Miljøtrusler

Et kort sammendrag om noen av Jordas miljøtrusler.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.03.29
Tema
Miljø

Miljøtrusler

Jorda står i dag ovenfor en rekke menneskeskapte miljøtrusler. Jeg skal nå ta for meg noen av dem, og forklare kort hva de består av, for så og ta for meg et som jeg skal utdype meg i.

 

-                     Overbefolkning:

Det økende folketallet på jorda er en trussel mot jordas miljø og befolkning. Dette pga. hvert menneske skal ha mat, et sted å bo osv.. Jorda er ikke utømmelig for resurser, dette kan vi se allerede i dag, hvor store deler (over 800 millioner mennesker) av Jordas befolkning sulter. Det bor i dag rundt 6,6 milliarder mennesker på Jorda. Dette er over en firedobling siden år 1900. Om denne utvikling ikke snur står vi ovenfor et kjempeansvar ved å finne en måte å kunne brødfø så mange munner.

 

-                     Forurensing og CO2 utslipp:

Over de siste hundre årene har det foregått en ”global oppvarming” som noen forskere mener er menneskeskapte. Pga. økende utslipp av klimagasser, spesielt CO2, fra menneskeskapte maskiner som bla. bilen, har skapt en drivhuseffekt som hindrer at den varme lufta på jorda går ut i atmosfæren. CO2 er en gass som finnes naturlig på jorda, derfor er det mange som har en viss skepsis til at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, og mener heller at det er en naturlig, global prosess. Allikevel finnes det dokumentasjon på at den globale temperaturen har steget mer i løpet av de siste 70 årene, enn de har gjort på over 1000 år. Noe som er svært oppsiktsvekkende, og en god indikasjon på at endringene er menneskeskapte. Siden CO2 er en farlig gass for oss mennesker, er det selvfølgelig ikke ønskelig å ha mye av denne gassen i lufta. ”Heldigvis” lever alle planter av denne gassen, og gjør CO2 om til oksygen i sin fotosyntese, men når vi samtidig hogger ned vår skog, og stadig øker våre utslipp av CO2, vil drivhuseffekten bare bli mer omfattende. Det er gjerne i de store byene hvor menneskene merker dette først og fremst, men det finnes mange flere, mer omfattende virkninger som jeg skal komme tilbake til senere. Det er i de store byene folk kan merke luftforurensing mest direkte. Dette i form av generell dårlig luft. I følge WHO (World Health Organization), dør 4,6 millioner mennesker hvert år som følge av forurensing. Dette er da gjerne folk som lider av, eller pådrar seg sykdommer som astma, bronkitt eller emfysem.

 

<bilde>
Diagram som viser økningen i gjennomsnittstemperatur (rød linje) i forhold til CO2 utslipp (blå linje) de siste 1000 årene.

 

-                     Økende temperaturer:

Økende temperatur er bare en av mange resultater av den globale oppvarminga. Økende temperaturer fører til tørke, noe som igjen fører til matmangel og sult. Økende temperatur fører også til global ustabilitet i været, dette kan gi resultater i ekstremvær som orkaner, stormer osv. Men den største trusselen av alle må sies å være den økende havnivået, som er et resultat av smeltede isfjell. Dette kan føre til at byer, og store landområder som i dag er befolket, vil bli oversvømt.

 

-                     Mangel på ferskvann:

som et resultat av økende temperaturer og overbefolking er mangel på ferskvann et faktum. Grunnvann i de tørre stedene i verden i dag, blir pumpet opp raskere enn nytt grunnvann dannes. Dette vil si at grunnvannsnivået synker. 70 % av alt grunnvannet som pumpes opp, blir brukt til kunstig vanning av jordbruksområder. Dette vil altså si at om vannmangelen, som allerede i dag er kritisk i flere tørre land, som bl.a. land i Midtøsten og Nord-Afrika, blir enda større, vil dette også føre til at jordbruket vil bli kraftig redusert, og folk vil sulte.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst