Den kalde krigen - forholdet mellom USA og Sovjetunionen

Datoer og hendelser fra den kalde krigen.

Karakter: 6 (10. klasse)

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.02.11

1945:

Den siste atombomben blir sluppet over Nagasaki og andre verdens krig er over.

USA, Sovjet og Storbritannia vant krigen over Japan og tyskland.

Godt samarbeid under krigen lovet godt for videre samarbeid.

Tyskland kapitulerte etter Hitlers død, og Japan fortsatte til bomben over Nagasaki. Man håpet at kriger med omfang som denne aldri mer skulle oppstå.

Tre måneder før krigen sluttet hadde Roosevelt, Stalin og Churchill et møte på Jalta der de diskuterte hvordan de skulle dele Tyskland mellom seg.

Stalin kom med flere krav, blant annet at han skulle ha full kontroll på de østeuropeiske landene. Polen og Baltikum var blant landene som ble innlemmet i Sovjetunionen.

 

I 1948 var brorparten av de østeuropeiske landene kommunistisk under sovjets makt. Men dette skulle til å slutte. Folket ville ha demokratisk styre .

 

I 1949 klarte Sovjetunionen å lage en atombombe. Dette skremte USA med tanke på at de ikke lenger var eneste land med makt over verdens mest ødeleggende våpen.

 

NATO Ble dannet som et forsvar i 1949, Sovjet følte seg truet av dette og i 1955 kom svaret: Warzawapakten.

En amerikansk diplomat ved navn George Kennan skrev en artikkel om USA’s utenrikspolitikk som ble retningsgivende for utenrikspolitikken. Han foreslo at USA skulle demme opp Vest Europa med å plassere store militære styrker der. Dette skulle hindre at Sovjet kunne fortsette å ekspandere forbi tidl. Tyskland.

I realiteten var det dette som resulterte i NATO’s danning.

 

I tiden 1948-52 hadde USA gitt vekk 12MRD US Dollar i Marshall hjelp til land som var rammet av krigen. Dette gjorde ikke forholdet til Sovjet bedre ettersom USA fikk støtte fra landene som fikk Marshall hjelp.

 

Stalins død: 1953.

Krigen tok nå en mye mildere vending, Stalin var død og Nikita Khrutsjov hadde mange gode ideer som bedret forholdet til USA.

Det gikk ut på at USA og Sovjet måtte bli enige til tross for store uoverensstemmelser og motsetninger. Khrutsjov mente at USA og Sovjet skulle klare å leve sammen . Og satte en strek over de gamle leninistiske forestillingene om at en krig var uunngåelig så lenge kapitalismen fortsatt levde.

Men akk, det varte ikke lenge.

 

1956

Imre Nagy i Ungarn vil melde Ungarn ut av Warszawa- Pakten.

Dette blidgjør ikke akkurat Sovjet som svarer med en invasjon av Ungarn hvor 2000 blir drept. Imre Nagy blir henrettet, og Janoz Kadar ble satt til makten. Han førte en Moskva tro i en del år før han gjorde Ungarn mer uavhengig.

 

1960

Et amerikansk U – 2 fly blir skutt ned over Sovjetisk territorium og det planlagte toppmøtet i Paris avlyses.

Året etter bygde spenningen seg opp ved at Sovjet bygde Berlin muren.

 

1962

All spenningen som har bygd seg opp i disse årene resulterer i en ting som fikk verden til å holde pusten: Cubakrisen.

 

Sovjetiske langdistanse raketter stasjonert på Cuba ble oppdaget av USA.

Sovjet hadde USA i siktet, og Kennedy som var president i USA ga fullt alarmberedskap.

Amerikanske krigsskip beleiret Cuba og truet med angrep.

Et sovjetisk skip med raketter om bord hadde kurs mot Cuba og var noen dager unna barrikaden. USA fikk ikke tak i mannskapet om bord.

USA hadde også rakettbaser i nærheten av Sovjet. Både i Hellas og andre steder i Europa.

 

Det sovjetiske skipet snudde rett før barrikaden og Sovjet fjernet rakettene. Mot at USA ikke invaderte Cuba og at de fjernet rakettstillingene i Europa.

 

Man kan si at Sovjet vant mye på Cuba-krisen. Men Kennedy og Khrutsjov ble enige om å ikke ha prøvesprengninger mer. Bare under jorden.

 

1965

Vietnamkrigen.

USA hadde støttet Sør-Vietnam siden Genève møtet i 1954, og nå hadde kommunistiske Ho Chi Mihn tatt over Nord-Vietnam. Det brøt ut en krig og under feiringen av Khat ( Nyttår i Vietnam ) Brøt Vietnameserne våpenhvilen og overrasket USA med et stormangrep på alle de Amerikanske basene. Dette første til at Vietnam vant krigen.

De Amerikanske styrkene ble ikke trukket ut før i 1973 og Saigon ( Sør- Vietnam ) Gav seg ikke før i 1975.

 

1970-79

Dette ble kalt avspenningstiåret.

Selv om jeg ikke omtaler alt, skjedde mye positivt på 70tallet.

Det ble dannet en sikkerhets/samarbeids konferanse noe som i 73 resulterte i Helsingfors- erklæringen. Vest Tysklands nye øst- politikk var også positiv, og Willy Brandt mottok fredsprisen for dette.

I tillegg ble Salt 1 og Salt 2 avtalen undertegnet. Disse avtalene omhandlet nedrustnings løfter og bedre forholdene i det delte Tyskland veldig.

 

1980-90

Ronald Reagan blir valgt som president i 1980 og kjører et sterkt anti-kommunistisk program. Dette fører til harde ordkamper mellom landene.

 

1985

Gorbatsjov kommer til makten i Sovjet mens krigen fortsatt er iskald, men etablerer fort et godt personlig forhold til Reagan. Og glasnost politikken til Gorbatsjov virket.

INF- avtalen om mellomdistanseraketter ble vedtatt og forholdet til omverden ble bedret.

Det ble holdt en del toppmøter mellom lederne om at Gorbatsjovs utenlandspolitikk har lykkes.

 

1989.

Slutten på den kalde krigen. Gorbatsjov og Reagan avblåste den og de Europeiske statene begynner å få kontroll på regjeringer og innenrikspolitikk. Jeltsin ble ny president i Sovjet og i 1991 gav han tilbake myndighet til landene i Sovjetunionen og Russland var tilbake.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst