Konservatismen - en politisk ideologi

Oppgave og beskrivelse av konservatismen.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2003.02.19

Ordet konservatisme kommer av det latinske ordet «conservare», som betyr å bevare, ta vare på. Konservatisme er en politisk ideologi .

 

På 1700-tallet pågikk den Franske revolusjon. De som gjorde opprør, ville at Frankrike skulle bli mer demokratisk. Derfor drepte de Kongen, alle adelsfolk og de som de mente hadde vært med å undertrykket folket.

 

På samme tid levde det en mann i England, Edmund Burke (1729 - 1797). Han var sjokkert over all volden, og tenkte derfor ut en ideologi  som kunne forhindre at noe slikt skjedde igjen. For å spre sitt budskap, skrev han «Reflections on the French revolution». Dette ble senere til konservatismen.

 

Konservatismen mener at et menneskes fornuft alene ikke er nok til å styre samfunnet. Derfor bør samfunnet styres gjennom tradisjoner og vaner. Skal noe forandres, skal det gjøres gradvis, og over

tilstrekkelig tid. Man skal holde fast ved det gamle. Det var først og fremst adelen og de velstående som var for Brukes ideer. De hadde det bra, og ville fortsette å ha det sånn. Slik var det ikke for de som var fattige. Derfor innførte f.eks . England en fattigkasse for å få økt oppslutning blant de fattige(England har en veldig konservativ politikk). Dette kalles sosialkonservatisme.  

 

I Norge er Høyre det mest konservative partiet.

 

 

Konservatismen menneskesyn

 

Konservatismen mener at mennesket er et samfunnsvesen, dvs. at det er innstilt på å leve i et ordnet fellesskap. Den mener også at ethvert menneske er fritt og selvstendig, og derfor bør person, organisasjon eller nasjon ingen få en slik makt at de kan bruke den til å frata andre makten. Makten skal være delt!

 

Som sagt følger konservatismen tradisjoner og vaner. Men det finnes ikke bare gode vaner. Dette er det største problemet knyttet til konservatismen; hva er og hva er ikke en god vane? Det er to mulige løsninger:

 

* Man kan akseptere at det finnes dårlige vaner, men da må man følgelig minske kravet om at man skal styre landet utelukkende på vaner.

 

* Man kan leve et liv utelukkende styrt av vaner. Dermed sløves mennesket til å tenke og handle som alle andre, og all nytenkning og fornying opp hører.

 

Sistnevnte er et dårlig alternativ. Derfor har konservatisme aldri blitt brukt i «ren» form. Men stater som USA og England har vært delvis konservative og det har fungert greit.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst