Tourettes syndrom

En stil om det nokså kjente Tourettes syndrom.

Karakter: 5+ (8. klasse)

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.11.29

Tourettes syndrom er arvelig og er en nevrologisk lidelse. Sykdommen kjennetegnes ofte av tics. Enten motoriske tics eller et eller flere vokale tics. Tics er gjentatte, plutselige, formålsløse og ufrivillige bevegelser. For at diagnosen Tourettes syndrom skal stilles, må ticene ha begynt før en alder av 18 år. Plagene med Tourettes syndrom avtar litt i rolig miljø, men forverrer seg kraftig i stressende situasjoner.

Det er egne grupper for tics, her er de største;
- Enkle motoriske tics kan være blunking, kasting med hodet eller enkle grimaser, oftest i ansiktet.
- Enkle vokale tics kan være hosting, snøfting, hvesing eller andre rare lyder.
- Multiple motoriske tics kan være å slå seg selv eller plutselig ta i bakken m.m.
- Multiple vokale tics kan være å gjenta enkelte ord, ofte veldig upassende i sosiale sammenhenger. Det kan også være gjentakelse av lyder.

Det går ikke an å fjerne symptomene for Tourettes syndrom, men for å behandle mennesker for Tourettes syndrom fokusere de heller på å redusere dem. Det fins, dessverre, ingen legemidler direkte mot tics, men det fins noen medisiner som har vist seg å være litt effektive mot sykdommen, de finner vi i gruppen antipsykotika.

For å behandle barn mot Tourettes syndrom er det aller viktigst å skape et rolig og trygt miljø rundt barnet. Mange barn med Tourettes syndrom har lett for å bli mobbet, fordi menneskene rundt dem ikke skjønner deres tilstand.

Oppimot en tredjedel av de med Tourettes syndrom har en sterk trang til å fornærme andre, selv uten banning og frekt kroppsspråk, men med negative kommentarer om vekt, rase, utseende m.m. Dette er spesielt påvist hos voksne med Tourettes syndrom. Det kan videre føre til vanskeligheter på arbeidsplassen eller andre sammenhenger. I noen situasjoner kan dette være ordentlig farlig, fordi andre kan bli veldig provosert fra det de tror er viljestyrte fornærmelser.

 

Forekomst:
Bare mellom en og to prosent av befolkningen har Tourettes syndrom, og den er mye vanligere hos menn enn hos kvinner. Mennesker med Tourettes syndrom finner man overalt i verden, men i Afrika er det spesielt få. Også de andre fattige stedene i verden er det prosentvis færre med Tourettes syndrom en de litt rike stedene.

 

AD/HD

AD/HD, er en vanlig sykdom som kommer sammen med Tourettes. AD/HD er en sykdom som medfører oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet. Omtrent 50-80% av personer med tourettes syndrom også har AD/HD. Det er veldig ofte AD/HD som oppdages først og at Tourettes syndrom blir funnet senere.

 

Forskerne vet enda ikke hvilken forbindelse AD/HD har til Tourettes syndrom, men de har tre hovedteorier. De er:

Begge tilstandene kommer fra samme genetiske feil. Det er to typer kombinasjon av AD/HD og Tourettes, en der tilstandene er uavhengige av hverandre og en der AD/HD er som et annet symptom.


Tvangssyndrom:

Tvangssyndrom er en tilstand der tvangstanker utløser viljestyrte handlinger. Handlingene blir gjort for å fjerne tvangstankene, og mange er redde for at noe fælt skal skje hvis de ikke utfører handlingen. Tvangssyndrom er også kalt OCD, som står for obsessive-compulsive disorder. OCD opptrer nesten alltid sammen med Tourettes syndrom. Sammensatte tics (tics som innebærer flere vokale og fysiske utbrudd) er veldig likt tvangshandlinger. Mellom 40 og 80% av de med tourettes har tenkt tvangstanker og gjort tvangshandlinger.


Depresjon:

Depresjon er en vanlig tilstand blant hele folket, ikke bare de med tourettes syndrom. Det er stor mulighet for at depresjon er en sekundærtilstand til moderat og alvorlig tourettes syndrom.


Angst:

Angst er også ganske vanlig blant personer med tourettes syndrom. Det er mulig at angst er en sekundærtilstand til folk med moderat og alvorlig tourettes dette også.


Raserianfall:

Cirka 1/3 av de med tourettes syndrom opplever at de får ukontrollerte raserianfall. De kan komme plutselig, uten noen form for opphisselse. Anfallene varer fra noen få minutter til en halvtime. Det er veldig vanskelig å kommunisere med dem når de får et anfall. Det er vanlig at de ødelegger ting. I noen tilfeller angriper de også personer, som regel de som prøver å bryte inn. Personen vet ikke hva som utløste anfallet, og blir ofte lei seg for det de har gjort. Raserianfall er vanligst hos personer med komplekst tourettes syndrom, og det er mulig at de skjer på grunn av kombinasjonen av tourettes og AD/HD, og også kanskje andre sykdommer som atferdsforstyrrelse og lignende.


Selvskading:

Selvskading er heller ikke uvanlig blant folk med tourettes syndrom. I en del tilfeller skjer det som en del av sammensatte tics. Det kan være slag mot hodet eller skalling mot harde gjenstander, trang til å ta på varme kokeplater, se på sola så lenge at øynene tar skade av det eller lignende. Tics kan også være såpass kraftige at de utløsermuskel- eller skjelettskader. Den manglende impulskontrollen som er vanlig blant personer med tourettes som kan følge til skader fordi de ikke følger vanlige sikkerhetsregler. Man finner også selvskader i form av ting de gjør frivillig, som å prøve på selvmord.


Lærevansker:

Tourettes er ikke knyttet til intelligens. Man finner høye begavede og psykisk utviklingshemmede med tourettes. Men lærevansker knyttet til tourettes forekommer ofte. De er i stor grad knyttet til AD/HD. Personer med tvangssyndrom har ofte lærevansker fordi de utfører tvangshandlinger. De med tvangssyndrom(heretter omtalt som OCD) blir ofte oppfattet som om de leser sakte, men det som i virkeligheten skjer er at ed må utføre ritualet sitt, som å telle til et bevisst tall, lese ordene forlengs og baklengs osv. Du trenger ikke ha noen tilleggsdiagnose, tics kan gjøre det vanskelig, spesielt ersom personen prøver å undertrykke/fjerne ticsene. De får ofte problemer med å gå på skolen, grunnet at da må de undertrykke ticsene, noe som kan bli vanskelig.

 

Motoriske vansker er også vanlig. Vanskene kommer grunnet tics som kan forekomme i armene, skuldrene og bena, som kan gjøre det vanskelig for disse å ha gym, fordi noen bevegelser kan være problematiske.

 

Tunge perioder:

Personer med tourettes syndrom sier at tilstanden deres går i bølger. Det er spesielt ille for dem om vinteren, Dersom omgivelsene rundt ikke tilpasser seg personen, fordi personen kan ha søvnproblemer grunnet tics, være sliten på grunn av muskelrykninger osv. Dette kan/vil få situasjonen til å være vanskelig.

 

 

Kilde:

http://no.wikipedia.org/wiki/Tourettes_syndrom

<bilde>

Georges de la Tourette.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst