Smiths venner

Hvordan det hele startet, troen, utvikling, Brunstad, barna, utbryternekvinne, diskriminering, homofile.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.10.24

Hvordan det hele startet

 

<bilde>

For å fortelle om menigheten må jeg begynne med Johan Oscar Smith. Han ble født i Fredrikstad i 1871og vokste opp i et kristen hjem. Han dro til sjøs når han var 17 år gammel. Og tjenestegjorde i marinen i ca 40 år. Han omvendte seg til Gud, 26 år gammel. Og ble tidlig grepet av muligheten til og leve et kristent liv i seier over bevist synd.

 

Etter hvert samlet det seg en flokk som kom sammen til oppbyggelse, men han var ikke interessert i å bygge opp en forsamling som han kunne være leder for,. Han likte best og arbeide med den enkelte,

Først og fremst sin egen bror. Tannlege Aksel Smith. I 1908 traff han en ung krigsskolekadett, Elias Aslaksen. Aslaksen ble etter Johan O. Smiths død leder for menigheten frem til sin død i 1976. Det er Gud som innsetter menighetslederne. En søker ingen stillinger.

 

Jeg har valgt å skrive om Den Kristelige menighet, som er kalt Smiths Venner. Jeg har valgt denne menigheten fordi den er veldig forskjellig i fra den menigheten jeg er døpt i, altså i kirken. Og jeg viste ikke så mye om SV enn at jeg hadde hørt navnet før jeg begynte på oppgaven. Jeg vil prøve og fortelle litt om denne menigheten, og om hva de mener og hva de tror.

 

Troen

Bibelen er viktig, og i SV`s hverdag blir den bokstavelig talt kopiert. Et eks. er at de fleste kvinnene i menigheten går i lange skjørt og har langt hår, helst flettet eller satt opp. Og det er fordi i Det Gamle Testamentet står det at en kvinne ikke skal gå i manns klær og omvendt. I et av Paulus brev står det at det er en skam for jentene å klippe håret kort, og gutter skal ikke la håret vokse.

Bibelen er det eneste trosfundamentet de har. De tror på at Jesus ble frelst, men uten å synde. Jesu liv, fristeleser, kamper og seier har og stor betydning for dem.

 

Utviklingen i Norge

Under den første verdenskrig hadde marinen nøytralitetsvakt langs kysten og Johan O. Smith var med blant mannskapet. Slik kom han i kontakt med mange troende på forskjellige steder, og det vokste etter hvert opp venneflokker og menigheter i blant annet Brevik, Kristiansand, Stavanger, Stord, Bergen, Måløy og Molde.

 

I 1930 – årene var det stor virksomhet i dalførene, og i dag er det menigheter i Valdres og Hallingdal og en rekke andre steder. I Oslo har det vært menigheter fra omkring 1912. I Norge har vi i dag ca. 30 menigheter og 8000 medlemmer.

 

Utbredelse i verden

I dag er Smiths venner et internasjonalt kristent trossamfunn. Det er ca. 35.000 medlemmer spredt rundt om i 50 land. Den er veldig utbredt i Tyskland og Nederland. SV er en misjonerende organisasjon, den har derfor en bredt utvidelse i verden. I dag ser i Afrika en stor økning, i USA kom de for fult i 1960 tallet, og i Sør-Amerika kom de på 1970 tallet.

 

Barna og de unge i Smiths venner

Menigheten mener det er viktig med omsorg og trygghet, og det ansvaret ligger på foreldrene. Barna går på vanelige skoler men er ikke med på arrangementer og turer som skolen arrangerer. De har isteden egne fritidstilbud i menigheten for barn og ungdom. Gutter og jenter har samlingssteder hver uke eller annenhver uke. De drar på turer som kanoturer, fjellturer, rafting, fjellklatring og overnatting i snøhule o.s.v.

Barna er ofte på aktiviteter som fotball. ridning, men ikke med andre barn utenfor menigheten. Mange av dem er interessert i instrumenter og bruker mye tid på å lære seg å spille. Familiene som er medlem av menigheten er ofte store, de har ofte mellom 7-13 barn. Og det skyldes at menigheten er i mot prevensjon og abort.

 

<bilde>

 

 

Et intervju med en utbryter

Jeg fant et intervju med ei jente som heter Anita. Hun var 30 år og meldte seg ut når hun var 15. Hun ble født inn i menigheten pga. foreldrene var medlemmer. Hun sier det er veldig få som melder seg ut av menigheten, å det skyldes blant annet at det er vanskelig og tøft. Man blir utstøtt av sin egen familie og fullstendig utvist fra menigheten. Rett etter hun meldte seg ut hvar det så tøft for henne at hun like gjerne kunne dø. Moren ba henne brenne i helvete og det er ikke noe ne mor sier hver dag.

 

Da hun var 13 år gammel ble hun fratatt alle buksene sine og måtte gå i skjørt. De hadde en seremoni hvor de brant alle buksene på bålet. Nå var hun ``liksom`` blitt voksen. De mener verden utenfor er full av syndige mennesker. Derfor er ikke barna med på det som andre barn gjør. Nettopp fordi dem ikke skal bli frista til det dem ikke får lov til å gjøre. Derfor arrangerer de egne turer og leirer. Da hun var liten var det begrensninger. Hun fikk ikke lov til å drikke cola og tygge tyggis. For 3 år tilbake var det ikke lov å nyte alkohol. Men menigheten ble splittet i to. ``Smiths Lite`` og ``DMK``. S light følger de gamle reglene og er mer ekstreme en DMK. De som regner seg som DMK har lov til og drikke alkohol så lenge de ikke blir fulle. De følger for det meste det nye testamentet. Men S. light følger Det gamle testamentet.

 

Utbryterne

De som slutter i SV og som øver kritikk blir forfulgt med all slags midler. I Norge ble en familiefar som sluttet, anklaget av sine egne døtre for seksuell misbruk. Han tilsto at han hadde gjort noe slik den tiden han hadde tilhørt menigheten, fordi da var alle men herskere over kvinnene. Men han stoppet med dette etter at han hadde sluttet i menigheten. Døtrene sa at de ikke hadde anklaget faren vis han ikke hadde sluttet.

 

Underordnet mannen

SV fastholder at de er et konservativt kirkesamfunn, der kvinnene fortsatt går i skjørt på møtene, og der det er gjeldende teologi at kvinnen er underordnet mannen.
I Smiths Venners definisjon er imidlertid kvinneunderordning det motsatte av kvinneundertrykkelse:
«Målsettingen er derfor ikke underordning, men underordning er et av de midler som må til for å skape samfunn og harmoni,» skriver verdensleder Kåre Johan Smith i en artikkel om kvinnens stilling i menigheten.
Mange barn skal heller ikke være noe krav, men et fritt valg, ifølge menigheten.
Hvor mange barn man får, er et personlig spørsmål, men vi ser på alle barn som en gave og velsignelse..
Skilsmisse er lov, men det er ikke lov å gifte seg igjen så lenge ens fraskilte ektefelle lever.

Fortsatt lever Smiths Venner et lukket liv, der nesten all fritid brukes i menigheten. De mange barna aktiviseres i menighetens regi. Det er ikke mulig for menighetens barn å delta i vanlige fritidssysler, fordi det kolliderer med menighetsaktiviteten de må være med på.

 

De homofile

Personlige syn betyr lite i forhold til bibelen. Både Det Gamle og Det Nye Testamentet sier tydelig klart om blant annet homofil praksis. Bibelen beskriver helt klart homofili som en synd. I følge Bibelen skal de som lever i sånne synder ikke komme til himmelen.

 

Høytider og tradisjoner

Smiths venner feirer høytider nesten likt som alle andre norske menigheter. Giftemål foregår i Rådhuset. Etterpå er det feiring i et lokale. En som er medlem i menigheten kan gifte seg med en som ikke er det. Skillsmisse forekommer sjeldent. Å hvis man først er skilt kan man ikke gifte seg på nytt, om ikke ektefellen er død.

Menigheten har ikke konfirmasjon. Man blir ikke døpt som barn, men de praktiserer voksendåp. De feirer bursdag og 17. mai akkurat som oss.

 

Lokalmenighetene

 

<bilde>
Når det gjelder ansvaret for menighetens lokale og eventuelt andre eiendommer som en lokalmenighet rår over, er det et lokalt styre som tar seg av dette. Med hensyn til arbeidet ellers i menigheten, møter og slikt, har den som er forstander ansvaret sammen med andre brødre. Det er mange oppgaver i en menighet, derfor er det også mange som er med og bærer ansvar både åndelig og praktisk. I dette arbeidet er både brødre og søstere, unge og eldre aktive.

 

Ledere og forstandere

I menigheten er det ingen prester og pastorer i vanlig betydning; og få, om noen, har teologisk utdannelse. Gjennom trofasthet og lydighet mot Guds ord, vokser den enkelte frem helt naturlig og får tillit. Slik er det for alle, også for ledere og forstandere. Ettersom en har omsorg og er trofast i det daglige liv, kan en komme de andre til hjelp enten det er ved å tale Guds ord eller på annen måte. På møtene er det åpent slik at alle som vil si noe oppbyggelig har frihet til det. Dermed kan den enkelte bror og søster vokse frem til å tjene og hjelpe til, både på møter og ellers.

Forstanderne blir utpekt etter bibelsk mønster. Ellers blir både brødre og søstre spurt om de kan påta seg forskjellige oppgaver i menigheten.

 

 

Brunstad stevnested

 

<bilde>

 

 

”Takket være teknologiløsninger er man garantert i kontakt med himmelen på Brunstad i Stokke.”

Fra Brunstad kan det overføres bilder til hele verden vi satellitt. Smiths venner har egen kringkaster og leieplass på satellitten Telestar 12. Brunstads tomteområde er på 270 dekar, og kapasiteten er i konferansesalen rommer hele 7.500 mennesker.

 

1.oktober 04 åpnet Brunstad Conference Center sitt nye anlegg. Da tok de i bruk den nye stevne hallen på 4.700 kvadratmeter med plass til 7.500 mennesker. Verdien på hele ombyggingen som også inkluderer 530 hytter, 200 leiligheter, 330 opparbeidede campingplasser og fire såkalte overnatningshus med til sammen. 100 leiligheter oppgis til ca. 935. millioner kroner, hvorav 250 millioner er dugnadsinnsats fra 350 unge i alderen 17-25 år. Det er en a la carte – restaurant med plass til 160 og en kafeteria med plass til 2000 gjester. Et storkjøkken kan betjene 7.500 mennesker og det er en rekke butikken for mat og andre nødvendigheter.

 

Alle boenhetene har IP-telefoner og I P-TV. TV-apparatene kan benyttes til interaktive tjenester som å bestille pizza, leie båt og laste ned filmer fra sentrets egen server. Via TV-skjermen kan man følge med på det som skjer inne i den store salen til enhver tid. Et eget tolkeanlegg gjør at menighetens utenlandske medlemmer kan velge sitt eget språk når de følger med på ”Live-sendinger” fra salen. Innskuddene for hyttene/leilighetene varierer fra kr. 230.000.- til 520.000.- for de største leilighetene

 

Avslutning

Jeg har lært mye om Smiths venner, blant annet at det er en veldig spesiell menighet i forhold til andre kristne menigheter. Jeg vet hvordan de lever og hvordan de tror. Det har vert lite positivt om mest negativt etter min mening. En av de negative tingene er at barna ikke får lov til og leke til andre barn som ikke er i menigheten. ``Vennene`` tar godt vare på hverandre og tilbringer mye tid sammen. Det synes jeg er bra.

 

Det at man blir utstøtt og forfulgt av menigheten og familie fordi man velger en annen tro eller fordi man ikke vil ha noen tro, det er ikke bra. Jeg ser at det er lite eller ingen likestiling, og de har en gammeldags til de fleste ting.

 

Kilder: Caplex.no, om J.O. Smith

Brunstad.no, om SV

daria.no. : om SV

Dagbladet. : om Anita, intervju

Aftenposten, om Brunstad

Teknisk Ukeblad: om IT Brunstad

Bilder: google, brunstad,aftenposten

 

 

Fredrik F F, 10c

18.10.2005

 

 

Den kristelige menighet,

Smiths Venner

 

 

<bilde>

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst