Scientologi - religion eller kommersiell organisasjon?

En omfattende oppgave om scientologi som tar for seg begrepet religion og livssyn, scientologien som religion, kritikk mot scientologien og noen kjente scientologer.

Skrevet i 10. klasse.

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.09.08
Tema
New age

Innhold

Innledning

Livssyn og religion

Scientologi

Kritikk mot scientologien

Kjente scientologer

Avslutning

 

Innledning

I oppgaven har jeg valgt å først avklare og definere livssyns- og religionsbegrepet for å få en teoretisk ramme for oppgaven. Deretter går jeg inn i en beskrivelse av scientologien. Siden scientologien er en omstridt religion har jeg også med et kapittel med kritikk av dem. Deretter har jeg tenkt å fortelle litt om kjente scientologer, og til slutt en litt oppsummernede avslutning.

 

Livssyn & religion

 

Livssyn

Livssyn er en overordnet benevnelse om det et menneske tror på, om hva slags etikk det følger og om det finnes en gud eller ikke. Man kan ha et religiøst livssyn eller et ateistisk livssyn, men også mange andre typer livssyn finnes. For eksempel er noen ideologier så omfattende at de noen ganger kalles livssyn, for eksempel nazismen og anarkismen. Å være agnostiker (at man usikker på om gud eller en annen overmakt eksisterer) regnes også i mange sammenhenger som et livssyn.

 

Dette gjør begrepet livssyn ganske tvetydig, og vanskelig å definere. Det går et viktig skille mellom religiøse livssyn (kristendom, islam osv.) og sekulære livssyn (humanisme, ateisme, nazisme). De religiøse livssynene er forbundet med eksistensen av en høyere makt, mens de sekulære livssynene tar for seg de andre livssynene.

 

<bilde>

Ulike typer livssyn

 

<bilde>

Flere ulike typer livssyn

 

Religion

«En religion er et trossystem som gjerne forutsetter eksistensen av en høyere/dypere makt.» Dette er wikipedias definisjon på hva religion er. En religion er da det samme som et religiøst livssyn. Det religioner gjerne har til felles er at de fleste religioner har en form for gud eller høyere makt. Monoteistiske religioner har én gud, mens polyteistiske religioner har flere guder. Mange religioner har også hellige skrifter, en type gudshus og en profet eller viktig person som en gang har vært på jorden for å spre Guds budskap.

 

Verdensreligion

En verdensreligion er en religion som har et stort antall tilhengere og er spredt utover store deler av verden. De «fem verdensreligionene» er kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. I tillegg utfyller konfucianisme og taoisme kravene for å bli verdensreligioner. Baha'i og sikhismen har også fått så stor spredning at de regnes som verdensreligioner.

 

Scientologi

Ordet Scientologi er avledet av det latinske ordet scio, som betyr «å vite i ordets fulleste betydning», og ordet logos, som betyr «studiet av» på gresk. Bokstavelig talt betyr Scientologi «å vite hvordan å vite». Scientologien er utbredt utover hele verden, men særlig aktivitet er det i blant annet USA og Tyskland.

 

Scientologien er en forholdsvis ny religion. Den ble grunnlagt i 1951 av science fiction-forfatteren L. Ron Hubbard, og i dag forbindes scientologien med scientologikirken som er en internasjonal organisasjon. Scientologene tror at alle vesener inneholder en kraft, thetan, som er udødelig. Etter at et menneske har dødd fortsetter thetanen å leve. På mange måter kan man trekke likhetstegn mellom thetan og vestlig tankegang om sjelen.

 

Bakgrunn

I henhold til de hemmelige OT-dokumentene (mer om dette siden) baserer scientologien seg på at en intergalaktisk diktator med navn Xenu begikk et massemord for 75 millioner år siden. Xenu hadde et overbefolkningsproblem i føderasjonen sin, og derfor brakte han alle romvesenene til jorden og puttet dem i vulkaner. Deretter slapp han hydrogenbomber ned i vulkanene. Slik drepte han befolkningen sin, men thetanene, åndene fra de drepte vesenene, plager menneskeheten den dag i dag.

 

Bekjempelsen av thetaner

Grunnleggende i scientologiens tro er å bekjempe thetanene etter Xenus romvesener, åndene som plager menneskene innvendig. Mennesker er i prinsippet godt, men forstyrres av thetanene. Den eneste måten å bli kvitt thetanene er, ifølge scientologikirken, å gå på de betalte kursene de arrangerer. Gjennom disse kursene får man en behandling sidestilt med psykoterapi.

 

<bilde>
På noen kurs benyttes e-meteret, et elektronisk apparat som ifølge flere scientologer kan måle mental ubalanse. I motsetning til scientologene, forteller forskere at apparatet ikke har noen vitenskapelig eller medisinsk virkning. Når E-meteret benyttes holder kursdeltakeren i to metallsylindere mens kurslederen måler. Apparatet er oppfunnet av L. Ron Hubbard og blir produsert av scientologiske bedrifter.

 

L. Ron Hubbard

Grunnleggeren av scientologien, Lafayette Ronald Hubbard, har en sentral rolle i troen, og anses som en veldig viktig person blant scientologene. Litteraturen hans har alltid spilt en stor rolle, og han ga ut mange bøker før han grunnla scientologien. Blant de tidligere bøkene hans var det mye pulp fiction, for eksempel tittelene Final Blackout eller Fear.

 

Boken som etter hvert dannet grunnlaget for scientologien var Dianetics: The Modern Science of Mental Health, på norsk; Dianetikk. I denne boka skrev L. Ron Hubbard om det han kalte dianetikk; En måte å fjerne det «reaktive sinnet», som i følge Hubbard var en skjult del av sinnet som lagret smertefulle opplevelser og brukte dem mot deg. Boka introduserte konseptet «auditering», en type terapi hvor en person stiller spørsmål og en annen svarer. Spørsmålene i auditeringen er fokusert på smertefulle minner.

 

<bilde>

L. Ron Hubbard

 

I følge Hubbard kunne dianetikken hjelpe folk med å kvitte seg med psykiske problemene sine, at den kunne øke intelligensen og til og med kurere fysiske smerter. Av hans mange uttalelser om dianetikken er det kanskje mest overraskende at han sa dette: «the creation of dianetics is a milestone for man comparable to his discovery of fire and superior to his inventions of the wheel and arch.» Hubbard mente altså at oppdagelsen av dianetikken kunne sammenlignes med blant annet da menneskene oppfant hjulet.

 

Dianetikken er meget aktuell i dagens scientologi og dianetikkens lære praktiseres på scientologikirkens kurs, da i hovedsak auditeringen.

 

De hemmelige dokumentene

Alle scientologikirkens betalte kurs har en fast struktur. Det vil si at de har en rutine for hva som skjer og hva som vil bli avslørt i hvert eneste kurs en deltaker tar. Jo flere kurs man har gått, jo flere thetaner har man bekjempet og dermed får man vite mer om hemmelighetene til scientologien. I de hemmelige dokumentene kalt OT (Operating Thetans) og NOT (New OT) er alt skrevet ned om hva som skjer fra første til siste kurs. Etter hvert som man går på kursene går man opp i OT-level. Det hittil høyeste levelet er OT 8.

 

OT- og NOT-dokumentene ble offentliggjort i 1995 og 1996 av personer som hadde sluttet med scientologi etter å ha gått på mange kurs, kort sagt avhoppere eller ex-scientologer. Kirken ble selvfølgelig ikke særlig begeistret for dette.

 

Scientologi og psykologi

Scientologien er en verdensomspennende religion, men det er usikkert hvor mange medlemmer eller tilhengere kirken har. Scientologene mener å ha funnet løsningen på de fleste problemer i verden i dag. Målet til kirken er “A civilization without insanity, without criminals and without war, where the able can prosper and honest beings can have rights, and where man is free to rise to greater heights,” som sitert fra Hubbard.

 

Mange har hevdet at Hubbard slet med psykiske problemer, og at det er grunnen til kirkens fokus på psykologi og psykiatri. Scientologene avskriver tradisjonell psykoterapi og medisinering som løsningen på psykiske problemer. Psykiske problemer er forårsaket av thetaner og må følgelig behandles scientologisk.

 

<bilde>

Sigmund Freud: Ikke en av Hubbards favoritter.

 

Kritikk mot scientologien

Scientologien er en av verdens mest kritiserte religioner eller livssyn. På nettet finnes det flere hundre nettsider med kritikk av scientologien som sentralt tema. 10. Januar i 2008 var det demonstrasjoner mot scientologien i byer verden over. Tyskland vurderer til og med å forby religionen i sitt land. Hva kommer alt dette av?

 

Avhoppernes historier

blant avhoppere, personer som tidligere har vært medlem av scientologikirken men som har meldt seg ut, finner vi de mest aktive kritikerne av kirken. Avhopperne er også kildene våre til hva som foregår på kursene, siden dette egentlig er topphemmelig. For eksempel er historien om Xenu topphemmelig og avsløres bare for scientologer som har nådd det såkalte «OT level 3».

 

Blant avhopperne finner vi folk som har mistet store pengesummer på grunn av scientologien. De har betalt for så mange kurs og trodd at disse kursene skulle gjøre dem lykkelige, men sannheten er at mange scientologer ikke er lykkeligere enn andre folk. Avhoppere har fortalt at da de var medlem av scientologikirken, var de isolerte fra samfunnet og slet med psykiske problemer. Noen har til og med sagt at de har holdt på å begå selvmord på grunn av depresjoner.

 

<bilde>
Tory Christman

Tory Christman hadde vært scientolog i 30 år og bygget seg oppover og oppover i scientologisystemet. Da hun meldte seg ut av scientologikirken og sluttet å være scientolog, hadde hun blitt en av verdens ledende scientologer. I dag er hun en av scientologiens fremste motstandere. Christman beskrev bruddet med scientologien som en oppvåkning – som om hun hadde levd hele livet med hodet nedi sanden, men klart å dra det ut til slutt.

 

En grådig kult

Ikke alle mener at scientologien er en religion. Tyske myndigheter for eksempel, beskriver scientologien som en autoritær, komersiell og antidemokratisk organisasjon maskert som en religion.

 

En måte scientologikirken rekrutterer medlemmer på, er å tilby personlighetstester til forbipasserende på gata. Testene består av noen hundre spørsmål, og konklusjonen etter testen er nesten alltid at du har problemer, men at scientologien kan hjelpe til å gjøre deg til et lykkelig menneske. Mange synes tilbudet er så fristende at de betaler penger for å få behandlingen. De har dermed bestilt sitt første scientologikurs.

 

Kursopplegget beskrives av kritikere som hjernevasking. De mener at målet med kurset er å svekke personen mentalt. Deltakerne isoleres og får ikke lov til å være i kontakt med familie og venner. De er kun i kontakt med scientologer, får lite søvn og mat. På denne måten kan man si at de utsettes for systematisk nedbrytning uten muligheter for kritiske innvendinger siden de ikke får være i kontakt med mennesker som kjenner dem godt, som familie og venner.

 

Disse kursene er svært kostbare. Det finnes historier om mennesker som har satt seg i gjeld, ofte i sekssifrede beløp. Kursene, som beskrevet ovenfor, er svært nedbrytende for deltakerne. Avhoppere beskriver en følelse av avmakt og depresjon, og blir presentert for løsningen, som ofte er et nytt kurs. På den måten blir man fanget i en spiral som ender med gjeld, mens scientologikirken blir rikere. I 1982 hadde scientologikirken en estimert verdi på $200,000,000.

 

Man kan muligvis trekke paralleller til kirken i middelalderen som hadde stort fokus på jordisk gods og skatter befolkningen måtte betale kirken. Kirken ble i denne perioden både rik og mektig.

 

Krigen på internett

Helt siden internett ble en del av hverdagen har scientologikirken møtt mye motstand. Nettet har blitt den største trusselen til kirkens eksistens. Hundrevis av folk har gjort de hemmelige dokumentene deres tilgjengelige på internett og på den måten avslørt stoff som scientologer normalt fikk vite da de hadde betalt tusenvis av kroner til kirken. Kirken har svart med trusler om søksmål. På en annen side er jo hemmelige dokumenter allerede offentlige, så en eventuell rettsak vil ikke kunne endre på dette.

 

<bilde>

Demonstrasjoner: Over hele verden gikk folk i tog mot scientologien 10. januar 2008.

 

Nylig toppet kritikken seg da en videofilm av filmstjernen og scientologen Tom Cruise ble lagt ut på YouTube. I filmklippet sier han blant annet at scientologien kan bringe forskjellige kulturer sammen, rehabilitere kriminelle, skape fred og at den har gitt ham evne til å se om folk trenger hjelp eller ikke. Dette provoserte nettbrukere over hele verden.

 

Kjente scientologer

Det er ingen tvil om at scientologikirken bruker kjendiser til å markedsføre seg. At filmskuespillere og artister er scientologer kan lokke vanlige personer til å også bli medlem av religionen. Under er det skrevet litt om forskjellige kjendis-scientologer:

 

Filmstjernen Tom Cruise kan betraktes som verdens mest kjente scientolog. Han ble innledet i scientologien via sin første kone Mimi Rogers, men ble aktiv først med reklamasjon og kampanjer for scientologien først i 2003. Han har fått mye oppmerksomhet for sine utsagn om scientologien. Folk reagerte særlig da han sa at psykiatri var nazistisk lære.

 

<bilde>

 

Skuespilleren John Travolta er en annen kjent scientolog. Han er ikke like aktiv i å fronte scientologikirken som Tom Cruise, men hemmeligholder ikke sin tilknytning til kirken. Han har uttalt at hans medlemskap i scientologikirken har bidratt til suksess i hans karriere som skuespiller. Han sier at han gjennom scientologien har fått tilgang til verktøy som har gitt ham et lykkelig ekteskap.

 

<bilde>

 

Avslutning

Det kan kanskje stilles spørsmålstegn om scientologien er en religion i tradisjonell forstand. Tradisjonelle religioner har jo ofte hellige skrifter, profeter og en gud eller en høyere makt. Scientologien ble grunnlagt av en heller mislykket science fictionforfatter, hvis høyeste ønske var å bli rik. Han skrev en «hellig bok», Dianetikk, som la grunnlaget for en etter hvert verdensomspennende religiøs bevegelse. Hubbard endte selv sine dager på en stillehavsøy hvor fra han styrte sitt religiøse «imperium».

 

Som jeg har vært inne på i oppgaven har scientologene mange kritikere. Det kan virke som om det er vanskelig å stille seg nøytral til scientologien. Enten så er man veldig tilhenger eller veldig motstander. Jeg synes det har vært interessant å skrive denne oppgaven. Det har vært vanskelig å finne objektive kilder for informasjon. Jeg har fått meg en god latter, særlig når jeg har lest scientologivennlige sider på internett. Ikke all informasjon har vært like lett å ta alvorlig. Utsagn som: «Å si at L. Ron Hubbard var en fremragende mann, kan virke som en ikke helt fullstendig beskrivelse,» som en av Hubbards tilhengere har skrevet, fikk meg til å le.

 

 

Kilder:

- http://www.no.wikipedia.org/Scientologi

- http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/02/11/526551.html

- http://www.xenu.net/intro.html

- http://www.en.wikipedia.org/Scientology

- http://en.wikipedia.org/wiki/L_Ron_Hubbard

http://www.fritanke.no/REPORTASJE/Fri_fra_scientologikirken_etter_30_ar/

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst