HIV/AIDS

Inneholder de fleste problemstillingene rundt HIV og AIDS.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.02.05
Tema
AIDS

HVA ER HIV/AIDS?

 

 HIV står for Human Immunodeficiency Virus (menneskelig immunsviktvirus) hiv viruset vil etter hvert utvikle seg til aids, Acquired ImmunoDeficiency Syndrome (ervervet immunsviktsyndrom.) Aids er ikke bare en farlig kjønnssykdom, men også en av de alvorligste sykdommene som har forekommet i menneskets historie. Den er 99% dødelig og er et verdensproblem. Selve viruset ble sannsynligvis overført fra sjimpanser til menneskene i Afrika en gang på 1900tallet, men ble først beskrevet av leger i 1981.

 

HVA GJØR HIV/AIDS?

 

Kroppen har et immunforsvar, et system som daglig kjemper en tapper kamp mot infeksjoner som for eksempel bakterier, virus og sopp. HIV angriper de cellene som leder kroppens immunforsvar, ”generaler”. På det finere språket kalles de også t-hjelpeceller eller bare T4 celler. Disse cellene har noe som kalles reseptor, lik et ”nøkkelhull”. Hiv viruset har ”nøkkelen” på sin overflate og derfor kan hiv infisere akkurat den type celler. Fordi HIV er et virus, kan det bare formere seg inne i en celle. Når viruset har funnet seg godt til rette i cellen, omdanner det den om til en virusfabrikk og produserer i løpet av få dager millioner av nye virus. Siden viruset overtar cellens metaboliske mekanismer, altså bruker cellens arvestoff til å lage nye virus partikler, mister T4 cellen evnen til sin viktige hjelpefunksjon. Når så de andre ”soldatene” ser at ”generalen” ikke gjør jobben sin, slår de den i hel. Dette fører til at den nye generasjonen med virus blir frigjort. Disse virusene vil enten infisere nye celler hos personen, eller overføres til ett nytt offer. På denne måten blir det færre og færre ”generaler” til å lede immunforsvaret mot fremmedinvasjon.

 

Inkubasjonstiden for AIDS, altså tiden som går med fra individet blir smittet til sykdommen bryter ut, kan variere. Den kan være så kort som et halvt år, men normalt ca 8-12 år. I løpet av den tiden vil det være så få T4 celler tilbake at det fører til at immunforsvaret svekkes, og personen mister gradvis evnen til å bekjempe infeksjoner. Derfor blir HIV smittete offer for sykdommer som helt friske personer er motstandsdyktige mot og de blir oftere syk. Man sies at personen har utviklet AIDS når han/hun får sykdommer som tuberkulose, kreft eller lungebetennelse. Disse sykdommene er så kraftige at AIDS-syke sannsynligvis vil dø av en av den

 

.

<bilde>

 

HVORDAN BLIR MAN SMITTET?

 

HIV smittes ikke gjennom vanlig kontakt og er derfor ikke noe som spres lett. Det er helt trygd å håndhilse, klemme og kysse en HIV smittet person. Du trenger heller ikke være redd å bade i et basseng eller å gå på et offentlig toalett. Viruset smitter ikke igjennom lufta slik som forkjølelse, ikke en gang mygg eller andre dyr sprer hiv smitte.

 

<bilde>

 

Det er kun fire kroppsvæsker som kan ha nok hiv i seg til å føre smitten videre:

 

Blod:

 

Siden HIV smittes med blod er narkomane en stor risikogruppe. Flertallet narkomane i verden har lite penger og dermed deler de på sprøytene. Hvis en hiv smittet har brukt sprøyten før en og ikke vasket spissen grundig nok, kan en selv bli smittet. Sjansen for å bli smittet er 3promille. Det vil si at av 1000 sprøyte stikk med hiv, blir 3 smittet.

 

Man kan også bli hiv smittet hvis man mottar en blodtransplantasjon. I Norge er blodet som overføres så grundig testet at det er så å si 100% hiv fritt. I tiåret 1994-04 ble bare en smittet ved blodoverføring. Farlig blir det først hvis man er på ferie i ulandene og blir lagt inn på sykehus. Der har de ikke så strenge krav til testing og hygiene.

 

Leger, tannleger og sykepleiere kan være så uheldig å stikke seg på en sprøyte som de nettopp har brukt på en HIV-smittet pasient. Også renholdsarbeidere er i fare hvis de stikker seg på ei sprøyte når de for eksempel vasker et offentlig toalett. Verst er det at barn kan stikke seg når de er ute å leker. Sjansen for å bli smittet er liten, men den er der!

 

Sæd og utflod:

Det er her det med seksuell overførbar sykdom kommer inn. Under heteroseksuell sex er det ofte at det kommer rifter både i skjeden hos kvinner og på mannens penis. Når man har sex kan mannens sæd/kvinnens utflod komme inn i den andre parts blodomløp. Hvis den ene parten er hiv positiv er sjansen stor for å bli smittet. 80-90% av alle hiv smittete i 2000 hadde fått smitten slik.

 

Hiv smitter også ved homoseksuell sex. På lik linje med kvinnens skjede, har også mannens endetarm lett for å få rifter og partene blir smittet på samme måte. Det er ti ganger så større risiko å få HIV hvis man allerede er smittet med en annen kjønnssykdom.

 

<bilde>

 

Det er to måter som man er helt sikker at man ikke kan få HIV/AIDS via seksuell aktivitet:

 

·     Bruke kondom, det er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot kjønnssykdommer.

 

·     Total avstand fra sex

 

Brystmelk:

Hvis babyen ikke har blitt smittet under svangerskapet eller fødselen kan det bli smittet via brystmelk. Hvis en mor vet hun er hiv positiv, vil hun i I-landene bli oppfordret til å kjøpe melk til barnet eller å gi babyen annen mat. I u-landene har man som oftest ikke råd til dette og barnedødeligheten er stor. Barna dør av vanlige barnesykdommer slik som vannkopper.

FINNES DET MEDISIN?

 

I dag er det ingen medisiner som kurerer AIDS, men den er under forskning. Verden i dag bruker millioner av kroner på å finne en vaksine som kan utslette HIV viruset. Ellers har vi i utviklet medikamenter for å behandle AIDS- pasienter slik at de får et lengre og friskere liv. Siden 1989 har det vært mulig å bremse ødeleggelsen av T4 cellene. Dersom man tar medisinene riktig og regelmessig, vil man holde seg ”frisk”. Dessverre har noen av medikamentene langtidsbivirkninger som fører til at pasienten må skifte medikamenter, eller så kan viruset bli motstandsdyktige mot medisinene slik at man derfor må endre behandlingen.

 

Et globalt problem er at medisinene er veldig dyre! En måneds behandling i Norge koster opptil flere titalls tusen kroner. Bare de blodprøvene som legen må ta regelmessig for å se om behandlingen går sin gang koster flere tusen kr. Mange land i verden har ikke råd til å gi alle sine HIV/AIDS- syke behandling. Hele verden samler inn penger for å sette ned prisene, spesielt til de landene hvor innbyggerne ikke har råd til å kjøpe medisiner selv. I 2003 kostet ett års medisinering for en i Uganda ”bare” 2400 kr, men dette kan vær mer enn hele familiens årsinntekt.

 

<bilde>

Fleste spedbarn født i den tredje verden som blir smittet med HIV, overlever ikke til puberteten og krybbedødeligheten er stor. Billig antibiotika har vist seg å redusere barnedødeligheten for HIV- positive småbarn med 43%. Likevel får mindre enn 5 % av HIV- positive barn i verden tilbud om medisinsk behandling. Det er for slapt mener mange. UNICEF, FNs AIDS-program UNAIDS og en rekke organisasjoner har som mål 80% av disse barna skal få medisinsk behandling innen 2010.

 

Hvis man da hadde funnet en vaksine mot Hiv/Aids og gitt det til alle spedbarn i Afrika ville man først sett resultatet etter 30 år. Derfor er det viktigste kortsiktige tiltaket å spre informasjon slik at folk kan lære å beskytte seg selv.

 

HVORDAN KAN JEG BLI TESTET?

 3-4 måneder etter smitte har kroppen dannet et antistoff mot HIV. Når man tar HIV blodprøven er det antistoffet som påvises og ikke selve viruset. Er prøven positiv tar man en annen bare for å være sikker. Det er viktig at så mange som mulig tar en blodprøve for å se om de er HIV- positiv. Da kan de som er smittet unngå å smitte andre og vi får mindre ofre. På norske legekontor er denne prøven gratis og leger har taushetsplikt. Det er verre med fattige land hvor HIV- testing ikke er et tilbud. Der fortsetter man å smitte flere og antallet HIV- smittete vil bare stige.

 

 

HVORDAN KAN VI FOREBYGGE HIV/AIDS?

 

Listen under representerer noen årsaker til hvorfor det mange steder i verden er vanskelig å forebygge HIV/AIDS:

 

Mangel på informasjon:

·     Bare 30% av verdens befolkning vet hva HIV/AIDS er, hvordan det smitter og hva man skal gjøre for å beskytte seg.

·     For lite kunnskap om HIV testing og behandling.

·     Mennesker med HIV vet ikke at de er smittet før de har testet seg

 

Mangel på utstyr og ressurser:

·     For liten tilgang til kondomer

·     For liten tilgang til rene sprøytespisser og utstyr

·     For liten tilgang til seksualundervisning

·     For få tilbud om HIV testing

·     For liten tilgang til rådgivning

 

Andre faktorer

·     Kvinner og ungdommer har mange plasser lav status i samfunnet og har derfor liten tilgang på informasjon og opplæring

·     Kulturelle og religiøse tradisjoner hvor sex er et tabu gjør det vanskelig å spre informasjon om HIV/AIDS.

·     Bruk av narkotika fører til smitte ved sprøyte bruk.

·     I mange land er det mange hjemløse, og blant disse er det liten tilgang på informasjon om spredning av HIV/AIDS ved sex og narkotikabruk

 

For å forebygge HIV/AIDS trenger folk i de fattige landene å lære mer om sykdommen. I tillegg trengs ressurser, helsepersonell, medisinsk utstyr og penger for å ha et godt grunnlag for kommende generasjoner. Disse pengene får de fra FN, WHO (verdens helse organisasjon), ICASO ( the Internasjonal Consil of AIDS Servis Organizations). Også frivillige hjelpeorganisasjoner hjelper til men disse trenger igjen penger fra deg og meg... Hvis hele Norges befolkning gav ti kroner hver til HIV/AIDS arbeid ville det være nok til at ca 2000 personer i Uganda fikk medisin i 12 år hver!

Det er noe å tenke på neste gang du går forbi noen med HIV/AIDS bøsser.

 

<bilde>

 

SKUMLE FAKTA:

·     Hvert minutt dør et barn i verden av AIDS relaterte sykdommer

·     Hvert minutt blir et barn smittet med HIV. Så det er en ond sirkel vi ikke kommer ut av.

·     15 millioner barn har mista foreldrene på grunn av AIDS

·     Millioner av disse er overlatt til dem selv.

 

 

ANGÅR HIV/AIDS MEG?

 

<bilde>

Mange norske folk offer ikke en tanke på AIDS i dag og hvis de gjør er det vanlig å tenke slik: Jeg kan ikke bli smittet jeg. Jeg har fast partner og vi begge er HIV negative. Jeg er ikke utro, rører ikke brukte sprøyter, så hvordan kan jeg få det? Det er mange andre måter å bli smittet på for eksempel:

Tenk deg at du går en tur langs en vei. Etter langt om lenge og lengre en langt, ser du en bil som har krasjet i et tre. Du springer mot ulykkesstedet i full panikk, men glemmer å ta bena med deg. Møte med asfalten var hardest for haka og mens du reiser deg kjenner du at du silblør. Det gjør ikke noe, du er bare opptatt om å se om noen er skadet i bilen. De siste hundremeterne frem, tar du ringer til 113 og der får du beskjed om hva du skal gjøre. Når du kommer frem ser du en kvinne sittende i førersetet med blod over hele seg. Du drar henne ut, forsiktig, for hun har kanskje brukket nakken. Hun puster ikke og du begynner med munn til munn opplivning… der er burde Ola Nordmann tenkt tanken om AIDS. Når han nå legger sin blodige hake ned på kvinnens blodige kinn vet han ikke om hun er HIV positiv. Men selvfølgelig, Ingen vanlige folk tenker den tanken i en slik situasjon. … når sykebilen kommer, ser ambulansepersonellet situasjonen og de oppfordrer Ola til å komme og ta en HIV test om 3-4måneder.

 

Dette er en episode som er veldig vanskelige å forutse. Det en enkeltperson kan gjøre for å unngå å bli snittet er:

 

·     Unngå tilfeldig sex

·     Bestandig bruke kondom under samleie

·     Unngå kontakt med brukte sprøytespisser

·     Behandle alt blod som smittet blod

 

AIDS symbolet, den røde sløyfen

 

Den røde sløyfa er det internasjonale symbolet for HIV/AIDS problematikken. Den symboliserer støtte til de som lever med HIV/AIDS og folkene rundt dem, et ønske om mer informasjon og opplæring til mennesker som ennå ikke er smittet, håpet om å finne effektive behandlingsmetoder, kurer eller vaksine mot HIV/AIDS, og medfølelse for de som har mista venner eller familie pga AIDS.

 

Alle kan gå med sløyfa. Den betyr ikke at du er homofil eller har sykdommen slik mange tror. Er det noen som tilbyr deg en slik sløyfe bør du ta den i mot i respekt for aids rammede!

 

HIV/AIDS i tall:

·     Ved utgangen av år 2002 var over 42millioner mennesker smittet av HIV/AIDS på verdensplan. 3.2mil av disse var barn

·     Bare i løpet av 2002 døde 3.1 millioner av AIDS.

·     I sterkt rammede land har den gjennomsnittslevealderen sunket med hele 30 år!

·     95% av alle smittete lever i den tredje verden altså i u-land hvor helsetilbudene er verst.

·     205 personer i Norge ble diagnostisert hiv smittet i 2002 og da var det totale antall smittete her i landet 2555.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst