Kenya

Flott oppgave om det afrikanske landet Kenya.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.02.10

Innhold

 

Forord.

Korte fakta om Afrika.

Korte fakta om Kenya.

Landskap, klima og vegetasjon.

Næringsliv.

Befolkning og religion.

Styreform og skolegang.

Kort historie.

Framtiden.

Konklusjon.

Kilder

 

<bilde>


Forord

Jeg har valgt å ha prosjekt om Kenya. Det er et østafrikansk land som har et helt annen kultur enn oss. På den måten kan jeg lære noe om hvordan en kenyanernes hverdag er, og hvilke skikker de har. Jeg valgte også Kenya fordi en klassekamerat er derifra. Derfor ville jeg lære om hvordan han hadde det før han kom til Norge. Hvordan folk bor, hva folk jobber med, hva slags klima det er, hvordan undervisningen foregår og hva de spiser er interessante temaer jeg vil prøve å belyse med dette prosjektet.

 

 

Korte fakta om Afrika

Ca 30 millioner km² stort areal

664 millioner innbyggere

Afrika er det nest største kontinentet i verden.

53 selvstendige stater

 

Største ørken, Sahara

Største by, Kairo, 18 millioner innbyggere

Største øy, Madagaskar, 587 000 km²

Høyeste punkt, Kilimanjaro, 5 895 m.o.h.

Nordligste punkt, kapp Blanc, 37˚ 20’

Østligste punkt, ras Hafon , 51˚ 20’

Sørligste punkt, kapp Agulhas, 34˚ 52’

Vestligste punkt, kapp Verse, 17˚ 34’

Afrika på det lengste nord-sør, ca 8 000 km

Afrika på det bredeste øst-vest, ca 7 600 km

Største land, Sudan, 2 505 810 km²

Største innsjø, Victoriasjøen, 68 800 km²

Lengste elv, Nilen, 6 695 km

 

<bilde>

1 Afrika har ca 30 000 000 km² areal.

 

<bilde>

2 Kilimanjaro er Afrikas største fjell. 5 895 m.o.h.

 


Korte fakta om Kenya

Ca 582 646 km² stort areal

31 138 735 innbyggere

 

Hovedstaden, Nairobi, 2 500 000 innbyggere

3 store byer, Mombasa, Meru, Nakuru,

Høyeste punkt, mount Kenya, 5 199 m.o.h.

Lengste elv, Tana, 1 014 km

Største innsjø, Turkanasjøen (Rudolfsjøen), 7 500 km²

Høyeste temperatur, over 35˚ celsius, ørkenen

Laveste temperatur, under 5˚ celsius, mount Kenya

Kaldeste måneder, juli - august

Varmeste måneder, november - februar

Nasjonal dag, 12. desember

Språk, swahili, engelsk

Myntenhet, kenyansk shilling a´100 cents

Styreform, republikk

Leder, president Mwai Kibaki

Grenser til land, Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania

Havgrenser, Indiahavet

Religioner, kristendom, naturreligioner, islam.

Barnedødelighet (under 5 år), 12,2 %

<bilde>

3 Kenyas nasjonaldag er 12. desember.

 

 

<bilde>

4 I 2004 er innbygger-tallet på 31 138 735 innbyggere.

 


Landskap, klima og vegetasjon

 

Landskap og klima

Kenya ligger midt på ekvator, mellom Indiske hav og Victoria-sjøen. I nordvestlige strøk og ved Victoria-sjøen er det høyland. Dette høylandet ligger på over 1 000 meters høyde. Under regntiden i månedene fra april til juni, flommer det ned vann fra fjellene og ned på høyslettene og gjør stor skade på dyr og avlinger. Flere folk vært år blir tatt av strømmen. Men på grunn av fjellene i landet er det variasjoner i klimaet. I nord er det tørt med savanne og steppe land. Her kommer det bare 150 - 500 mm regn om året.

 

Nabolandene til Kenya er Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania og Etiopia. Kenya blir gjennom-skjært av den østafrikanske søkkegropen Rift Valley fra nord til sør vest for mount Kenya. Her ligger en masse avløpsfrie sjøer, som den store Turkanasjøen også kjent som Rudolfsjøen.    Kyststripen er rikelig med regn og har en tett nagroveskog. Her er det varmt og fuktig og det vokser frukter som mango, appelsiner, sitroner og papaya, der noen av dem også vokser vilt. Her ligger gjennom-snittstemperaturen på 24-33˚ celsius.

 

Dyrearter

Det er opprettet mange dyrereservater for å beskytte dyreartene. I åpent land og fjellskog lever det elefanter, neshorn, kafferbønner og leopard. På savannen finnes det sjiraffer, sebra, vortesvin, løve, gepard og hyener, og ved innsjøer kan man finne flodhester og nilkrokodiller. Det finnes 1030 fuglearter i Kenya, som struts, pelikaner, hegrer og gribber. Tsetseflue og malariamygg er en stor helsetrussel.

 

<bilde>

Elefantene lever i åpent land og fjellskog.

 

 

 

<bilde>

Malariamygg er en stor helsetrussel i Kenya

 


Næringsliv

 

Jordbruk

Kenyas viktigste næringsvei er jordbruk, der 10 % av landet er oppdyrket jord. På landsbygda er det mange som har sine egne jordlapper. Andre jobber på store kaffe-, t-e eller sisalplantasjer eller på kvegfarmer. Spesielt rundt Nairbobi-området er det stor kvegavl. Den viktigste eksportkilden er kaffe, som per 1976 ble eksportert 81 000 tonn. Te dyrkningen som foregår i de fuktigere og høyereliggende strøk er også en viktig eksport kilde, der per 1976 ble eksportert 61 000 tonn. Til eget forbruk dyrker mange kenyanere mais, sukkerrør, bønner og søtpoteter.

 

Andre inntektskilder

I byene er det mange som jobber på kontor eller fabrikker. Noen har også høyere utdannelser og jobber som arbeider, ingeniører leger advokater eller lærere. Andre har jobber som blir kalt «jua kali», der de selger ting de lager av skrot de får tak i. Mange kvinner lever av å selge kunsthåndverk og andre varer. Men de fleste jobbene for kvinner er å lage mat på kontorer, men disse jobbene krever utdannelse. Turisme er også en viktig inntektskilde. Noen jobber som guider rundt om i byene, og andre jobber hoteller. Kenya har to store internasjonale flyplasser. Flyplassene gir jobb til flygere, kabinpersonell og reisebyrå. Mange landsby-boere selger kunsthåndverk som suvenirer til turister.

 

<bilde>

Kaffe er en viktig eksportkilde i Kenya.

 

<bilde>

Hvem arbeider med hva?

 

<bilde>

Kenyansk gutt driver med jua kali

 


Befolkning og religion

 

Religion

I Kenya er det religionsfrihet. Det finnes kristne, muslimer hinduer, sikher, jaurister og mange stammereligioner. Alle skikker har sine egne måter å leve på, men alle steder er familien svært viktig.

 

Befolkningen

4/5 av befolkningen bor i sørvest på høyfjellplatået, mens bare 1/10 bor i kystsonen. 10 % av befolkningen bor byer, der den største byen er Nairobi, som også er hovedstaten i Kenya.

 

De fleste som lever i Kenya er under 15 år. Gjennomsnittlig har en familie fire barn. Mannen har ofte to koner på landet, og det er vanlig at resten av slektingene bor sammen med dem. Vanligvis på større gårder, bor foreldrene, kvinnene og barna i hoved-huset, mens de større guttene bor i et mindre hus i nærheten.

 

I byene er det stor boligmangel, og det de fleste leilighetene er overfylt. De rikeste bor i villaer, der de har flere biler, og tjenere som gjør ting for dem. Menge menn fra landsbygda forlater hjemstedet sitt for å få seg arbeid i byer. Det er ikke alltid de lykkes. Familien blir boende på landsbygda for å spare penger.

 

Språk

I Kenya snakkes det ca 75 forsjellige språk, men det mest utbredte er vel swahili. Engelsk har vært det offisielle språket i landet fram til 1971, da de byttet om til swahili. Det finnes tre grupper språk: Bantus-språkene i sentrale og sørøstlige deler av landet, nilotiske språk i vest og nordvest og kusjittiske språk i nordøst.

 

<bilde>

”Hakuna matata” betyr ingen problem på swahili.

 

<bilde>

7 % er enten muslimer, hinduer jaurister eller sik-her.

 

 

Styreform og skolegang

 

Styreform

I 1895 koloniserte Storbritannia Kenya. Kenya ble ikke selvstendig før 12 desember 1963, som nå er Kenyas nasjonaldag. Mzee Jomo Kenyatta ble statsminister i landet. Året etter ble landet republikk, og Menyatta gikk fra statsminister til president. Siden da har det vært to presidenter, Daniel Arap Moi og Mwai Kibaki som nå er president. Presidenten utpeker visepresidenten og andre ministere bland medlemmene av nasjonalforsamlingen.

 

Høyesteretten består av elleve dommere som presidenten selv har valgt ut. Retten er basert på lover gitt an etter 1963.

 

Skolegang

I Kenya er det ca 50 % av barn i skolealder går på skole. I grunnskolen er det nesten 100 %, men likevel er det ca 25 % av den voksne befolkning som kan lese og skrive. Det er bare grunnskolen som er gratis i Kenya, etter grunnskolen er det mange barn som er dropper ut fra skolen for familien ikke har nok råd. På grunnskolen går det barn fra 7 til 14 år, mens på videregående skole går den barn fra 14 til 18 år. Høyskolen består av ungdommer fra 18 til 22. På grunnskolen er det 14 fag, mens på vederegående finnes det bare 9. På mange skoler er det mangel på unervisningsrom, så derfor er det mange klasse som har timer under åpen himmel. Mesteparten av unervisningen skjer på Engelsk.

 

 

<bilde>

Kenyanske barn ved skolebenk i Nairobi..

 


Kort historie

 

Det er funnet fund i riftdalen som tyder på at i Kenya har det bodd mennesker i mer enn tre millioner år. Nå i dag er folk fra Kenya etterkommere etter mennesker som har innvandret fra forsjellige land. Nilo-hamitter og kush-folk fra nord, mens bantufolk kom fra vest.

 

Da portugiserne kom på 1500-tallet var det en ødeleggende rivalisering mellom arabiske, tyrkiske og portugisiske handelsreisende. På 1800-tallet ble kyst-områdene dominert av sultanen av Omar, som regjerte fra Zanzibar. Da var det en omfattende handel med slaver og elfenben.

 

I 1886 delte England og Tyskland Øst-Afrika mellom seg. I 1885 ble Kenya lagd under britisk styre, mens deler av kyst-stipen fremdeles ble kontrollert fra Zanzibar. Da jernbanen fra Mombasa til Victoriasjøen le ferdig i 1902, satset Storbritannia på europeiske innbyggere. Mange av jernbane arbeiderne ble angrepet av løver, neshorn og andre ville dyr. Europeerne tok den beste og mest dyrkbare jorden til kenyanerne i høylandområdet. Misjonærene opprettet skoler for afrikanerne, som gjorde at mange kenyanere var is stand til å være med i den økonomiske og politiske politikken i landet.

 

Ikke før i 1963 ble Kenya selvstendig. Og under overgangen til republikk året etter ble Mzee Jomo Kenyatta president. Mange britene dro tilbake til Storbritannia på den tiden. I 2004 ble Wangari Maathai tildelt nobel fredspris. Denne fikk hun for hennes innsats for en bærekraftig utvikling, demokrati og fred.

 

 

<bilde>

Mzee Jomo Kenyatta var Kenyas president i Kenya.

 


Framtiden

 

Fra 1973 har antall barn per kvinne sunket fra 8,1 til 4,8. Barnedødeligheten har sunket fra 20 % i 1960 til 6,2 % i 1993. I 1960 så var også 30 % av barnene i Kenya som fullførte grunnskolen, mens i 1993 var det over 50 %. Ved å utdanne kvinner, har både redusert barnedødeligheten og antall fødsler.

 

Den flotte naturen i Kenya trekker til seg mange turister, derfor finnes det mange nasjonalparker og reservater. Turismeindustrien vil kunne gi nye arbeidsplasser og gode inntekter. Nå vil også elevene ha en mer jordbruksorientert pensum, der de får anledning til å lære om dyrkningsmetoder. De får også prøve selv på jordbruk og avling av dyr.

 

Kenyas nasjonale motto er «harambee» som betyr «la oss samarbeide». Der også spydene, skjoldet og fargene i flagget symboliserer kenyanernes rett til å dyrke jorden i fred.

 

<bilde>

Per 1960 var spedbarnsdødeligheten på 20 %.

 

 

<bilde>

Kenyas fine landskap trekker til seg mange turister.

 


Konklusjon

 

Det jeg har lært ved å arbeide med dette prosjektet er at det er stor forskjell på fattig og rik i Kenya. Noe av det som interesserte meg mest var hvordan undervisningen foregår der, hvilke språk og fag de hadde på skolen. Nå har jeg fått et viss innblikk i hvilken skolebakgrunn kameraten min fra Kenya har.

 

Dessuten var det meget interessant å lære om landskap og klima, kaldt noen steder og varmt og fuktig andre steder i landet. Hvilke frukter som var mulig å dyrke, og hvilke dyr som levde på de forsjellige stedene fascinerte meg også.

 

Før jeg begynte på dette prosjektet hadde jeg ingen anelse om hvor Kenya lå, eller hvordan kulturen var. Men nå kan jeg formidle faktaopplysninger om landet og dets kultur.

 


Kilder

 

Forside

Bilder:

http://www.meridianmagazine.com/travel/images/kenya%20photograph%20with%20elephant%20final.jpg

http://www.maasaierc.org/photos/2003jp_maasai/images/Kenya%20Tanzania%20Safaria%202003%20235_JPG.jpg

 

Bakgrunnsbilde i meny og banner

Bilde http://www.sweetmarias.com/kenya.gif

 

Korte fakta om Afrika

Bilde 1, http://www.archaeologie-online.de/pix/maps/afrika.jpg

Bilde 2, http://www.terrambiente.org/habitat/praterie/images/Kilmanjaro_2.jpg

 

Birkenes - Solberg, Geografi 10, side 121

Aschehoug og Gyldendal leksikon A- Az side 60-63

   

http://kanaler.arnholm.nu/afrika/nilens.html

http://www.afrika.no/norsk/Land/_st_Afrika/Sudan/index.html

http://www.rejseklar.dk/lande/mg.asp

 

Korte fakta om Kenya

Bilde 1, http://imfundo.digitalbrain.com/imfundo/web/activities/Kenya/Kenya.jpg

Bilde 2, Faktaopplysninger: Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side 41. Diagram: Sigbjørn C. M. Willemsen

 

Birkenes-Solberg, Geografi 10, side 125

Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side 11

   

http://www.afrika.no/Detailed/4645.html

http://kenya.rcbowen.com/

http://www.daria.no/skole/?tekst=12

http://www.eco-resorts.com/TanaRiver.php

http://www.jambokenya.com/jambo/location/lturkana.htm

http://www.egyptspesialisten.no/asp/kairo.asp

http://home.online.no/~svenbred/myself/omkenya/startvr.htm

http://www.plan-norway.org/wherewework/Ost-AfrikaOgEuropa/kenya/

 

Landskap, klima og vegetasjon

Bilde 1, http://www.footprint-adventures.co.uk/images/elephts.jpg

Bilde 2, http://www.nrk.no/img/256617.jpeg

 

Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side 10 – 15

http://www.daria.no/skole/?tekst=12

Aschehoug og Gyldendal leksikon hon-kik side 742-743

 

Næringsliv

Bilde 1, http://www.kunisan.jp/kenya/coffee1l.jpg

Bilde 2, Faktaopplysninger: Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side 23. Diagram: Sigbjørn C. M. Willemsen

Bilde 3, http://www.nationaudio.com/News/
DailyNation/04022004/Business/images/biz0402.jpg

 

Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side 10 – 15

http://www.daria.no/skole/?tekst=12

Aschehoug og Gyldendal leksikon hon-kik side 743

 

Befolkning og religion

Bilde 2, Faktaopplysninger: Aschehoug og Gyldendal leksikon hon-kik side 743

Diagram: Sigbjørn C. M. Willemsen

 

Bilde 1, http://www.animationusa.com/picts/wdpict/2_Hakuna-Matata.jpg

 

Aschehoug og Gyldendal leksikon hon-kik side 743

Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side 16 - 17

 

Styreform og skolegang

Bilde 1, http://www.suas.ie/images/kenya-school.jpg

 

Aschehoug og Gyldendal leksikon hon-kik side 742-744

Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side 4-5, x-x

 

http://home.online.no/~svenbred/myself/omkenya/startvr.htm

http://www.daria.no/skole/?tekst=12

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/List%20of%20Presidents%20of%20Kenya

 

Kort historie

Bilde 1, http://www.aaregistry.com/eimage/JomoKenyatta.gif

Bilde 2, http://www.thp.org/prize/91/maathai.jpg

 

Aschehoug og Gyldendal leksikon hon-kik side 743-744

Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side 4-5

 

http://home.online.no/~svenbred/myself/omkenya/startvr.htm

http://www.daria.no/skole/?tekst=12

 

Fremtiden

Bilde 1, http://www.abortionfacts.com/image/lovethemboth/chapter13_1.jpg

Bilde 2, http://peacecorpsonline.org/messages/jpeg/kenya2.jpg

 

Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side 40-41

 

http://www.daria.no/skole/?tekst=12

http://www.uio.no/miljoforum/pop-no/kenya.htm

 

 

<bilde>

Bilde brukt på forsiden.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst