Lord Admiral Horatio Nelson (1758-1805)

Særoppgave skrevet i 8. klasse om den britiske legenden Horatio Nelson.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.11.12

Innholdfortegnelse

Forord og Problemstilling

Admiral Lord Horatio Nelson

Da Nelson ble blind på det ene øyet og mistet den ene armen.

Kampen mot Napoleon(Frankrike)

Emma Hamilton

Battle of Copenhagen

Nelsons død

Bilder

Konklusjon

Kilder

 

Forord og problemstilling

Hvem var Horatio Nelson?

Hva gjorde Horatio Nelson?

Jeg hadde hørt om alle de andre tingene vi kunne velge å skrive om. Og jeg valgte Admiral Lord Horatio Nelson fordi jeg ikke hadde hørt om han før. Og da ville jeg lære mer om han.

 

Admiral Lord Horatio Nelson

Nelson var sjømann og han ledet mange kriger og slag til sjøs. Horatio Nelson ble født i Burnham Thorpe, i East Anglia. Norfolk, i september 1758. Faren hans var sogneprest. Nelson var en bra mann til å føre krig på havet. Han gikk inn i marinen når han var 12år(1770). I 1773 ble han kadett på et engelsk orlogsfartøy. Reisen varte i 2 år, og under reisen lærte han at det var veldig urettferdig ombord. Nelson fikk senere bestemme over skipene selv og han var rettferdig. I 1779 ble han forfremmet til kaptein.

 

I 1787 giftet han seg med Fanny Nesbit. Hun var en enke han traff på de vestindiske øyer. Da dro han tilbake til England sammen med Fanny og sønnen hennes. De var i land i 5år. Men på grunnen av den lave lønnen, måtte han ofte dra ut igjen. I 1793 ble det krig mellom england og Frankrike. I 1796 ble han forfremmet til Commodore of the Fleet og i 1801 ble han Vice Admiral. Litt senere ble han Viscount Trafalgar. I 1803 ble han sjef over middelhavsflåten, samtidig som det ble krig mellom England og Frankrike.

 

Nelson er med i listen over de 100 største britene. Der er blant annet: David Beckham, Tony blair, Dronning Elizabeth I og II, John Lennon, Robbie Williams og mange flere. Horatio Nelson var Englands største planlegger/taktikker. Nelson ble blind på det ene øyet og mistet den ene armen i krigene. Nelson var også med på mange kriger. Noen av dem er: The Brithish Navy, The battle of Cape St Viencent, The Battle of the Nile og Battle of Copenhagen.

 

Da Nelson ble blind på det ene øyet og mistet den ene armen

Nelson viste at han var god til å ha krig på sjøen, men når han prøvde å ha krig på land var han ikke så god. På Korsika ble han truffet av splinter og ble blind på det ene øyet. Da han skulle gå i land på Tenereife i 1797 gikk det dårlig. Ca. halvparten av mennene døde og Nelson mistet den ene armen.. Nelson ble plaget av smertene resten av livet. Nelson fikk permisjon til å dra hjem. Men selv om han hadde bare synet på det ene øyet og bare en arm, ville han dra ut og krige igjen.

 

Kampen mot Napoleon (Frankrike)

Nelsons neste oppdrag var og passe på noen skip som Napoleon hadde samlet i Toulon. I en storm klarte allikevel skipene og stikke av utenom å bli sett. Samtidig som Nelson jaktet på Napoleons skip, trente Nelson soldatene sine. De trente på å skyte med kanoner, brannøvelser og skips sjefene ble trenet til et bra team. I August 1798 oppdaget de skipene til Napoleon i Alexandria. Selv om det bare var 2 timer til solnedgang angrep Nelson de franske skipene som var ankret. Engelskmennene seilte inn bak de franske skipa, veldig nære land. Slik at de kunne angripe direkte på skipenes midtpunkt. Om 2 timer hadde Nelson vunnet. Tretten av de franske skipene ble enten senket eller ble overtatt av Nelson. Nelson hadde ikke mistet et eneste skip.Nelson mistet ikke et eneste skip. Fra Alexandria seilte Nelson til Napoli for å reparere skipene sine.

 

Emma Hamilton

<bilde>

Her er et bilde av Emma Hamilton.
Nelson hadde fått splinter i pannen under slaget. Når han kom til Napoli ble han tatt godt imot av en engelsk minister som het Si William Hamilton og hans kone Emma Hamilton. Da var Si William Hamilton nesten 70år, og Emma Hamilton var 35år. Emma var datteren til en smed og hadde hat mange rike elskere og beskyttere når hun var mindre. Den gangen eide franskmennene Napoli. Og Kong Ferdinan ba Nelson om å ta tilbake byen med sine egne soldater. I 1800 reiste Nelsonmed Emma og Si William hjem til England. Emma var Nelsons elsker, og hun var gravid når de kom til England. Ikke lenge etter Nelson kom hjem reiste Nanny bort og de så aldrig hverandre igjen. I 1801 fikk Emma ei jente som het Horatia.

 

Battle of Copenhagen

Den 2. april 1801 var krigen ”Battle of Copenhagen” som er en av de berømte krigene fra Napoleonskrigene. Russland hadde blitt med på Frankrike sin side i krigen nå. Sammen med Danmark og Sverige skulle de ta England. England skulle ta de danske og svenske krigsskipene. Slik at de ikke kunne hjelpe Frankrike i krigen. Nelson ble derfor sendt som nestkommanderende for å hjelpe Sir Hyde Parker med å senke eller overta de danske skipene. Fordi Parker ikke klarte å ta bestemmelser og lede et slag. Det klarte Nelson så da ble han med selv om Parker ikke likte Nelson så godt. Mange dansk/norske skip ble festet/ankret i en tett lang rekke for å forsvare København og flåtehavnen på Holmen. Det var 630 kanoner og 5200 menn til sammen om bord på alle skipene. Den britiske flåtesjefen het Sir Hyde Parker og Nelson var hans nestkommanderende. Når Nelson skulle angripe trudde han det ble veldig lett. Han trudde det ble som den store seieren mot de franske skipene til napoleon i 1798. fordi der vant han før de franske hadde fått opp ankrene. For der sto også skipene ankret og stille. Nelson sa ”Gi meg en time” til sjefen sin.

 

<bilde>

Her er et bilde av slaget. Du ser det danske flagget på det ene skipet.


Nelson hadde 1206 kanoner og nesten 9000 menn. Nelsons skip var bevegelige og kunne velge de beste vinklene og skyte fra. De dansk/norske skipene lå stille og måtte bare skyte derfra. Den timen Nelson sa han trengte ble hele 5 ganger så lang. Etter fem timer skøyt fortsatt de dansk/norske skipene på Nelson sine skip. Selv om de hadde fått store skader. Etter 5 timer hadde også skipene til Nelson fått store skader. Admiral Parker ble nervøs fordi skipene til Nelson ble så mye skadet. Og sa at han måtte dra til bake. Da skjønte Nelson at han hadde kommet i en knipe. Fordi han måtte kjøre nærme et sterkt slott som kunne bli veldig farlig. Derfor gjorde han sånn at det ble våpenhvile slik at han kunne kjøre trygt forbi slottet. Han skrev et brev til Kristian Fredrik og sa at hvis de ikke sluttet å skyte skulle han drepe alle sammen. Kristian Fredrik gjorde det han fikk beskjed om og stanset krigen. Så kunne Nelson seile trygt hjem til Storbritannia. Den dansk/norske hæren hadde 1035 døde og sårede soldater. Og Nelson mistet over dobbelt så mange. Men skipene til Nelson hadde gjort slik at de hadde fått så mye skade at de ikke var så sterke at de var en trussel mot Storbritannia. Danmark/Norge vant krigen på antall drepte. Men Nelson hadde klart oppdraget sitt, han hadde gjort slik at de dansk/norske skipene ikke var farlige lenger. 18 danske skip var enten senket, satt fyr på eller overtatt. Nelson ble da valgt til sjef på de skipene.

 

Nelsons død

Nelson var på sjøen utenfor Spania og passa på at de franske og spanske skipene ikke kom ut. Nelson og mennene hans var der lenge og Nelson fikk tak i fersk mat allikevel. Og han fant ofte på noe å gjøre til soldatene sine. Det var ikke så mange som ble syke. I slutten av Mars 1805 dro Admiral Villeneuve fra Toulon med 11 skip. De skulle ned til Cadiz der Nelson passa på de andre spanske og franske skipene, så skulle han dra over Atlanterhavet til De vestindiske øyer. Dette var Napoleons plan. Og da skulle de engelske skipene følge etter var planen. Og så skulle Napoleon gå inn i England og overta der. Nelson var i land for siste gang og da møtte han Emma og Horatia. Så dro han til Portsmouth og der ble skipet HMS Victory satt i land for å bli reparert. De dro tilbake til Spania for å passe på skipene til Frankrike og Spania igjen den 14. september. De kom fram to uker senere. Villenuve var sjef på de franske og de spanske skipene. Og han hadde fått beskjed om å angripe selv om Nelson hadde like stor styrke.

 

På morgenen 21. oktober 1805 så Nelson mastene på de franske og spanske skipene langt borte. Han hadde en kaptein på hvert skip og de viste akkurat hva de skulle gjøre. Nelson gikk til rommet sitt på skipet og skrev de siste ordene i dagboken. Nelson hadde 28 skip og Frankrike og Spania hadde 33 skip. Nelsons HMS Victory kom etter hvert til kampen. Ca. kl 12 begynte de å skyte med kanoner. Ca. kl.13.15 traff en fransk soldat det skipet Nelson var på. Soldaten traff Nelson, og kula traff to ribbein og rikosjetterte gjennom den sjette og den sjuende ryggvirvel. Nelson falt ned på kne, men han var ikke død. Han ble båret til legen på skipet, men han kunne ikke gjøre noe. Så Nelson måtte bare ligge der og vente på døden. Mens Nelson lå der tok Engelskmennene flere og flere skip. Ca kl. fem var kampen over. Men Nelson var død så han kunne ikke høre hurraropet til soldatene sine. Nelson sa ”Thank God I`ve done my duty” mange ganger før han døde. England fikk 1214 ,mennesker drepte eller sårede ettter kampen og Spania og Frankrike mistet 2330 mennesker. Det Nelson gjorde for England gjorde slik at ble det største sjølandet i historien. Nelson ble begravet i St. Pauls Cathedral. Kisten hans er laget av noe fra et fransk skip som ble sprengt i kampen ved Alexandria. Skipet HMS Victory finnes fortsatt i Portsmouth.  

 

<bilde>

 Statue av Horatio Nelson.

 

<bilde>

 John Flaxman laget denne figuren av Horatio Nelson i 1801. Den er laget av marmor. 

 

Konklusjon

Jeg har lært mye om Horatio Nelson. Han var en veldig bra sjømann og han vant mange sjøslag. Han var en mann som var veldig viktig for England i krigen mot Napoleon. Jeg syns han må ha vært veldig sterk psykisk, fordi han dro ut på krig igjen selv om han bare hadde synet på det ene øyet og bare hadde en arm. Jeg hadde blitt veldig sjøsyk hvis jeg hadde reist så mye med båt. Han må ha vært veldig bestemt på at han skulle inn i marinen. Siden han kom inn når han var 12år.

 

 

Kilder

 

Internett:

http://www.london.no/admiral_horatio_nelson.htm

http://www.home.no/toreismanto/nelson.htm

http://www.fmu.mil.no/marine/Bibliotek/slaget.html

http://www.dagsavisen.no/utenriks/apor/2002/08/675511.shtml

 

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst