Islam

Alt innen islam.

Karakter: 6- (KRL)

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.04.23
Tema
Islam

Innhold

Problemstilling

Forord

Islams historie

Sunni- og shia-muslimer

Koranen

Islams fem søyler

Den islamske kalender

Politisk islam

Helligdager/Fester/Høytider

Islamsk mat

Kilder

 

Problemstilling

1. Hva er egentlig Islam?

2. Islam, hva inneberer det å være en del av religionen?

3. Hva heter deres hellige bok?

4. Hva heter guden deres?

5. Hva heter de som er en del av religionen Islam?

6. Hvordan ser de på forsjellige ting?

7. Navnet på «kirka» deres?

8. Klær?

9. Mat?

10. Fasting?

11. Hvilke tradisjonelle feiringer/fester har de innen Islam?

12. Hvordan feirer de konfirmasjonen?

13. Hvordan er det med likestilling?

14. Islam, politisk?

 

Forord

Jeg valgte Islam, fordi at jeg alltid har syntes at det virker som en fin religion. Og de gangene jeg går og tenker på hvilken annen religion enn Kristendommen jeg villa ha hatt har jeg alltid tenkt på Islam. Jeg vil finne ut mye mer og lære mer om hvordan deres religion er, og hvordan hverdagen deres er. De har også noen spesielle og litt fine klær som de bruker.

 

Alt med denne religionen virker spennende og jeg skal finne masse stoff, og kose meg med dette prosjektet!

 

Islams historie

Islams historie finner du hvis du går helt tilbake til det første mennesket på jorden, Adam. Muslimene ser på Adam som et av Allahs sendebud. Han lærte menneskene hvordan de skulle ta vare på reglene og hans skaperverk, og hvordan de skal be for deres gud, Allah!

 

Profetene

Abraham var profet, og levde for ca 4000 år siden. Han lærte folket at det var galt å tilbe andre guder enn Allah. Abraham og broren Ismael bygde et stort og flott hus i Mekka som ble kalt Allahs hus. Her var alle som ville be til Allah velkommene.

 

Etter en liten periode skle alt budskapet som Abraham hadde kommet med ut, og Allah måtte sende nye profeter til jorden. Hver gang glemte menneskene hva profetene hadde sagt, og/eller forandret det slik at det ble til fordel for bare dem selv!

 

Muslimene mener at Muhammed var historiens siste profet. Han ble født i Mekka rundt år 570 f.kr. Da han ble født, var det ingen som over hodet husket hvem Allah var, og i huset som brødrene Abraham og Ismael hadde bygd en gang i tiden, var det omtrent 360 bilder av andre guder enn Allah hengende overalt på veggene og de tok imot betaling fra pilegrimene som kom gående for å be i gudshuset i Mekka. Muhammed fikk flere åpenbaringer fra sin gud, Allah, og disse ble senere skrevet ned i muslimenes hellige bok korannen.

 

<bilde>

 

Sunni- og shia-muslimer

Det finnes to forskjellige «måter» å være muslim på. Dette er den viktigste splittelsen i Islam, og går mellom sunni- og shia-muslimer. Vi kaller disse to «forskjellige» religionene for Sunni- og shia-Islam.

 

<bilde>

 

Shia-Islam ble til på for over 1500 år siden, altså på 600-tallet. Og de mener at Ali, Muhammed's fetter, var en etterfølger som var og skulle være muslimsk leder, og at denne stillingen er arvelig. Men de fleste muslimene godtok ikke dette. Og det er derfor det er bare 10% av alle muslimer som tilhører denne «egen-troende religionen». De tror at det har vært 12 imamer (arvinger), og den siste imamen døde ikke, men vil komme tilbake til folket for å gjennoprette retferdighet! Tolv-sekten er den viktigste shia-gruppen som har vært statsreligion i Iran siden 1501.

 

Sunni-Islam: Etter Muhammed's død, valgte noen av hans tilhengere Abu Bakr som Muhammed's etterfølger. Sunni-musliner kalles disse muslimene og er i klart flertall i dag. 90% av muslimene er sunni-muslimer av alle troende. Etterfølgeren til Abu Bakr, het Umar og etter der igjen, han het Ali. Og etter ham er det ingen bestemt leder. Forskjellen mellom shia- og sunni-islam ble da etter hvert tydeligere.

 

Koranen

Koranen er muslimenes hellige bok. Koranen er Allahs åpenbaring til menneskene. Alle åpenbaringene som Muhammeds tok imot fra Allah i hans hele liv, ble etter hans død skrevet ned i Koranen. Boken må behandles med respekt og varsomhet, og denne boken prøver muslimene å følge til punkt og prikke. Så hver gang en skal bruke den hellige boken, vasker de seg grundig før man tar den frem og leser i den. Og alt dette skjer på et rent sted. Kvinner med mensen får ikke lov til å røre boken engang, for at de er urene. Og når boken ikke leses/brukes, skal den være pakket inn i et klede, og ligge på en hylle hevet over andre bøker, fordi at den er den høyeste og mest hellige boken i bokhylla. Den som lærer Koranen utenat kalles en hafiz og er svært høyt respektert av alle andre som prøver å lære seg boka utenat. Feiringen av natten Koranen kom ned til profeten, kalles «skjebnenatten» og feires de siste dagene i den årlige fastemåneden. Koran-resitasjon er nesten som å be, og da kommer en i virkelig kontakt med gud!

 

Det er ingen av de som har skrevet i boken som påstår at absolutt alt er 100 % sikkert. Og da tror muslimer at det forfatterene kommer og uttaler seg om er riktig etter hans syn. Men i Koranen står det: ”Dette er Skriften, -tvilen har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige.” (Koranen Kap. 2:2) Denne aya’en (verset) skiller Koranen fra menneskelige verk. Det er Guds ord som ingen kan si riktig. Men da Koranen ble åpenbart for Muhammed, nektet ikke-muslimer å tro på det som Gud sa igjennom profeten som igjenn fortelte det til muslimene. De som tvilte ble utfordret av Allah! De ble nødt til å skrive en forkynnelse som var ganske så lik Koranen.

 

<bilde>

Moskèen

Muslimer tilhører ikke moskeèn slik de kristne tilhører kirken, så moskeèn betyr ikke det samme for muslimene som kirken gjør for de kristne. Muslimene kan utføre den obligatoriske bønnen hvor som helst også utenfor moskeèn.

 

<bilde>

 

Hvem eier moskèen?

Moskebygningen tilhører Allahs navn. Han som eier jorda eier også selvfølgelig moskeèn. Så alle sier at Allah eier moskeèn i tillegg til alt annet på jorda. En kirke kan selges, men det kan ikke en moskeè! Men den kan lånes ut eller leies ut.

 

Moskeèbygningen

Ka'baen vender alltid imot moskeèn. Gudshuset Ka'baen som ble bygd av profeten Abraham (fred være med ham) i Mekka. Ka’baen er et symbol på en seremoniell enhet (i troen på gud).

 

Bruken av moskeen

Moskeen er et hellig sted som de bruker som oftest på forsamlingsbønner. Men undervisningssted kan den også bli brukt til, sosiale formål og til å fatte beslutninger i saker hvor folket ikke kommer overens med den islamske loven.

 

Hvem kan lede bønnen?

Det finnes ingen ansatte prester i islam, så hvem som helst av muslimene kan lede en bønn, men han er nødt til å være kjent med bønnenes prinsipper, for å lede forsamlingsbønnen i en moske. Muslimene velger likevel den klokeste, og den som kan mest til å være leder. Derfor velges en imam (bønneleder) som er godt kjent med de islamske lovene.

 

Det betyr ikke at en med slike kvalifikasjoner kan lede bønnen eller andre religiøse seremonier. Hver og en muslim som har kjennskap til de utvalgte bønnene og de som skal gjennomgås iløpet av forsamlingene f.eks. ved de to høytidene Eid al-fitr (høytiden som markerer avslutningen på fastemåneden Ramadan) og Eid al-adha (høytiden til minne om profeten Abrahams offer), men også begravelse, kan gjøres selv.

 

Fem søyler

I Islam har de troende et par forpliktelser nemmelig ”fem søyler”. De gir en direkte og ukomplisert tro. Trosbekjennelsen: «Muslimer bekjenner sin tro på Allah og på Muhammed som hans sendebud». De betrakter Koranen som Allahs ord. Salat (bønnen): Ved soloppgang, midt på lyse dagen, sent på ettermiddagen, ved solnedgang og etter mørket brer seg over muslimene, snur de seg mot Mekka i salah og ber en bønn. Dette gjør alle untatt de som ber bønden du’a (dette er en privat bønn som kan bes når som helst på døgnet).

 

Almissen (zakat): er en avgift alle muslimer er nødt til å betale. Av pengeinntekter skal man gi så my som 2,5% av pengene til den såkaldte «staten». Pengene skal brukes på blant annet de fattige og trengende, til å frigjøre slaver og lignende.

 

Islams fem søyler:

1- Trosbekjennelsen:
" Jeg bevitner , at det kun finnes en Gud som bør tilbes og at Muhammed er hans tjener og sendebud".


2- Bønnene:
Gjennomføres 5 ganger om dagen som en plikt opp imot Allah! De styrker og oppmuntrer troen på Guden sin. De renser hjertet og kontrollerer lidenskapene og fristelsene til ikke å handle uriktig og å være ond.


3- Faste:
I Ramadan (fastemåneden) da får muslimene ikke lov til å spise noe, drikke noe og sex er heller ikke lov!Dette gjelder fra soloppgang til solnedgang. Fasten lærer oss å styrke kjærlighet, oppriktighet og Guds tro. Den utføres også en sosial bevissthet, tålmodighet, uselviskhet og viljestyrke.

 

4- Zakat:
Er en årlig skatt på 2,5 % av pengene en muslim har tjent, som blir gitt til de fattige.


5- Pilgrimsferden:
Til Kaabaen i Mekka (det store bønnehuset), en gang i livet, men bare hvis en klarer å komme seg dit.

 

Den islamske kalender

Muslimer over hele verden bruker kun en bestemt kalender. Det blir månedsskifte ved fullmåne (måneår). Månedene i den Islamske kalender heter: Muharram, Safar, Rabi’al-Awwal, Rabi’al-Thani, Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani, Rajab, Sha’ban, Ramadan (fastemåneden), Shawal, Duhl Quad’ah, Duhl Hidjah.

 

Det er totalt 13 måneder i den Islamske kalenderen. Et måneår er ca 11 dager kortere enn det vi har, som er på 365 dager i året. Derfor flyttes tiden i den islamske kalender litt tilbake for hvert år som går.

 

Ramadan

Ramadan er den 9-ende måneden i det islamske året, og denne måneden er den store fastemåneden. Alle troende muslimer går igjennom denne fasen. De kan utsette denne fasten kun i disse kriteriene:

- Om en er syk, og at fasen kan forverre forholdet.

- Om en er på en lang reise, og det er en kansje er nødt for å avslutte reisen

- Kvinner som ammer/er gravide.

- Kvinner som har menstruasjon.

Men med en gang en er i stand til å gå igjennom fasen så starter man. Fasten må utføres sammenhengende, og det de egentlig har hele denne fasen for er for å trene opp selvkontroll. Det styrker deres karakter, og fører dem nærmere Allah.

 

Sawn eller siyam er muslimenes faste. Muslimene er uten mat for å få kontakt med gud og søke ånelig næring. Derfor skal man i hele Ramadan ikke spise, drikke, m.m. mellom soloppgang og solnedgang.

 

Helligdager/fester/Høytider

Muslimenes hviledag er på fredag, akkurat som vi har vår hviledag på søndag. Muslimene har to viktige høytider i året. Det er Id al-fitr og Id al-adha.

 

Id al-fitr feires i slutten av fastemåneden Ramadan. Det er fordi Ramadan er fastemåneden til muslimene. Det betyr at alle voksne ikke får putte noe i munnen når solen er oppe. Id al-fitr feires med fest, bønn, gaver og aktiviteter, det er meningen at dette skal være sosialt.

 

Festen holdes fordi at Muhammed oppfordret folket til å feste og ha det gøy med tillatelse ifra gud. Men de fester også på grunn av at fasten er slutt.

 

Id al-adha er den andre festdagen. Den starter den 12. måneden i året (islamsk kalender) og varer i fire dager. På høytidsdagen skal hver eneste muslimske familie offre et dyr hver, det kan være enten en kamel, en gris, en ku, en sau, ei gås eller lignende. Dyret som blir slaktet er nødt til å behandles med respekt! Etter slaktingen er det tid for å besøke venner og familien.

 

Islamsk mat

I islam ber man bestandig før de spiser, det gjør ganske mange i Norge også, men muslimene har blitt oppfordret til å gjøre det av sin Gud. Muslimer spiser ikke for harde livet uansett hvor god maten er. Og de skal heller ikke bli skikkelige mette. For Muhammed  hadde en gang sagt at det som var best for magen var 1/3 vann, 1/3 mat og 1/3 ingenting!

 

Det som er forbudt (Haram) å spise for muslimer er:

- Kjøtt fra svin, bacon, koteletter og lignende (svin).

- Kjøtt fra dyr eller fugler, som de ikke selv har drept, men har blitt drept på en eller en annen måte.

- Kjøttetende krypdyr, fugler og lignende.

- All alkohol. Også mat med alkohol i.

 

Det som muslimer gjerne må spise er:

- Kjøtt fra får, kyllinger, geiter eller kuer som er blitt slaktet (kjøttet må være skallet av)!

- All slags grønnsaker eller frukter.

- Egg som stammer fra «halal»-fugler.

 

Synet på renhet og urenhet

Renhet er en renselse med vann. Før de utfører de religiøse pliktene er de nødt til å være rene (renset/vasket). Kravet om renhet påvirker det tradisjonelle, daglige og praktiske i livet. Urenhet er tilknyttet menneskekroppen og funksjonene i kroppen. Det er et krav om renhet! Mat og alkohol kan også være/er urent, som: svinekjøtt, kjøtt av dyr som ikke er slaktet og alkohol gennerelt (både som drikke og i mat). Omskjæring er også et krav av renhet, som er et ytre bevis på at mannen er en ekte muslim, og er en del av fellesskapet! Men Koranen nevner ingenting om omskjæring. Omskjæring av kvinner skjer bare i enkeltomeråder som Egypt, Sudan og deler av Afrika!

 

Overgangen fra barn til voksen

Islam har ikke noen spesiell sermoni for overgangen fra barn til voksen slik vi i alle andre religioner utenom hinduismen har (konfirmasjonen). Men det blir markert iløpet av barnelivet deres på flere måter. Noe som står meget sentralt er de fem søylene og det første en muslim får høre når de er født er trosbekjennelsen. Etter som de blir eldre så lærer de etterhvert bøndene og deltar mer og mer i fasten. Jenter og gutter får ikke lov å leke sammen på kveldene i puberteten. De må ha tilsyn av voksne personer! Puberteten er en viktig overgang i muslimenes liv.

 

Døden

Når en begraver en muslim, skal alltid ansiktet være vendt mot mekka! Når de dør blir trosbekjennelsen hvisket i øret til den døde, slik at vedkommende som er død skal huske den når han kommer opp i himmelen til Gud.

 

Liket blir vasket. Hvis det er en mann som er død, vasker menn det. Er det en kvinne som dør, blir liket vasket av kvinner. Så en død person blir aldri vasket av det motsatte kjønn, uansett! Deretter blir den døde rullet inn i et hvit stoff (i Norge i kister). Likt som i alle andre religioner blir den døde bedt for i begravelsen.

 

Synet på livet etter døden

Islam ser på døden som en naturlig del av livet. Døden er ikke slutten på livet for muslimene, men en overgang til et nytt liv og en ny tilstand oppe i himmelen! Dette livet på jorda er på en måte en forbredelse til ditt andre og bedre liv. Det er derfor at de blir hvisket trosbekjennelsen i øret når deres første liv er over, slik at Gud kan være det første og siste de hører. Dette er det dens nermeste som gjør, og i tillegg leser alle litt hver ifra Koranen. Det er Allah som dømmer muslimene om de er nok verdt, om de har syndet for mye og lignende. Så det er han som bestemmer om de skal komme til paradiset eller ikke. Og han er den Mest Nåderike, den Mest Barmhjertige.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst