Stillehavskrigen

Kort om de forskjellige fasene i Stillehavskrigen. Måtte holdes kort, fordi den skulle presenteres muntlig innen en 8 minutters ramme.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.06.03

Under siste halvdel av det 19. århundre utviklet Japan seg til en industrialisert nasjon på linje med Europa og Nord-Amerika. Under Første verdenskrig allierte Japan seg med den seirende Trippelententen. Som belønning fikk Japan de tidligere tyske besittelsene i Kina og Stillehavet. Det store børskrakket i 1929 skjøv Japan inn i en dyp økonomisk og politisk krise. Resultatet ble at de økonomisk motiverte politikerne ble skjøvet til side og erstattet med militante nasjonalister.

 

Adolf Hitler hadde kommet til makten i Tyskland. Med Tysklands nye ekspansjonspolitikk som forbilde begynte Japans ledere å legge planer for å kaste de Europeiske kolonimaktene ut og etablere Japan som den ledende stormakt i Øst-Asia og Stillehavet.

 

1937 begynte stillehavskrigen da Japan angrep Kina ved det formål å skaffe rå materialer slik at de faktisk kunne betale for krigene som var nødvendig for å nå deres mål. Å bli den ledende stormakten i Øst – Asia. Stillehavskrigen ble utkjempet mellom flere forskjellige parter, men ble hovedsakelig utkjempet mellom USA og Japan. For å stoppe amerikansk innblandelse i deres overtakelser bestemte de seg for å bombe Pearl Harbour som var en havn hvor amerikas mest sentrale base lå i forhold til Asia. Den 7. desember lettet 423 Japanske bombefly fra hangarskip. Deres mål var hovedsakelig å bombe Pearl Harbor, en amerikansk marinebase som lå på Hawaii. Det befant seg store mengder fly på basen og de fleste slagskipene til USA lå ankret opp her. Rett før klokken 8 om morgenen falt bombene tett over Pearl Harbor. Japanske bombefly samt miniubåter knuste store deler av basen. USA var helt uforberedt på angrepet. Samtidig bombet de også noen andre nærliggende amerikanske militærbaser.

 

Samme dag som angrepet på Pearl Harbor angrep også japanske fly amerikanske støttebaser. Umiddelbart etter angrepet erklærte Japan krig mot Amerika, som dagen etterpå gjorde det samme mot Japan. Også Storbritannia erklærte keiserriket Japan krig. Mens japanerne angrep Pearl harbor angrep de også sørøst Asia.

 

I mai 1942, mindre en 6 måneder etter Pearl Harbor, hadde Japan okkupert hele Øst-Asia fra Burma i vest til Aleutenes ytterste øyer i nord, Gilbertøyene og Salomonøyene i sørøst, samt hele det Nederlandske India og størstedelen av Ny-Guinea i sør. Militært kunne Japans seire i Øst-Asia måle seg med Tysklands seire i Europa

 

Planen til Japan var nå at innen de amerikanske styrkene hadde bygget seg opp skulle Japan ta over de sentrale øyområdene. De neste 6 måndene tok japan over øyer og land gjennom hele øst - Asia, hvor de møtte liten motstand.

 

Bakgrunnen for angrepet var den amerikanske oljeembargoen fra 1941, hvor USA krevde at Japan innstillte sine krigshandlinger mot bl.a Kina og de Europeiske kolonimaktene. Uten amerikansk olje og olje fraktet gjennom områder kontrollert av USA ville den Japanske krigsmaskinen stoppe opp. Japan hadde valget mellom å trekke seg tilbake fra allerede erobrede områder og evt forhandle om å få beholde Manchuria eller satse alt på en lynoffensiv mot ressursrike områder i syd. De valgte det siste. Og de satte i gang operasjon pearl harbour som overrasket amerikanerene.

 

Fire dager senere erklærte Tyskland og Italia, USA krig i overensstemmelse med Tremaktspakten. Dette førte USA inn i to kriger, i Den Fjerne Østen og i Europa. Angrepet hadde gjort slik at USA ikke hadde noe valg ; de var på vei inn i en ny krig. Den amerikanske opinionens reaksjon på angrepet mot Pearl Harbor ble mildt sagt heftige. De som hadde hevdet at USA måtte holde seg ute av krigen, ble med et meget tause. Vreden vendte seg ikke bare mot japanerne i USA, men også mot de amerikanske myndighetene og lederne. Roosevelt fikk gjennomgå for sin tidligere passivitet, og det var til og med de av hans motstandere som påsto at hans Japan-politikk direkte hadde provosert frem angrepet.

 

Grunnen til at USA ikke sendte styrker så med en gang var fordi de utviklet en strategi for bruken av resursene sine som de kalte Europa først. Europa først, som ganske enkelt gikk ut på at først skulle de bekjempe Tyskland og deretter sette styrkene inn mot Japan. Dette var grunnet at tyskland var ansett som den sterkeste av aksemaktene og en ville forhindre at enten Storbritannia eller Sovjet ble slått av Tyskland. Mens i Japan skulle de bare sende styrker for å stoppe Japansk fremrykning.

 

De japanske seirene i Ostindia og Sørøst-India hadde ført til at de japanske lederne måtte treffe et valg. Skulle de forsøke å legge under seg India, eller skulle de prøve seg på Australia? Et stort angrep mot India ville medføre at grepet om den ostindiske flanken ville bli svekket. På den andre siden hadde man relativt lite å frykte ved et eventuelt angrep på Australia. Valget ble truffet allerede i januar 1942. De skulle ta Australia, og på den måten frata USA noen veldig viktige posisjoner.      

 

Vendepunktet i Stillehavskrigen kom i begynnelsen av august 1942. Nå begynte amerikanerne ­å ta initiativet og de innledet en offensiv som på relativt kort tid gjorde Japans strategiske og forsyningsmessig stilling uholdbar. Nå begynte Amerika med virklig offensive angrep og krigene begynte og helle i Amerikas favør og i 1944 vant de en viktig jungelkrig ved Marianene og Filippinene. Og i 1945 vant de kanskje en like viktig kamp. hvor de sendte inn fire divisjoner på Fillipinenes hovedøy og klarte og rykke helt inn til hovedstaden på hovedøya. Japanernes sin situasjon var håpløs, men allikevel sto den japanske regjeringen imot.

 

Truman, som var daværende vise president under Roosevelt ønsket å forkorte krigen ved å slippe atomvåpen over landet. På Postdamkonferansen sendte de allierte lederne en sterk oppfordring til Japan om at landet skulle kapitulere. Japan nektet fortsatt og Truman mistet tålmodigheten. Atombomben ble sent til øya Tinian. Den 6. august 1945 om morgenen lettet et bombefly fra Tinian og slapp sin last over Hiroshima. Bomben eksploderte noen hundre meter over byen og en enorm ildkule dannet seg. Den dannet også en sjokkbølge som ødela nesten all bebyggelse i byen. Dette resulterte i at ca 180 000 personer døde. Truman ble svært fornøyd med resultatet og 3 dager senere lettet nok et fly med atombombe om bord fra Tinian. Bomben ble ikke sluppet presis over det bestemte stedet, grunnet dårlig vær. Men besetningen valgte å slippe bomben omtrent der de trodde målet var. Byen Nagasaki ble rammet og ca. 40 000 mennesker mistet livet.

 

 

EKSTRA INFO:

Angrepet skyldes mye at USA hadde stengt av eksporten til Japan på en rekke viktige produkter som følge av Japans medlemskap i Tremaktspakten og ets invasjon av Kina.

 

Europa først var hovedelementet i strategien USA og Storbritannia fulgte under andre verdenskrig. I følge denne strategien skulle USA og Storbritannia bruke sine overlegne ressurser først mot Tyskland så Europa kunne frigjøres. Mens hovedvekten av ressursene ble brukt i Europa skulle Japan stoppes. Når Tyskland, som man anså som den største trusselen var slått skulle de alliertes styrker konsentreres mot Japan.

 

Hensikten med det Japanske angrepet mot Pearl Harbour var å slå ut USAs evne til å handle militært i Stillehavet, d.v.s rette et drepende slag mot den amerikanske flåten. Innen USA hadde rukket å gjenoppbygge sin evne til å handle skulle så Japan ha sikret tilstrekkelig besittelser i Stillehavet til å skremme USA fra å angripe dem. Dette gjennom å sikre de sentrale øyområdene, Indonesia, Malaysia, Filipinene og drive britene så dypt inn i India som mulig.

Bakgrunnen for angrepet var den amerikanske oljeembargoen fra 1941, hvor USA krevde at Japan innstillte sine krigshandlinger mot bl.a Kina og de Europeiske kolonimaktene. Uten amerikansk olje og olje fraktet gjennom områder kontrollert av USA ville den Japanske krigsmaskinen stoppe opp. Japan hadde valget mellom å trekke seg tilbake fra allerede erobrede områder og evt forhandle om å få beholde Manchuria eller satse alt på en lynoffensiv mot ressursrike områder i syd. De valgte det siste. Og de satte i gang operasjon pearl harbour som overrasket amerikanerene.

 

Hvorfor ble det krig?

Fordi Japan hadde lyst til å bli den ledende stormakten i Øst- Asia og derfor gå i krig og ta over mest mulig land. Når de bombet Pearl Harbour var både dette et defansivt of offensivt trekk, de gjorde dette både for å beskytte seg selv, men med dette angrepet startet de krigen. Nå hadde Japanerene fått mektige fiender og kampen var i gang.

 

Hvordan ble det etter krigen? Hvordan påvirket dette resten av verden, hva skjedde?

For resten av verden hadde ikke dette så stor betydning, men hele Øst – Asia ble satt sitt preg på av Japan, det la også evige spor hos japan og i folks tankegang når amerikanerene bestemte seg for å bombe Japan.

 

Hvordan vurderte politikerne situasjonen, og hvilket grunnlag tok de beslutningene/ hvilket formål?

Japans nye politikre var på mange måter inspirert av Hitlers tankegang og var militære fascister, før hadde japan hatt mere økonomisk tenkende politikre. Men ved den nye regimen ble det å ta over Øst - Asia prioritert og derfor bestemte de seg for å gå i krig mot USA (storbritannia). Hele politikken var gjennomsyret av ekspansjonspolitikk.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst