Jødedommen

Særoppgaven min i KRL om jødedommen.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.04.17

Innhold

Forord, sentrale fakta og syn på Gud

Synet på menneske, liv etter døden og hellige skrifter

Overgangsriter og kosthold

Andre viktige ting i jødedommen og sluttord

Kilder

 

Forord

I denne oppgaven skal jeg ta for meg forskjellige viktige ting i jødedommen. Jeg skal prøve så godt som mulig å forklare hva jødedommen er.

 

Sentrale fakta om jødedommen:

De ortodokse tror på at Gud viste seg for Moses for rundt 3200år siden på det kjente fjellet Sinaifjellet som vi har hørt om mange ganger i bibelen, der ble Moses gitt loven som også blir kalt Toraen på hebraisk. Dette er grunnlaget for hele jødenes tro. Jødedommen startet i Midtøsten for ca. 3000 år siden.

 

Hvis man er jøde, er moren jødisk og har ikke sagt fra seg sin tro. En jøde kan også være en person som konverterer til jødedommen. Det fins tre forskjellige hovedretninger i jødedommen ortodokse, hasiniske og den liberale retningen.   

 

Synet på Gud.

I motsetningen til kristendommen tror jødene på at Gud er bare en og ikke på treenigheten(Gud, Jesus og DHÅ) som kristendommen tror på. De tror at bare Gud finns, og er en enhet i seg selv. De tror at Gud er skaperen av jorden, og at han er tilstede over alt og er allmektig. Jødene tror også på at Gud kan gripe inn i deres liv. Forholdet til Gud er for jødene veldig personlig og ikke minst direkte.

 

Synet på mennesket.

Menneskene er skapt i Guds bilde er jødenes syn på menneske. Det betyr at Gud skapte mennesket akkurat som han ville og syntes at det skapte menneske er perfekt. Alle mennesker er skapt med fri vilje for at det selv skal velge hva som er rett eller galt. Jødene er Guds utvalgte folk og har en stor oppgave med å følge Guds bud og regler.

 

Livet etter døden.

For at jødefolket skulle leve et rikt og godt liv ble Toraen, de 5 Mosebøkene, gitt til jødene. De tror at når de dør vil sjelen forlate kroppen og at det de har gjort galt vil bli straffet, men ikke for evig.

 

Hellige skrifter:

Jødenes hellige skrift heter Tanach og er en samling av mange bøker og skriv og ble for første gang skrevet på hebraisk. Tanach består av tre konsonanter som vises gjennom tre hoveddeler, TNK. T for Tora(loven), N for Neviim (profetene) og K for Ketuviim (skriftene).Tanach er det samme som det gamle testamentet i bibelen til kristendommen, bare den kalles Tanach.

 

<bilde>

Jødenes hellige skrift Tanach.

 

Overgangsriter:

Bar Mitsva og Bat mitsva

Jødene regner barna som voksne når de når puberteten, dette markeres med Bar mitsva(paktens sønn) for gutter, dette er når de er i 13 års alderen som oftest. Jenten har noe som heter Bat mitsva(paktens datter) og feires like etter de har fylt 12år. Fra og med dette overgangsritet må ungdommene følge reglene og påbudene som gjelder i jødedommen. Hos de ortodokse jødene er det stor forskjell mellom mann og kvinne. Mannens oppgave blir da å holde orden på det religiøse livet utenfor huset, mens kvinnen har ansvaret for det religiøse livet i huset. Under Bar mitsva er det vanlig at guttene lærer seg deler av skriftene utenat og fremfører dette foran venner og familie. Bar mitsva avsluttes med en stor fest med venner og familie og man får da gaver, da må også guttene selv holde tale. I ortodokse kretser er det ikke vanlig at jentenes ”fest” Bat Mitsva blir holdt, men regnes mer som en privatsak.

 

Kosthold:

Kostholdsloven til jødene heter Kasjrut. De kaller maten man har lov til å spise for Kasjer(hebraisk) eller koscher(tysk, jiddisch fra hebraisk), og mat som ikke er lov å spise kalles taref/tarefa (hebraisk). Dette blir lagt på grunnlag fra 3. Mosebok, og målet med Kasjrut er å fremheve helligdom og renhet, og samtidig helse. De har dermed ikke lov til å spise rovdyr eller åtseldyr. De har heller ikke lov til å spise: rovdyr, rovfugler, sjøpattedyr og ufisk(inkludert hai, steinbit, breiflabb og skaldyr). Det er også forbudt å blande pattedyr og melk i samme måltid, siden dette blir sett på som brudd på Kasjrut loven. Ortodokse og vanlig jøder følger disse lovene i en eller annen grad.

 

Andre viktige ting i jødedommen!

Samlingshuset til jødene kalles synagoge og det er her de feirer gudstjenestene sine.

Alle guttebabyer blir omskåret etter 8. dagen etter fødsel. Dette ble innført allerede av Abraham, det står om dette i 1.Mosebok kapittel 17.

Jødene har tre store høytider, det er påske(pesach), shavuot(pinsen) og Sukkot(løvhyttefesten). I tilegg er det flere andre viktige fest og helligdager.

Mennene går ofte med en liten kappa på hodet.

Jødene feirer sabbat som går fra fredag kveld kl 6 til lørdag kl 6. Dette har jeg selv vært med og opplevd, i og med at jeg har vært i Israel.

 

Sluttord:

I denne oppgaven har jeg fått litt mer sider enn 2, dette er fordi at det var viktige ting som måtte være med. Jeg føler ikke jeg kan kutte ned på noe derfor blir det så mange sider.

 

KILDER

http://nn.wikipedia.org/wiki/Jødedommen

http://www.daria.no/skole/?tekst=6735

Pappa og meg selv.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst