Kjersti Scheen

Kort tekst om Kjersti Scheen.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.03.07

<bilde>

Kjersti Scheen vart fødd den 17. august 1943. Og voks opp i eit rødt hus i Lambertseterveien 4 på Nordstrand. Der budde ho saman med mora, faren, mormora og tre eldre sysken. Litt lengre nede i vegen budde også farmora hennar. Heile familien var derfor ofte samla i det røde huset og medan alle dei vaksne likte å fortelje fikk barna høyre mange historier frå plassane der dei vaksne hadde budd i oppveksten. Det er mellom anna frå desse historiene Kjersti Scheen hentar inspirasjon til bøkene sine i dag.

        

Far til Kjersti var teiknar, og som han hadde ho alltid vore glad i å teikne. Så då ho vart sytten år gamal byrja ho på det som vart kalla Teikneskulen, men som eigentleg heitte Statens Håndverks og Kunstindustriskole. Der vart ho gåande i fire år, lærte seg mange forskjellige måtar og teikne på. Og i 1964 var hor ferdig utdanna som teiknar. Sida da har ho illustrert omslag til bøker som andre har skrivi, bildebøker og skulebøker. Men etterkvart synast ho ikkje det var nok å bare illustrere bøker. Ho ville skrive også!

 

         Då ho seinare fekk si første dotter ville ho gjerne skrive i lita bildebok til henne. Derfor byrja ho på debutboka Fie og mørket, som vart gitt ut i 1976. Fie og mørket var en bildebok med Kjersti Scheen sine eigne ord og illustrasjonar. Boka mottok Bildebokprisen frå Kulturdepartementet det samme året.

         Fem år seinare skreiv Kjersti ei barnebok som ho kalla Her er jeg, far!, og i 1986 kom hennar første voksenbok, romanen Vårmåne. Seinare har det blitt fleire bøker for vaksne. Både vanlege romanar og kriminalromanar.

 

         Sidan Kjersti skreiv si første bok i 1976 har ho skrivi mange bøker og vært innom mange forskjellige sjangrar. Mellom anna bildebok-sjangaren, voksenroman, ungdomsroman og lettlesne bøker. Den til nå siste boka hennar er ein ungdomsroman som ho har kall Engel uten vinger.

         Opp gjennom sitt forfattarskap har Kjersti Scheen motteke fleire prisar. Dei fleste har ho fått frå Kirke- og kulturdepartementet sin premiering. Prisane ho har fått er Bildebokpremie 1976 for Fie og mørket, Spesialpremie 1989 for Sofie og tøffe Anders, Litteraturpremie i 1993 for  Månefeen, ho har også motteke barnebokprisen til Skulebibliotek-foreninga i Noreg. Og i 1994 mottok ho forfattarstipend frå legatet til Gyldendal.

 

         I bøkene sine skriv Kjersti om temaer som målgruppa for boka er oppteke av. For eksempel i Månefeen der ho tek opp det alvorlege temaet spisevegring på ein svært realistisk og truverdig måte. Boka ein liten tankevekker for leseren.

 

         Kjersti Scheen sitt forfattarskap blir ofte omtalt som både breitt og variert. Og at forfattaren i henne kjem meir og meir fram enn illustratøren gjer. Ho skriv stadig fleire og fleire bøker og er samstundes prislønt i fleire heilt ulike sjangrar. Og med sin flotte skrivemåte vinn ho stadig fleire båe unge og gamle lesarar!

(1,2,3,4, og 5)   

                                    

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst