Kina

En særoppgave om Kina.

Skrevet i 10. klasse.

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.02.13

Innhold.

Kart over kina.

Flagg, våpen flagg.

Generell fakta om kina.

Historisk oversikt.

Landskap, klima og vegetasjon.

Det kinesiske språk.

”Det store spranget fremover”

Kulturrevolusjonen.

Krigen mellom kina og Japan.

Den forbudte by.

Den kinesiske mur

 

Kart over Kina

<bilde>

                       

<bilde>

<bilde>

Kina sett fra verdensbilde.

 

Bilde av Kinas flagg og våpenflagget

<bilde>

 

 

<bilde>

 

 

Historisk oversikt fra 2100 f, kr til 1999 e, kr.

Årstall.

2100-1600 f, kr.

Xia dynastiet. (skriftspråket ble offisielt ved tatt)

 

1600-1100 f, kr.

Kinas første store dynasti var Shang – dynastiet. Denne bronsealdersivilisasjonen er kjent for flotte metall arbeider, og det var denne perioden de første skriftlige arbeider dukket opp. Hester og vogn var mye brukt som transport middel på den tiden. (bronsen blir tatt i bruk)

 

1100- 500 f, kr.

Kanas andre store dynasti var Zhou - dynastiet. Matematikken ble tatt i bruk og keramikken ble brukt.

 

500- 350 f, kr.

Zhou – dynastiet mistet makten. Da zhou – dynastiet mistet makten, kjempet overherrene i kina mot hverandre. Denne tiden ble kalt ”de kjempende rikers tid”. Mange tusen men mistet livet i de store blodige slagene.

 

221- 206 f, kr.

Under Qin – dynastiet kom den første keiseren i kina. Den kinesiske mur ble bygd for å beskytte imperiet fra nomadefolket i nord. Kina ble et forent land.

 

206 – 220 e, kr.

Han – dynastiet kom til makten i kina men en keiser. Flere og flere varer ble produsert i kina, alt fra jern varer til silkevarer.

 

220- 265 e, kr.

Kina ble delt i flere stater. Buddhismen i Kina ble mer populært. (te ble innført)

 

265- 420 e, kr.

Jin – dynastiet kom til makten. (Kruttet blir tatt i bruk.)

 

386- 589 e, kr.

Nord og sør dynastiet. (tyskland invadere kina)

 

589- 618 e, kr. Sui dynastiet.

 

618- 907 e, kr. Tang dynastiet.

 

907- 960 e, kr.

 

960- 1280 e, kr. Sing dynastiet.

(papirpengen ble tatt i bruk i kina)

 

1280- 1368 e, kr. Yuan dynastiet.

(den første kanonen ble produsert i Kina)

 

1368 – 1644 e, kr. Ming dynastiet.

 

1644- 1911 e, kr. Qing dynastiet.

 

1911- 1949 e, kr. Republikk i Kina.

 

1949- 1999 e, kr. Folkerepublikken i Kina

(Mao Tse – tung)

 

Landskap, klima og vegetasjon

Kina har vert kalt ”Midtens rike” men også kalt ”fjellenes land”. Navnet ”fjellenes land” kommer av at det er ekstremt mye fjelltopper i Kina. To tredjedeler av landet består av fjell. Kinas fjell er grovt sett delt i tre trappetrinn etter høyden over havet. Kina skråner mot nørd øst, øst og sør øst.

 

 - Det høyeste trinnet er Tibet- Qinghai- platået. Som logger ca 4000meter over havet, Tibet- Qinghai- platået er det høyeste platået i verden, og det dekker en fjerdedel av kina.

 

- Det andre trappetrinnet ligger mellom 1000meter og 2000meter over havet. Det består av små fjellkjeder og små fjell.

 

- Den tredje fjellkjeden ligger bare 500meter over havet, og består av lange sletter og noen små topper, På dette platået bor to tredjedeler av kinas befolkning. Trappestrukturen i kina skylden av at det er ofte jordskorpeforskyvinger. Kina blir også ofte rammet av kraftige jordskjelv.

 

Fjell

Kina har de høyeste fjellene i verden. På Tibet – Qinghai – platået ligger kinas største fjell, kunlmun shan fjellene. Nord for kinas største ørken (taklimakanørkenen) ligger fjellkjeden Tian Shan, ”himmelske fjell”

 

I Kina ligger også et av stedene i verden som ligger lavest under havets overflate. Ved siden av Tian shan ligger turpan, som ligger 154 meter under havets overflate, det eneste stedet på kloden som ligger lavere er dødehavet og det ligger 410meter under havets overflate. Da xingan. fjellene ligger i nør øst kina og lager en grense som skiller Mandsjuria og Mongolia.

 

De store fjellkjeden som er i kina har stor innflytelse på klimaet i Kina. Fordi eksempel på de vestlige steppene i Mongolia er tørre åre rundt fordi fjellene ikke vil slippe regn skyene forbi. Så den østlige delen er fruktbar hele året siden det regner det. Sånn at det bli fuktig(eksempel ris) Denne virkningen har fjelkjeden som ligger midt i kina. Den forhindre regn og vinder og skyer. Om vinteren hindrer den de kalde nordavinden i å gå lengre innover landet. Hengduan er en gruppe fjell som strekker seg igjennom Tibet, Sichuan og Yunnan. ( ordet Hengduan betyr ”barriere”) denne fjelkjeden er som en grense mellom øst og vest kina.

 

Elver

Tibet – Qinghai – platået er kilden til de store elvene i kina. Huang He er en av de store som renner fra Tibet – Qinghai – platået. Den renner blant annet igjennom fruktbare løssplatået i landets andre trappetrinn. Siden den renner der er det prima forhold til jordbruk og kulturvirksomhet. Den lengste elva i kina er den femte lengste elva i hele verden. Den er 6300km lang.

 

Et stort problem som Kina har er flommer. De store elvene i kina krever nye menneskeliv vær dag. Elvene i kina har også vannet de store ris markene i flere tusen år. Elvene og også en stor og viktig transportåre. Eksempel den store elven Yangste. Alle de store byene som ligger ved elva får masse forsyninger med båter.

 

Miljøet

I Kina skjer det mange ting som skader miljøet i Kina. Eksempel er gigantiske vannkraftverk store bygge prosjekter/hus og mange utgravninger til elver. Det hørets ikke så farlig ut at de bygger store hus og store kraftverk, men konsekvensen av dette er store, jorda som de graver opp når de bygger store hus trekker til seg masse vann. Men når jorda er borte kan ikke vannet gå noe sted så konsekvensen av at de bygger ut, er at omfanget av store flommer blir barre større og større, siden jorda ikke er der til å suge opp vannet som kommer med de store flommene.

 

Det er også mye luftforurensning i Kina fra de store kullgruvene. Dette fører til sur nedbør som ødelegger skogene og vannforsyningene i landet.

 

Jordbruk

Mer enn halvparten av alle som arbeider i Kina driver med jordbruk eller skogbruk. Jordbruket i er grunnlaget for kinesisk økonomi. Vi i resten av verden nyter godt av at kina dyrket så mye mat. Jordbruket i Kina blir mer og mer effektivt og enklere, fordi det er kommet mange store maskiner som gjør jobben som for bøndene. Pågrunn av økende maskinbruk blir varene bedre og dyrere, men kvaliteten øker på dem.

Kina dyrker mer og mer mat, og markedet stiger til værs.

 

Eksempel på vare Kina lever godt av er ris, hvete, mais, søtpoteter, bomull, peanøtter, raps, sukkerrør og sukkerbete. Kina ligger på andre plass i verden i jordbruksproduksjon. Kinas silkeproduksjon utgjør 75 % av verdensproduksjonen.

 

Arealfordeling av Kina

<bilde>

 

Det kinesiske språket

 

Språket

Det offisielle standard – kinesiske språket kalles mandarin (også kalt putonghua eller ”vanlig språk”) dette ” vanlige språket ” snakker ca 70 % av befolkningen i kina. det finnes mange små forskjellige språk i kina, mange av disse små språkene snakker ca bare 0,1 % avbefolkningen. Det finnes sikker mange mye mindre språk en det.

 

De fleste små språkene i Kina er urgamle, de kan stamme helt tilbake til 1700 år f.kr. Men på den tiden ble de brukt til spådomskunst. Fra den tiden til i dag har de små og store språkene forandret deg både mye og lite. Det kommer an på hvilket språk man der på.

 

Dialekter

Det kinesiske språket består av 8 dialekter, og mange mindre dialekter som bare brukes i små stammer/folkegrupper. Beijing – dialekten er det offisielle dialekten i kina. over 70 % av befolkningen i kina snakker Beijing – dialekten.

 

Skriftspråk

Det kinesiske alfabetet er det mest kompliserte i hele verden. Et vanlig alfabete har 26 bokstaver. Det kinesiske alfabetet har mellom 40 000 og 50 000 bokstaver/ tegn. Nesten vær bokstav betyr noe. De første bokstavene/tegnene stammer helt tilbake til shang – dynastiet (ca 1400 – 1200 f.kr )

 

For å kunne lese en avis på kinesisk må man kunne ca 4 – 6 tusen tegn. Hvis man skal skrive på kinesisk må kan også kunne ca 4 – 6 tusen tegn, det variere fra hvor detaljert du skriver.

 

”Det store spranget fremover”

Mao ville skape et kommunistisk idealsamfunn, derfor bestemte han se for å sette opp tempoet. Han delte opp Kina i folkekommuner, i disse såkalte folkekommunene skulle det bo fra bare 100 og helt opp til 300 000 mennesker. Jorda skulle være felles eie og alle skulle arbeide sammen på jorda. Det ble opprettet felleskjøkken og daghjem for barna. På den måten at barna kunne være i daghjem kunne kvinnene også jobbe like mye som mennene. Barna ble også oppdratt i en kommunistisk ånd.

 

Mao måtte også industrialisere kina, så han bygde små jern – og stålverk rundt om i Kina. Alt dette kalte Mao ” det store spranget framover ” Men jern verkene og stålverkene holdt ikke mål. Jordbruksproduksjonene sank radikalt og mange millioner mennesker sultet i hjel. De kinesiske myndighetene ble mislikt i store deler av Kina så de gjorde alt de kunne for å skjule omfanget av katastrofen.

 

<bilde>

Bilde av den store Mao.

 

Kulturrevolusjonen

I 1966 startet opprydningen etter ” det store spranget fremover ” under opprydningen holdt Mao deg i bakgrunnene. Han var redd for å miste innflytelsen etter den store katastrofen med ” det store spranget fremover”

 

I 1966 startet Mao en gigantisk kampanje han kalte ”kulturrevolusjonen”. Hensiktet med den gigantiske kampanjen var å styrke maktstillingen til Mao ved å bruke ungdommen. I senere tid ble den ”røde garde” dannet. Den ” røde garde” ble dannet av tenåringer over hele Kina. De som var medlem i den ” røde garde ” fikk utdelt en rød lite bok som innholdt sitater fra Mao Zedong. De fikk også utdelt en bok som het ”storm hovedkvarteret”.

 

Folk med høy utdanning og respekt i samfunnet måtte stå frem på massemøter og ta imot kritikk og ydmykelse fra rødegardistene. Skolene og fabrikker ble stekt, biblioteker ble rasert og brent til grunne, gamle hus og kulturminner fikk heller ikke stå i ro. Foreldrene mistet kontroll over barna sine. Som 13 åring deltok mange barn i rødegardistmøter, som ble holdt over helle landet.

 

Mao ble tilfreds med dette. Mao hadde fått mange unge kinesiske tilhengere, som så på han som gud. Men kulturrevolusjonen måtte ta slutt en gang for at ikke hele landet skulle gå i oppløsning. Dette skjønte også Mao så han satte de Rødegardistene til arbeid på landsbygda. Og dermed var kulturrevolusjonen over.

 

Japan angriper Kina

Japan var et stort og sterkt land i Asia. Med en stor og sterk hær med moderne industri. Japan var et tettpakket land med lite av de råvarene som industrien trengte. Japan hadde lite av olje så det gjorde dem ekstra sårbare under kriger. Fordi det lande eller landene de var i krig med kunne bare stenge forsyningene av eksempel olje.

 

Japan var og er et keiserrike. I Japan var det stor interesse for krig mot kina, for å skaffe landet de råvarene landet trengte og nye landområder. I 1931 angrep Japan kina og erobret provinsen Mandsjuria i nord. De var ikke fornøyd med dette og angrep på nytt i 1937, i de angrepet klarte de og erobre store deler av Kina.

 

<bilde>

Bilde fra krigen mellom Kina og Japan.

 

Den kinesiske mur

Den Kinesiske mur, også kjent den store mur, er ca 6400km lang, det tilsvarer 3 ganger så lang som Norge. Muren er langet av Jord og stein. Muren ligger i det nordlige kina og regnes som jordas største byggverk. Muren ble bygget under Ming – dynastiet fra slutten av 1300 – tallet til begynnelsen av 1600 – tallet. Hensikten med muren på den tiden var å beskytte Kina mot plyndring fra mongolske og tyrkiske stammer.

 

Den kinesiske mur er etterfølgeren til flere andre murere som ble bygget på 200 – tallet f.kr av Shi Huangdi den første keiser i kina. Med tiden har den kinesiske mur blitt øderlagt av vær og slitasje. Igjennom år hundre har lokale stammer langs den kinesiske mur brukt steiner fra den kinesiske mur til byggemateriell. I dag er muren fredet, og hvis man på noe som helts måte skader den kinesiske mur får man bot eller i vestefall fengselstraff.

 

<bilde>

 

<bilde>

 

Befolkningsproblemet i Kina.

Kina har et stort problem med overpopulasjon. Per dags dato er det ca 1,26mrd mennesker som bor i kina, og befolkningsmassen øker med ca 0,93% vært år. Og det betyr at om ca 10 år vil det bo ca 1,28mrd i kina, hvis ikke mer. Siden 1949 har folketallet mer en fordoblet seg, selv om det er gjennomført en ”en – barns politikk” Og den politikken går ut på at vær familie bare får ha et barn (hvis det er tvillinger gjelder det som et barn) Et annet problem i kina er at nesten 90 % av befolkningen er men/gutter. Dette problemet har ingen i kina kommet med noen løsning.

 

 

Kildehenvisninger

 

Internett

- http://www.beforkina.no/

- http://www.wikipedia.no/ [søk: kina]

- http://www.google.no/ [søk: kina]

- http://www.kina.no/

Bilder.

- http://www.afs.com/

- http://www.google.no/ [søk på bilder: kina]

- http://www.kina.no

 

Bøker

Verdensatlas

Caplex

Verdens historie

Historiebok (10. klasse)

Geografibok (10. klasse)

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst