro, Saó Paulo og Belo Horizonte danner. 

 

Selv om bare en liten del av Brasil er dyrket (4 - 5%) produserer landet svært mye jordbruksprodukter. Viktigste produktet er kaffe, og Brasil produserer ca 40% av verdensproduksjonen. Brasil er også verdens største produsent av bananer. I tillegg dyrkes mye sitrusfrukter, melon, ananas og avocados.

 

I savanneområdene er fedrift en viktig næringsgren, mens bøndene i gressteppeområdene satser på sau og geiteavl.

 

De store skogene gjør at produkter fra jord- og skogbruket fra gammelt av har utgjort nesten 90% av alt de eksporterer. Også norske eiere har vært inne i cellulosefabrikker i Brasil.

 

Med sine enorme naturressurser mener de fleste at Brasil kunne vært et veldig rikt land. Noe av det som har hindret en utvikling, er at det har vært dårlig kommunikasjon i landet. Utbygging av veier og jernbane håper de skal få gjort noe med dette.

 

<bilde>

Maracana stadion i Rio de Janeiro

 

9. Fotball

 

Det er vanskelig å komme utenom fotball i et land hvor alle er interessert i sporten. I et land hvor fattigdommen rammer millioner, er resultatene til fotballandslaget en alt overskyggende begivenhet som får nasjonen til å stå stille. Ingenting er som når Brasil vinner VM, da står nasjonen på hodet, og ingen er større helter enn de 11 på banen.

 

Fotballen er det største i Brasil. Spilleren på landslaget er guder. STORE guder. Når de spiller står hele Brasil stille og ser på. De har verdens største stadioner. De har publikumsrekord på en kamp. Og laget er sykt bra. Brasil er også det eneste landet som har fått et eget ”spark” i fotballen oppkalt etter seg. Nemlig ”brassesparket”

 

Brasil er det mest suksessfulle landet i VM historien og det eneste landet som har vunnet VM fem ganger. De har også vært med i alle sluttspill siden starten i 1930. I de tidlige årene hevdet de seg ikke så mye og det beste resultatet var bronse- medalje i Frankrike i 1938.

 

Første VM etter 2.verdenskrig ble arrangert i Brasil. Brasil var svære favoritter i finalen mot Uruguay, men tapte overraskende 2-1 foran 200,000 tilskuere på Maracana stadion i Rio de Janeiro. Dette er verdensrekord den dag i dag.

 

I verdensmesterskapet i 1954 var de involvert i en skandalematch mot Ungarn i kvartfinalen. Tre spiller ble sent av banen i ”kampen om Bern” og Brasil tapte. De følgende tolv årene var bra for brasiliansk fotball.

 

1958: VM i Sverige

Mest ansvarlig for det var den fantastiske Pelé. Han ble tatt ut til laget som skulle til Sverige som 17 åring. Og for et fantastisk inntog han hadde.

 

Brasil slo Østerrike. Og gikk målløs av banen mot England, Den første målløse kampen i et VM. Før de slo Sovjetunionen. I kvartfinalen mot Wales scoret Pelé vinnermålet før han fulgte med hat-trick mot populære Frankrike. I finalen møtte Brasil vertsnasjonen Sverige. Sverige tok en tidlig ledelse, men Brasil kom sterkt tilbake og vant 5-2. En hel verden feiret med dem, det var en svært populær seier.

 

1962: VM i Chile

Fire år senere i Chile var de favoritter igjen: De fleste spillerne fra forrige VM var fortsatt med. Pelé ble skadet og mistet det meste av VM, men Garrncha og mannen som tok over for Pelé, Amarildo viste klasse. Brasil vant alle kampene fram til finalen unntatt en, nemlig kampen mot laget de skulle møtte i finalen Tsjekkoslovakia. Men Brasil var tent på og vinne finalen, og vant 3-1. Til og med uten Pelé.

 

1966: VM i England

Pelé var tilbake i England, men det viste seg at dette ikke skulle bli hans mesterskap eller Brasils sitt. Laget røyk ut i gruppespillet. Og de fleste spillerne fra 58-62 var borte

 

1970: VM i Mexico

Laget som reiste til Mexico blir av mange kåret til det beste laget gjennom tidene. Spillere som Jairzinho, Rivelino, Tostao, Gerson og så klart Pelé skulle lage et show for hele verden. De tidligere verdensmesterne England var slått i gruppespillet det var også Tsjekkoslovakia og Romania. De Sør Amerikanske naboene Peru og Uruguay kunne ikke stoppe dem i kvartfinalen og semifinalen. Det ble en klassisk finale mellom Brasil og Italia. Pelé, Jairzinho, Gerson og kapteinen Carlos Alberto scoret målene i 4-1 seieren over Italia. Jairzinho ble den første som scoret i hver i kamp i et mesterskap.

 

Det var slutten på den gylne tiden for Brasilianske fotball. Pelé la opp og en haug med spillere fulgte med ham. Laget som kom til Vest-Tyskland hadde ikke vinner kvaliteter. Det hadde muskler men ikke finneser og ferdigheter, som de kunne vinne med. De endte opp med og tape i bronsje kampen mot Polen.

 

Fire år senere var det VM i Argentina. Laget hadde fortsatt ikke imponert nok til og vinne. Men det var noen kvalitetsspiller som Zico, Dirceu og Rivelino. De bidro sterkt til at Brasil vant bronsjefinalen 2-1 over Italia. I VM i Spania i 1982 tok Italia revansj, og slo ut Brasil. Samme historien gjentok seg omtrent i Mexico i 1986. Da var det Frankrike som slo ut Brasil på straffesparkkonkurranse, etter at Brasil hadde vunnet fire strake seiere.

 

Også i Italia-VM i 1990 manglet Brasil de rette kvalitetene til å vinne VM.

 

1994 VM i USA:

Da var det Brasil sin tur igjen. Akkurat som i 1970 var Italia motstander i finalen. Etter en jevn kamp, måtte det straffesparkkonkurranse til for å få en vinner. Det ble Brasil.

 

1998: VM i Frankrike:

Dette var året da Norge skapte en sensasjon ved å slå Brasil 2-1 i de innledende rundene. Likevel kom Brasil helt til finalen. Men der tapte de 3-0 mot Frankrike.

 

2002: VM i Sør-Korea og Japan:

Igjen var det Brasil som ble verdensmestere. Den nye stjernen Ronaldo scoret to mål og avgjorde kampen.

Dermed ble Brasil det første laget i historien som vant sju kamper i et VM, og det tredje laget i VM historien som vant alle kampene sine.

 

10. Brasils mest kjente person – Pele`

 

Pelé (Edson Arantes do Nascimento), født i 1941 i Tres coraces

<bilde>
 

De fleste kjente brasilianere for oss europeere er fotballspillere. Og de er det mange av. Men hvis noen spiller skulle få poengsummen ti av ti mulige for en lang og glitrende karriere må det være Pelé. Han spilte alltid med nummer 10 på ryggen, enten han spilte for klubblaget eller landslaget. Pelé hadde alt: hurtighet, styrke, kreativitet en fantastisk forståelse for fotball og utrolig evne til og lese spillet under kampen. Som 17-åring ble han verdensberømt over natten da han scoret 6 mål for det brasilianske landslaget under VM i 1958. Dette var den første av 3 VM seiere som Pelé fikk æren av. Den siste var i 1970, hvor han viste utrolige finter og triks som få andre ville tatt sjansen på og etterligne. Pelé scoret 77 mål for det brasilianske landslaget på 97 kamper. Han scoret 1282 mål på 1364 kamper for forskjellige klubblag. Det er ikke tilfeldig at han har fått tilnavnet KONGEN. Da han trakk seg tilbake i 1977, fjernet klubben hans, Santos nummer 10 fra laget til ære for Pelé. I 1994 ble han utnevnt til sportsminister i Brasil.

 

For de fleste brasilianere er Pele`den største brasilianer av alle. Det er blitt sagt at dersom han stilte til valg som president, hadde det ikke vært noen vits for andre å stille opp.

 

<bilde>
11. Turistmål og store byer

 

São Paulo

Sao Paulo er hovedstaden i staten São Paulo og ble grunnlagt av jesuitten Sao Paulo i 1554. Den gang var det en liten småby, men siden har den vokst seg til Brasils største. Sáo Paulo må også kunne kalles en etnisk smeltedigel, med emigranter fra alle verdens hjørner. Det er faktisk den tredje største italienske byen i verden, det er den største japanske byen utenfor Japan, det er den største  portugisiske byen utenfor Portugal og det er den største spanske byen utenfor Spania.

 

Når du ferdes i denne enorme byen som har tre ganger Norges befolkning, vil du i sentrumsområde triangulo finne tallrike skyskrapere omgitt av brede avenyer.

 

En by av denne størrelse skaper ikke bare assosiasjoner av det gode. Tett trafikk og mye forurensing. Men selv om Sao Paulo er industriell by, har den sine lyspunkter. Marknaden langs gatene er en blanding av lukter, lyder og fascinerende atmosfære. I Sao Paulo kan du velge mellom mat fra middelhav landene, vesteuropeisk, østeuropeisk, skandinavisk, asiatisk, afrikansk, amerikansk mat og retter fra alle Brasils hjørner.   

 

Rio de Janeiro

<bilde>

Rio de Janeiro ligger vakkert til på vest kysten av innløpet til Baia de Guanabara og er hovedstaden i staten Rio de Janeiro. En praktfull natur gjør den til en av verdens vakreste byer. Mange tror at dette er landets hovedstad men den rollen innehar mer ukjente Brasilia. Landet rundt Rio de Janeiro ble først besøkt av portugiserne i 1502, hvor de tok Guanabara-bukta for å være en elvemunning og gav det navnet Rio de Janeiro. Navnet betyr ”januar elva”, hvor Rio betyr elv og Janeiro betyr januar

 

Fra 1530 til 1550 slo portugiserne seg ned i området for å granske franske hugenotter, (franske protestanter). Men franskmennene ble fordrevet i 1567. i 1763 ble Rio sette for den for den portugisiske visekonge og i 1882 ble byen

<bilde>
hovedstad i det selvstendige Brasil.

 

Du trenger ikke vente til karnevalet begynner før du besøker Rio de Janeiro, byen er et sprudlende senter uansett årstid. Mange som har funnet veien hit under karnevalet, har blitt nærmest sjokkert over intensiteten og engasjementet hos deltakerne.

På godt og vondt er karnevalet i Rio de Janeiro av det spektakulære slaget som vanskelig lar seg beskrives med ord, men må oppleves med egne øyner.

 

Copa cabana er en av verdens mest berømte strender. Her er det et yrende folkeliv. Både Brasilianerne selv og svært mange turister kommer i tusenvis hver eneste dag for å sole seg, bade og spille volley- og fotball.

 

<bilde>

Rio de Janeiro med Copa Cabana

 

Brasilia

Brasilia er hovedstaden i Brasil og et eget føderalt distrikt omgitt av staten Goiás, 1060 meter over havet. Byen ligger 920kilometer nord for den tidligere hovedstaten Rio de Janeiro. Ideen om å flytte hovedstaten inn i landet stammer fra kolonitiden og ble skrevet inn i grunnloven i 1891. Anlegget ble påbegynt i 1957 og den 21. april 1960 ble Brasilia innviet som Brasils nye hovedstat. Byen blir ofte brukt som et eksempel på moderne byplanlegging, og den er formet som et jetfly hvor regjeringsbygningene danner selve flykroppen. Bolig- og forretningsområdene danner vingene. De fleste offentlige bygningen ligger langs øst/vestaksen med utsikt over en stor kunstig innsjø som omgir det sentrale byområdet. Brasilia er en sær og kunstig by.

 

<bilde>

Brasilia katedralen i hovedstaden

                                                 

12. Kultur og mat

 

Portugisisk har fra 1500-tallet vært og er fortsatt landets språk, med visse brasilianske særtrekk som særlig kommer til syne i folkelig tale, og som for det meste har sin rot i landets indianerspråk. I deler av landet, som i Amazonas-området, snakkes det fortsatt indianerspråk fordelt på en lang rekke dialekter av tupi-guarani.

 

Urbefolkningens musikk ble under koloniseringen fortrengt av portugisiske og afrikanske tradisjoner. I kolonitiden spilte også spansk musikk en viss rolle, og på 1800-tallet kom det impulser fra italiensk og tysk musikk. En brasiliansk folkemusikk med nasjonal karakter og sterke afroamerikanske innslag går ca. 200 år tilbake.

 

Vår tids folkemusikk slik som samba og bossa nova, står sterkt i brasiliansk kultur og har virket fornyende på nordamerikansk og europeisk populærmusikk. Brasiliansk dans er først og fremst kjent gjennom sambaen, et felles navn som benyttes for en rekke folkedanser som benyttes under folkefester som det berømte karnevalet i Rio.

 

<bilde>

Brasils mest berømte festival er karnevalet som begynner ved midtnatt på fredagen før askeonsdagen og varer i fem dager. Karnevalet blir feiret over hele landet med den mest intense og glittrede versjonen finner du i Rio de Janeiro.

 

Maten i Brasil består av mye hvit ris, svarte bønner og krydder i kombinasjon med kjøtt, kylling eller fisk. Brasilianske spesialiteter inkluderer moqueca, en delikatesse som inneholder sjømat krydret med dendê olje og kokosmelk. Det er i tillegg mikset grønnsaker som sopp, løk og pepper og bønner sammen

 

<bilde>

 

13. Avslutning

 

Denne særoppgaven har lært meg at Brasil er mye mer enn fotball. Det er et spennende land med en historie og en natur som gjør det veldig spesielt. Med alt dette landet har å by på, kan jeg godt tenke meg å reise dit på ferie en gang.

 

14. Kilder

 

- Gyldendals store leksikon

- Tidens leksikon

- Aschehougs Juniorleksikon

- FIFA. Com

- Ferieguiden.no

- Caplex nettsider

- Cafe`Pele`.no

- Fotball – den store boken om det fantastiske spillet

- Dagbladet.no

- Vg.no

- Google

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst