Dansens modernisme

Et ganske så rotete, men nyttig sammendrag av dansens modernisme.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.05.29
Tema
Kultur

Bevisste- sterke- målrettete opprør mot balletenn stive og strenge form.

 

USA: moderen dance. Moderne scenedans

Tyskland: Fridans. Contemporary

 

Dansens modernisme: retningene som revolusjonerte scenedansen i vid forstand først på 1900 tallet. Entydig representerte de mest nyskapende kerftene i vestlig dans frem mot 2.verdenskrig

USA::

 

 • IKKE ET SYSTEM ELLER TEKNIKK,MER EN HOLDNING TIL SCENEDANS SOM OPPFORDRER TIL KUNSTNERISK INVIDUALISME OG TIL UTVIKLING AV PERSONLIGE, KOREGRAFISKE STILER.
 • HAR SINE SYKLUSER OG PROSSESSER AV FORVANDLING

 

 • STRØMINGER: SUNN TRENING,FYSISK FOSTRING.

 

 • FRANCOIS DELSARTE( 1811-71); studerte menneskekroppen. Forholdet mellom spenning og avspenning. Bevegelses retningene: KOM TIL Å PÅVIRKE MODERNE SCENEDANS.

 

 • LOIE FULLER:førløper til scenedans. Skuespiller. Slørdans.

 

 • ISADORA DUNCAN: (1877-197); ingen dansebakgrunn. Opprør mot datidens ballet tradisjon. Mente det var mot kroppens natur.Skadelige treningssystemer.balleten var meningsløs. FRIGJØRE dansen fra sosiale tabuer. Inspirasjon; greske antikken. Talskvinne for sosialismen og kvinnesak.berømt i europa. Grunnla ingen VARIG SKOLE i dans. Dansen var for avhengig av hennes personlighet. *DANSEN ER EVIG* Få unger til å lage sine egne bevegelser. INVIDUALISME.

 

 • Ruth. St. Denis. Ingen utdanning i dans. Vært innom ballet,selskapsdans og showdans. Inspirert av Delsarte.Var skuespiller ; ble inspirert av egyptisk gudinne på plakat.henens spesialitet: EKSOTISKE danseforestillinger inspirert av Østens mystikk og relegioner. *røkelse* *kobraene*

 

 • Denis møtte Ted Shawn. Ektemann og kompanjong; DENISSHAWN. Bygget egen skole. Studerte dans i Østen.Også amerikanske indianeres kultur. Begge var sterkt relegiøse,skinner igjenom det de gjorde. De skilte lag, shawn etablerte KOMPANI BARE FOR MENN I 30.ÅRENE.

 

 • STØRST BETYDNIG VAR DENISHAWN SOM SKOLE. FOR DE VIRKELIGE GRUNNLEGGERE AV DEN MODERNE SCENE DANS;

 

 • MARTHA GRAHAMS – DORIS HUMPHREY- FIKK GOD ERFARING FRA DENNISHAWN.

 

 • DE FORKASTET DEN GRESKE ANTIKKEN OG ØSTENS MYSTIKK. DE ARBEIDET I SAMTIDEN.HARDHET OG STYRKE.

 

 • Ullkjolen; bevegelser hentet fra det primitive.; de var like strenge og upyntede som bevegelsene. HARDE SLÅENDE BEVEGELSER. Stor fiendlighet fra publikum i starten, motviljen ble svekket pga av deres utholdenhet. Koregrafene kunne derfor stoppe meg det strenge harde og fundamentale. Begynte å utvikle sin dybde, og utforske sin mykhet og ømhet.

 

 • Martha Graham ( 1894- 1991) danset først i dennishawn. Forlot kompanien i 1923. Hun hadde jo lært eksotisk og myke bevegelser i dennisshawn.men utviklet nå sin kantete stil. Både danser og underviste. Dramatiske evner. Innflytelse på henne var Louis Hurst; EN BETYDNIGSFULL FORMIDLER AV IDEER FRA DEN TYSKE TIL DEN AMERIKANSE LINJEN AV DANSENS MODERNISME. Noen så på henne som den nye messias. Et geni.
 • Arbeidene til martha graham var bygd opp med flere lag av budskap; de direkte og åpenbare-de symbolske. SKAPTE ET HELT NYTT DANSE SPRÅK, DET SPRÅKET HUN BEHØVDE FOR Å FÅ GJORT MENNESKERS INDRE LANDSKAP SYNLIG. UTVIKLE DANSERENS EVNE TIL Å SPEILE DET MIRAKLET MENNESKET ER. *DANSEN ER ET INSTRUMENT,BEGEGELSE ET MEDIUM*DANSE MENINGSFULLT.
 • Martha Graham utviklet teknikken i takt med uttrykksbehovene sine.
 • Pusten var teknikken basert på. Release, contraction. Ville vise kraftinnsats. Motsetninger. ”PRIMITIV MYSTERIES”1931.
 • FRA 1940 årene skapte hun dansedrama. Histori,mytologi og litteratur.psykologiske trekk.

 

 • Doris Humprey; trakk seg ut med CHARLES WEIDMAN. menneskets konflikt med omverdenen. Fall and recovery. Dramatikk.
 • Brukte alvorlige temaer. Gi etter for tyngdekraften, motstå den og gjenvinne likevekt. ”New dance” ”kvekerne”
 • Etter tilbaketrekking ble hun kunstnerisk leder og koregraf for limons kompani.

 

 • Helen Tamiris; koregraf og pedagog. Satset på glamour. Svart kultur alvorlig.
 • Lester Horton; koregraf, leder for moderne gruppe;første raseblandede i usa
 • Jose Limon

DENIS OG TED SHAWN SKAPTE SKOLEN HVOR GRUNNLEGGERNE AV DEN MODERNE SCENE DANS. DE VAR BARE PIONEERER.

MARTHA GRAHAM OG DORIS HUMPHREY. IBEGYNNELSEN VAR DET HARDT ARBEID, SKREMTE PUBLIKUM LITT. MEN ETTER EN TID KOM DE STORE MESTERVERKENE.

 

 • FRIDANSEN/UTRYKKSDANS I TYSKLAND;

De som påvirket: ISADORA DUNCAN. RUDOLPH STEINER; EURETMY

JAQUES DELCROZE;BEVEGELSE I FORHOLD TIL MUSIKK.

 

 • RUDOLF LABAN: STARTER FRIDANS PROSESSEN I TYSKLAND.
 • HAN VAR SELV KLASSISK TRENT. BALLETEN UTNYTTET IKKJE HELE KROPPEN SIN BEVEGELSES EVNE. ”RITUELL DANSEKUNST SOM STOLTE HELT PÅ SEG SELV” uten drakter, scenografi eller noen hjelpemidler. De skulle utrykke seg gjennom BEVEGELSE.
 • Han samarbeidet med MARY WIGMAN.
 • Bevegelses terapi.
 • 1920tallet flere Laban skoler. Nytt yrke i fridansen. Fridansen ble en folkebevegelse.
 • MYE STØRRE BREDDE OG OMFANG AV DET DEN MODERNE SCENEDANSEN HADDE I USA.
 • LABAN NOTASJON
 • BEVEGELSESKOR. ALLE DANSER SAMMEN,

 

 • MARY WIGMAN;
 • FØRST HOS DELCROZE-SÅ TIL LABAN;UNDERVISTE OPPTRÅDTE OSV
 • ETTER 1.VERDENSKRIG STARTET HUN SIN EGEN SKOLE FORFRIDANS.;POPULÆR
 • DEN STERKE UTRRYKSFULLHETEN.
 • SPENNING OG AVSPENNIG I BEVEGELSENE. KROPPENS EGEN RYTME.ABSTRAKT.

 

 • KURT JOOS.
 • SOSIALKRITISK: TOK STILLING TIL POLITIKK OG SAMFUNNSSPØRSMÅL.
 • FOLKWANG TANZTEATER. TEATERDANS.
 • ”DET GRØNNE BORDET”

 

SKILLE MELLOM WIGMAN OG JOOS. SOSIALKRITISK OG ABSTRAKT. LABAN FØLGER NØLENDE JOOS.

KAMP MELLOM LABAN OG WIGMAN OM INNFLYTELSE I TYSK KULTUR POLITIKK..

 

FRIDANS I TYSKLAND.

ABSTRAKT OG SOSIALKRITISK.

PÅVIRKET AV ISADORA DUNCAN, RUDOLF STEINERS EURETMY OG DELACROZE;BEVEGELSE OG MUSIKK SAMMEN

RUDOLF VON LABAN;

”GRUNNLEGGER AV FRIDANSEN” TRENT KLASSISK. MENTE DE IKKE UTNYTET BEVEGELSENE GODT NOK. KROPPEN BARE AVHENGING AV SEG SELV.

BEVEGELSES KOR;DER ALLE OPPTRER SAMMEN.

BEVEGELSES TERAPI.

SAMARBEIDET MED MARY WIGMAN. DANSEN SKULLE IKKJE HA NOEN HJELPE MIDLER. PÅ 1920 VAR DET MANGE LABAN SKOLER. FRIDANS BLE ET YRKE. EN FOLKEBEVEGELSE.

LABANNOTASJON

 

MARY WIGMAN.

ABSTRAKT.

KROPPENS EGNE RYTME. STARTET SIN EGEN SKOLE ETTER 1 V,KRIG.

HADDE SUKSESSFULLE ELEVER.

STERK UTRYKKSFULLHET. SPENNIG OG AVSPENNING.

 

KURT JOOS.

SOSIALKRITISK. INNFØRTE TEATER DANS. FOLKWANG TANZTEATER. POLITISK OG SOSIALKRITISK.

SKAPER EN SPLITTELSE MELLOM HAN OG WIGMAN. LABAN FØLGER JOOS. HVEM HAR STØRST INNVIRKNING I DET KUNSTPOLITISKE TYSKLANXD.

 

MARY WIGMAN.

PÅVIRKET AV DEN NASJONALISTISKE TANKE PÅ HITLER. VOKSENDEN GENIDRYKING MENTE HUN TILHØRTE DEN GERMANSKE OVERLEGNE RASEB.

HENNES NYE ABSTRAKTE DANSEMÅTER HADDE SKJULTE SYMBOLER,KODER OG MENINGSINNHOLD. OG DET VAR BARE SKUERE SOM VAR INNVIET” SOM VISSTE DISSE. SKRIBENTER TOK ROLLEN SOM Å TOLKE HENNES VERK. DE DIKTET SELV INN DERES VERDENSOPPFATNING PGA AV AT DE VAR PREGET AV EKSPRESSJONISNMR.

 

DE TRODDE MED HITLERS MAKTOVERTAKELSE AT FRIDANSEN VILEL BLI ENDA MER FREMMET. ENGASJERTE SEG I EN REKKE STORE PROSJEKTER. OPLYMPIADEN I BERLIN 1936,.; LABAN HADDE STOORE BEVEGELSES KOR.; HYLLEST TIL NAZISTISKE IDEALER.

ETTER DETTE SLOKNET DEN OG BLE LAGT I GRUS AV NAZISTENE. WIGMAN OG LABAN IUNÅDE. TEATER DANSENE FØLTE KONKURRANSE.

LABAN FLYTTET LAGET FLERE SKOLER.

WIGMANS SKOLE STENGT. ÅPNET ETTER KRIGEB.

 

MEN I MELLOMTIDEN BLE DEN AMERIKANSKE LINJEN BLITT LEDENDE IGJEN.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst