Sosialt avvik

Sosiale avvik i form av klesstil.

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.06.14

Innledning:

I denne oppgaven skal jeg skrive om sosiale avvik. Jeg skal diskutere hvordan et samfunn reagerer på disse avvikene og årsaker til at de oppstår. Min problemstilling er Hvordan reagerer skolesamfunnet på sosiale avvik i form av klesstil og stereotypisk oppførsel og hvilke årsaker ligger i grunn for disse avvikene.

 

Sosialt avvik i form av klesstil er nok et problem som er større hos ungdommen, hvor klespresset er stort og det er viktig å ha det dyreste og beste. Mange familier har ikke råd til å kjøpe de nye «Uggs» skoene som alle de andre vennene deres går med, eller de kuleste jakkene som koster opp til 3000-4000kr . Noen VIL skille seg ut, mens andre prøver å passe inn så godt de kan.

 

Hoveddel:

Sosialt avvik er noe som blir sett på som «unormalt». Dette varierer mellom samfunn til samfunn. Og hvert samfunn har noe som de definerer som «normalt», dersom noen har en atferd eller klesstil som ikke blir sett på som «normalt», blir de stemplet som et sosialt avvik. 1

 

Årsaken til sosialt avvik er at noen ikke klarer/vil tilpasse seg disse reglene og normene i samfunnet. Noen er heller ikke i stand til det, som f.eks. funksjonshemmede o.l. Det kan også være at de nye i samfunnet ikke er klar over normene og reglene, og vet derfor ikke hva som er rett og galt. 2

 

Men hva er egentlig normalt? For å kunne vite hva som regnes som avvik, må man vite definisjonen av det «normale». I Norge har stortinget bestemt lover og regler slik at man vet hva forskjellen på rett og galt er. Det finnes også uskrevne regler som går ut på klesstil, sosiale normer og oppførsel. Gjennomsnittet bestemmer også hva som er «normalt», men det som blir sett på som normalt for en person, kan bli sett på som unormalt av andre, det samme gjelder avvik. Alle normer og regler er forskjellige land og disse kan også forandre seg over tid, slik at avvikene også blir sett anderledes på. 3 Uten normer, regler og gjennomsnittet ville ikke avvik eksistert.

 

For at samfunnet skal følge disse normene og reglene har vi noe som heter sosial kontroll. Den sosiale kontrollen består av tre prosesser i følge den norske sosiologen Willy Martinussen.

Sosialisering: De nye i samfunnet lærer seg verdiene i samfunnet og vet hva som er riktig og galt.

Normdanning:At alle blir enige om hvilken adferd som er normal og ønskelig i samfunnet Og hvilken oppførsel eller handling som skal bli sett på som avvikende.

Sanksjonering: At den adferden de vil ha, skal bli belønnet og avvik skal bli straffet.3

 

Når det gjelder klesstil, kan man lett skille mellom det normale og unormale. Mennesker som skiller seg ut, har ofte en spesiell klesstil som både uttrykker ens personlighet og humør. For å si det enkelt: Flertallet bestemmer og samfunnet lager avvikene. Det vil si at jo flere som går med en spesiell klesstil, jo mer normalt er det. F.eks. Gothere er ikke avvik blant andre Gothere. I Japan har de en helt annen kultur, klesstil og andre holdninger enn det vi i Norge har. Slik at dersom en fra Japan er på ferie i Norge, vil folk kanskje stirre mer enn det de ville gjort i Japan.

 

Et eksempel på sosialt avvik og hva dette kan resulteres kan være legen Ignaz Semmelweis. Han mente at håndhygiene var viktig for å ikke overføre sykdommen barselfeber fra likene som lå på barselseng,  til kvinnene i avdelingen der leger og medisinstudenter arbeidet. Medisinstudentene studerte lik av pasienter daglig, og deretter undersøkte kvinner uten å vaske hendene. Slik at sykdommen ble overført. Legene nektet for at det var de som var årsaken til smitten og få støttet konklusjonen hans. Han måtte dermed forlate klinikken. Semmelweis ble innlagt på mentalsykehus da han brøt sammen, og ikke lenge etter hans død, ble det innført hygieniske tiltak i kirurgi, og dødsfallene ble betydelig mindre.4

 

Men hvorfor blir noen avvik? Kan det være at foreldrene er dårlige rollemodeller? At noen faktisk ønsker å skille seg ut, eller er det bare samfunnsmedlemmene som er redd for det ikke fullt så vanlige?

 

I dag, virker det som om ingenting av dette som står over, skal til for å bli sett på som et sosialt avvik. Det eneste man trenger er enten en spesiell klesstil, en litt uvanlig oppførsel eller en som rett og slett bare blir stemplet som sosialt avvik. Men, hva med de som faktisk kan noe for at de er sosiale avvik? De velger selv hvilken klesstil de vil ha og hvordan de vil bli oppfattet av andre. Etter min erfaring, så er det mennesker som velger å kle seg anderledes og oppføre seg anderledes fordi de vil skille seg ut, de vil provosere andre og de elsker oppmerksomheten.

 

En artikkel fra dagbladet6 forteller at Gothere gjør det veldig bra senere i livet, mange ender opp som leger, journalister o.l. Mange av dem er svært intelligente og en av de beste i klassen. Kanskje det viser seg kanskje at mennesker som ikke bryr seg om hva andre sier, har en smartere tenkemåte enn de andre som dømmer?

 

Som artikkelen sier og som jeg selv mener har Gotherne fått et urettferdig rykte. Det er kanskje foreldrenes verste mareritt å se ungen sin helt svartkledd og andre foreldre blir hysteriske og mener det er dårlig innflytelse, men Gothere har fått et dårlig rykte etter massakren på «Columbine High School» i USA 1999, der to svartkledde gutter holdt mange som gisler og skjøt 12 elever. Mange trodde de var Gothere pga utseendet.

 

Et eksempel på reaksjoner på sosialt avvik kan være mobbing. Sånt ser man veldig ofte på skoler. Baksnakking, utestenging er også et problem. Men når noen stempler en som nerd, vil en sannsynligvis begynne å tro at en er det og. Andre mennesker har så stor innflytelse på enkelte at det er lett å manipuleres. ( Professor i sosiologi: Howard Becker)8

 

Hvorfor reagerer samfunnet på disse måtene? Er de virkelig så redde for det uvitende og det nye? Har media påvirket ungdommen til å tro at det «normale» er det beste og at man ikke skal kunne være seg selv?

 

Det finnes både positive og negative avvik. Positive avvik er avvik som har vært negative, men som etter tid forandrer samfunnet på en positiv måte, mens negative avvik er avvik som ikke fører med seg noe godt til samfunnet, gjennom samfunnmedlememnes øyne.5 De gjør alt for å vise hvor vondt de har det eller hvor deprimerte de er. De er nesten desperate etter oppmerksomhet. 7

 

Avslutning:

Det positive med denne type sosial avvik er at man kan skille seg ut, og uttrykke seg selv og vise hvem man er. Mange liker å skille seg ut og det er ingen grunn til å ikke gjøre det med mindre man drar det for langt ut. Han/hun som velger å kle seg anderledes, viser bare at de er selvsikre og ikke bryr seg om hva andre mener. Utfra artikkelen «Goth gjør det godt» i Dagbladet virker det som om de kun blir sterke av denne utstøtelsen.

 

Det negative er at mange kan bli fornærmet eller rett og slett forskrekket over det andre mennesker faktisk tørr å gå med. Man burde velge dagens «outfit» ved omhu og tenke litt fremover. Går du med klær som bokstavelig talt roper ut rasist, vil du nok øyeblikket bli stemplet som et avvik, og bli sett ned på. Ord kan være svært manipulerende, og det er veldig lett å begynne å ta til seg det som blir sagt. Andre kan kalle deg ting, uten at det faktisk er sant, men det går inn på en likevel.

 

Det å finne en løsning på sosialt avvik vil nok ta utrolig lang tid og virker umulig. Hvem du ser på som sosialt avvik, er det du selv som bestemmer. Det vil alltid være noen som har sine egne meninger og noen som ikke liker det. Man vet selv hva som er riktig og galt, og de fleste vet at det er urettferdig å dømme andre etter utseende. Det går ikke an å endre andre folks tenkemåter, man må gjøre det selv. En løsning på sosialt avvik i form av klesstil, kunne vært skoleuniformer, eller å forby visse klesplagg, men dette kan også føre til negative reaksjoner.

 

Min mening basert på det jeg har skrevet er at et samfunn ville ikke vært et ordentlig samfunn uten de sosiale avvikerne. Dersom alle hadde vært det samme, kledd seg likt, ment det samme, ville det ikke vært noe grunn til å leve. Livet handler om så mye mer enn å kopiere andre og leve etter en fasit. Jeg mener vi kan lære av de sosiale avvikerne, lære å skape et godt og tolerant samfunn og sist men ikke minst, lære hvordan akseptere andres feil. Ingen er perfekte.

 

 

Kilder:

Nett 1: Socius, Frank Hermann Hernes og Morten Hestmann, del 2 (Samfunn og individ), kap 7  http://eilert.cappelen.no/

Nett 2: Under samfunnsfag, og søk på sosiale avvik, Jan Erik Auen

http://ndla.no/nb/fagstoff/5097

Nett 3: Individ og felleskap, kap 6, Sosialt avvik

http://individogfellesskap.cappelen.no/c196524/artikkel/vis.html?tid=287981

Nett 4: Wikipedia.no, Ignaz Semmelweis

http://no.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis

Nett 5:

http://www.statvoks.no/konsept/Konsept-individogsamf/soavvik.html

Nett 6: Dagbladet «Gothere gjør det godt» (24.03.2006)

http://www.dagbladet.no/dinside/2006/03/24/461717.html

Nett 7:

http://libertarianism.tripod.com/derek06.html

Nett 8: Article alley, Howard Becker.

http://www.articlealley.com/article_524965_50.html

 

 

 


1Nett1

2Nett 2

3Nett 3

3  Nett 3

4Nett 4

6Nett 6

8Nett 8

5Nett 5

7Nett 7

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst