Den kalde krigen

Har skrevet dette for en prøve, det står masse informasjon om Den kalde krigen og hva som skjedde etterpå.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2012.02.07

Kapittel 1

Verdens første atombombe ble sluppet i et ørkenområde 16.juli.1945. USAs regjering hadde ansatt verdens beste vitenskapsmenn til å lage denne. Det var krig i verden og ingen visste om Tyskland hadde laget en atombombe. Tyskland var ødelagt fra før, men Japan kjempet fortsatt og i august 1945 slapp usa to bomber over Japan, forskjellige dager. Japan ga da opp krigen og 2. verdenskrig var ferdig.

 

USA og Sovjetunionen hadde dårlig forhold mellom seg og man var redd for at dette skulle ende med krig. Perioden mellom slutten av 1940-slutten av 1980 ble derfor kalt Den Kalde Krigen.

 

Stalin(Sovjetunionens diktator), Roosvelt(Amerikansk president) og Churchill(Storbritannias statsminister) møttes på Jalta for å diskutere hvordan verden skulle se ut når krigen var over. Sovjetunionen krevde større del av Europa og de østeuropeiske landene siden de hadde mistet mest.

 

Sovjetunionen tvinger mange øst-europeiske land til å bli kommunistiske. Undertrykker folkene, de får ikke si seg mot staten. USA og Vest-Europa ble reddere og mer mistenksom mot Sovjetunionen pga. Øst-Europa. Og Tyskland, de visste ikke hva de skulle med det.

 

Tyskland var helt ødelagt i 1945, mangel på materielle behov. 6 millioner tyskere var drept. 2 millioner kvinner voldtatt at Sovjetiske soldater. Dårlig med mat, barn prostituerte seg for å få mat til familien. Storbritannia, Frankrike, USA og Sovjetunionen delte Tyskland i fire deler, Berlin ble også delt i 4. Sovjetunionens del ble kommunistisk(Øst-Tyskland) og de andre tre delene slo seg sammen til Vest-Tyskland. Tyskland var delt til 1990.

 

FN ble dannet i 1945, arbeidet for å sikre freden. Selvstendige land kunne bli medlemmer. Generalforsamlingen hadde alle land 1 representant med 1 stemme. Sikkerhetsrådet(USA, Sovjetunionen, Storbritannia, Frankrike og Kina) bestemte hvor de skulle hjelpe til med militære styrker.

 

Den amerikanske presidenten ville ikke at alle land skulle bli kommunister siden det var så dårlige forhold, så han ga lån og gaver til de som ønsket. Norge fikk f.eks mye hjelp av denne Marshallhjelpen.

 

NATO samlet alle landene som ville og ga hverandre militær støtte. Warszawapaken var Sovjetunionens og øst-europeiskes nato. Begge hadde så masse våpen at de kunne ødelegge jorda 2 ganger. Atombombene var spessielt farlige.

 

Stalin døde i 1953, han hadde lagt press på alle han kjente og andre for å ha mest makt. Khrusjtsjov tok over og forholdene ble litt lettere. Det var fortsatt fare for krig.

 

Kapitalisme er fritt. Alle får lage de produktene de vil, med med konkurranse mot andre.

Kommunisme er at staten bestemmer alt som produseres og eier alt som produseres. Varene blir ofte dårligere fordi de ikke har konkurranse.

 

Kapittel 2

1948 - 1949 – Berlinerblokaden

Dette var den første store konflikten etter 2.verdenskrig. Det var stor fattigdom i Tyskland på den tiden. Stalin ville hevne Tyskland og tjene penger til Sovjetunionen, ha blokkerte da alle grenser til Vest-Berlin. Han ville at de som bodde i Vest-Berlin skulle sulte for ingen varer kom inn. Presidenten i USA sendte varer med fly inn og muren åpnet etter 1 år.

 

1949 - Revolusjon i Kina

Japan hadde okkupert store deler av Kina og Kina ble kommunistisk med en diktator valgt av folket. Folk som ikke støttet diktatoren ble straffet, ofte med tortur og henrettelse.

 

1950 - 1953 – Koreakrigen

Japan eide Korea før 2.verdenskrig, men da de tapte delte USA(sør, ikke-kommunistisk) og Sovjetunionen(nord, kommunisme) landet mellom seg. Nord gikk til angrep på sør i 1950 og krigen varte i 3 år. Ingen vant, tapte masse penger og menneskeliv. Grensene er UTROLIG strenge fortsatt. Fare for ny krig. Sør er bra, Nord sulter.

 

1953 - Opptøyer i Øst-Berlin

Det var undertrykking så mange tusen folk krevde frie valg og demokrati. Opptøyer over hele landet. Sovjetunionens stridsvogner skjøt folk ned og stoppet sånn.

 

1956 - Opprør i Ungarn

Opprør mot den kommunistiske regjeringen. Landet fikk demokrati. Sovjet tvang de til å beholde kommunismen med militære redskap og det ble krig mellom Sovjetunionen og ungarerne. Mange flyktet til Norge.

 

1961 - 1989 – Berlinermuren

Mange prøvde å flykte fra Øst(Sovjetunionen) til Vest(USA) og for å hindre dette bygde Øst-Tyskland Berlinermuren mellom de to delene av landet. Ble et symbol på Den kalde krigen som delte eurpa i 2.

 

1962 – Cubakrisen

Cuba fikk ny leder som erklærte seg kommunistisk og han hadde støtte fra folket da han ble valgt. Han oppfordret andre land il å gjøre opprør mot diktatoren som USA støttet. USA nektet å kjøpe Cubas sukker, men Sovjetunionen kjøpte det. 100.000 cubanere flyktet til USA. I 1961 dro de tilbake med USAs støtte for å få makten tilbake men de mislyktes. Cuba ga seg selv til Sovjet og ville at de skulle ta USA. I 1962 satte Sovjet raketter på Cuba mot USA, men USA blokkerte Cuba, så rakettene ble tatt bort.

 

1963-1975 – Vietnamkrigen

Ble eid av Sovjetunionen i Nord og USA(gruppe med generaler, militærdiktatur) i sør. USA sendte mange soldater. Mange døde eller ble hardt skadet. Mye tortur, overgrep og psykiske problemer. Varte litt over 10 år. USA trakk seg pga pengetap og mange skada og døde. Landet ble gjenforenet og ble kommunistiske.

 

Kapittel 3

I kommunistiske land var det masse problemer. Sovjetunionen var i krig i Afghanistan og mange av soldatene døde. Det gikk dårlig i landene økonomisk, staten eide alle fabrikkene, men klarte ikke å lage varer folk ville ha. Mangel på nødvendige ting. Enorme naturødeleggelser pga blant annet atomanfall.

 

Polen var et stort kommunistisk land, men ville ikke ha kommunisme. Det katolske kirken var stor og de fleste polakkene hørte med på prestene enn de politiske lederne. I 1979 ble den polske mannen Karol Woijytla pave og kalte seg Johannes Paul 2. Kirken fikk stor makt. I 1980 ble det streiker og kommunistpartiet holdt på å miste kontrollen.

 

I 1985 fikk Gorbatsjov makten Sovjetunionen, han lovte større frihet, men folk fikk dårligere økonomi. Streiker og uroligheter spredte seg. Garbatsjov og Reagan(amerikansk president) fikk et bedre forhold mellom Sovjet og USA og den kalde krigen var over.

 

I 1989 brøt det kommunistiske systemet ned og i 1991 ble Sovjetunionen oppløst til 15 nye og selvstendige stater. Øst og Vest-Tyskland ble en stat.

 

Kapittel 4

Etter kommunismen hadde de gamle kommuniststatene det vanskelig. Prisene økte, det var stor arbeidsløshet og de ventet lenge på lønn. Russlands president har ryddet opp i det landet. Mange land som hadde kommunisme har fått demokrati og mange har blitt medlem i NATO og EU. Der får de stor økonomisk hjelp. Jugoslavia ble delt i 6 land i 1992 og det ble 3 kriger med mange drepte mennesker.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst