Jostein Garder

Avhandling om Jostein Gaarder
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål

INNLEDNING

 

Jeg valgte a skrive om Jostein Garder fordi jeg synes personen er interessant, i tillegg til at jeg gjerne ville lese boken Sofies Verden. Jeg haper at dette blir ett interessant og lærerrikt prosjekt.

 

Oppgaven er jo bygd opp pa en kanskje noe uoriginal mate, men resultatet kan bli bra. Selv om jeg personlig synes det er a stille litt høye krav nar dere sier dere vil ha minst 10 sider. Dette er kanskje noe i overkant, og jeg tviler pa at jeg klarer a skrive sa mye om Jostein Garder og Sofies Verden.

 

Egentlig synes jeg ikke filosofi er sa vanvittig interessant, men Sofies Verden er liksom en bok man ma ha lest. Den har jo fått veldig mye bra omtale i andre land, og er oversatt til ett utall andre sprak.

 

Kort sagt er det med blandete følelser jeg tar fatt pa dette svært sa omfattende prosjektet.

 

HANDLINGSREFERAT

 

Sofies Verden utspiller seg i Norge og handler om en jente som heter Sofie. Hun er en jente som er mildt sagt interessert i filosofi.

 

En dag begynner hun a motta mystiske brev fra en ukjent. Brevene handler alltid om filosofi. Sofie begynner a lese disse brevene, og etter hvert utvikler hun en voldsom interesse for dette temæt.

 

Brevene blir stadig flere og flere, og etter hvert begynner hun a lure pa hvem det egentlig er som sender alle disse brevene. Hun forsøker derfor a oppsøke han/hun. Dette mislyktes, og hun far en sterk advarsel fra vedkommende om at han/hun skal ta kontakt nar tiden er inne for det.

 

Det hender ogsa at Sofie mottar post som egentlig tilhører en som heter Hilde Møller Knag. Sofie lurer mye pa hvorfor.

 

Etter hvert som tiden gar har ogsa Sofie mange prøver pa skolen, og disse løser hun ved hjelp av filosofi. Hun far etter hvert filosofi som sin store interesse.

 

Brevene hun mottar fra den mystiske personen handler nesten utelukkende om store filosofer. Eksempler er Sokrates, Platon, Aristoteles og mange andre av de store greske. Hun sitter alltid pa et sted i hagen som hun kaller smuget nar hun leser. Her far hun sitte helt i fred uten at noen forstyrrer henne. Dessuten forsøker hun a holde de merkelige brevene hemmelig. Spesielt overfor moren. Sofie sier enkelt og greit at hun har fatt en kjæreste. Moren slar seg til ro med dette.

 

Hele historien ender til slutt i hagen til Hilde Møller Knag. Noen vil kanskje spekulere i om det er her den begynner?

 

MIN MENING OM BOKEN:

 

Sofies Verden er en veldig dristig bok. Det er modig av Jostein Gaarder a skrive en sa annerledes bok. Sofies Verden har hatt en utrolig suksess siden den kom ut i 1991. Boken er prisbelønt og har kommet i fryktelig mange opplag. Den har blitt en bestselger i Danmark, Sverige og Tysklang, og har ogsa blitt oversatt til amerikansk, finsk, fransk, hollandsk, islandsk, italiensk, koreansk, russisk og spansk.

 

Jeg personlig kan ikke si at jeg forstår hvorfor boken er sa forferdelig populær. Jeg hadde noen veldig langtekkelige timer da jeg forsøkte a lese meg gjennom hele. Det er ikke alltid like gøy a lese om gamle filosofer nede i Hellas, selv om det er forklart pa en god mate. Og de som har lest Kabalmysteriet (som jeg for øvrig likte kjempe godt) og lurer pa om det er like gode eksempler pa ting her, vil absolutt ikke bli skuffet. Det er sjelden man leser en beskrivelse skrevet av Jostein Gaarder, og sitter igjen med den følelsen at man ikke forsto ett ord. Eksemplene er utrolig gode, og far deg virkelig til a sitte igjen med en slags a-ha følelse. Mange av de tingene jeg leste, er slikt som jeg tenker over hver dag. Akkurat som i Kabalmysteriet.

 

Likevel blir boken altfor kjedelig i lengden. I begynnelsen er den nesten uutholdelig kjedelig, men sa blir den i det minste litt bedre etter hvert. Det er ikke det at den er darlig skrevet, men mar bør nesten ha en spesiell interesse for filosofi. Akkurat som Sofie. Dessuten er den veldig lang. Akkurat 500 sider. Pa de siste sidene er et register. (Altsa sidene 501 til 520). Av disse 500 sidene er kanskje rundt 70-80% av innholdet brev fra den mystiske personen, som du i begynnelsen er veldig nysgjerrig pa, men det gir seg etter hvert.

 

Det som er sa kjedelig med boken er alle brevene fra den mystiske personen. Selve handlingen om Sofie er ikke sa verst. Hun er en helt vanlig jente i begynnelsen, men etter hvert blir hun mer og mer annerledes. Noe som er litt latterlig med boken er Sofies overveldende interesse for filosofi. Ingen gutter eller jenter er sa interessert i filosofi. Ikke som jeg vet om i hvertfall.

 

Noe litt morsomt som jeg oppdaget er i midlertid dette: Bokens hele navn er som du vet: Sofies Verden, Roman om filoSOFIEns historie. La du merke til det? Navnet Sofie gjemmer seg inne i ordet filosofiens! Dette ser jeg pa som en stor oppdagelse. Jeg tror nok dette var meningen fra Jostein Gaarder sin side.

 

Gaarder om Sofies verden

 

Hvem skrev du den for?
For alle voksne over 14 ar, ikke bare for ungdom. Sofies verden er en frukt av 10 ars undervisning i filosofi og idehistorie ved Fana Folkehøgskole. Jeg kunne aldri ha skrevet boka uten a ha undervist. Ble Sofies verden den første tiden etter at den kom ut i Norge sett på som tung og seriøs? Enkelte fikk den i konfirmasjonsgave, andre som foredragshonorar m.m.
- Jeg opplevde selv at det jeg presenterte med Sofies verden var en murstein, og ikke bare i antall sider. Boka krevde sitt av leseren. Derfor ventet meg ikke sa mange lesere. Men jeg maåha slatt an noen strenger. Det var akkurat denne form for folkeopplysning folk i Norge trengte, og i resten av verden. Det er forunderlig hvordan den har grepet om seg i alle land den er blitt utgitt i. Kjøper franskmennene boka av samme grunn som nordmenn?
- Jeg tror det. Og i Frankrike er det ekstra tydelig at man føler man får en filosofisk, kronologisk oversikt. Fransk filosofiundervisning er temaorientert. Frankrike er et av de landene som har forbløffet meg aller mest, siden de har sa mye filosofi i kulturen. I Frankrike har filosofien vært ekstremt intellektualistisk. Sofies verden tar for seg eksistensielle spørsmal pa en helt annen mate og nar dermed ut til et mye bredere publikum. Du nevnte at du får mange brev og henvendelser fra publikum. Hva forteller de deg og hva spør de om? Jeg far mange brev fra hele verden, og ett trekk gar igjen. Unge mennesker som sier at denne boken har forandret livet deres. En japaner skrev: "Takk for at du minnet meg pa at jeg lever." Jeg far ogsa brev fra eldre mennesker som skriver at de skulle ønske de hadde lest en slik bok da de var 15 ar.

 

Gaarder om Jostein

 

Hva har foreldrene dine, en mor som var pedagog og barnebokforfatter og en far som var rektor, betydd for studievalget, yrkesvalget og forfatterskapet ditt? Det viktigste jeg fikk med meg hjemmefra var opplevelsen av a vokse opp i et svært nysgjerrig hjem. Vi hadde ogsa mange bøker, men de var jeg ikke sa interessert i den gangen. Det var et liberalt hjem, og høyt under taket. Mor og far hadde venner som var kommunister, Høyre-folk, ateister og frontreligiøse om hverandre. Det var rom for alle sammen. Årsaken til at du har skrevet så mange barnebøker - er det at moren din også var barnebokforfatter eller at historiene dine egner seg godt for barnebokformen? Jeg tror arsaken er at jeg er fascinert av fortellingen, av fabelen. Folk som kjenner meg sier at jeg var et fantasifullt barn. Da jeg var liten, levde jeg litt i min egen verden. Da jeg var 5,6,7 ar, var jeg nesten litt asosial, men det endret seg fort da jeg begynte pa skolen. Jeg var nok en ganske alminnelig gutt, men ikke sa opptatt av guttesysler, som fotball og slikt. Jeg fløy veldig mye alene pa ski i Nordmarka. Jeg har alltid vært ganske tenksom. Hva likte du å gjøre foruten å gå på ski? Da jeg var barn, dagdrømte jeg veldig mye. Det kan være kreativt. Det er sagt om deg at du var flink til å finne på kreative løgner. Var du en løgnhals som liten? Som ung student, satte jeg igang en del baluba. En gang var vi en studentergjeng som satte ut rykter om at at vi hadde sett en ufo. Vi sendte meldinger fra hele landet, og det ble slatt opp stort i avisen. Men det var bare tøys. Har du selv funnet noen svar på de essensielle spørsmål som meningen med livet? For meg er filosofi to kategorier spørsmal. Den ene typen er de store spørsmalene som - Hva er verden? Hva er Universet? Hvor kommer verden fra? Finnes det en gud? Er det noe liv etter døden? Kan jeg stole pa at verden er slik jeg sanser den? Disse spørsmalene fascinerer meg, fordi jeg vet de har et svar. Derfor er jeg nysgjerrig og stiller spørsmalene. Selv om jeg ikke har svarene, og de ikke er innen rekkevidde. Det er mange eksempler pa at man har stilt spørsmal som man overhodet ikke har hatt svar pa. Sa har folk sagt at det er som a spørre hva som er pa manens bakside. Det kan vi aldri vite noe om. Men det er tøys, i dag vet vi jo. Takket være menneskelig nysgjerrighet har vi kartlagt manens bakside. Den andre gruppen spørsmal er spørsmal som - Hva er et godt liv? Hva er lykke? Hva er rettferdighet? Hva er kjærlighet? Hva er tilgivelse? Disse spørsmalene har ikke noe fasitsvar. Allikevel ma vi stille dem, fordi hver av oss ma besvare dem med sitt liv. Pa disse spørsmalene føler jeg at jeg har funnet viktige svar for meg. Det er disse spørsmalene som er de vesentlige. Ingen person som ligger pa dødsleiet stiller spørsmalet - Hvor mange atomer bestar Universet av? Det er uinteressant. Men spørsmal som - Er hun glad i meg? Har hun tilgitt meg? kan være voldsomt viktige.

 

Gaarder om suksess

 

Hva har det betydd a oppna suksess?
Det har forandret livet mitt i praktisk forstand, og gjort det temmelig oppjaget. Men det har ikke forandret meg, det har ikke forandret min sjel. Jeg er akkurat den samme, og lever det samme solide familieliv jeg har levd før. Men det har gjort at jeg har mattet bygge opp en god del barrierer og beskyttelsesmekanismer for ikke a drukne. Har økt selvtillit gjort at du har satt igang nye prosjekter du ellers ikke hadde turt a sette igang? Husk at livet er sa skjørt, livet er sa kort. Vi sitter her over et bord na, du og jeg er bare mennesker. Vi vet at vart liv pa jorden er veldig kort. Slik sett har jeg ikke behov for mer selvtillit, for uansett selvtillit, er vi vevre skapninger. Men jeg har jo opplevd a bli veldig pent behandlet, jeg har nesten bare opplevd medgang. Hvis jeg hadde fatt noen skikkelige nesestyvere, hadde jeg kanskje blitt lei meg, men jeg haper jeg hadde tatt det med fatning. Har din suksess gitt deg nye venner eller kontakter som har tilført deg noe vesentlig? Jeg har reist mye, vært i mange land og i alle verdensdeler. Jeg har fatt mange venner og hatt sjansen til a møte mange mennesker, ikke minst unge mennesker. Det har utvidet min horisont enormt. Men erfaringen jeg har gjort, er at mennesker-er-mennesker-er-mennesker. Besøker jeg et Universitet i Tokyo, og ber studentene stille meg de 10 mest vesentlige filosofiske spørsmal de har, stiller de akkurat de samme spørsmalene som jeg blir stilt i Dublin, New York eller Warzawa. Er det noe av det du har skrevet som du er spesielt stolt av, foruten Sofies verden? Siden vi har snakket mye om informasjonssamfunnet, kan jeg trekke fram Tidsscanneren. Jeg debuterte med en novellesamling i 86, Diagnosen. Der har jeg en novelle, Tidsscanneren, som ble skrevet i 84. Når jeg leser den i dag, er det nesten utrolig hvordan denne science-fiction-novellen er blitt oppfylt. Den er nesten en Internett-novelle.

 

TIDLIGERE GAARDER- UTGIVELSER:

Diagnosen og andre noveller (1986)
Barna fra Sukhavati (1987)
Froskeslottet (1988)
Kabalmysteriet (1990)
Sofies Verden (1991)
Julemysteriet (1992)
I et speil, i en gate (1993)

 

KILDER:

Internett (nesten utelukkende)
Andreas Minde sitt hode (svært mye her og...)
Sofies Verden (boken i seg selv)
Aina (hun gjorde den store oppdagelse)
Ikke pappa (han forsøkte a fa meg til a lese Markens Grøde, takk til meg for at jeg ikke ga etter!)

 

AVLUTNING

 

Dette prosjektet var ikke verst. Vi fikk god tid pa oss, og oppgaven var fin og oversiktlig. Noe minus for at vi ikke fikk mange arbeidstimene hjemme. Ellers var dette bra. Rundt 1000000000 ganger bedre enn Bolig og Miljø prosjektet.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst