Livet etter døden

KRLE innlevering om livet etter døden. KARAKTER 6
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2017.04.16
Tema

KRLE Innlevering

Livet etter døden

Døden er et omdiskutert emne. Alle religioner har sitt eget syn på det, og det er ikke noe riktig svar på det heller. Noen tror at det er et liv etter døden, mens andre tror at det ikke er noe. Men hvordan ser de forskjellige religionene på døden, og hvordan påvirker det hvordan de lever på?

Kristendommen har ingen avansert eller detaljert lære om hva som skjer etter døden. For det
meste tror de på himmelen og helvete, selv om de fokuserer mest på himmelen. Kristne tror at en gang i fremtiden vil Jesus komme tilbake som verdens konge og ta med alle de døde. Bibelen sier at vi «sover inn» når vi dør, og da tror de at Jesus vil vekke dem. Det nye livet er et liv med Gud der alt det onde er forsvunnet, altså himmelen. Kristne skal ikke uttale seg om hvem som får dra til himmelen, og hvem som ikke får. Det er kun Jesus som skal dømme. 

Akkurat som kristendommen tror Islam på et liv etter døden i enten paradis eller helvete. Muslimer ser på døden som en naturlig del av livet, døden er bare en overgang til en ny tilstand. Islam lærer at mennesket skal gjenoppstå på dommedag for å stå til rette for sitt liv på jorden. Som vil si at de vil bli dømt av Allah for det de har gjort, om de har vært gode eller ikke. For muslimer er det viktig at de hører eller tenker på Allah som det siste han gjør. De som er tilstede rundt sykesengen vil da si trosbekjennelsen.

I jødedommen er det livet på jorda som er det viktigste. Mennesket har fått egenskapen til å se forskjellen på rett og galt. Vi er satt til å forvalte verden på egenhånd uten at noen forteller oss hva vi skal gjøre. Gud skapte kropp og sjel, og de er like hellige. Jødene tror at sjelen lever for evig. Toraen, de 5 mosebøkene ble gitt til jødefolket så de skulle leve et rikt og godt liv. Når de dør vil sjelen forlate kroppen og det de har gjort galt vil de bli straffet for, men ikke for evig. Det er det de tror.

Hinduismen ser på kroppen som et hus, eller fengsel for sjelen. De tror at når de dør så må sjelen finne en ny kropp. En sjel kan ha en endeløs rekke med gjenfødsler, det er gjenfødsler hinduer prøver å bli løst fra. Rett etter døden kommer en ny fødsel med en gang. Om man blir gjenfødt i et godt liv eller et dårlig liv kommer helt an på hvordan du levde i ditt tidligere liv. God karma betyr at du har gjort gode ting og vil da få et godt liv, mens dårlig karma betyr det motsatte. Hinduistenes mål er å frigjøre seg fra samsara, som kalles moksha. For å bli fri fra sjelevandringens lovmessighet må sjelen ha gjort seg til herre over materien. 

For buddhismen er det nesten akkurat det samme som hinduismen. Døden er en overgang til et nytt liv der resultatene av det vi har gjort vil bestemme hva slags liv en får. Buddhismens frelse er en uttredelse av samsara, som kalles nirvana. Nirvana er delt inn i to deler. Om man er en god buddhist oppnår man para-nirvana, som er at man ikke lenger gjenfødes. Senere vil en oppnå den virkelige nirvana. Det er vanskelig å vite hva den virkelige nirvana er. Buddha mente at det var et spørsmål man ikke trengte å vite svaret på, og derfor bare avfeide han det. Buddhismen tror også på himmel og helvete, spesielt innenfor mahayanabuddhismen. Det er blant annet snakk om et par hundre helveter, som er varme eller kalde. Selv om de tror på det så er det ganske forskjellig fra kristendommens og islams syn.

Humanistene tror ikke på et liv etter døden. Når et menneske dør, så er de døde. Siden de ikke tror på et liv etter døden så tror de heller ikke på himmelen eller helvete. Gjenfødsler er heller ikke noe de tror på, men en del av humanismen er at de skal respektere andres tro.

Kort fortalt er det forskjellige måter å se på døden på, selv om de kanskje er ganske like. Det virker som at uansett hva man tror på så er det å være snill og omsorgsfull en viktig del av alle religioner. Måten man ser på døden har noe å si med hvordan man lever på da. Likevel så har det ikke en så stor del å si. Hvis du spør en hindu, så vil de for eksempel si at det å være god mot alle mennesker er viktig i deres religion. Og hvis du spør en muslim vil de se at du må være snill og følge Koranen for å komme til paradis. Men nå som jeg har lest om alle religionenes syn, så virker det som at alle har et fellestrekk, å være gode mot andre. Alle religioner har sine egne guder og hellige skrifter som de tror på, det er sant. Men uansett hva de tror på, så mener alle at man må være gode mot alle for å oppnå den beste slutten på livet.

https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/sporsmal-og-svar/om-livet/hva-skjer-nar-vi-dor/
http://www.daria.no/skole/?tekst=2031
http://www.daria.no/skole/?tekst=9163
http://www.daria.no/skole/?tekst=3547
http://www.dinside.no/guru/buddhas-syn-pa-doden
https://human.no/om-humanisme/en-innforing-i-humanisme/
https://snl.no/d%C3%B8d%2Fd%C3%B8den_i_ulike_religioner

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst