Buddha og Buddhisme

Om Guden og religionen.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2000.06.17

Buddhismen er en verdensreligion på lik linje med for eksempel kristendommen og islam. Den ble stiftet for fryktelig lenge siden, rundt 500 år før kristus. Det er med andre ord en av de eldste trosretningene vi har.

Så, for å gjøre en ting klart; Buddha er ikke noen gud. Buddha var en historisk person og levde for 2500 år siden. Buddha var egentlig en indisk prins som levde et forfinet og lukseriøst i et beskyttet palass. Han hadde aldri opplevd smerte eller utrygghet, så det kom som et sjokk på han den dagen han forstod at sykdom og død, når som helst kunne sette en stopper for hans uproblematiske tilværelse. Hjernen hans ble nå virkelig satt i sving. Han begynte å stille seg selv tilværelses-såørsmålene, for å søke etter svar. Han kom frem til at menneskenes grunnproblem er, hvordan komme bort fra sorg, lidelse og misnøye, og heller oppleve sann glede og tilfredshet…

Med enorme krefter kastet han seg over dette problemet, og han kom faktisk frem til et gjennombrudd. Han mente selv at han kom frem til en så gjennomgripende løsning at han følte det som om han våknet på nytt. Tittelen ”Buddha” fikk han derfor, fordi det ganske enkelt betyr ”den våkne”.

Læren:

Noe som er svært viktig med Buddha sin lære er at lidelse kommer fra vårt eget sinn, og derfor er det bare en selv som kan gjøre noe med det.

For å hjelpe sine disipler med å finne en tilstand hvor dette kunne løses, utviklet han en slags treningsmetodikk som han anbefalte å følge. Han sa at om man fulgte denne metodikken, ville alle kunne oppnå denne innsikten og gå inn i en tilstand av forståelse og toleranse. Denne tilstanden av innsikt, lykke og fred, kalles nibbana (nirvana). Det er ingen himmel, men heller ikke noe ”ingenting”.

Nirvana betyr i leksikon ”utslukning”. Det som blir slukket er de negative tendensene i sinnet.

Altså:

-Nirvana lukker hat, grådighet og uvitenhet

-Nirvana åpner for kjærlighet, gavmildhet og visdom

 

Hvordan er denne treningsmetoden?

Som vi har sagt tidligere, det er opp til deg om du vil gjøre noe med din egen situasjon. Ingen andre kan gjøre dette for deg. Buddha sa det på følgende måte (sitert fra Tidens leksikon 1978):

         For du er din egen frelser,
       Din egen fremtid former du selv.
       I den grad du selv gjør det onde
       Vil du forsøple deg selv.
        I den grad du lar det onde bli ugjordt
        Vil du foredle deg selv
       Renhet og urenhet bor i deg selv,
        Ingen kan gjøre en annen ren
.

Den treningen som jeg nevnte over kan samles under tre stikkord:

                            -Etikk

   

                          -Meditasjon

                            -Forståelse

 

:Etikk                 -Etikken i buddhisme er egentlig ganske enkel; ”tenk på andre som på deg selv. Unngå å skade eller krenke andre, og øv kjærlighet, medfølelse og gavmildhet.”

:Meditasjon       ­-Det er flere oppfatninger om meditasjon. Buddha snakket om utviklingen av sinnet. Meditasjon kan være så individuelt. Forskjellige personligheter, tid osv. er med skaper forskjellene. Med andre ord, må man finne ”one’s own way”.

:Forståelse       -Med disse tingene, skal man forstå virkeligheten mye bedre. Når man forstår blir man befridd fra angst, usikkerhet og uro. Ved å følge treningen skal man kunne ”oppnå kunnskap som man ikke kan lese/lytte oss til”. Buddha gjør poeng av at vår egen tankeverden er alfa omega for en totalt god situasjon.

Både i det indre og ytre univers går naturen sin gang, det trenger ikke å være en gud eller skaper bak det hele. Ting bare er.

Buddha skal ha sagt det slik:

For verdensløpet er ikke skapt

av noen gud eller ånd,

tomme går fenomenene sin gang

betinget av årsakskonstellasjonene.

Som vi vet er det ikke noen gud i buddhismen. Mange lurer da på hva man skal tro, når det ikke er noen. Til dette har Buddha eget svar:

        

Den som ikke tror og ikke håper,

         Men gjennom egen innsikt ser det uskapte,

som bryter ut av kretsløpet og ikke lar seg forlede,

han er den største blant mennesker.

 

Selvstendighet

Det er sentralt at man skal gjennomføre personlige valg. Tenke selv og se selv. Man skal som det sies ”ikke godta noen autoritet”, ikke engang Buddha selv.

Buddha sin lære har mange sideveier, og det er meget omfattende materiale. Buddha kom allikevel med et lite vers på fire linjer, som på en måte setter hele læren i et nøtteskall:

         Å unngå å gjøre det onde,

         gå inn for å gjøre det gode,

         foredle sitt eget sinn, -

         det er de våknes lære.

Selve kjernen i Buddha sin lære er ”de fire edle sannheter” om

1.     Lidelsen, alt er smertefullt

2.     Lidelsen sin grunn. Trang til å leve.

3.     Fjerne lidelsen=Å fjerne trangen

4.     ”Den  edle åttedelte vei” som middel til å fjerne trangen.

1.1    Riktig tro
1.2    Riktig beslutning
1.3    Riktig tale
1.4    Riktig handling
1.5    Riktig levesett
1.6    Riktig streben
1.7    Riktig tenkning
1.8     Rikting meditasjon

For at et menneske skal kunne gå inn i sitt nirvana, må man med andre ord fjerne livstrangen.

Buddhismen er en munkereligion. Buddha gjorde noe nytt, da han for 2500 år siden, stiftet et nytt samfunn (munkeordenen). Vanlige troende har munkene som forbilde, og skal på et vis sørge for disse.

I buddhisme har man noe som man kaller ”den tredoble juvel”. Hvis man skal bli buddhist, må man si en viss formel:

        

”Jeg søker min tilflukt hos Buddha”

         ”Jeg søker min tilflukt i læren”

         ”Jeg søker min tilflukt til samfunnet”

Hvor er/var buddhismen

Buddhismen sin utbredelse vist vha. kart (over)

 

Buddhismen fikk stor utbredelse i India. Rundt år 250 f.kr. var nesten hele landet helt buddhistisk. Noe senere gikk dette likevel tilbake. Det endte opp med at den forsvant nesten helt fra sitt hjemland.

Som vi kan se er det lite buddhisme i India også i dag. Det er i Sørøst-Asia, vi finner flest buddhister. Vi regner med at 250 millioner mennesker er buddhister i verden i dag (altså rundt ¼ av antall kristne).

I og med at buddhismen har vandret sånn over landegrensene, har også flere avleggere kommet frem.

Vi kan dele buddhismen inn i tre grupper:

-Mayhayana (Kina, Korea og Japan)

-Theravada (Ceylon)

-Zen (omtrent det samme som M., men er nærmere Theravada)

Det er ikke noen dramatiske forskjeller på disse avleggerne. De deler felles mål, nemlig å komme til ”the state of Nibbana”.

Buddhisme i Norge?

Jada, det er buddhister i Norge også. Det norske buddhistforbundet ble stiftet i 1979, og er registrert som trossamfunn.

Det eneste kravet som stilles er at du er meldt ut av andre trossamfunn, og har fast bopæl i Norge. Interessen for det er stigende og medlemstallene har nærmere doblet seg i løpet av de siste ti år.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst