Hitlers kamp til makten

Hitlers kamp til makten fra 1920 til 1940.Kort om resten av krigen både i resten av verden og her i Norge.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2020.11.11
Tema

I 1939 startet den mest blodigste krigen som verden har sett. Krigen krevde omtrent
72 millioner liv. Hvordan tillot overmaktene en slik ideologi som Hitler og hans menn
hadde? Og hvordan var veien hans fram til diktaturet og krigens gang?

1920 var starten på NSDAP og Hitlers vei til makten. Den 24. februar 1920 byttet
Deutsche Arbeiterpartei (DAP) navn til Nationalsozialistische Partei Deutschlands
(NSDAP). Sammen med dette navnebytte endret de tankegang. De presenterte en
25-punkts plan samme dag som besto av blant annet av en avskaffelse av
Versaillestraktaten og annullere tyske jøders statsborgerskap. Adolf Hitler hadde
vært medlem av partiet før første verdenskrig. Han hadde bygget seg en status og
ble i 1921 valgt til partileder. Han egnet seg godt til denne jobben for han hadde en
utrolig evne til å snakke for seg. Hitlers talemåte var enkel, men overtalende. Dette er
nok noe av grunnen til at partiet fikk så mange velgere i løpet av mellomkrigstiden.

Allerede i 1923 ville Hitler prøve på et kupp. Hitler og en annen kjent 1. verdenskrig
veteran med navn Ludendorff omringet en ølkjeller 8. november 1923. Der inne
befant det seg rundt 3000 menn. Mennene ble fascinert av Ludendorff og fulgte han
under kuppet neste dag. Om morgenen den 9. november marsjerte de mot
Marienplatz i München sentrum. Etter liten motstand møtte de 100 politimenn ved
Feldherrnhalle. Noen hadde klart å komme seg ut fra ølkjelleren og advart den tyske
regjeringen. Etter en skuddveksling lå 20 personer døde og flere skadet. 16 av de var
nazister og ble i senere tid sett på som helter. Hitler blir dømt til 5 års fengsel for
kuppet, men sitter bare inne i 9 måneder. Der skriver han Mein Kampf som er både
en selvbiografi, om hans syn på jøder og hans politiske plan for framtiden.

NSDAP blir ydmyket under valget og endrer fremgangsmåte. Under riksdagsvalget i
1928 får NSDAP bare 2,8% av stemmene. Dette får Hitler til å sperre opp øynene.
Det var på tide å endre strategi. De velger å ikke vise så mye av den antisemittiske
(jødehatet) siden deres. Partiet er redde den skremmer folket. Men i stedet setter de inn Stormtroppene (SA). Den paramillitære gruppen får i oppgaver med å banke opp
folk, lage bråk på andres valgmøter og være livvaktene til Hitler.

Børskrakket i New York ble en gavepakke til nazistene. Oktober 1929 kom et enormt
børskrakk som sendte verden inn i en depresjon. Valutaene ble svake og
arbeidsledigheten ble skyhøy. Dette rammet Tyskland hardt. Deres økonomi var
enda ikke blitt stabil etter den høye krigserstatningen de måtte betale etter 1.
verdenskrig. Arbeidsledigheten kom på så høyt som 30,8 prosent og folket ble
desperat. Hitler brukte dette til sin fordel. Han lovet arbeid og et nytt stortyskland.
Folket sagte men sikkert beveget seg over til nazipartiet, for under presidentvalget i
1932 hadde han fått 18,3% av stemmene.
Hitler kom endelig til makten etter flere forsøk fram og tilbake. Etterhvert som NSDAP
fikk flere velgere fikk de også flere mandater i riksdagen (regjeringen). Dette gir et
parti større sjanse til å få flertall når ting skal bli vedtatt. Presidenten Paul von
Hindenburg var kritisk til å gi Hitler for mye makt. Men i november 1932 hadde de fått
nok velgere til å få overtalt presidenten. Hitler var nå rikskansler. Med denne
posisjonen fikk de også to ministerposter. Som lovet ble Franz von Papen utnevnt til
visekansler. Von Papen hadde tidligere sagt at han gjorde dette for å passe på at
NSDAP ikke gjorde noe upassende. Hitler begynte deretter på en flere måneders
lang maktovertakelse.
Brannen i riksdagsbygningen ga Hitler et forsprang. 27. februar 1933 sto
Riksdagsbygningen i Berlin i flammer. Det er ingen som vet hvem som satte den på
fyr eller om det var noe annet. Men Hitler la skylden på kommunistene ( NSDAPs
motstandere) og brukte dette som begrunnelse på å forby partiet. Etter brannen fikk
de satt grunnloven til side og opprettet en midlertidig lovendring. Dette lot de få
forfølge motstanderne og de bygget raskt flere konsentrasjonsleire i Tyskland.
Leirene og SA ble to store faktorer for hvordan utviklingen de neste årene. Hitler
holdt et valg 5. mars samme år fordi det var presidenten som valgte han, ikke folket.
Han vant dette og ble dermed “offisielt” rikskansler. 24. mars beordret Hitler at han
skulle få fullmakt. Altså når han ville gjøre noen endringer var det han som hadde siste ordet. Med andre ord hadde diktaturet begynt.
Jødenes liv ble ikke lettere etter at NSDAP kom til makten. Like etter Tyskland hadde
blitt et diktatur kom flere hundre antisemittiske lover. Samtidig krevde NSDAP at alle
skulle boikotte jødiske forretninger, advokat- og legekontor. Dette satte dem i
vanskelige økonomiske situasjoner. I 1935 ble offisielt den antisemittiske ideologien
en del av tyskernes lover. Disse ble kalt Nürnberglovene og ble delt inn i tre deler.
Del en gikk ut på at seksuell samleie eller ekteskap med en jøde var forbudt. Del to
var at om man ikke var 100% tysk mistet de muligheten til å jobbe offentlig, de mistet
stemmeretten og om tyske jøder bodde i utlandet mistet de statsborgerskapet. Del
tre var at hakekorset ble flagget til Tyskland. Nå hadde skille mellom “den ariske
rasen” og jødene blitt enorm. Jødene var uønsket hvor hen de gikk og i 1938 måtte
jødiske forretninger og fabrikker stenge.
Samtidig som jødene fikk det vanskeligere for hver dag, hadde Hitler planer om å ta
over alle tysktalende områder. Etter 1. verdenskrig ble det skrevet under en avtale,
Versaillestraktaten, som sa at Tyskland fikk skylden. Tyskerne måtte betale store
summer, Rhinland (et landområde mellom Tyskland og Frankrike) skulle
demilitariseres, hæren og deres redskaper fikk begrensninger. Det første bruddet på
denne traktaten var i 1935 da Hitler satte inn en militær opprustning og allmenn
verneplikt. De fikk også utvidet antall flåter etter en avtale inngått med britene. Dette
tillot britene av frykt for enda en stor krig. I 1936 utfordret Hitler freden med å gå inn i
Rhinland med militære styrker. Like etter Tyskland og Italia gikk inn i et samarbeid,
innlemmet de Østerrike og senere hele Tsjekkoslovakia. Hitler gikk inn i en pakt med
Sovjetunionen om å ikke angripe hverandres områder. Dermed fikk han fritt spillerom
og gikk inn i Polen 1. september 1939. I det tyskerne nektet å trekke seg tilbake,
erklærte Storbritannia og Frankrike krig. Dette skapet de to sidene under denne
krigen, aksemaktene (Tyskland, Italia (fram til 1943) og Japan) og de allierte
(Storbritannia, Usa og Sovjet).

Kampene har starter nå for fullt og Tyskland herjer rundt i Europa. Norge og
Danmark blir okkupert i april 1940. Britiske og franske styrker går til motangrep, de
trekker seg ut av Norge da tyskerne går inn i Nederland, Belgia og Frankrike. I juni
samme år må Frankrike kapitulere. Winston Churchill tar over som statsminister i
Storbritannia. Tyskland starter bombingen av England. Våren 1941 erobrer Hitler
Balkan, og i juni 1941 går han til angrep på Sovjetunionen. USA blir trukket med i
krigen etter den Japanske bombingen av flåtebasen Pearl Harbor i desember 1941.
Årsskiftet 1942- 1943 blir et vendepunkt i krigen. Tyskerne og japanerne kommer på
defensiven i Nord- Afrika, ved Stalingrad og i Stillehavet. Italia blir invadert av allierte
styrker i 1943. Invasjonen i Normandie starter 6. juni 1944, kalt D-dagen. Sovjeterne
når Berlin i april 1945. Da Hitler tar selvmord. 8. mai er krigen slutt i hele Europa.
Japanerne derimot kapitulerer først den 14. august, etter at USA slipper atombomber
over Hiroshima og Nagasaki. Etter krigen blir det tatt et oppgjør med nazismen, og
ved Nürnbergdomstolen dømmes krigsforbryterne for sine “forbrytelser mot
menneskeheten”.
Mens krigen herjet, kjempet jødene en egen kamp i hundrevis av
konsentrasjonsleire. Krystallnatten i 1938 ble situasjonen til jødene et rent helvette.
Jødene ble identifisert med Davidsstjernen på klærne og sendt til ghettoer rundt om i
Tyskland. Tilslutt kom de opp med “den endelige løsningen”. Jødene ble sendt til noe
som ble kalt arbeidsleire. Der ble de satt i “dusjer”, men i stedet for vann kom det
gass. Om de ikke ble gasset ned, måtte de jobbe under svært krevende forhold. Slik
begynte Holocaust og slutten på over 6 millioner jøder. Ingen som kom dit viste hva
det var som skjedde. Hele familier kunne bli utryddet på en time. Sammen med
jødene var handikappede, motstandsmenn, sigøynere og mange flere minoriteter.

Norge ville være nøytrale, men ble dratt inn ufrivillig. Da Tyskerne okkuperte Norge,
klarte den sittende regjeringen og kongefamilien å rømme til England. Dette fører til
at Vidkun Quisling blir den nye statsministeren. Han ledet partiet NS som hadde den
samme ideologien som NSDAP i Tyskland. Dette fører til at en rekke strenge lover. blir innført. Det ble matrasjonering og all kontakt med utlandet ble ulovlig. Alle radioer
ble beslaglagt og nordmenn ble matet med feil informasjon. Derfor var det flere som
gjemte radioen for å kunne høre på norsk oversatte BBC sendinger fra London. Dette
ga dem håp, fordi det viste seg at tyskerne gjorde det dårligere enn de ble fortalt.
Over 700 jøder ble ufrivillig sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland og Polen, men
ellers var det ikke mange konflikter i Norge.

Hva var det jødene gjorde for at de ble dømt til denne forferdelige døden? Helt
tilbake til da romerne regjerte over Israel har det vært et kraftig jødehat. Jødene ble
forvist og slaktet bare for å tro på noe annet. Videre i middelalderen ble de sett på
som griske folk som bare kom å ødela alt. I flere hundre år har folk hatt muligheten til
å skrive meningene sine. Uansett om de er positive eller negative. Hitler begynte i
tidlig alder å lese disse propagandaene. Han begynte å se det oppdiktede og
negative i jødene. Da han ikke kom inn på kunstskolen han ønsket, bygget det seg
opp et enda større hat. Dette gikk utover jødene i det han fikk makt. Hans mulighet til
å overbevise folk fikk de til å se det samme som han. Til slutt var det mange nok og
jødene klarte ikke motbevise noen. Etter krigen fikk jødene endelig et land for seg
selv, Israel.
I 1939 begynte et mørkt kapittel i verdenshistorien. En av vår tids verste kriger
begynte. Alt fra da Hitler fikk makten i Tyskland, til atombombene ble sluppet over
Japan. Men selv om verden var dyster, så er det mye å lære. Ikke ta fra et land sin
makt, for det skaper hevnlyst og bitterhet. Verden må være kritiske til sine ledere og
demokratiet må bli bevart. For som en klok mann en gang sa, “Om man glemmer
historien, vil man oppleve den igjen. -Albert Einstein”.

 

Kilder:
https://snl.no/NSDAP
https://no.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98lkjellerkuppet

https://snl.no/Mein_Kampf
https://no.wikipedia.org/wiki/Riksdagsbygningen_i_Berlin
https://no.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
https://www.ba.no/rothaugsbloggen/sandviken/blogg/hvorfor-hatet-nazistene-jodene-sa-mye/s/5-8-342
009
https://snl.no/andre_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Versaillestraktaten
https://snl.no/Holocaust#-1933%E2%80%931939_Forf%C3%B8lgelse_av_j%C3%B8der_i_tyske_omr
%C3%A5der
https://snl.no/N%C3%BCrnberglovene
https://snl.no/%C3%98stfronten
https://www.norgeshistorie.no/andre-verdenskrig/1703-hverdagsliv-under-andre-verdenskrig-.html

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst