Bruddet med realismen

Beskriver hva som skjedde med kunsten og kunsterne i Norge og verden, under bruddet med realismen.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.08.23

Innhold:

 

Innledning

Romantikken

J.c. Dahl

Joseph William Turner

Realismen

Jean-Francois Millet

Christian Krogh

Impresjonismen

Oda Krogh

Claude Monet

Ekspresjonismen

Edvard Munch

Vincent van Gogh

Avslutning

Kilder

 

 

Innledning

 

Mellom 1780 og 1910 skjedde det enormt mye innen for kunsten,

 • Hva var det egentlig som skjedde?
 • Hvorfor skjedde det?
 • Hvem var med på dette? Og for å få frem dette ordentlig vil jeg presentere 2 kunstnere fra hver periode, en norsk og en utenlandsk.

I dette lille prosjektet vil jeg også prøve å vise fram mange bilder laget av de forskjellige kunstnere.

 

Og da kommer jeg fram til problemstillingen

 

Hva var egentlig ”bruddet med realismen”?

 

 

Romantikken

 

Hvorfor skjedde dette?

På slutten av 1700 tallet var opplysningstiden, fornuften var viktig, men på slutten av 1700 tallet kom en reaksjon på dette; Romantikken

 

Ordet romantikk kommer fra de gamle legendene fra middelalderen, som var meget populære, disse legendene kaltes nemlig ”romanser” fordi de var skrevet på språket romansk.

En annen mulig grunn til romantikken kan være at mange hadde det vanskelig økonomisk pga napoleonskrigene, så folk lengtet tilbake til tidligere tider (for eksempel de gamle lengdene fra middelalderen)

 

Hva var det egentlig som skjedde?

I maleriet var landskap, spesielt vær og vind, de voldsomme naturkreftene, viktige, bildene var som regel maleriske, Kunstnere både innen for musikk, litteratur og malekunsten la vekt på fantasi, følelser, natur og folkeliv.

 

Noen av de viktigste trekkene for romantikken

 • Kunstneren stod Gud nærmest og høyt hevet over regler i liv og diktning, han ble erklært som ett geni.
 • Mange land (for eksempel Norge og tyskland) var preget av nasjonalsvermeri.
 • Sterk frihetstrang
 • Liberalistiske ideer om at borgeren var fri til å tenke og handle uavhengig av stat og kirke vokste frem med et sterkt borgerskap
 • Kunstneren skulle være fri og ubunden av regler for god kunst, resultatet ble at kunstnerne gjorde opprør mot de strenge reglene fra klassisismen

EN romantisk maler, og hans malerier:

 

Hvem var med på dette?

 

J.C.Dahl.

 

Egentlig het J.C.Dahl Johan Christian Clausen, man da han ble kunstner tok han navnet Dahl, noe som kom fra en familiegård på vestlandet.  J.C.Dahl ble født i Bergen i 1788, foreldrene var fattige og hadde ikke råd til tegneskole, så opprinnelig hadde han tenkt å bli en dekorasjons maler. Men etter at folk begynte å oppdage at han hadde ett virkelig talent, begynte de å samle inn penger så han kunne dra på malerskole, så 23 år gammel reiste Dahl til kunstakademiet i København. Hvor han raskt ble en kjent maler. Etterpå reiste han til Dredsen i Tyskland hvor han ble professor ved kunstakademiet. Dahl var den første nordmannen som lagde bilder på europeisk nivå, derfor ble han kalt den norske malerkunstens far. Han var opptatt av å skildre norsk landskap, og han malte ofte dramatiske malerier av vestlands naturen. Dette er ofte kjennetegn for bildene hans: Nordisk værhard natur med fjell, fosser og mørke skoger.

 

<bilde>
<bilde>

 

T.v. à Bjørk i storm, 1849                     T.h. à àFra Stalheim, 1842.

 

Selv om Dahl nå bodde i tyskland, dro han på mange studieturer til Norge, hvor han tegnet skisser og studerte den norske naturen. Han mente at naturen var den beste læremester han kunne ha. Og om vinteren satt han og gjorde disse friluft skissene om til store landskapsmalerier. De mest kjente bildene hans er ”fra Stalheim” og ”bjørk i storm” (se over).

Joseph William Turner

 

Joseph William turner var født i London i 1775 og var en av de største landskapsmalerne i England. Han vokste opp i ett fattig strøk. Han lærte tidlig akvarell teknikken, og måten fargene fløt sammen på, og etter en stund, laget han en teknikk hvor han fikk til noe av det samme med oljemaling. På den måten klarte han å lage disse stemningsfulle, romantisk maleriene, ofte med vær som hovedtema.

 

<bilde>
<bilde>

· embetsmenn/de rike
· borgerskapet
· arbeiderklassens problem
· kvinnenes stilling
· barneoppdragelse
· den offisielle kirke

 

Disse problemene ble tatt opp

 

Altså, kunstnerne hentet motiver til malerier fra dagliglivet. De tok de fattiges parti.

 

Noen eksempler:

 • Jean-Francois Millet, en fransk maler, begynte å male bøndene, de ble sett ned på av de rike
 • Christian Krohg var også opptatt av å skildre menneskers virkelige liv. I sitt bilde: "Kampen for tilværelsen", viser han hvordan de fattige i samfunnet hadde det. (mer om han lengre ned)
 • Erik Werenskiold også opptatt av å vise hvordan menneskenes hverdag var.

Hvem var med på dette?

 

Christian Krogh

 

Christian Krogh ble født og vokste opp i Kristiania, han ønsket alltid å bli maler, men ham gjorde som faren ville, og ble jurist. Men da han var 22 år døde faren, så da kunne Christian allikevel bli en maler, så han reiste til ett kunstakademi i Tyskland.

 

Mens Christian var i Tyskland ble han oppmerksom på all urettferdigheten som var i samfunnet, og han bestemte seg for at det var temaet han skulle ha i bildene sine. Han mente at kunsten hans ville vise folk hvilke problemer verden egentlig hadde.

<bilde>
Christian mente at kunsten skulle være sann, slik den var i virkeligheten. Han plasserte menneskene ofte lengst frem i bildeflaten, så tilskueren skulle komme så nærme som mulig.

 

Etter hvert malte han en rekke bilder som viste hvordan sypiker slet livet av seg for å overleve. Han ville åpne folks øyne for sosial urett og vise hvor mye nød og undertrykkelse det var. Krohg bruker ganske brede og feiende penselstrøk, med friske og klare farger.

 

(ß Kampen for tilværelsen, 1889)

(I politilægens venteværelse. Albertine. 1886-87)
 

<bilde>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<bilde>
Jean-Francois Millet

 

Han var en fransk maler som ble født i 1811, og vokste opp i en familie hvor faren var bonde, så man var mye ute og jobbet, men da han var 18, ble han sendt av gårde for å studere kunst. Da Millet hadde kommet til Paris, møtte han andre landskapsmalere, og sammen ville de male naturen slik den virkelig så ut, de observerte naturen, så derfor gikk han under realismen.

 

(The Angelus 1857-1859)     

 

<bilde>

”I et vitseblad fra 1897 kunne man lese denne kommentaren om de første impresjonistene: «... Disse såkalte kunstnerne tar et stykke lerret, farge og pensler, kaster på lykke og fromme noen fargeflekker på lerretet og signerer så det hele”

 

 

 

 

 


Hvem var med på dette?

 

Oda Krogh

 

<bilde>

Oda Krogh ble født i Oslo i 1860, hun hadde ikke mye utdannelse, men reiste til Paris, hvor hun møtte kunstneren Christian Krogh, han var først hennes lærer, men så giftet de seg.

 

(En abonnent på Aftenposten, 1887à)

 

Hun eksperimenterte med mange malestiler, men blir mest regnet som en impresjonistisk kunstner. Hun bruker klare farger og forholdsvis brede penselstrøk. Hun beskjære ofte bildene slik at det så ut som om man bare ser deler av et større maleri.. Hun malte en rekke portretter, men motivene hennes var ofte landskapsbilder eller stemningsbilder av egne barn eller hennes søstere

 

Claude Monet

 

Claude Monet ble født i Paris i 1840. Han hadde egentlig planer om å bli tegner, men ble overtalt til å male i stedet, så han studerte malekunst i hans fødeby Paris. Som andre impresjonister var Monet opptatt av øyenblikket og landskapsbilder.

Claude Monet sto alltid ute og malte, for å få fram riktig lys, skygge, farge og form. Han sto alltid ute, uansett årstid.

 

<bilde>
Det var ett bilde av Monet som gav impresjonismen det navnet:

 

 

(Impresjon av soloppgang 1872 à)

 

 

 

<bilde>
Monet malte serier med bilder av det samme motivet, malt på forskjellige tider av dagen eller forskjellige årstider. På denne måten fikk han vist hvordan et motiv skifter karakter avhengig av lys og farge. Katedralbildene (nedenfor) er eksempler på en slik serie.

<bilde>

<bilde>

 

 

 

 

 

Disse ble malt i 1894, og er av Rouen katedral på forskjellige tider av døgnet.

Claude Monet døde i 1926.

 

 

 

 

 

Ekspresjonismen

 

Hvorfor skjedde dette?

Så ble det igjen rom for forandring. Kunstnere ønsket å utrykke noe, de ville vise hva de opplevde og hva de følte. Og nå var fotografi apparatet oppfunnet, så da var det jo egentlig ikke noe behov for å male virkeligheten lengre.

 

Hva var det egentlig som skjedde?

For å få frem disse følelsene brukte kunstnerne ofte sterke farger og grove penselstrøk, fargene trengte ikke være naturalistiske, de skulle nemlig utrykke følelser, noe som gjør fargene symbolske.

Under ekspresjonismen ble alt ofte forenklet, så ekspresjonistisk bilder har ofte lite detaljer, og lite lys og skygge. De malte heller rene flater opp mot hverandre, og hadde ofte en kontur mellom.

Hvem var med på dette?

 

Edvard Munch

 

<bilde>

Edvard Munch ble født i Kristiania i 1863, da han var 16 begynte han på skole for å lære å bli arkitekt, men snart fant han ut at han heller ville bli kunstner, og etter ett år på skole, laget han og noen kamerater ett atelier hvor de malte mye, og de ba Christian Krogh om å veilede dem.

<bilde>
Etter høstutstillingen i 1883 begynte Munch å bli kjent, hans synes malerkunsten var omfattende og spennende, og prøvde ut mange teknikker, og utifra dette fikk han en helt egen metode å lage sine bilder på. Mange i familien til Munch døde av tuberkulose, noe som gav Munch mange triste minner, han hadde en periode hvor han prøvde å male så naturalistisk som mulig, men han gikk over til å male følelsene sine i stedet. Munchs bilder på denne tiden handlet om livet, om kjærligheten og om døden. Det er disse maleriene Munch ble mest kjent for. I disse maleriene malte Munch ganske forenklede former med sterke farger. Edvard Munch døde i 1944.

 

Bilde til venstre: T.h. Skrik 1893

Bilde til høyre: Pikene på broen, 1899 - 1901                   

 

Vincent van Gogh

 

Van Gogh ble født i Nederland i 1853. Han s far var prest og van Gogh hadde også tenkt å bli det, derfor arbeidet han litt som misjonær. Van Gogh hadde alltid vært interessert i maling, og da han begynte å nærme seg 30 årene, begynte han å male på heltid. Derfor flyttet han til Paris, etter en stund flyttet van Gogh til Ales, og han håpet at flere kunstnere ville flytte etter.

Van gogn hadde mange problemer og vonde tanker, etter en krangel med vennen Gaugin, skal van Gogh av seg et stykke av øret.

 

Van Gogh tok livet av seg da han var bare 37 år.

 

Van gogn utviklet en egen stil, med lysende farger og heftige strøk. Han male følelser og opplevelser. Vi sier at van Gogh tilhører en malerretning som heter ekspresjonismen.

 

 

<bilde>

"Kornåker med kråker", 1890

 

 

<bilde>

"Soverom i Arles", 1888

 

Avslutning

Ja, da har jeg skrevet om de fire periodene pluss noen kunstnere, men pm man skal få med seg alt, så er det ganske mye å lese, derfor fikset jeg denne tidslinja, så man enkelt og greit kan se hva som skjedde i den perioden.

<bilde>

Og som du skjer har det nok skjedd noen forrandringer. Fra storslått natur til stiliserte fargeklatter. Vi har hatt mange kjente kunstnere som har jobbet fra hver periode, og vi har masse fine bilder. Jeg har lært at ting forandrer seg, noe som er positivt så det slipper å være det samme hele tiden, det som kanskje virker litt rart i begynnelsen, blir etter hvert nytt, stort, og utrolig vakkert.

 

Men hvordan har jeg løst denne oppgaven?

Jeg kom fram til en problemstilling jeg hadde lyst til å jobbe med

Jeg har samlet stoff og bilder på Internet (se kilder)

Jeg har formulert teksten jeg fant, og satt bildene inn i en sammenheng.

 

 

Kilder:

 

Skolenettet:

 http://skolenettet.ls.no/kunstweb/bilde/kunstnere/gogh.html

http://skolenettet.ls.no/kunstweb/bilde/kunstnere/okrohg.html

skolenettet.no/kunstweb/kunstweb2d/epoker/realisme.htm

http://www.daria.no/tekst=1979

http://skolenettet.no/kunstweb/kunstweb2d/kunstnere/krohg.htm

http://skolenettet.ls.no/kunstweb/bilde/epoker/ekspresj.html
http://skolenettet.ls.no/kunstweb/bilde/kunstnere/monet.html

http://skolenettet.ls.no/kunstweb/bilde/kunstnere/turner.html

http://skolenettet.ls.no/kunstweb/bilde/tidslinje/index.html

http://skolenettet.ls.no/kunstweb/bilde/epoker/impresjo.html

http://skolenettet.ls.no/kunstweb/bilde/galleri/millet.html

skolenettet.no/.../kunstweb2d/ bildegal/bgogh3.htm

 

Skolene i Volda:

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/gullato/romantikken.htm

fuv.hivolda.no/prosjekt/ fuvjulie/bildercm.htm

http://it-student.hivolda.no/prosjekt/h98/bildekunst1-4/impresjonismen1.htm

Av Christopher Haugli Sørensen:

www.christopher.no/litteratur/realismen.htm

http://christopher.no/litteratur/

 

Skolewebben i Nyköping

http://www.edu.nykoping.se/tessin/utb/inst/svenskinst/KONST18-19/romism.htm

 

Einars tavle; Randaberg vidaregåande skule

http://home.no.net/einarnod/ROMANTIKKEN.htm

 

artunframed.com/

http://www.artunframed.com/turner.htm

 

Dessuten søkemotorne;

www.kvasir.no

www.google.com

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst