D-dagen 6. juni 1944

Alt du trenger å vite om D-dagen under 2. verdenskrig.

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.06.02
Tema
D-dagen

INNHOLDSFORTEGNELSE

Definisjon – D-dagen

Målet med D-dagen: Byen Caen

Hovedtrekkene

Forberedelsene til D-dagen

Operasjonene på D-dagen

Flyoperasjoner

Bakkeoperasjonene:

Utah Beach

Sword Beach

Gold Beach

Juno Beach

Omaha Beach

Tidsskjemaet for D-dagen

Soldatutrustning:

Tyskere

Briter

Amerikanere

Materiell brukt under D-dagen:

Landgangsfartøy

Supermarine Spitfire

Douglas c-47 skytrain

Consolidated B-24 Liberator

De Havilland Mosquito

Republic P-47 Thunderbolt

Statistikk D-dagen

Norges innsats under D-dagen

Caen

Paris blir befridd

Jødene i Auschwitz

 

Definisjon – D-dagen:

"D-dagen, engelsk D-day, kodenavn på begynnelsesdagen for en større militær operasjon, særlig brukt om den hemmeligholdte invasjonsdag i Frankrike under den annen verdenskrig (6. juni 1944). Uttrykket er egentlig en pleonasme, da den første bokstav D står for day, dag."

- Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon

 

Målet med D-dagen: Byen Caen

Caen var selve hovedmålet for D-dagen, men byen hadde ikke vært særlig viktig hvis det ikke hadde vært en havn der. Hvis de allierte tok byen ville tyskerne blitt tvunget sørøstover mot byen Loire. Da ville de allierte hatt fri vei fram til Paris.

 

<bilde>


Hovedtrekkene

Den 6. juni 1944 steg de allierte landene styrkene i land i Normandie. Flere måneders planlegging kuliminerte i en av historiens største og blodigste operasjoner. I to angrepsbølger skulle Operasjon Overlord åpne en andre front i Europa. Men vanskelighetene var mange: Angrepet var ventet, og vær og tidevannet gjorde manøveren til et mareritt allerede før troppene fikk kontakt med de velbefestede tyske stillingene langs Normandies strender. Mange av soldatene ble skutt allerede i landstigningsfartøyene eller druknet langt utenfor kysten. Men operasjonen totalt sett lyktes og innebar starten på de alliertes seier og slutten på den 2. verdenskrig.

 

Forberedelsene til D-dagen:

Da forberedelsene kom i gang ble det fort krangling mellom USA og Storbritannia om hvem som skulle lede invasjonen. Det ble til slutt bestemt at den amerikanske generalen Dwight D. Eisenhover skulle være sjefen. USA og Storbritannia sendte begge store styrker til småbyer i Sør-England, men også Canada sendte tropper dit. Noen steder var det nesten fem ganger flere soldater enn innbyggere. Så begynte planleggingen av invasjonen på alvor. Noen av soldatene fikk oppdraget med å legge to bensinledninger over den engelske kanal slik at de alliertes kjøretøyer kunne få drivstofforsyninger når de gikk tomme. Rullene med bensinledningene ble tauet av slepebåter. Hver rull var 27 meter lang og 15 meter i diameter. De allierte trengte også havner for kunne lykkes med invasjonen. To flytende havner ble laget klare til å bli slepet over kanalen hvis de allierte lyktes med å invadere stranden i Normandie i Frankrike. Disse to flytende havnene fikk navnet ”The Mulberrys”. Hver av havnene dekket fire kvadratkilometer og de hadde seks kilometer med landingsbrygger og ti kilometer med flytebrygger for lossing av utstyr og mat.

 

<bilde>

Dwight D. Eisenhover: 5 stjerners general og leder for operasjon Overlord. Han ble så populær etter krigen at han ble president i USA.

 

Operasjonene på D-dagen:

• Operasjon Fortitude gikk ut på å gi falsk informasjon om hvor de britiske styrkene befant seg. Hitler trodde invasjonen kom til å finne sted i Pas-de-Calais, som var korteste vei over kanalen.

• Operasjon Pluto gikk ut på å legge en ledning for bensin så de kunne få bensin til sine fartøy

• Operasjon The Mulberrys gikk ut på å få de flytende havnene på plass.

 

Flyoperasjoner

 Operasjon Tonga, operasjon Chicago og operasjon Detroit var at amerikanske flystyrker skulle slippe soldater bak de tyske linjene natt til D-dagen. Over 17 000 mann skulle disse styrkene sikre strategiske steder og skape kaos for tyskeren

 

Bakkeoperasjonene:

<bilde>

 

På D-Dagen stod det slag på følgende strender: Utah Beach, Sword Beach, Juno Beach, Gold Beach, og Omaha Beach.


Utah Beach

Fakta: Utah Beach er omtrent 4,8 km bred. Den ligger vest for elvemunningen like ved Carentan og er dekket med lave sanddyner. Ilandsettingen skjedde faktisk 1,6 km øst for det opprinnelige planlagte stedet. Heldigvis var det tyske forsvaret mindre konsentrert her.

 

<bilde>

 

Det som skjedde: Straks angrepet begynte kl 0630 krysset soldatene stranden. I løpet av tre timer tok de kontroll over kystveiene. Innen kl. 12 hadde de kontakt med de luftbårne troppene som var sluppet ned inne i landet fem timer tidligere. Innen midnatt hadde de allierte nådd sine mål og rykket 6,5 km fremover inn i landet.

 

Av de 23 000 soldater, ble bare 197 drept eller skadet. Utah Beach fikk det laveste tallet av alle drept eller skadet på de forskjellige strendene.

 

<bilde>


Sword Beach

Fakta: Den østligste av de fem strendene i Operation Overlord var Sword Beach. Den grenset opp til havnebyen Ouistreham ved munningen av elven Orne. Det var 14,5 km nord for byen Caen - et stort militært knutepunkt i Nord-Frankrike.

 

<bilde>
                                                                                                                                      

Det som skjedde: De britiske troppen i øst stoppet raskt ilden fra det tyske lettinfanteriet. De sluttet seg til fallskjermjegerne ved elven Orne og krysset innlandet tidlig på ettermiddagen. På den vestlige flanken av Sword hindret den tyske 21. panserdivisjonen at britiske tropper sluttet seg til kanadierne fra Juno Beach.

 

Etter å ha kjempet til kvelden fikk tyskerne marsjordre av de allierte. I løpet av dagen hadde britene satt i land 29 000 menn og bare mistet 630 av dem.

 

Gold Beach
<bilde>

Fakta: Gold Beach befant seg midt i sentrum for invasjonen og ilandsettingen der begynte en time etter Utah og Omaha. Stigende og krapp sjø betydde at miner og andre hindringer ikke var blitt fullstendig fjernet. Konsekvensen var at de britiske soldatene hadde problemer med å komme i land.

 

<bilde>

 

Langs kysten var byene La Riviere og Le Hamel tungt forsvart av tyskerne. I tillegg var fire tunge 155 mm kanoner stilt inn mot kysten 500 meter inne i landet. Kraftig beskytning fra HMS Ajax satte kanonene ut av spill og stilnet det tyske forsvaret. Innen skumringen hadde 25 000 soldater gått i land og presset tyskerne 10 km inn i landet. 400 britiske soldater døde eller ble skadet under denne ilandsetningen.

 

<bilde>


Juno Beach
<bilde>

Fakta: Juno Beach var 9,6 km bred og strakte seg over begge sidene av havnen i Courseulles-sur-Mer.

 

<bilde>

 

Der de britiske soldatene ble satt i land på Juno Beach var tyske lettinfanteri rett bak sanddynene. Dette ga dem en fordel over de britiske troppene som rykket frem over stranden. Ilandsettingen startet elendig med at en tredjedel av landingsfartøyene ble ødelagt eller skadet av miner og andre hindringer. Det var vanskelig å krysse stranden uten å bli meid ned av tyskerne. De første gruppene mistet 50 % av soldatene. De canadiske stormtroppene som kom etter britene fikk en langt enklere jobb med å komme til lands. Innen kl. 12 var kystlandsbyene tatt og de kanadiske troppene rykket innover i landet og slo seg sammen med britiske soldater fra Gold Beach.

 

Av de 21 400 som ble satt i land på Juno beach , var det 1200 døde og skadet.

 

Omaha Beach
<bilde>

- Det var den blodigste av de 5 strendene!

 

Fakta: Omaha Beach var 9,6 km bred og det største av alle strendene. Det hadde også det tøffeste forsvaret. Vannet og stranden var tungt minelagt og hele stranden var omkranset av 30 m høye klipper.

 

<bilde>

 

Soldatene opplevde derfor den verste prøvelsen i hele operasjonen. Alle bortsett fra to av de 29 amfibietankvognene sank og nesten alle offiserene ble drept eller skadet straks de satte sine bein på stranden.

 

 

<bilde>

 

<bilde>

 

Til tross for et tap på 50 %, omgrupperte de overlevende seg og rykket videre fremover til de hadde krysset stranden og begynte å bestige klippene. Fallskjermjegere nærmet seg det tyske forsvaret bakfra.

 

Amerikanerne mistet 2 400 menn ved Omaha 6. juni, men innen kvelden var 34 000 soldater satt i land.

 

Tidsskjemaet for D-dagen

 

Hva som skjedde 6. juni på strendene i Normandie:

 

00.00 RAF begynner sin pre - landing bombing.

 

00.16 Seks glidefly med 180 britiske kommandosoldater, kapper seg løs og flyr in mot Caen med ett minutts mellomrom. De tar kanalbroene Pegasus og Ranville ved Caen på ti minutter.

 

00.15-02.30 De første troppene med fallskjermjegere lander.

(ca. 800 fly med til sammen over 13.000 fallskjermjegere)

 

03.00 Nesten 2000 bombefly starter et to timer langt angrep på de tyske forsvarsstillingene.

 

04.00 Ca 2000 mann står på dekket av U.S.S ”Chase”, klare til å bli senket ned i langgangsfartøy som skal angripe ”Omaha Beach”.

 

05.10 Sju slagskip, 18 kryssere, 43 destroyere og to kanonbåter skyter mot strendene i Normandie.

 

05.30 De tyske batteriene ”tar igjen”.

 

05.50-06.20 De allierte bomber atlanter-veggen

 

06.30 I landsetning på Omaha og Utah (Amerikanske styrker)

 

07.25 I landsetning på Gold og Sword (Britiske styrker)

 

07.45 I landsetning på Juno (Canadiske styrker)

 

24.00 140.000 allierte soldater har gått i land. De allierte har sikret seg fotfeste, selv om området var under en tredjedel av det de hadde planlagt å ta.


Soldatutrustning:

 

Under 2. verdenskrig var soldatene utrystet som følger: 

 

Tyskere:

Den vanlige tyske soldat hadde som oftest en lang kåpe, gjerne i grå farge. Kåpen var lett og vindtett. Standard M35 model hjelm med et par briller (maske) på var vanlig. Rundt kåpen og livet hadde de et belte hvor de festet ammunisjonsbeholdere, småforsyninger, kniv eller spade, Steilhandgranater, Lauger pistol og eventuelt medisiner. Våpenet var Mauser kar98k rifle som var tyskernes standardrifle, eller så kunne de ha et maskingevær; enten en MP40 eller MP43.

 

Briter:

De britiske soldatene var kledd i en brun uniform og hjelm. Standardutrystningen var kniv, pistol gjerne en Webley MK Revolver samt et kraftigere våpen som automatgeværet Sten gun eller en Lee-Enfield rifle. Våpenet Spirngfield 03 ble også brukt av britene. Av sprengstoff var MK1 Frag Granater vanligst.

 

Amerikanere:

Den amerikanske soldaten var som oftest kledd i den grønnbrune kampjakke eller M1941 Fieldjacket som den ble kalt. Videre hadde de en hjelm som oftest hadde en strikket lue eller Jeepcap under. De hadde også et spesielt grønnbrunt undertøy. Som våpen brukte de enten en M1 Garand uautomatisk rifle eller en ”Thompsoin Submachingun”. De fikk også en Colt 1911 11.5mm pistol og M2 Frag Granater. Noen ble ellers utstyrt med en BAR (Browning Automatik Rifle) som fantes i flere modeller. Dette kunne være et maskingevær eller fungere som en mitraljøse som ble satt fast på bakken.


Materiell brukt under D-dagen:

 

Landgangsfartøy

 

<bilde>

 

Da de allierte skulle i land på strendene i Normandie trengte de landgangsfartøyer. Det mest brukte var D.U.K.W. Dette fartøyet var både en båt og et kjøretøy. (Amfibiekjøretøy) Det vil si at den kunne kjøre både på vann og på land og var derfor godt egnet til formålet. D.U.K.W. en hadde som oppdrag å kjøre soldatene inn til land, for så å returnere til båtene for å hente nye soldater og materiell.

 

<bilde>

 

En god egenskap disse fartøyene hadde var at når de kom frem til stranden kunne soldatene løpe ut av en luke i baugen. Dette gjorde at ilandsettingen ble mye mer effektiv. En D.U.K.W. kunne ta 25 personer med sitt utstyr.


Fly

Under landgangen i Normandie var det mange ulike flytyper i bruk. Her er en oversikt over de mest brukte på alliert side:

 

Supermarine Spitfire

 

<bilde>

Supermarine Spitfire som er uten tvil det mest kjente av alle fly fra 2. verdenskrig ble brukt også under D-dagen. Flyet var utstyrt med en Rolls Royce Merlin motor med opp til 1175 hestekrefter noe som gjorde den mye raskere enn de gamle Hurricane-flyene. Dette gjorde blant annet at du kunne gå opp og ned mye lettere. Flyene var strømlinjeforma men likevel kraftig bygd. Alle ting som kunne skape motstand mot vinden var fjerna. Spitfire flyene var utstyrt med to 303 maskinskyts i skroget og en ved vært av hjula.

 

Douglas c-47 skytrain

Første c-47 ble bestilt av American air force i 1940, og mot slutten av andre verdenskrig var det blitt produsert 9348 til krigs bruk. Den fraktet personell, varer og slapp fallskjermsoldater under D-dagen.

 

<bilde>

 

Spesifikasjoner for et douglas c-47 skytrain:

Hovedoppgave: Transport

Vingespenn: 28,95m

Lengde: 4,87m

Vekt(lastet): nær 15 tonn

Motor: to Pratt & Whitney r-1830 med 1200 h/k

Max. Fart: 376km/h

Rekkevidde: 1513 mil

 

Consolidated B-24 Liberator

B-24 var et stort amerikansk observasjon og bombefly som ble brukt under D-dagen.

 

<bilde>

 

Spesifikasjoner:

Motor: Fire stjernemotorer på 1200 hk hver.
Besetning: Åtte eller ni mann.
Normal startvekt: 25 400 kg.
Toppfart: 465 km/t i 7600 meters høyde.

 

De Havilland Mosquito

Britisk nattjager, jagerbomber og observasjonsfly.
Motor: To rekkemotorer på 1680 hk hver.

 

<bilde>

 

Spesifikasjoner:
Besetning: En eller to mann.
Normal startvekt: 8600 kg.
Toppfart: 655 km/t i 7900 meters høyde.

Rekkevidde med maksimal bombelast: 2200 km.

 

Republic P-47 Thunderbolt

Amerikansk enseter jager og jagerbomber.

 

<bilde>

 

Spesifikasjoner:
Motor: Stjernemotor på 2000 hk.
Normal startvekt: 6700 kg.
Toppfart: 690 km/t i 9150 meters høyde.
Rekkevidde 1650km.


Statistikk D-dagen

Oversikt over fartøyer og soldater som ble brukt på D-dagen:

 

Fartøyer:

Bombefly: 2 000 stk
Jagerfly: 5 400 stk
Transportfly: 2 300 stk
Minesveipere: 100 stk (britiske)
Slagskip: 7 stk
Destroyere: 105 stk
Andre fartøyer: 3 500 stk

 

 

<bilde>

 

Antall soldater:

Utah 23 250
Omaha 34 250
Gold 24 940
Juno 21 845
Sword 28 845
Andre steder: 13 297 (ca)

 

Tilsammen: 156 000 mann

 

<bilde>

 

Men det var ikke bare de allierte som fikk lide, rundt 25 000 tyske soldater døde på D-dagen og dagene etter.

 

Caen  

Caen var selve hovedmålet for D-dagen, men byen hadde ikke vært særlig viktig hvis det ikke hadde vært en havn der og hvis de tok byen ville tyskerne blitt tvunget sørøstover mot byen Loire. Da ville de allierte hatt fri vei fram til Paris.

 

Slaget om Caen startet 8. juli med at de allierte bombet byen med ca. 2 000 tonn bomber. Om dagen gikk britiske styrker fremover, men ble sinket av alle hullene som kom fra bombene og mursteinene som falt fra husene. Innen den 10. juli hadde de allierte tatt store deler av Caen.

 

I midten av august hadde de allierte fått i land ca 500 000 kjøretøyer og ca. 2 millioner soldater. Til slutt må Tyskland innse at de hadde tapt slaget om Caen. Den 25. august klokken 15:00 overgir den tyske kommandanten for Paris seg, han het general von Cholitz. Etter dette var Frankrike frigjort fra den tyske okkupasjonsstyrken. Etter dette jagde de allierte tyskerne mot den tyske grensen. Da operasjon Overlord var overstått var hele 240 000 tyske soldater drept og 200 000 soldater var tatt til fange eller savnet. Av de allierte styrkene var 36 000 soldater drept på strendene og ca. 16 000 av soldatene fra luftstyrkene var drept eller såret.

 

<bilde>

 

D-dagen regnes som den mest vellykkede landgangs- og amfibieoperasjon noensinne. Etter operasjonen fikk soldater både premier og medaljer, men den mest kjente av disse er Medal of Honor som amerikanerene fikk og Victoriakorset som britene fikk.

 

Paris blir befridd

25. august 1944 ble Paris befridd og den slapp mye billigere unna enn Caen. Byen fikk nesten ingen ødeleggelser og kampene ble langt fra så store som mange fryktet. Tyskerne trakk seg ut av Paris for ikke å bli omringet. Her er en liste over hvor mange som døde fra de ulike allierte landene igjennom frigjøringen av Frankrike.

 

Land              Døde             Sårede
Tyskland        30 000             80 000
USA              29 000           106 000
England          11 000             54 000
Canada            5 000             13 000
Frankrike       12 200*)

 

*) De flest franskmenn som døde var sivile.

 

Krigen var ikke slutt ved frigjøringen av Frankrike. Den fortsatte helt til 8. mai 1945. Men tyskerne hadde fått et alvorlig tilbakeslag og klarte aldri mer å komme tilbake. Fra nå av kunne det bare gå en vei og det måtte bli kapitulasjon og Tysklands nederlag.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst