Shintoisme

Religion, Shintoisme 10. klasse, karakter 5
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2019.06.09
Tema

Shinto, også kalt kami-no-michi, er en japansk etnisk religion. Det japanske folket har en sterk tilknytning til sitt land, og Shintoismen forteller at de japanske øyene var de første guddommelige skaperverkene. Faktisk sier Shintoismen at ingen andre land i verden er hellige, i den forstand at de ikke er laget av guder. Ikke overraskende, er ikke shintoismen spesielt populær utenfor Japan. Shinto ble for første gang som vi vet om, praktisert rundt 700-tallet, men det var først runt det 12. Århundre at det ble til det vi mer eller mindre kjenner Shintoismen som i dag. Utøvere uttrykker deres like tro, gjennom felles språk og felles utøvelse, og har lignende stil i kledning i tillegg. Shintoismen mistet stillingen som statsreligion i 1945, men den gjennomstyrer likevel mesteparten av japanernes liv. I motsetning til Kristendommen, eller Islam har den ingen kjent innstifter, men stammer kanskje fra de eldste japanske kulturene. I hele Japan finnes det ca. 100 000 Shinto-helligdommer, med mange prester i fulltidsstilling. Troen Shintoismen er polyteistisk, som betyr troen på flere guder, og animistisk, troen på at guddommen og ånden er tilstede i alt. Det er derfor en naturreligion. Ordet Shinto betyr løst oversatt gudenes vei. Religionen dyrker Kami. Det er det japanske ordet som betyr ‘gud’ eller ‘ånd’. Dette tilsvarer ikke vårt, vestlige bilde av en gud, men mer som den norrøne 1 HEIAN JINGU-TEMPELET I KYOTO, HOVEDSTADEN I JAPAN mytologiens, eller antikkens guder. Kami er på en måte hele energien og grunnsteinen til Shinto. Det viser til alt det guddommelige eller hellige, som tar form som flere ting. Steiner, trær, elver, dyr, steder og til og med folk kan sies å romme essensen av Kami. Det vil si at alt er besjelet og at mennesker derfor skal ha en ærbødig og respektfull stilling overfor disse kreftene. Det er for mange guder, eller kamier, i shintoismen, til at det går an å lage en oversikt over alle. Men det finnes veldig forskjellige, og viktige kamier. De skiller mellom himmelgudene som for eksempel skaperne Izanagi og Izanami og solkamien Amaterasu -og jordkamiene, som er alle forfedre -og mødrene. De fleste kamiene er avbildet som skyggeaktige vesener med overnaturlige krefter. De gamle japanerne skilte heller aldri mellom det fysiske og det spirituelle, og mente heller at de er atskillige, da de mente at alt var spirituelt. I Shintoismen finnes det også direkte onde kamier som kalles Oni, eller Magatsghui Kami. Disse er ansvarlige for mange av vanskelighetene vi dødelige mennesker kan komme ut for. Disse blir også sett på som kami, eller guddommer, og i motsetning til de fleste andre religioner er det ikke et klart skille mellom det gode og det onde i Shintoismen. Skapelsen i Shintoismen Shintoismen er veldig forskjellig fra mange av de vestlige religionene. Til og med skapelsen er helt annerledes. I begynnelsen, før In og Yo skilte lag (tilsvarende kinesiske Yin og Yang), var himmel og jord, lys og mørke, femininitet og maskulinitet og alle de andre motsetningene sammensmeltet i ett. Hele massen av eksistens formet seg til et egg, og de rene elementene la seg på utsiden og formet himmelen og de urene elementene på innsiden og ble jorden. Det er mange generasjoner av guder, men den første ble født i himmelen. Sammen skapte gudene Izanagi og Izanami øyer, guddommer og Japans forfedre -og mødre. Da Izanami døde under fødselen av en ildgud, forsøkte Izanagi, uten hell, å bringe henne tilbake fra Yomi (underverdenen). Han måtte returnere til de levendes verden. Da han kom tilbake gav han opphav til Amaterasu fra sitt venstre øye, Tsukyomi fra sitt høyre øye og fra nese kom Susanoo, månekamien. Slik var universet skapt. Praktiseringen I Shinto har de mange ritualer, som mesteparten har med fruktbarhet å gjøre. Gjennom disse 2 ønsker de å fremme vekst og motvirke skadelig innflytelse. Denne tilberedelsen til fremgang, både materielt og åndelig. Hvis en har lyst til å vite noe om fremtiden, om hell og lykke, er det bare å henvende seg til guddommene. De fleste ritualene er rett og slett å be, etter å ha både fysisk å psykisk renset seg, selv om det også finnes spesielle tradisjoner for fødsel, bryllup og begravelse. I denne religionen, og i Japan i det hele tatt, er det veldig viktig å tilbe og være absolutt trofast mot landets lover og dets keiser. Den første japanske keiseren og hans dynasti ble sett på som gudenes etterfølgere. Alle må også vise forfedre- og mødre respekt, foreldrene kjærlighet og ensynn, og elske barna. Den som er oppriktig og ren, og som oppsender inderlige bønner, når Gudsrealismen, eller et slags Nirvana, som en ville kalt det i Buddhismen. Hellige gjenstander og skrifter Toriien er utrolig hellig, og et symbol på hele Shintoismen. Den står ofte foran alle templene, og representerer en portal mellom menneskenes og kampenes verden. I blant står det også statuer av noen slags løvehunder ved siden av Toriiens påler, som beskyttelse av portalen. De har også noe som heter Shinzo, altså Shinto-statuer. Disse er flotte, og kan minne litt om Buddhismens Buddha-statuer. Dette er fordi de kom etter den sistnevnte, som ble en fin kompanjong for Shintoismen. Shinzoene symboliserer kamiene. Disse er ofte avbildet som munker, visende deres «sanne essens». Shintoismen har flere hellige skrifter, men den største og viktigste er Kojiki som på norsk blir «krønike om fortidens hendelser». I motsetning til mange religioner andre er disse ikke om gudsåcpenbaringer, men rundt ritualer og myter i religionen, for å underbygge staten Japan, og keiserdommet, i tillegg til selve troen. I Kojiki står det om skapelsen og de forskjellige gudene. Utbredelse Shinto er den største religionen i japan, praktisert av nesten 80% av befolkningen, men kun en liten prosent av disse identifiserer seg selv som ´shintoister´ på undersøkelser. Dette er fordi ´Shinto´ har forskjellige betydninger i Japan. Mesteparten av de japanske besøker Shinotempler og oppsøker Kami uten å tilhøre en institusjonell «Shinto»-religion. Og siden det er ikke er noen formelle ritualer for å bli en del av det folkelige Shinto blir ‘Shinto medlemskap’ ofte sett på som at de er medlemmer av et organiserte Shinto-sekter.

 

Kilder:

A New History Of Shinto, John Breen

https://snl.no/Religion_i_Japan

https://snl.no/shinto

https://www.hf.uio.no/ikos/forskning/vi-forsker-pa/shintoisme/

Shinzo: Hachiman Imagery And Its Development, Christine Guth Kanda

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst