Buddhismen

Innholdsrik oppgave om religionen buddhismen.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.05.02

Innledning 

I løpet av denne oppgaven vil du bli bedre kjent med buddhismen, og hvordan religionen preger deres hverdag. Jeg har også valgt å skrive om nesten hele buddhas oppvekst, og hvilket syn nå dagens buddhister har til den og hvordan de lever opp til den. Nedenfor i oppgaven har jeg de hovedoverskriftene som du sa jeg skulle ha med. Håper du ”finner frem” i oppgaven og får en fin leseopplevelse.

 

<bilde>

 

 

Historie 

Buddhismen begynte med forkynnelsen til en prins som het Siddhartha Gautama som levde Nord i India for rundt 2500 år siden.

 

Gautama var sønn av en adelsmann og ble oppdratt i stor prakt i et gigantisk palass. Ved hans fødsel spådde en vismann at Gautama ville enten bli en stor hersker eller en stor hellig mann, avhengig av hva han ønsket i livet. Fast bestemt på at sønnen skulle overta tronen etter ham, beskyttet hans far ham mot påvirkning fra verden utenfor, og gjorde alt han kunne for å gjøre ham lykkelig. Gautama giftet seg med sin kusine, som var den vakre prinsesse Yashodara, og fikk sønnen Rahula.

 

En dag trosset Gautama faren sin og krysset palassets murer. Det første han fikk se, var folk som levde i elendighet og andre som hadde en svært pinefull hverdag. Gautama ble sjokkert over alle disse lidelser. Han bestemte seg for å finne ut svaret på all den ulykken han så i verden. Samme kveld forlot Gautama palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, og han sultet til han så ut som et skjellet, men han fant ikke svarene han søkte etter. I desperasjon forlot Gautama og følgesvennene hans skogen og satte kursen mot Bodh Gaya. Mens han satt under et stort bodhi-tre, opplevde han oppvåkning og tilbrakte de neste 49 dagene og 49 nettene med meditasjon. Han forsto at folk led fordi de aldri var fornøyd med det de hadde, de ønsket alltid mer. Han så også en vei ut av denne ulykkesaligheten. Fra da av ble Gautama kjent som Buddha, den ”opplyste” eller ”oppvåkende”. De neste 45 årene reiste Buddha rundt i India sammen med en gruppe tilhengere. Han levde som en munk og lærte folk hvordan de skulle overvinne sin følelse av ulykke. Han døde 80 år gammel i byen Kushinagara. Mange statuer viser hvordan han lå på siden med armen som støttet opp hodet før han døde. Buddhistene beskriver hans død som parinirvana. Det betyr at hans arbeid som Buddha var fullført, og at han kunne gå inn i nirvana for siste gang. Legendene sier at jorden ristet jorden da han oppnåde oppvåkning, og da han døde. Trærne i skogholtet slo ut i blomst, og ned fra himmelen styrtet det ned to strømmer men vann, den ene var varm enn annen kald. Blinde mennesker kunne se igjen og lamme kunne gå. Mange sier at dette er bare en myte, men man veit jo at det har skjedde veldig mye rare ting innen religionens side.

 

En tid etter Buddhas død ble tilhengerne hans delt i to retninger. Mahayana-retningen eller som den blir kalt ”Den Store Vogn”, spredde seg til Kina, Vietnam, Korea, Japan, Nepal, Tibet og Mongolia. Theravada-retningen, eller som den blir kalt ” De Eldstes Lære”, spredde seg til Sri Lanka, Burma og andre deler av Sørøst-Asia. I dag lever det fortsatt flest buddhister i Asia, der buddhismen oppsto. Tidelig på 1900 tallet spredde buddhismen seg også til Europa og USA. Det er nå mange tusen buddhister i Vesten, der de har mange buddhistiske templer og klostre.

 

Buddhismen er den første verdensreligionen som ser sitt budskap som gyldig for alle mennesker, uansett nasjonalitet, rase eller kjønn. Buddhistene holder på med aktiv misjon, og læren blir vanligvis sprett gjennom munker som reiser gjennom mange land, hovedsakelig India.

 

Dalai Lama er en av de mest verdenskjente nålevende buddhister. Han har også fått nobels fredspris for noen år siden.

 

<bilde>

 

 

Guddommer 

I buddhismen finnes det ingen gud som har skapt verden, eller personer som vokter over den. Buddha blir heller ikke tilbedt som en gud, men som et menneske som oppnådde oppvåkning. Mahayna-buddhistene tilber også noen såkalte bodhisattvaer. Det betyr personer som velger å bli gjenfødt og bli i verden for å hjelpe andre mennesker til også å oppnå oppvåkning.  For to og et halvt tusen år siden ga Gautama - nå i dag kalt Buddha - dette rådet til Kalama-folket: "Ikke tro på noe bare fordi dere har hørt det, på grunn av konvensjoner, antakelser, hellige skrifter, logiske resonnementer, spekulasjon, at noe virker sannsynlig, eller fordi en respektert lærer sier det. Men hvis dere selv finner ut at noe fører til sorg og skade, skal dere unngå det, og hvis dere finner at det leder til noe godt, skal dere utføre det."

 

<bilde>

 

Noe som er svært viktig med Buddha sin lære er at lidelse kommer fra vårt eget sinn, og derfor er det bare en selv som kan gjøre noe med det. For å hjelpe sine disipliner med å finne en tilstand hvor dette kunne løses, utviklet han en slags treningsmetodikk som han anbefalte dem å følge. Han sa at om man fulgte denne metodikken, ville alle kunne oppnå denne innsikten og gå inn i en tilstand av forståelse og toleranse. Denne tilstanden av innsikt, lykke og fred, kalles nirvana. Det er ingen himmel, men heller ikke noe ”ingenting”. Ordet nirvana betyr i leksikon ”utslukning”

 

- Nirvana lukker for hat, grådighet og uvitenhet.

 

- Nirvana åpner for kjærlighet, gavmildhet og visdom.

 

Buddhistene tror på gjenfødelse og troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse når man dør. Når oppvåkningen slår til og man våkner fra en drøm, ser man tingene som de virkelig er, og sannheten bak dem. De mener når man har vært snill i livet og fulgt de åtte stadier (se under skikker, tradisjoner og høytider) kommer man til et sted som heter nirvana som jeg har beskrevet ovenfor. Meningen er at man skal ha det godt etter døden og på en måte få et ”nytt liv”. For å oppnå en slik tilstand av indre fred må man slutte å klamre seg til ting rundt seg, man må klare å overvinne vrangforestillinger.

 

 

Skrifter 

 

Buddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Problemet med det mener Buddha er at det er vanskelig å være fullkommen lykkelig. Som alt annet i verden tar også de gode opplevelsene slutt, ikke noe varer evig. Ingen har en sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er helt sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk jo også erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og alt skulle liksom være så ”fredelig og uskyldig”

 

Hellige skrifter:

De tre kurvene: Pali-kanonen blir det også kalt.Den første kurven, eller lettere sagt seksjonen, innholder regler som munker og noner skal følge. Den andre innholder dharma, eller Buddhas lære. Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha virkelig forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene, er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.

 

Det buddhistiske språk.

Noen munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men som oftest blir det brukt oversettelser. Det finnes også et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Veldig mange viktige tekster fra den tiden ble skrevet i det språket, i dagens samfunn er det stadig færre som kan oversette sanskrit til morsmålet sitt. Her er en kjent tekst, men denne er ikke i det såkalte sanskrit språket:

 

Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.

 

 

Høytider, hellige steder, tradisjoner og skikker

 

Hellige steder

Mange av de helligste stedene er dem som har tilknytning til begivenheter i Buddhas liv. Blant dem er Buddhas fødested Lumbini i Nepal, og tre steder i India, Bodh Gaya, der han oppnådde oppvåkning, Sarnath, der han preket for første gang, og Kushinagara, der han døde. Buddhistiske pilegrimer, munker, nonner og vanlige mennesker kommer fra hele verden for å besøke disse hellige stedene og tusenvis av andre templer. Stupaer og helligdommer finnes over hele den Buddhistiske verden. Stupa er et hellig byggverk som innholder relikvier, tekster eller markerer et spesielt sted i den buddhistiske historien. Formen på de forskjellige Stupaene kan variere fra hvilket land den befinner seg i og når den er bygget. Dette er også deres gudehus. Der blir de hjulpet til å føle seg nærmere Buddha og hans lære, og få god kharma ( se side 10) som kan hjelpe dem å komme nærmere nirvana. Lhasa er et av de mest kjent hellige stedene for buddhister.

 

Under ser dere et gudebilde:

 

<bilde>

 

Tradisjoner, skikker og høytider

Livets hjul er en av de tradisjonene som buddhistene skal holde seg til hele livet for å komme til nirvana.

Her kommer de åtte stadiene fra livets hjul:

1. Rett forståelse - av Buddhas lære.

2. Rett holdning - tenke gode tanker.

3. Rett tale - ikke fortelle eller bruke sinte ord.

4. Rett handling - ikke skade mennesker eller dyr.

5. Rett arbeid - som ikke får andre til å lide.

6. Rett anstrengelse - tenke før du handler.

7. Rett oppmerksomhet - være våken og oppmerksom.

8. Rett meditering - for en rolig, konsentrert ånd.

 

Meditasjon er også en av de skikkene (tradisjoner) som de utfører mange ganger daglig mot en Buddha skulptur.

 

Høytider: Den hellige tann, Wesak, Loi kartong og Hana matsuri.

 

En av de tingene som gjenspeiler seg i alle disse høytidene er at de utføres og ”starter” når det er fullmåne, enten den er i august, november eller mai. Budskapet til alle høytidene er en god ”tanke” til Buddha.

 

Utbredelse

Statistikken nedenfor gir et bilde av utbredelsen av de store verdensreligionene. Som man ser ligger buddhismen på fjerde plass med nesten 310 millioner ”tilhengere”.

 

Religionsstatistikk

Religion

Europa

Verden

Kristendom

412 mill

1670 mill

Islam

8,7 mill

880 mill

Hinduisme

0,6 mill

660 mill

Buddhisme

0,2 mill

310 mill

Jødedom

1,5 mill

18 mill

Disse tallene er vanskelige å stadfeste fordi man finner aldri en 100% nøyaktig oversikt over de forskjellige religionene, de varierer hele tiden. Befolkningen i noen land er hovedsakelig buddhistisk, men i andre land er buddhistene bare en liten minoritet.For eksempel er ca. 92 prosent av thailands 55 millioner innbyggere buddhister. Av Japans 124 millioner innbyggere er bare ca. 33 prosent buddhister, mens de 100 000 britiske buddhistene utgjør bare ca. 0.18 prosent av befolkningen.

 

Innen buddhismen er det to hovedgrupper. Den ene heter Mayhayana (Kina, Korea og Japan) som er den mest utbrede. Den andre heter Theravada og er kjent for sin gamle læren.Buddhismen er mest utbredt i de østlige landene i Asia som: Kina, India, Japan, Tibet, m.m.Men i landene som: Australia, USA, Canada og Brasil er den også mye utbredt. Det er ca. 220 000 buddhister i Europa. Italia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia er de landene som har flest buddhister i Europa.Buddhister i Norge: Det er buddhister i Norge også, men i et mye mindre antall enn hva det er i de andre landene i verden. Det norske Buddhistforbundet ble stiftet i 1979, og er registrert som et trossamfunn. Det eneste kravet som stilles, er at du er meldt ut av andre trossamfunn, og er fast bosatt i Norge. Interessen for å bli buddhist i Norge er stadig voksende, og medlemstallene har nærmest doblet seg i løpet av de siste ti år.

 

 

Ordforklaring på nyttige ord innen buddhismen

Bodhi-tre : Et hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Noen mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.

Buddha : Den ” den opplyste” eller ” den oppvåkende”. Tittelen Siddhartha Gautama fikk da han oppnådde oppvåkning. Buddhistene tror at han er en av mange buddhaer i fortid og nåtid.

Nirvana : En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.

Oppvåkning : Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.

Dharma : Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.

Sangha : Betyr buddhistiske munker og noner eller hele det buddhistiske samfunn.

Kharma : Det betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana, dårlige handlinger fører deg lengre bort.

Meditasjon : Sitte stille og fokusere på tankene for å oppnå indre ro og fred. Mest virksom er imidlertid en stadig opplevelse av ens egen buddhanatur.

Mahamudra – ikke bare skjer dette under meditasjonen men også i alle livets erfaringer.

Gjenfødelse : Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse når man dør.

 

 

Kilder 

Her er noen av de Internettadressene som jeg har brukt til å finne frem stoff og opplysninger:

http://www.buddhanet.net/

http://www.buddhistforbundet.no/ktl/Dharma/Buddhas.html

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/synnevavolstad/KORTOM/buddhismen.htm

http://www.buddhisme.no/Informasjon.html

 

 

<bilde>

 

 

 

 

Avslutning

Buddha er den mest opplyste og viktigste personen innen buddhismen. Og nå til dags lever veldig mange personer opp til hans leve måte for å kunne oppnå oppvåkning, og en gang i livet klare å oppnå perfekt lykke i såkalte ” Nirvana ”. Det må jo også nevnes den mest kjente nåværende buddhisten er Dalai Lama den 16. I dagens samfunn lever vi stadig i krig og ulykkelighet, mange av krigene i verden blir som oftest startet på grunn av ulike holdinger og meninger innen de forskjellige religionene. Dette mener jeg er svært sørgelig at vanlige folk nesten ikke kan tro på hva de vill utenat det skal bli konflikter.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst