Hitler og jødeforfølgelsen

Denne særoppgaven handler om hvordan jødene ble forfulgt, Hitler og generelt om den 2. verdenskrigen.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.04.11

1) Innledningen

 

Jødene

Jøder er medlemmer av religionen jødedom og/eller medlemmer av en folkegruppe som stammer fra historiske Israel.

 

Jødedommen er den største av de store verdensreligionene som har utspring fra midtøsten. Jødedommen er også moderreligionen til kristendommen. Også islam er utviklet fra jødedommen.

 

Etter rabbanittisk jødisk religiøs lov er du en jøde om du: 1) er født av en jødisk mor. 2) om du har kovertert til den jødiske religionen.

 

Noen jødiske grupper regner farsarven som avgjørende for om noen er jødisk. Noen grupper mener også at det er uvesentlig hvem av foreldrene som er jødiske, bare de har fått en religiøs oppdragelse. Jødedommen ble til for ca. 3000 år siden.

 

Jødedommen blir kalt for ein etnisk religion fordi dei som høyrer til religionen også høyrer til det jødiske folket.

 

Jødedommen er også monoteistisk, fordi dei tror bare på èin Gud.

 

Jødene mener selv at de er guds utvalgte folk. Jødene mener ikke at de er bedre enn andre, men at de er utvalgt.

 

Som guds utvalgte folk har jødene gjordt ei gjensidig pakt med gud. Det vil si at de skal leve etter alle budene til Gud, og at de har rett til landet Israel.

 

Korstogene

Korstogene startet i 1094, og varte et par måneder. Både konger og adelsmenn ble opfordret av paven til et korstog for å befri Jerusalem. Jerusalem var tatt av muslimene. Flere tusen mennesker ble med. De var mot dem som var «ikke kristne». De fant ut at det fantes mennesker som ikke var kristne i Europa også. Jødene.

 

De jødene som ikke lot seg døpe, ble drept. I løpet av 2 måneder i 1096 regner vi med at rundt 12 000 jøder ble drept. Flere tusen jøder ble tvangs-døpt og flere steder ble alt jødene eide, brent.

 

Talmud – Talmud er en samling av sitater og uttalelser av jødiske skriftlærte. Talmud har i tilegg til Tanakh stor betydning for jødedommen i dag.

 

Tanakh – Tanakh er det mest brukte hebraiske ordet for bibelen blant jøder i dag. Tanakh er omtrent akkurat lik det gamle testamentet vi kjenner i dag. Bare en litt annen rekkefølge på bøkene.

 

Jødemerket

<bilde>
I 1215 innførte paven jødemerket. Alle over 12 år måtte bære dette på armen. Jødemerket var ulikt i de forskjellige landene. Et av merkene var bare ein rund sirkel og eit var ei steintavle som skulle symbolisere de 10 bud. Jødene ble sett ned på, spyttet på og drept. Etter hvert ville paven at jødene skulle bo i gettoer. Noe som ble vedtatt under 2. verdenskrig.

 

Getto – En getto er ein ”leir” som Hitler brukte til å samle jødene i. De ble stengt inne, og ble skutt visst de prøvdte å rømme. Det var noen få heldige som fekk jobb inne i gettoene. Det var veldig dårlige forhold inne. Folk lå døde og råtnet på gatene osv.

 

I dag blir ordet getto brukt til å betegne avmerkede områder som ulike folkegrupper lever sammen. En getto er veldig fattig, og har ofte veldig stor kriminalitet.

 

Synagoge – Synagoge er eit jødisk bønne og forsamligshus. I hovedrommet til ein synagoge blir eit vanlig ark, eller en tora-rull oppbevart. I ein synagoge blir mennene og damene adskilt. Synagogen er som en kyrkje for jødene.

 

Adolf Hitler

<bilde>

 

<bilde>
Adolf Hitler ble født 20. april 1889 i Braunau Am Inn i Østerrike. Han var nummer 4 i en søskenflokk på 6. Faren var gift hele 3 ganger. Av de seks, var det kun Adolf og hans søster Paula som vokste opp.

 

Skolegang: Familien flyttet mye. Men på alle folkeskolene Hitler ble sendt på, ble han betegnet som en god elev.

 

Men da han kom på realskolen sviktet det helt. Han måtte ta det første skoleåret om igjen. Læreren skrev i karakterboken at han manglet arbeiderlyst. Senere fremstilte han det som en ”lærestreik” rettet mot faren. Faren skal ha forsøkt å påtvinge han en yrkeskariære om embetsmann. Dette nektet Adolf å godta.

 

Hitler ville bli ein kunstmaler. Han hadde til tider et selvbilde av at han var ein miskjent kunstner.

 

Hitler avsluttet sin skolegang uten eksamenspapirer da han var 16 år.

 

Hitlers far døde i 3. januar 1903, mens Hitler ennå gikk på skole. Han ble 65 år.

 

Etter hitler var ferdig på skolen levde har fritt på penger som hans mor sendte ham. Han ble avvist fra opptak på Wiens kunstakademi på grunn av manglende talent. Etter dette gjorde han ingen forsøk på å skaffe seg utdannelse.

 

<bilde>
21. desember 1907, døde moren av brystkreft.

 

Hitler fikk penger av staten siden han var foreldreløs. Disse pengene rakk til at Hitler klarte seg relativt godt. Han solgte også egne håndmalte postkort og bilder.

 

Da Hitler var 20 år, flyttet han til Wien. Der ble han påvirket av flere personer, det var på denne tid at han fikk den forestillingen om en overlegen Arisk herskerrase. Her skal han også ha blitt veldig interessert i opera.

 

Han ble avvist for annen gang på kunstakademiet, og pengene begynte å gå tomt. I 1909 havnet han på et asyl for heimløse, og litt senere, i 1910 på et hjem for fattige.

 

I boken hans, mein kampf, hevder han ble en tilhenger av en rasistisk gruppe etter å ha møtt en ortodoks jøde.

 

<bilde>

 

<bilde>

I 1913 flyttet han til München.

 

I 1914, ved utbruddet til første verdenskrig, meldte han seg omgående som frivillig. Han fikk en rekke utmerkelser da han kriget under 1. verdenskrig. Han ble ved krigens slutt behandlet av en lege som konkluderte med at han var en psykopat, og egnet seg overhodet ikke til ledelsesoppgaver.

 

Hitlers utrolige taleegenskaper ble oppdager på et møte til ”det tyske arbeiderparti” da han motsa en taler. Han ble vervet, og det gikk ikke lang til før han ble leder. Dette var starten på hans politiske karriere.

 

8. november 1923 stormet Hitler og noen bevæpnede menn Münchens Bürgerbräukeller. Der ble det holdt en tale. På grunn av våpenmakten gikk de med på forslaget til Hitler. Politiet pågrep kort tid senere Hitler og de andre. Hitler ble siktet for å prøve å gjennomføre et statskupp. Han ble dømt til 5 års fengsel, men ble løslatt bare noen måneder etter han ble fengslet. Det var etter dette han skrev sitt første utdrag av boken Mein Kampf.

 

Landet kom inn i en økonomisk vekstperiode.

 

<bilde>
Hitler ble mer og mer populær. Og prøvde seg på enda et statskupp. Etter dette mislykkede statskuppet fant han ut at det var lurest å prøve på lovlig vis.

 

14. september 1930 kom Hitlers parti inn i riksdagen, med med 18,3 prosent av stemmene. Før hadde Hitlers parti 12 representanter, nå hadde de 107. Hitler hadde nå blitt en maktfaktor i tysk politikk.

 

Den 30. januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler. Den var dette året det sies at Hitler kom til makten i Tyskland.

 

<bilde>

 

Da Bemyndigelsesloven ble vedtatt, kan man si at Tyskland var blitt et nasjonalsosialistisk diktatur. Med dette begynte nazitiden. Og Tyskland ble betegnet som «det tredje rike».

 

Adolf Hitler døde ved selvmord den 19. april 1945 i Berlin.

 

Da har jeg skrevet om barndommen og oppveksten til Hitler, helt til han kom til makten og ble utnevnt til rikskansler i 1933.

 

Hvorfor valgte jeg denne oppgaven?

Jeg valgte denne oppgaven fordi jeg synes det er interessant med historie. Spesielt 2. verdenskrig og holocaust. Og hadde også lyst til å lære litt om dette temaet på bakgrunn av studieturen i 10. klasse. Og synes det er spesielt interessant siden vi selv skal få oppleve en del av dette når vi reiser til Polen.

 

Nazistene

<bilde>

Nazistene er en folkegruppe som er imot jødene. Nazismen ble opprettet etter 1. verdenskrig. Nazistene står for utryddelse av jødene. Under 2. verdenskrig, når Hitler hadde makten i Tyskland, var nazistene på hans side, og støttet han hele tiden. Nazismen startet i Italia med facismen. Nazistene hadde en fører, Adolf Hitler. Hovedtrekkene var en sterk nasjonalisme, demokratiske styreformen og liberale verdier.

 

Hakekorset – Hakekorser har tidligere vert et religiøst symbol. Tyskerene valgte dette symbolet som sitt hovedsymbol. Etter krigen har det blitt forbudt i mange vestlige land.

 

Antisemitismen – Antisemitismen ble inført på slutten av 1800-tallet. For rasemessig hat mot jøder

<bilde>

 

2. Hoveddelen

Holocaust – Det var nazistenes forsøk på å utrydde bestemte folkegrupper, deriblant jødene. Dette var noe de i stor grad klarte, og utførte.

 

Før 2. verdenskrig

Jødene ble allerede i 66 f.kr undertrykte av romerane. Og i år 135 e. Kr ble de nektet adgang til Jerusalem. Jødediskrimineringen har fortsatt helt til vår tid. Jødene opplevde ei blomstringstid i år 711 til 1200-talet.

 

Men i år 1400 tok jødeforfølgelsen seg opp igjen. Skylda for alt som var galt, ble lagt over på jødene. Det endte med brendte synagoger, plyndring og drap. Titusenvis ble drept, og flere tusen ble tvangsdøpt. Til slutt, i 1492 ble alle jødene utvist fra spania.

 

Etter kvart inførte paven at alle som var jøder, måtte gå med eit merke på kleda. Og etter kvart bestemte paven at alle eksemplar av talmud skulle bli brent. Slik ble det vanlig med bokbål.

 

I 1555 ble gettoer innført. Då måtte jøder bu i egne bysteder, og oppholde seg der mellom solnedgang og soloppgang.

 

<bilde>

På slutten av 1800-talet begynte antisemittismen og hødehatet. Det ble skrevet mange bøker om jødene, og jødehatet utviklet seg. Det ble hevdet at jødene ville ta over verda. Og at resten av verden snart var i mindretall. Dette måtte gjøres noe med, fort! Dette var selvfølgelig bare oppspinn. Men tyskerene blandt annet, trodde på det.

 

Hitler og nazistene mente at jødene var mindreverdige, og hadde ikke rett til å leve. Han mente også at homofile, sigøynere, funksjonshemmede og kommunister var mindreverdige. Og de måtte utryddes.

 

De tyske staten tok over butikkene til de jødiske, og kastet de på gaten.

Bokbål - Alle bøkene som jødiske og antinazistiske forfattare hadde skrevet, ble brent.

 

Hitler var ein glimrende taler, og overbeviste fort det Tyske folk om at jødene måtte utryddes. Han ble rikskansler og fekk makta i 1933.

 

Under 2. verdenskrig

1. verdenskrig startet med at Tyskland ivaderte Polen 1. september. Tusenvis av polakker ble drept. Hitler mente også at polakkene var undermenneske. 33 tusen menneske ble drept på 36 timar i Babi Yar, nær Kiev.

 

For å utrydde alle jødene, lagte Hitler 5 dødsleirer. Da jødene kom fram til leiren, måtte de kle av seg, og gi alt de eide til leirledelsen. Etter det var gjordt, ble de fortalt at de skulle dusje seg. Da de kom inn i «dusjen» ble de gasset ihjel. Bare noen få fikk leve. De skulle arbeide. Noen av dem kunne bli utsatt for fryktelige medisinske ekspriment og andre former for mishandling.

<bilde>

De brukte fettet og skinnet til jødene til ting de solgte etterpå. f.eks. Fettet ble brukt til såpe, og skinnet til de som hadde tatoveringer ble brukt på lampeskjermer.

 

I 1942 bestemte nazistene seg for at de skulle tømme alle gettoene for jøder, og gasse dem ihjel. De ble fraktet til dødsleirene og drept.

 

<bilde>

 

Etter hvert nerma dei allierte seg Tyskland. Og nazistene besluttet at jødene skulle bli flyttet fra konsentrasjonsleirene utenfor Tyskland til de inne i Tyskland. De fleste fangene måtte den lange veien til Tyskland, mange døde av utmatting. Dette ble senere kalt for dødsmarsjen.

 

Etter 2. verdenskrig

De funksjonshemmede og de mentalt sjuke ble også henretter. Mange ble tvangssterilisert pga av at de trodde det var arvelig.

 

Alle funksjonshemma og mentalt sjuke på instutusjoner ble avrettet. Rundt 250 tusen funksjonshemma og mentalt sjuke ble drept.

 

Rundt 400 tusen sigøynere ble drept under krigen. Fordi de var mindreverdige.

 

Om lag 1 500 000 barn ble drept under jødeutryddingen.

 

Om lag seks milioner jøder ble drept under 2. verdenskrig.

 

Mange konsentrasjonsleirer har blitt bevart for at vi skal lære av fortiden.

 

Israel ble jødenes land i 1947.

 

3. Avslutning

Jeg har lært masse om Hitler, Holocaust, jøder, historie osv.

 

Jeg forstår nå hvor forferdelige disse handlingene var og tenker på hvor forferdelig jødene må ha hatt det. De har blitt undertrykket i tusener av år, blitt pint og blitt spyttet på. De har rett og slett hatt det forferdelig.

Jeg føler nå at jeg forstår mye bedre hva 2. verdenskrig dreide seg om. Og føler jeg er mye bedre forberedt på Polenturen i 10. klasse. Og gleder meg til å få se med egne øyne hvordan dette har skjedd.

 

 

Kildehenvisninger:

www.wikipedia.no

Under same himmel 8, 9 og 10 trinn.

Samfunnsfagbok.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst