Omskjæring av kvinner

Omhandler temaet omskjæring av kvinner. Et spørsmål om kontroll eller religion? Skrevet under sex og samlivs-prosjekt.

Karakter: 5+ (10. klasse)

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.03.16

Når?

Jenter blir som regel omskjært tidlig. Noen allerede som spedbarn, andre i 6-8 års alderen. Dette varierer fra sted til sted, men inngrepet skal i hovedpunkt skje før jenta er kjønnsmoden, altså kommet i puberteten.

 

Hvordan?

Det finnes mange forskjellige måter å omskjære kvinnens kjønn på. Her er fire typer verdens helse org. ser på som de mest utbredte:

 

- Type 1. Forhuden på klitoris fjernes. Vanligvis fjernes hele eller deler av klitoris også. Denne typen kalles ofte for ”Sunna-omskjæring”. Med sunna menes det som den islamske profeten Muhammed skal ha anbefalt.

 

- Type 2. Forhuden og klitoris fjernes. I tillegg fjernes de indre kjønnsleppene helt eller delvis.

 

- Type 3. Alle ytre kjønnsorgan fjernes helt eller delvis. Deretter syes vaginalåpningen igjen til åpningen er på størrelse med et knappenålshode. I et ukjent antall tilfeller avskjæres ikke klitoris, men gjemmes bort under hud når vaginalåpningen syes igjen. Grunnen til at klitoris ikke alltid fjernes, er at omskjæreren vet at det er fare for dødsfall ved blødning dersom blodårene ved klitoris skjæres over.

 

- Type 4. Her kommer alle andre varianter inn, som stikking og prikking i klitoris, brenning av klitoris og omkringliggende vev, og andre inngrep.

 

De inngrepene som fjerner deler av kvinnens kjønn utgjør ca. 80-85%, denne typen inngrep kalles klitoridektomi. Her får kvinnen avskåret hele, eller deler av klitoris. Noen ganger blir de indre kjønnsleppene også avsåret. Klitoridektomi blir sett på som den milde formen for omskjæring, altså mindre skadelig enn infibulasjon. Det er det ikke, fordi når klitoris blir avskåret kan det føre til styrtblødninger fra de små blodårene i klitoris, dette kan ende med at jenta eller kvinnen kan blø i hjel. Vis ikke kvinnen dør av dette inngrepet kan det føre til at seksuallivet til kvinnen/jenta blir svært redusert eller ødelagt. Dette er fordi 95 % av alle kvinner som blir opphisset ved stimulering av klitoris, som ved dette tilfelt ble kuttet bort.

 

Infibulasjon utgjør 15-20% av omskjæring av kvinnen. Ved dette inngrepet fjernes både klitoris og de indre kjønn, og etterfølges av at de store kjønnsleppene skrapes eller beskjæres på innsiden, for så og sys sammen slik at hele kjønnsorganet dekkes av hud. Det blir kun et lite hull igjen til å føre urin og menstruasjonsblodet ut. Dette gjør det smertefullt å urinere, å ha menstruasjon, ha samleie, og spesielt å føde. Noen kvinner får infeksjoner pga. menstruasjonsblodet som ikke får komme ut! Dette ritualet skal være en form for en ”forsikring” på at kvinnen er jomfru når hun gifter seg.

 

Konsekvenser:

Konsekvensene etter en omskjæring kan variere veldig fra person til person. Det er også andre faktorer med, som: Helsetilstand, immunforsvar og renslighet. Omskjæringen kan føre til både fysiske og psykiske skader, noen midlertidige, gjenopprettlige skader, andre uhelbredlige sykdommer og til tider livstruende tilstander. Det at det er mest utbredt i Afrika med omskjæring av kvinner er egentlig det mest urovekkende. Mange land i Afrika har svært dårlig økonomi, noe som fører til dårlig helsevern og høy prosent analfabetisme. Analfabeter kan ikke studere sine hellige skrifter etter hva den sier om omskjæring av kvinner. Disse analfabetene hører derfor på eldre om deres syn på saken, og kan ikke bekrefte dette selv.

 

Noen fysiske lidelser omskjæringen kan føre til:

 

- Akutt helsefare kan være som følgende: blødninger, infeksjoner, sjokk, ekstrem smerte, død. I klitoris ligger en stor blodåre, og hvis denne kuttes kan blødningen bli stor og farlig, man kan blø i hjel. Brudd og andre skader under inngrepet fordi jenta må holdes hardt på grunn av smertene.

 

- Fysiske komplikasjoner på lang sikt:

Kuler: Kjertelvev som kan stenges inne kan danne kuler som vokser over tid.
Smerter: Endringene i kroppen og minner kan gjøre at selv lett berøring kan oppleves smertefullt.
Arrvev: Mørk hud danner oftere tykt og klumpete arrvev, som kan være ubehagelig.
Seksualitet: Den viktigste rollen til klitoris er muligheten den gir til seksuell stimulans og tilfredsstillelse. Noen opplever derfor at omskjæring går ut over deres muligheter til å nyte seksuallivet fullt ut. Men med en partner man er glad i vil man likevel kunne føle lyst og glede.
Generelt: Kjønnsleppene dekker til og å beskytte skjedeåpningen og urinrørsåpningen. Hvis de fjernes, kan underlivet bli nakent og åpent. Dette kan føre til økt sensitivitet og smerter, og det kan bli lettere å utvikle infeksjoner.
Ved fødsler: Noen får arrdannelser som gjør vevet mindre elastisk. Det øker risikoen for rifter.

 

Psykiske lidelser som omskjæring av kvinner kan føre til:

- Kvinnen kan føle tomhet som kan sammenlignes med når kroppsdeler amputeres. De føler at en del av dem er borte, denne delen kan aldri erstattes, og de føler da en tomhet. De kan også føle seg annerledes, noe som kan gjøre at personen aldri klarer å ta kontakt med andre personer, med tanke på at disse personene kan utsette dem for mobbing. Dette gjelder mest for den yngre garde. Seksualitet er et vanskelig tema for mange omskjærte kvinner. Redsel er hovedproblemet. De er redde for smerten de så ofte føler i underlivet.

 

Hvor?

Omskjæring skjer i hele verden, noen steder er det svært utbredt, andre ikke. Der det er mest utbredt er i Afrika, men også i Asia og Østen. Noen av disse landene i Asia er som følger: Israel, Yemen, Irak, Iran, Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Malaysia, India og Sri Lanka. Det har også vært noe omskjæring av kvinner i Europa, da de trodde at dette kunne helbrede noen utbredte ”kvinnesykdommer”

 

Jeg har laget en oversikt slik at du kan se hvor utbredt det er i Afrikas land:

<bilde>

 

Hvorfor?

Omskjæring av jenter er en svært gammel tradisjon. Det er i hovedsak afrikanske muslimer som holder fast ved denne ødeleggende tradisjonen. Men i enkelte land omskjærer også kristne, katolikker og ikke-troende jentebarn. Det er ofte foreldrene som følger denne tradisjonen, fordi de mener det er til barnets beste. Det er dokumentert at jenter ble omskåret helt tilbake til 4000 år før Kristus, altså faraoenes tid i Egypt. Dette betyr at omskjæring ble praktisert lenge før islam oppstod. Likevel tror mange muslimer i Afrika at omskjæring er påbudt i Koranen. Men det finnes ikke noe slikt påbud i Koranen. I land der omskjæring er en tradisjon, er analfabetisme utbredt. Folk kan ikke selv lese Koranen, men må stole på det de eldre hevder.

 

Jenter blir omskjært på forskjellige grunnlag. Her er noen av argumentene for omskjæring:

- Noen foreldre gjør det for å ”beskytte” datteren sin, slik at hun ikke skal ha sex før ekteskapet. Dette er et dårlig argument, med tanke på at den seksuelle lysten ikke sitter i underlivet, men i hodet.

- Religion. Det er mange som omskjærer jenter fordi de mener det er en del av religionen. Det er ikke bare muslimer som hevder det er en del av religionen, men også kristendommen, jødedommen og andre lokale trossamfunn. Dette er feil at det er et krav i disse religionene om omskjæring av jenter, de sier tvert imot at menneskekroppen er hellig, og skal ikke skades med overlegg, noe omskjæring av jenter er.

- Mange steder er det vanlig med omskjæring av jenter fordi det er en tradisjon. De er redde for å skille seg ut fra resten av lokalsamfunnet.

- Før var det mange menn som ikke ville ha en kvinne som var omskjært fordi da kunne kvinnen ha hatt en mann før han, men nå har mange menn fått øynene opp og forstått at det er svært skadelig for kvinnen. Mange menn har studert religionen og lært at det ikke er en del av deres religion, de vil jo heller ikke at konen deres skal leve et liv i smerte og med helseplager, det er jo også en pålastning for han.

 

Loven!

Den norske loven sier som følgende om omskjæring:

Lov av 15.desember 1995 nr.74 om forbud mot kjønnslemlestelse

§ 1..
Den som forsettlig utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, straffes for kjønnslemlestelse. Straffen er fengsel inntil 3 år, men inntil 6 år dersom inngrepet har som følge sykdom eller arbeidsudyktighet som varer over 2 uker, eller en uhelbredelig lyte, feil eller skade er voldt, og inntil 8 år dersom inngrepet har som følge død eller betydelig skade på legeme eller helbred. Medvirkning straffes på samme måte. Rekonstruksjon av kjønnslemlestelse straffes som nevnt i første ledd.

 

Den norske lov er tydelig hvor den står i denne saken. For de som det er viktig at deres døtre blir omskjært sender de døtrene ut av landet for å bli omskjært.

 

Omskjæring av kvinner er lovlig i noen afrikanske land, som: Somalia, Eritrea og Etiopia. Land som Tsjad og Egypt har gjort denne typen inngrep ulovlig, men å forhindre det er de fortsatt langt unna!

 

 

Kilder:

- Leksikon

- www.okprosjekt.no

- www.korspahalsen.no

- www.redcross.no

- www.seif.no

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst