Knut Hamsun

Om den kjente forfatteren Knut Hamsun.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2000.06.17

Innholdsfortegnelse.

 

Forord.
Presentasjon av forfatteren.
Presentasjon av boka.
Hamsuns verker.
Konklusjon.
Kildehenvisning
Vedlegg.

 

Forord.

 

I 10`ende klasses norsk pensum skal det blant annet skrives en særoppgave. På Åretta Ungdomsskole skal særoppgavene år handle om norske forfattere.(det eneste unntaket er Astrid Lindgren) Forfatteren vi skal skrive om kan enten være levende eller død. Jeg har valgt å skrive om Knut Hamsun. Grunnen til at jeg valgte han er at jeg syntes det er spennende og få vite litt mer om en av Norges viktigste forfattere gjennom tidene. Jeg har i tillegg sett en fjernsynsfilm om Knut Hamsun og føler derfor at jeg har litt bakgrunnstoff om han. Den boka jeg har lest er "Sult". Jeg har valgt den fordi jeg vil ha en bok som ikke er så veldig vanskelig å lese, men samtidig er litt spennende.

 

Presentasjon av Forfatteren.

 

Få norske diktere har blitt så fort berømt i diktekunsten som Knut Hamsun da han ga ut boken Sult i 1890. I den nye generasjonen var han ikke bare den mest begavede, men han skulle også bli den mest berømte og mest leste - og til slutt: den mest omstridte av dem alle sammen. Hamsun klarte å plassere seg i rampelyset ved den spesielle måten han presenterte sitt litterære program på. Knut Hamsun eller som han først het: Knud Pedersen var av gudbrandsdalsk bondeætt, og ble født på Gardmotrædet i Lom 4.august 1859. Faren het Peder Skultbakken og mora het Tørøe Oldsdatter. Familien hadde ikke spesielt mange penger, og i 1862 drog de til Nordland og slo seg ned på Hamarøy i Salten. Da Knut var 9 år gammel ble han satt bort til en streng morbror som han skulle hjelpe hele tiden. I denne tiden hadde Knut det svært vondt. Det hendte at han gikk til kirkegården for å få leke i fred. Hamsun gikk på skole på Hamarøy, og var ferdig i 1873. Da var han 14 år og skulle konfirmeres. Foreldrene hans hadde snakket om hvor fint det var i Gudbrandsdalen, og da skrev han til onkelen sin i Lom og bad om å få komme til han og konfirmeres der. Onkelen sendte penger til reisen, og Hamsun fikk gå for presten i Lom. Etter dette begynte Knut Hamsun sitt opplevelsesfylte, men vanskelige liv. Han var en kort tid handelsbetjent, og systemet med handelsmennene som var som uavhengige nessekonger, gjorde et enormt inntrykk på Hamsun. Dette brukte han senere i sine bøker bl.a Benoni og Rosa. Han tok mange småjobber i tida som fulgte, men havnet til slutt opp som lærer ved småskolen i Bø i Vesterålen. Her oppdager han sin evne til å fortelle. Barna ble revet med når Knut fortalte historier. Knut fikk først kjennskap til litteraturen gjennom Bibelen og salmeboken. Som 18 åring fikk han trykket sin første bok i Tromsø: "Den Gaadefulde". Det er mange som sier at det er en jeg - fortelling der hovedpersonen Knud(!) drømmer om alle samfunnets goder. I denne tiden skrev han også mange småbøker og dikt men ingen slo helt igjennom. I 1880 åra holdt han sitt første foredrag på Gjøvik. Det var dårlig besøkt, men Knut fant seg fort til rette på talerstolen.

 

Tidlig på 1880 tallet emigrerte han som så mange andre til Amerika, men der skjedde det ikke noe særlig som hadde betydning for hans videre karriere. Der borte ble han alvorlig syk og reiste hjem. Hjemme tok det han ikke lang tid å bli frisk igjen, men sykdommen satte ett skikkelig støkk i han. I 1886 prøvde han Amerika igjen. Denne gangen kom han i kontakt med en mann som het Mark Twain. Av han lærte Knut seg en hel del nye forteller teknikker, noe som fikk betydning for Hamsuns humor. Den ser vi for første gang i skissen "Paa turné" fra 1886. I 1885-86 (mellom de to Amerika oppholdende) gikk han gjennom en tung sult - periode i Kristiania. Det som står i bøkene var at han så tok hyre på en båt for å unnslippe sulten som han opplevde i Kristiania. Båten gikk til England. I 1888 dukket Knut plutselig opp i København hvor han holdt foredrag i Studenterforeningen om baksidene i det amerikanske samfunnet. Disse kom senere ut i bokform, "Fra det moderne Amerikas Aandsliv" og skapte store diskusjoner. I 1890 kom Knut Hamsuns virkelige gjennombrudd. Boka het "Sult" og var en jeg roman fra nettopp sult perioden i Kristiania. Etter dette kom det suksessrike bøker på løpende bånd. Knut Hamsun hadde startet sin karriere på alvor. I 1892-92 perioden skrev han tre foredrag. I disse foredragene kritiserte han fire av Norges allerede mest berømte forfattere/diktere. Disse fire var ingen ringere enn Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie. Etter dette fikk han mange motstandere, men den yngre garde ble begeistret for denne kritikken. Hamsun var sterkt opptatt av Sigmund Freuds teori om det ubevisste sjeleliv og sinnsstemninger. Denne teorien brukte han i de bøkene som fulgte i de følgende år. Bl.a da han kom til Paris i 1893 begynte han å lengte tilbake til Norge og Nordland og skrev bøker om miljøet hjemme. I mange år vet vi lite om hva Knut foretok seg, men vi vet at han ble gift med Bergljot Bech i 1898, et ekteskap som varte til 1906. Resultatet av disse årene var også mange romaner. I 1909 utga han romanen "En Vandrer spiller med Sordin" og denne marker overgangen fra Hamsuns subjektive ungdomsdiktning til en mer objektiv fortellerkunst. Dette året giftet han seg også med Marie Andersen. Dette skulle bli hans kone for resten av livet. I 1911 bosatte de seg på Hamarøy hvor han drev gården Skogheim ikke langt fra barndomshjemmet. Det er i denne tiden han skriver "Markens Grøde" (1917), ei bok som er blitt kalt jordbrukets evangelium.

 

I 1914 brøt første verdenskrig ut. Knut hadde et stort publikum i Tyskland og holdt med denne nasjonen. Han var "anti-engelsk" og han syntes engelskmenn var arrogante. Knut sine bøker ble heller ikke likt i England. Under 1. Verdenskrig blir Hamsun mer og mer opptatt av det enkle og primitive liv, som han beskrev i "Markens Grøde". Senere skulle han få Nobels Litteraturpris for den boka, noe som hadde stor internasjonal betydning. I 1918 kjøper han Nørholm i Eide ved Grimstad. Her blir de neste bøker til. I disse årene skjer det en ny forandring i hans indre. Han gjennomgår en psykoterapeutisk kur i Oslo (1926), og blir som han selv sier; "fastere innvendig". I denne perioden tenker Knut veldig mye tilbake på barndom/ungdomsårene som han tilbrakte i Nordland. Dette kommer fram igjen i trilogien "August". I de følgende år skrev Hamsun flere romaner, men den mest kjente er kanskje "Ringen sluttet" som kom ut i 1936. I disse årene tok Adolf Hitler makten og Knut sto åpent fram som tilhenger av nazismen. Etter under 2. Verdenskrig ble Hamsun stemplet som landsforræder. Folk kunne ikke skjønne at livsdyrkeren og individualisten Hamsun kunne satse på en bevegelse der kollektivet er alt. Både han og hans kone var mye i Tyskland, og i sin naivitet fikk Knut audiens hos Hitler hvor han prøvde og fortelle han om saker som han burde gjøre annerledes. Hitler ble selvsagt rasende, noe Hamsun ikke kunne forstå. Men Knut forsto aldri nazismen helt. Han fikk vite flere år senere at Hitler hadde drevet jødeutryddelser under krigen. Dette nektet han å tro. Hans landsforræderi ble politi etterforsket etter krigen. Men Knut fikk den verst tenkelige straffen han kunne få. Han ble satt på et psykiatrisk hjem og erklært sinnssyk. Han skrev sin siste roman i 1949 "På gjengrodde stier". Dette var en bok bygd på skisser og dagboksnotater. Han døde tre år senere i 1952 på Nørholmen. Knut Hamsun skrev i en periode som kalles nyromantikken. Knut gjorde opprør mot realistene. Han beskylde dem for å beskrive ikke levende mennesker. Han var oppslukt av de nye ideene om psykologi. Han ville skape en ny romanform som ikke belærte eller kritiserte, men som var subjektiv og skildret følelser og følelser som de ble oppfattet av et "jeg". Dette hadde mye til felles med de romantiske tankene som hadde vært tidligere.

 

Presentasjon av boka.

 

Handlingen i boka "Sult" er egentlig ganske enkel. En jeg-person forteller om en tid da han gikk omkring i Kristiania,"(...) denne forunderlige by som ingen forlader før han har fåt mærker av den ...." og sultet. Romanen ender med at jeg-personen, av simpel nød, tvinges til å ta hyre på en båt og reise vekk. "Sult" består av en rekke episoder fra den navnløse jeg-personens vandringer i Kristianias gater og samtalene han fører med menneskene han møter. Disse personene utgjør et galleri av individer som - lik hovedpersonen selv - befinner seg på bunnen av samfunnet som det heter i en bokanmeldelse. En særlig rolle spiller i boka en gledespike som "Sult-helten" gir det merkelige navnet Ylajali. Han dikter også opp den fantastiske agent "Happolati" eller "ullhandler Kierulf". I det hele tatt skaper denne jeget sitt eget univers. Størst plass i boka eller analysene som forfatteren selv liker å kalle den, opptar imidlertid de tankene som hovedpersonen gjør seg om sin egen tilstand, og de fantasiene som sulten setter i gang. Gang på gang er han i ferd med å bukke under. Han eier ikke penger. Han blir kastet ut av det kottet han bor i, og han må stampe nesten alt han har, også det han står og går i. Men bemerkelsesverdig nok - hvis han får tak i penger, gir han dem gjerne vekk på stedet. Egentlig er det ikke av medlidenhet han gjør det, men først og fremst for å stive seg selv opp, for å spille stor mann. Han vil holde æren og selvrespekten i hevd. Tross sin elendige tilstand er ikke denne mannen noen hvem som helst. Han sitter på benkene i parken og skriver filosofiske artikler, og målet hans er å bli dikter. Han føler seg høyt hevet over andre mennesker. Han er et nervemenneske, splittet og med et "delikat fantasiliv". Denne jeg personen er helt "hypnotisert" av sulten. Han sitter i parken til langt på natt for å finne på noe til føljetongen som han tror han skal få skrive for ei avis. Selv om han er fattig som ei kirkerotte, tåler han ikke at andre hakker ned på han. Han lyver og finner på gode unnskyldninger slik at han skal høres rik og betydningsfull ut. F.eks glemmer han blyanten sin i vesten som han pantsetter, han går tilbake og dikter opp en historie om at blyanten er symbolsk for han siden det var med den blyanten han skrev sin første store roman. Men han klarer seg altså - og det takket være to ting, sin fantasi og sin evne til å late som han er en annen enn den han er. Han er en løgnhals av dimensjoner. Han bløffer for å skjule sin egen elendighet for seg selv og andre. Og han fantaserer seg inn i en annen verden enn den tragiske han lever i. Han setter navn på tingene - nye og overraskende navn som han selv dikter opp. Han er en dikter - det er det som redder ham.

 

Handlingen i boka foregår i Kristiania i 1886. Kristiania var på den tiden landets størst by og hovedstad. Forskjellen mellom fattig og rik var veldig stor. Vi møter noen rike venner av denne jeg - personen, men jeg - personen later som om han ikke kjenner dem. Han tenker mange ganger på og spørre etter penger av de, men blir selv skamfull av denne tanken. Eller finnes ingen tydelig skildring av Kristiania i boka. Temaet i "Sult" er som følger: forfatteren har fulgt en ømtålig menneskesjel som har interessert ham. I boka forekommer ingen dikteriske oppfinnelser, ingen giftermål, ikke noe ball, ingen landturer osv. "Sult" skal innfri kravet om en moderne dyptpløyende sjeleskildring. Forfatteren vil fortelle om hvor vanskelig det er å være fattig og stå for det han er.

 

Hamsuns bøker.

 

Romaner

 

Den Gaadefulde..........................................................................1877
Et Gjensyn..................................................................................1878
Bjørger...................................................................................….1878
Fra det moderne Amerikas Aandsliv.......................................….1889
Sult.............................................................................................1890
Mysterier....................................................................................1892
Redaktør Lynge......................................................................…1893
Ny Jord......................................................................................1893
Pan.........................................................................................…1894
Victoria......................................................................................1898
Sværmere...................................................................................1904
Under Høststjernen.....................................................................1906
Benoni........................................................................................1908
Rosa...........................................................................................1908
En vandrer spiller med Sodin...................................................…1909
Den siste Glæde..........................................................................1912
Børn av Tiden.............................................................................1913
Segelfoss By...............................................................................1915
Markens Grøde...........................................................................1917
Sproget i Fare.............................................................................1918
Konerne ved Vandposten.......................................................….1920
Siste Kapitel..........................................................................….1923
Landstrykere...............................................................................1927
August........................................................................................1930
Men livet lever............................................................................1933
Ringen Sluttet.............................................................................1936
Paa gjengrodde Stier...................................................................1949

 

Noveller og reiseskildringer

 

Siesta..........................................................................................1897
Kratskog.....................................................................................1903
I Æventyrland.............................................................................1903
Stridende Liv...............................................................................1905

 

Skuespill

 

Ved Rigets Port...........................................................................1895
Livets Spil...................................................................................1896
Aftenrøde....................................................................................1897
Munken Vendt............................................................................1902
Dronning Tamara........................................................................1903
Livet i Vold.................................................................................1910

 

Dikt

 

Det vilde Kor..............................................................................1904

 

Konklusjon.

 

Jeg har lært at det krever mye arbeid og tid for å skrive en særoppgave. Det var ikke vanskelig å finne informasjon om min forfatter. Han var såpass berømt at det fantes mye stoff om han overalt, som f.eks i bøker og på internett. Det som var vanskeligst var å finne ut hva som var viktig og hva som var riktig å ta med i oppgaven. Jeg har også lært at det man lærer mest av er å lese alt først, så skrive stikkord på et ark og deretter skrive det viktigste inn i oppgaven.

 

Når det gjelder forfatteren har jeg lært mye om selve livet hans; hva han foretok seg i barndommen, hvor han bodde og hva som engasjerte han til forskjellige tider. Og alt dette hadde innvirkning på hans verker. Via fjernsynsfilmen husker jeg Knut Hamsun som en temperamentsfull og engasjert mann. Hans sinne kunne til tider være voldsomt og han var ikke en lett mann og leve sammen med. Men Knut var fattiggutten som vant berømmelse og halve kongeriket.

 

Personlig syntes jeg at den boka jeg valgte var litt tung å lese, men noen av bøkene vet jeg at er lettere, f.eks Benoni, Rosa. Kanskje vil jeg lese den når jeg blir litt eldre. Litteraturen hans bærer preg av at han var samfunnsengasjert, men han ville heller ikke belære og kritisere. Han ville skildre følelser og stemninger, og en del av det han skrev var "nyromantisk" Til tross for sin støtte til Tyskland var han glad i landet sitt. Noe som kom fram i de forskjellige skildringene han har skrevet. Han var ingen stor dikter men behersket alle de andre skrivekunstene bra.

 

Knut Hamsun skrev i en periode som kalles "nyromantikken". Den løsrev seg fra den realistiske tanken og inneholdt romantiske lengsler tilbake til den romantiske perioden. Den "nyromantiske" perioden varer fra 1890-1920. Det var mange forfattere som utmerket seg i denne tiden. En viktig tanke var den som psykoanalysens far Sigmund Freud oppdaget. "Det ubevisste sjeleliv".

 

Kildehenvisninger.

 

Forfatter : Knut Hamsun (1859-1952)
Tittel på bok: "Sult" utgitt av A/S Nationaltrykkeriet & Forlagsbokbinderiet.
År utgitt : Første gang i 1890. Siden i 1899. Printet i Norge i 1971.
Utgiver : Knut Hamsun.

 

Media jeg har brukt for å finne informasjon.

 

Bøker : Norges Litteraturhistorie. Knut Hamsuns "Sult".

 

Andre Medier: Internett og TV.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst