Biologisk mangfold - Samspillet i naturen

Sammendrag med korte greie faktasetninger om biologisk mangfold.

Karakter: 5- (Natur & Miljø)

Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.02.14

- Økologi tar for seg den gjensidige påvirkning mellom plante og dyreorganismer og dere miljø.

- Et økosystem er et avgrenset område i naturen der planter og dyr lever i balanse med hverandre og med omgivelsene.

- Lyset er med på å bestemme når dyrene jakter, og hvor de oppholder seg.

- Fuktigheten på jorda, er alle dyr og mennesker avhengig av.

- Næringstilgangen er med på å bestemme hvor de forskjellige dyrene, og plantene oppholder seg.

- Produsenter er de grønne plantene som har fotosyntese og lager energirike stoffer ved hjelp av sollys, vann og karbondioksid i lufta.

- Konsumenter er planteetende dyr som får energi når de spiser de energirike stoffene i plantene. Rovdyr som får energi når de spiser andre dyr.

- Nedbrytere er organismer som lever av døde plater og dyr.

- Plantene blir kalt produsenter, fordi de kan omdanne karbondioksid.

- Konsumenter er organismer som må ha energiske stoffer fra planter eller dyr for å kunne leve.

- Dyr som spiser planter, kalles planteetere.

- Dyr som spiser dyr, kalles rovdyr.

- En næringskjede forteller hva de forskjellige dyrene lever av, og hvilke arter som spiser hvem.

- Et næringsnett er når forskjellig næringskjeder og nedbryterkjeder flettes inn i hverandre, og danner et innviklet mønster.

- I et økosystem er det enkelte arter som mange forskjellige dyr er avhengig av. Sike arter kalles nøkkelarter.

- I naturen er det stor konkurranse om maten.

- Dyr tilpasser seg miljøet de er i, eller så reiser de til andre steder.(Eks: Det kan være mangel på mat, som er årsaken til at mange dyr reiser til andre steder)

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst