Sammenligning av Frankrike og Russland

Sammenligning av Vest-Europa (Frankrike) og Øst-Europa (Russland). Fakta, historie, kultur, geografi om Russland og Frankrike. Til slutt en sammenligning av landene.

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.11.04

Innholdsfortegnelse

- Forord

- Frankrike:

  Fakta

  Historie

  Geografi

  Kultur

- Russland:

  Fakta

  Historie

  Geografi

- Sammenligning av Frankrike og Russland

- Begrunnelse for valg av landene

- Kilder

 

Forord

I denne oppgaven sammenlignes de to landene Frankrike og Russland. Først beskrives de hver for seg med sine ulike historier og kulturer, og deretter sammenlignes de med hverandre. Begge landene er stormakter i verdenssamfunnet i dag og er medlem i verdens rikeste gruppe: G8. Selv om de har ganske mange likheter, har de også mange ulikheter. De har begge hatt revolusjoner, men har i dag en helt ulik struktur i kulturen og samfunnet.

 

Frankrike er kjent for utvikling av folkestyret og for sine filosofer. De har et av verdens beste skolesystemer og analfabetismen i landet er på 1%. Det vil si at ca 600 000 mennesker i Frankrike ikke kan lese eller skrive. Litteraturhistorien til Frankrike bemerker seg allerede på 1100-tallet da man skrev om helgener og bibelske handlinger. Mange kjente kunstnere og kunstverk kommer fra Frankrike, for eksempel Leonardo Da Vinci, Rembrandt, Mona Lisa og Natteverd.

 

Om vi skal gå over til Øst-Europa, handler det om Russland, dets historie, kultur og geografiske trekk. Den russiske kulturen dreier seg om musikk, dans, teater og diktning. Mange mennesker i verden drar til Russland for å se fantastiske menn og damer som danser ballett. De danser ofte for sirkus som reiser rundt om i verden for å vise sine ferdigheter. Det er vanlig for et russisk gjennomsnitt menneske og dra på teater/forestilling en gang i måneden. I desember 2002 døde 129 uskyldige mennesker på teateret ”Dubroka” i Moskva, ettersom noen kvinnelige terrorister (Sorte enke) tok seg inn på teateret

 

Jeg vil også skrive en kort begrunnelse om hvorfor jeg valgte å skrive om Frankrike og Russland. Teksten får en bedre lesbarhet om den står i halvannen linjeavstand, så oppgaven min vil bli forminsket om den settes i normal linjeavstand.

 

<bilde>

Frankrike

 

Fakta
 • Offisielt Språk: Fransk
 • Styreform: Demokratisk republikk
 • Hovedstad: Paris
 • Nasjonal dag: 14. juli
 • Nasjonal sang: Marseillaisen
 • President: Nicolas Sarkozy, valgt 6. mai 2007.
 • Areal: 543 965 km2
 • Befolkning: 59 625 000
 • Valuta: Euro (€)
 • Gjennomsnittlig levealder: 78,6 år
Historie

Ettersom Frankrikes historie strekker seg helt tilbake til før romertiden, velger jeg å ta med de viktigste hendelsene og det som har hatt mest betydning for landet. Jeg vil starte fortellingen fra nyere tid altså fra ca. 1780-tallet og helt frem til i dag.

 

Da Frankrike gikk til krig mot England, regnet de ikke med at det kom til å koste dem dyrt. Kongen trengte penger og begynte å kreve skatt fra adelen og prestene. Motparten mente at kongen ikke hadde rettigheter til dette kravet og det hele endte opp i Stenderforsamlingen i en lang diskusjon.

 

Borgerne ble misfornøyde med hvordan kongen taklet situasjonen i landet og mente at dette skulle bli slutten for det franske monarkiske eneveldet. For å fremheve sine krav stormet de blant annet Bastillen 14. juli 1789 (Frankrikes nasjonaldag) og laget slagordet: Frihet, likhet og brorskap! Revolusjonen i Frankrike regnes med å ha kommet i 1789, og 3 år senere ble den tidligere kongen og dronningen hengt. Frankrikes revolusjon ga håp til en del andre land i Europa, om at de også kunne klare å oppnå en revolusjon i landet deres. Revolusjonens tanker var preget av menneskerettighetene, et demokratisk styresett og likeverd i samfunnet.

 

Etter revolusjonen har en rekke presidenter sittet i makten, som for eksempel: Charles de Gaulle (1960-1974), François Mitterrand (1981-1994), Jacques Chirac (1997-2005) og Nicolas Sarkozy (2007-). Det har i dag vært til sammen 23 presidenter i Frankrike og presidenten som sitter i dag heter Nicolas Zarkozy. Han har blitt kritisert for å være halvt ungarsk og halvt fransk, for det har aldri vært en president i Frankrike som ikke er helt fransk.

 

<bilde>

 

Den første presidenten i Frankrike var Charles de Gaulle og han kom til makten i den femte republikk i 1958. Det samme året ble Frankrikes grunnlov festet og det ble bestemt at det for alltid skulle være republikk i landet.

 

Geografi

Omtrent 2/3 av Frankrike er lavland, det vil si at terrenget er lavere enn 200 m.o.h. I Nord-Frankrike er det et innenlands og kystklima (temperert sone) og i Sør-Frankrike er det et varmt og tørt klima, noe som kalles Middelhavsklima (Subtropisk sone). Midt-Frankrike er dekket av et stort sentralplatå, Massif Central, som er ca 1/6 av landets totalareal.

 

Frankrikes areal er dekket av beiteland (23 %), skog (25 %) og oppdyrket mark (32 %). I Nord-, Vest- og Midt-Frankrike er det mest gress-stepper, mens i de andre delene i landet er det Nordlig Barskog og Middelhavsvegetasjon. Det er svært tørre og varme somrer i Middelhavsvegetasjonen og på vinteren er det et mildt og fuktig klima. Det egner seg godt å dyrke blant annet oliven, mandler, fiken og (vin)druer.

 

På grensen mellom Spania og Frankrike ligger den store fjellkjeden Pyreneene, mens mellom Frankrike, Sveits og Italia ligger Europas lengste fjellkjede Alpene. Der ligger også Europas høyeste fjell: Mont Blanc(4808 moh.). Frankrike grenser til landene: Tyskland, Spania, Italia og Sveits, og havene: Middelhavet og Atlanterhavet.

 

Kultur

Et av de landene som har hatt en mest betydningsfull kulturhistorie er Frankrike. Den er kjent for litteratur, mote, kunst, mat og religion. På 1600-tallet i Versailles var hoffet til Ludvig 14. et stort forbilde for andre majesteter og fyrster i Europa. Det ble spesielt kopiert mote fra Frankrike og mange beundret de vakre kreasjonene franskmennene bar. Det var populært med store og pompøse klær, og jo større du var, jo mer hadde du å spise (=penger). Innen kunst og arkitektur skulle maleriene være store, konkrete og fargerike, og handle om mennesket, naturen og Gud. Senere har det blitt flere og flere som maler abstrakte bilder. Det ble også laget en del skulpturer av nakne kvinner og store atleter.

 

Det blir forbundet en del matretter og drikkevarer fra Frankrike, og de rikeste fyrstene hadde kokker som laget de mest fasjonable retter. De mest kjente er ratatouille, quiche og hors d’æuvre. Førstnevnte er en grønnsakstuing, mens quiche er en pai og d’æuvre regnes som en forrett som skal vekke appetitten. Frankrike har hatt mange kjente filosofer som har gått rundt på gaten og stilt eksistensielle spørsmål. Berømte filosofer er: Henri Matisse og Descarte.

 

Frankrikes merkevarer Coco Chanel og Christian Dior, er ledende i moteverdens klesskolleksjoner og merkeklær. Paris er kjent for sine glamorøse motebutikker og restauranter.

 

<bilde>

 

<bilde>

 

Russland

 

Fakta
 • Hovedstad: Moskva
 • Offisielt språk: russisk
 • Befolkning: 142 893 500
 • Areal: 17 075 200 km2
 • Styreform: Republikk
 • President: Vladimir Putin
 • Valuta: 1 rubel = 100 kopek
 • Nasjonaldag: 12. juni
 • Nasjonalsang: Hymne til den Russiske føderasjon
 • Viktigste ressurser: Olje, naturgass, kull, jern malm, uran og diamant
 • Gjennomsnittlig levealder: 65 år
 • Viktigste produkter: Fly, lastebiler, biler, traktorer, kameraer, tre, tømmer og kaviar.
Historie

Allerede før Kristus ble født, år 0, har Russland skapt seg en lang historie. Ettersom den est interessante epoken er ifra 1900-tallet, vil jeg fokusere først og fremst ifra dette århundret og til i dag.

 

I 1904 startet krigen mellom Japan og Russland. Da et år og mange liv hadde gått tapt måtte Russland se seg slått av Japan, og sammen laget de en fredserklæring. Krigen handlet om kontrollen av Korea og Nordlige deler i Mongolia. Dette var første gang at et asiatisk land hadde slått en Europeisk stormakt.

 

Russland led et stort nederlag etter krigen, for krigen hadde medført store utgifter og det ble økt prisene på matvarer. Dette reflekterte til en presset regjering og en stor forsamling av folk som søkte etter den nasjonale stoltheten over sitt land og herskere. En prest startet et opprør mot tsaren og ledet 200 000 mennesker mot palasset hans i St. Petersburg. De krevde bl.a. at matvare prisene skulle senkes og at skattene ikke skulle øke. Tsaren så seg presset av opprørerne og skjøt mot folkemengden, noe som resulterte i streik både i forretninger, på gårder, i hæren og marinen. Tilslutt ga tsaren seg og det ble en ny era i St. Petersburg. Dette viste seg å inspirere folket i andre landsdeler og en revolusjon begynte å spre seg!

 

Fra 1918-1922 var det krig både innenriks og utenriks i Russland. Russerne måtte se seg slått i krigen mot polakkene, og samtidig var det også en borgerkrig i Russland som handlet om hvem som skulle ha makten i landet. I 1922 var Russland uten ledelse og sammen med Ukraina, Hviterussland, Armenia, Georgia og Aserbajdsjan dannet de ”Unionen av Sosialistiske Sovjet Republikken”, USSR. I 1922 ble Josef Stalin valgt til generalsekretær og to år senere ble Vladimir Lenin leder i Sovjetunionen. Da Sovjetunionen regjerte, kom det en industriell revolusjon i Russland, blant annet ble store industribygninger bygget og ting ble mer modernisert. 8 desember 1991 ble Sovjetunionen opphevet, også kalt ”Sammenslutningen av Uavhengige Stater”.

 

<bilde>

 

I 1991 holdt Russland det første presidentvalget som var folkevalgt og det var Boris Jeltsin som ble president. I 1999 ble Vladimir Putin valgt til president og han sitter i den stillingen ennå.

 

Geografi                                                                                                                                                                                      

Russland er verdens største land i areal og er på 8. plass når det gjelder rangeringen av befolkningstall. Russland strekker seg over to verdensdeler: Europa og Asia, 11 tidssoner og fra Østersjøen (Europa) helt til Stillehavet (Asia). I den nordlige delen av Russland er det tette nåleskoger, mens det i sør er mest løvtrær og veldig fruktbar jord. Jorden kalles ”Sortjord”, ettersom jordoverflaten er ganske så svart. I Sibir er det snø meste parten av året og landskapet der kalles tundra. I sentral Russland er det mye fjell og tajga, og den østlige delen består av bergarter og løvskog.

 

Russlands største by er Moskva med ca. 10 millioner innbyggere etterfulgt av St. Petersburg med ca. 4,6 millioner og Novosibirsk med 1,4 millioner. En fjerdedel av Russland ligger i Europa, mens tre fjerdedeler av landet ligger i Asia. Den lengste elven i Russland er Volga, med hele 3 960 kilometer er det ingen elver i Europa som er lengre. Den største sjøen i Russland heter Bajkal og ligger i Sibir. Den er hele 31.500 km2 og inneholder ca. 1/5 av alle ferskvannsressurser i verden. Det er veldig mange ubrukte ressurser i Russland, og kanskje i 2050 vil Russland være verdens største eksportør av viktige ressurser.

 

Sammenligning av Russland og Frankrike fra 1750 og til 2000.

 

1750-1800

Frankrike: Bastillen blir stormet og revolusjonen er i gang i Paris. Slagordet er Frihet likhet og brorskap. Ludvig 14. blir henrettet og Napoleon Bonaparte blir general. Under skrekkveldet griper Maximilien de Robespierre makten og driver et diktatorisk styre i Frankrike og til sammen dør 50 000 mennesker.

 

Russland: Føydalistisk bondesamfunn i Russland. De går ut av Preussen og Peter 3. blir tsar. Etter at en folkegruppe myrder Peter, etterfølges han av sin kone Katarina den store.

 

1800-1850

Frankrike: Den første republikken ender ved at Napoleon utnevner seg til keiser. Frankrike tapte slaget i Waterloo mot britene og prøysserne, og Napoelon dør på St. Helena. Etter at monarkiet i Frankrike var ferdig, startet den andre republikk. Det ble en republikansk regjering nå.

 

Russland: Frankrike invaderer Russland, men troppene deres svekkes veldig. Aleksander 1. blir tsar og Pusjkin utgir diktet Bronserytteren, mens Gogol publiserer fortellingen Taras Bulba.

 

1850-1900

Frankrike: Napoelon 2. blir keiser i Frankrike og det er starten på 2. keiserdømmet. Det blir vedtatt mange politiske lover, for eksempel kan en presidents periode være maksimum 10 år og han kan være med på å lage nye lover. Det ble en revolusjon i Paris, noe som ble raskt slått ned på. Den tredje republikk starter.

 

Russland: Krig mot Storbritannia og Frankrike. Russerne tapte og led et stort nederlag. Aleksander 2. blir tsar i Russland, etterfulgt av Aleksander 3.

 

1900-1950

Frankrike: Den tredje republikk slutter og Vichy-regimet starter. Frankrike er med i Ententemaktene og blir med i krigen mot Tyskland, Det osmanske riket, Østerrike-Ungarn og Italia. Dette kalles den første verdenskrig. Den fjerde republikk starter og den andre verdenskrig er i gang.

 

Russland: Russland går til krig mot Japan, men overraskende nok taper de. Det blir dannet et Parlament i Russland av tsar Nikolai 2, og revolusjonen i St.Petersburg bryter ut. Første verdenskrig starter, men Russland trekker seg ut av den når Sovjet kommer til makten. Det er en borgerkrig i landet i 1918 og den avsluttes fire år senere. Russland er i krig mot Polen, men taper slaget. Vladimir Lenin blir leder for kommunistene og senere blir Josef Stalin diktator. Sovjet moderniserer landet betydelig.

 

1950-2000

Frankrike: Den fjerde republikken avsluttes og andre verdenskrig er nå slutt. Frankrike er en av seierherrene sammen med de andre avgjørende landene Storbritannia og USA. Den femte republikk starter og Charles de Gaulle blir første president i landet. Reglene for den femte republikk gjelder fortsatt i Frankrike i dag.

 

Russland: Sovjetunionen lager atomvåpen og er nære en krig mot USA (Den kalde krigen). De skyter opp raketten Sputnik 1 og Sputnik 2, sammen med romhunden Laika, og lager den første satellitten. Sovjetunionen invaderer Afghanistan og Tsjetsjenia, men trekker seg senere ut av landene. Sovjetunionen oppløses og Russland får sin første folkevalgte president: Boris Jeltsin. Putin ble valgt i 1999 som president i Russland, og der sitter han i dag.

 

Konklusjon

Både Frankrike og Russland har hatt store sosiale reformer og kriget, men tilslutt endt opp som velstående land. Frankrike har den høyeste levestandarden av de to landene og er et moderne samfunn. Russland derimot har en lang utvikling igjen og selv om landet har verdens fjerde største økonomi, er levestandarden lav. Om du drar til Russland vil du oppleve to byer som opprettholder standarden til Frankrikes byer: Moskva og St.Petersburg. Ellers er kan levestandarden sammenlignes med Norges levestandard på 1920-tallet. Det er en lite overklasse med svært rike russere, middelklassen er voksne, men utgjør fortsatt en liten gruppe. Arbeiderklassen og bøndene representerer flertallet av befolkningen og har en svært lav gjennomsnittsinntekt.

 

Begrunnelse

Jeg valgte å skrive om Russland og Frankrike fordi de er to interessante land, både i historien, kulturen, geografien etc.

 

 

Kilder

 

Internett:

http://no.wikipedia.org/wiki/Russland

http://no.wikipedia.org/wiki/Russlands_historie

http://no.wikipedia.org/wiki/1900-%C3%A5rene

http://no.wikipedia.org/wiki/1920

http://no.wikipedia.org/wiki/Frankrike

http://no.wikipedia.org/wiki/Frankrikes_historie

http://no.wikipedia.org/wiki/Fransk_politikk

http://www.globalis.no/land/russland/(show)/indicators

 

 

<bilde>

 

<bilde>

République française

 

 

<bilde>

 

<bilde>

Российская Федерация

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst