Sri-Lanka

I denne oppgaven står det om alt som har skjedd i Sri Lanka siden borgerkrigen har startet. Det står også om de viktigste personene i landet, samt litt av historien til landet.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.11.26

Innhold:

Innledning

Sri – Lanka

Badulla

Hambantota

Kandy

Borgerkrigen på Sri – Lanka

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga

Velupillai Prabhakaran

India kommer inn i krigen

Kilder

 

Innledning

I denne oppgaven skal jeg fortele om Sri Lanka. Og det som har skjedd der siden konflikten hadde begynt. Jeg skal også fortele om viktige steder i landet og noen viktige personer i landet. Jeg skal fortele dere hvordan krigen begynte og om det er slutt eller ikke. Jeg skal også ta med om noen andre land som har vært innblandet i krigen.

 

Jeg valgte å skrive om Sri Lanka for det er hjemmelandet mitt. Og jeg og foreldrene kan mye om Sri Lanka. Det er veldig mye å fortelle om Sri Lanka og det som skjer der derfor valgte jeg Sri Lanka.

 

Sri - Lanka

Sri Lanka er kjent som Ceylon i 1972 tallet. Sri Lanka ligger sør øst for India.

 

Sri Lankas høyeste fjell er Pidurutalagala. Nasjonal dagen til Sri Lanka er 4. februar. Landet ble selvstendig land i 1948. Sri Lanka var tidligere tider kjent som Lanka, Lankadwepa, Taprobane, Serendib og Selan. Under kolonitiden var landet kjent som Ceylon. De siste 20 årene har øya vært dominert av en etnisk konflikt mellom tamilene og singaleserne. LTTE står for Liberation Tigers Of Tamil Eelam. LTTE har vært i krig med regjeringen og LTTE kontrollerer nå for øyeblikket den Nord-østlige delen av landet. Fra 2001 har det vært våpenhvile i landet.

 

<bilde>

Dette her er flagget til Sri – Lanka

 

 

 

<bilde>

Dette her er riksvåpenet til Sri – Lanka

 

<bilde>

Sånn ser Sri – Lanka ut på kartet.

 

 

Styreform i landet er Republikk.

Flateinnholdet i landet er 65 610 km2.

Hovedstaden i landet er Colombo.

Folketallet i landet er ca 19,7 millioner innbyggere.

Folketettheten i landet er 300,9 pr. km2

Middellevealder i Sri Lanka er 72,6 år gammel.

Religionene i Sri Lanka er Buddhisme 70 %, Hinduisme 15 %, Kristendom 8 % og Islam 7 %.

Språket i Sri Lanka er Tamilsk og Singalesisk.

Mynt i Sri Lanka er Srilankisk rupi.

Eksportvarer i Sri Lanka er Te, Diamanter, Oljeprodukter, Kokosnøtter, Edelsteiner og Tekstiler.

Bilkjennetegn i Sri Lanka er CL.

 

Sri Lanka er en øy som ligger i Indiahavet. Singaleserne invaderte øya ca. 500 f.kr. Senere kom Tamilerne i flere bølger og opprettet mindre riker. I dag utgjør singaleserne 74 % og tamilene 18,2 % av befolkningen.

 

På Sri Lanka var det for 2000år siden konger og prester som ledet landet. De bygde store borger og hus og hadde store hærer. De førte kriger og holdt store slag mot hærførere fra India og Kina. Buddhismen ble innført 300 år før Kristus av en indisk prins som kalte seg for Mahinda. Indiske angrep fortsatte i 1000år og landet gikk gjennom en epoke med interne maktkamper og kriger. I 1505 kom portugiserne til Colombo og fikk snart monopol på den verdifulle kanel- og krydderhandelen. I 1597 hadde portugiserne tatt formell kontroll over øya. Men de klarte ikke å ta de mektige singalesiske riket Kandy. I 1658 fikk nederlenderne hjelp til å drive portugiserne ut av landet. Nederlenderne var mer interessert i handel og profitt enn religion og landet, selv om de prøvde å få det singalesiske riket under kontroll. Etter litt over 100 år kom britene og tokk kontroll over hele øya, og engelsk ble innført som offisielt språk i landet.

 

Innbyggerne har god greie på medisin og sykdommer, og vet akkurat hva de skal gjøre dersom en har blitt bitt av en farlig slange på den tia.

 

Badulla

<bilde>

Badulla ligger ca 220 km fra Colombo hovedstaden. Alle de tre største etniske gruppene bor der – singaleserne, tamilene og araberne. Folka i landsbyen dyrker ris og lager keramikk, de driver også med veving.

 

Hambantota

Hambanantota ligger i sørøst i Sri Lanka. Landsbyen har få markedsressurser. Over 70 % av familiene i denne landsbyen lever under FNs fattigdomsgrenser. Et opprør mot regjeringen fra 1988 – 1990 forårsaket at svært mange døde, og kvinnene satt tilbake som de eneste forsørgerne i mange husholdninger. Dette innebærer at innbyggerne har unge familier. Selv om familien i dette området får hjelp fra regjeringen, er det ikke nok til å dekke de mest nødvendige behov. Bare 15 % av innbyggerne har tilgang til rent vann. Landsbyen har heller ikke noen arbeidsplasser..

<bilde>

 

Kandy

<bilde>

Kandy er den gamle hovedstaden i Sri Lanka. Landsbyen er berømt for sinn tempel ”tempel of the tooth”. I denne landsbyen er det ikke noen sykehus og skoletilbud til befolkningen.

 

Borgerkrigen på Sri – Lanka

Konflikten på Sri Lanka blir ofte framstilt som en etnisk konflikt mellom øyas 13 millioner singalesere og den tamilske minoriteten på 3 millioner mennesker. De fleste av singalesere er buddhister og de fleste tamilene er hinduer.

 

En singalesisk myte sier at de er etterkommere av den nordindiske prinsen Vijaya og en kvinnelig løve som levde for 2500 år siden, navnet singala stammet fra denne legenden. De sier også at de kom til Sri Lanka mye tidligere en tamilerne. Og tamilerne har en helt annen historie en dette her dems historie forteller at dem kom til Sri Lanka først. De forteller at tamilerne hadde en kongedømme som var styrt av Elara. Riket ble ødelagt av den singalesiske kongen Duttugemunu i år 101 før Kristus. Og at siden da har singaleserne stort sett styrt landet. Men fra 1200- til 1500-tallet har det eksistert tamilsk kongedømme i nord på Sri Lanka. Sier tamilerne.

 

Historien har en viktig rolle i den tamilske kampen. Men også nåtiden er det singalesiske flertall bak vedtakene og handlinger som tamilere føler seg urettferdige for. Da Ceylon ble uavhengig i 1948 nektet landets lovgivende forsamling å gi statsborgerskap til et stort antall tamiler. Disse var etterkommere av tamiler som var hentet til Ceylon fra India på 1800-tallet for å arbeide for de britiske ”teplantasjene”. Konsekvensen ble at ca 1 million indiske tamiler ikke bare mistet retten til å delta i det politiske liv, de har mistet også all statstilhørighet også.

 

I åra som kom utviklet nasjonalistiske singalesisk politikk mer og mer med under slagordet ”kun singala”. Ifølge grunnloven av 1948 var både singalaspråket, tamilspråket og engelsk offisielle språk. I 1956 bestemte regjeringen at singalesisk skulle være det eneste offisielle språket. Dette ble oppfattet av tamilere som et angrep på tamilernes identitet, dems språk og kulturen. I løpet av noen få år ble tamiler som hadde høy utdanning arbeidsledige. I 1958 startet de første opptøyene i hovedstaden Colombo.

 

Landet navn ble endret fra Ceylon til Sri Lanka. Da grunnlovsendringen ble vedtatt i parlamentet i Colombo, heiset tamilene svart flagg over sin by Jaffna. Ideen om en egen tamilsk stat ble til. Navnet på staten var Tamil Eelam, til ære for den tidligere kongen Elara.

 

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga

<bilde>

 

Chandrika Kumaratunga ble født den 29. juni 1945. Begge foreldrene til Chandrika Kumaratunga har vær startministere i Sri Lanka. Først var faren etter det kom moren og nå er dattera statsminister i Sri lanka. Moren til Chandrika Kumaratunga heter Sirimavo Bandaranaike og hun var den første kvinnelige presidenten i verden i 1961. I Aquinas universitet i Colombo studerte Chandrika Kumaratunga LLB Og derifra gikk hun til et universitet i Paris og der studerte hun politikk. Etter det kom hun tilbake til Sri Lanka.

 

Velupillai Prabhakaran

<bilde>

 

Prabhakaran ble født i 26. november 1954. han er lederen av Liberation Tigers og Tamil Eelam (LTTE). Han og hans organisasjon blir beregnet som terrorister i USA, Storbritannia, India, Australia og Malaysia. Prabhakarans landsby heter Velvettithurai. En av de opposisjonelle tamilene var Vellupillai Prabhakran. Han kom inn på den politiske arena i 1975, da var han 21 år gammel. Han drepte ordføreren i Jaffna. For første gang ble Organisasjonen LTTE kjent over hele verden. Prabhakran har siden da vært geriljabevegelsens leder. Han organiserte en liten hær som, ti år etter besto av 10 000 geriljasoldater. Målet for LTTE var få en tamilsk stat i det nordlige og østlige deler av landet.

 

I 1983 brøt borgerkrigen ut. Ganske rask tokk LTTE kontroll over nordlige og østlige delen av landet. Byen Jaffna ble til tamilenes hovedstad.

 

<bilde>
 

LTTE tok kontroll over det stedet som er med blått.

 

<bilde>
 

Dette her ble den nye flagget til tigerne (LTTE)

 

Tamiltigrene, LTTE som står for Liberation Tigers of Tamil Eelam. Er den største og mest betydningsfulle tamilske parti i Sri Lanka. Den ble grunnlagt i 1976 som var en organisasjon som ønsket å opprette en tamilsk stat. Den tamilske organisasjons leder er Velupillai Prabhakaran.

 

LTTE har erklært total krig mot de singalesiskdominerte myndighetene på Sri Lanka, selv om LTTE omtales som en geriljabevegelse er det i realiteten en tilnærmet arme. LTTE har også brukt terroristmetoder som selvmordsbombing (BLACK TIGERS). Men de har hele tiden drevet en konvensjonell krigføring.

 

LTTE regnes som terrororganisasjon av flere land, som Amerikas forente stater, Storbritannia, India, Australia og Malaysia. LTTE deltar i fredssamtaler, og de støter også et politisk parti som heter Thamizarasuk Katchi, som fikk omtrent 90 % av stemmene i den nordlige delen av landet i siste parlamentsvalg.

 

India kommer inn i krigen

I de første årene etter grunnleggelsen av Tamiltigrene var det mye sympati hos den indiske regjeringen, og spesielt i landsbyen Tamil Nadu, hvor de støtta tamilenes kamp mot den singalesiske majoritetens diskriminering. India ga penger til LTTE og opplærte tamilske væpnede grupper i begynnelsen. Den tias president var MGR som hjalp tamilerne.

<bilde>

her er MGR og Prabhakaran

 

29. juli 1987 ble den indo - srilankiske fredsavtale undertegnet. Den avtalen innebarte mer krav for de tamilske. For eksempel som å sammenslå av de nordlige og østlige provinser dersom dette fikk støtte fra folkeavstemmingen og at tamilske språket skulle bli offisielt språk. India på sin side forpliktet seg til å gjenopprette orden i nordøst med en fredsbevarende styrke IPKF, og å slutte å støtte tamilske separatistbevegelser. Flere væpnede grupper aksepterte etter noe innledende nøling å gi fra seg sin våpen til IPKF.

 

Etter hvert begynte den indiske styrkene å møte motstand fra alle sider. Den Sri lankiske regjeringen fryktet for et stort opprør mellom menneskene som bodde i Sri Lanka. Derfor bestemte regjeringen å forhandle hemmelig med Tamiltigerne. Nå som det er indo - srilankiske våpenhvile, var det allikevel noen små krangel mellom Tigrene og IPKF. Det ble også rapportert at Sri lankiske regjering ga i enkelte tilfeller våpen til tamilske grupper for å presse ut IPKF. Da tapstallene steg for India trakk India sine styrker ut av landet, da var 1200 soldater drept og 2500 soldater alvorlig såret.

 

Tamiltigerne fikk dermed total kontroll over det nordøstlige Sri Lanka. I 1990 ble lederen av EPRLF drept i Chennai i India. Etter dette drapet har den Indiske myndigheter innført en hardere linje mot LTTE - medlemmer på indisk territorium. Støtten fra India ble enda mer mindre i 1991, da den tidligere indiske statsministeren Rajiv Gandhi ble myrdet, av en kvinnelig selvmordsbomber fra Tamiltigerne.

 

Bare seks uker etter indiske troppene var ute av Sri Lanka, begynte kampen mellom regjeringen og LTTE igjen.

 

Det har blitt ca 50 000 drepte og flere hundre tusen mennesker har flyktet til utlandet, eller fordrevet som flyktninger i sitt eget land. Likevel fortsetter konflikten. Regjeringen er ikke villige til å gi slipp på en tredel av landet, og LTTE vil ikke gi seg med og skaffe sin egen stat i landet.

 

Siden 2001 har det vært våpenhvile. Tigerne har gitt sinn tegn til at de er villige til å fire på kravet om en selvstendig stat.

 

22. februar 2002 ble SLMM (Sri Lanka Monitoring Mission) opprettet et internasjonalt overvåkingsorgan for våpenhvile. Norge er et av de landene som har deltatt i våpenhvile med tidligere stortingspolitikeren Eirik Solheim som representant. Norge har for det meste hatt sympati fra begge sider i konflikten, men singalesiske nasjonalister har nå for tiden uttrykt sterkt misnøye mot Norges deltagelse, blant annen og brenne flagget til Norge foran ambassaden i Colombo.

 

Det har også kommet en beskyldning fra regjeringen at Tigerne bruker våpenhvile til å bygge opp sine styrker.

 

 

Kilder

 

Til Sri – Lanka delen

Nr 1 http://no.wikipedia.org/wiki/LTTE

 

Nr. 2 http://no.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka

 

Nr 3 http://www.caplex.net/Web/ArticleView.aspx?id=9333481

 

Nr 4 http://www.nupi.no/IPS/filestore/hhd9625.htm

 

Nr 5 http://www.plan-norway.org/wherewework/asia/srilanka/ [i]

 

Nr 6 http://www.priu.gov.lk/execpres/cbk.html

 


 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst