Elenergi-systemer (notater)

Stilen inneholder notater fra boka Elenergi-systemer Faktabok (Vg1 Elektro). Ohms låv, Parallellekoblinger, Seriekoblinger, Kirchhoffs lov, Erstatningsresistans og mer.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.09.15

- Strøm
Først og fremst hva er strøm? Strøm (I) er elektronene som strømmer i ledningen. Det måles i Amper som forkortes til A.

-Spenning
Spenning er kraften elektronene blir dyttet gjennom ledningen med. Det måles i Volt også forkortet V.

- Resistans
Resistans er hvor fint elektronene glir, eller hvor mye de blir holdt igjen. Det måles i Ohm og blir ofte forkortet til den greske bokstaven for omega > Ω. (Hyperlink)

- Likespenning.

Likespenning er når strømmen er lik, det vil si at det finnes 2 poler en + og en – som forblir + og -.

- Vekselspenning/strøm
Vekselstrøm er når strømmen ikke er lik, altså det finnes to poler som bytter mellom og være + og -. Både likespenning og vekselspenning er spenning (U), spenning er målt I volt også forkortet (V).

- Spenningskilde
En spenningskilde er der en elektronisk krets får sin strøm fra (I) som måles i amper, forkortet til (A).


- Ohms lov

<bilde>
Ohms lov er U=R*I og kan skrives på tre foskjellige måter, altså vri på formelen. Denne bruker vi viss vi har en ukjent faktor og to kjente. Dermed kan vi regne ut den ukjente
Eksempel.

           U=12

           I=0.5

           R=?
           R= U/I = 24 Ohm (Ω)

- Seriekoblinger
Det finnes to ulike metoder og koble elektronikk (Sette sammen.) Fra + til – er den ene, dette kalles seriekoblinger. Det vil si at vi kobler + polen til – polen gjennom hele kretsen slik som dette (Hyperlink). Felles for alle seriekoblinger er amper (I).

- Total resistans i seriekoblinger
For og regne ut den totale resistansen i en seriekobling tar man og gjør slik:
R1+R2+R3=Rtot

- Kirchhoffs lov for seriekoblinger
«Summen for spenningsfallet i en seriekrets er lik den tilførte spenningen» eller for og gjøre det litt enklere så betyr dette altså, Den totale U'en er alle U'ene sammenlagt.
Formelen blir da Utot=Ur1+Ur2+Ur3...

- Parallellkoblinger
Som nevnt tidligere finnes det to ulike metoder og koble på Parallellkoblinger er den andre. Parallellkoblinger er når du kobler + til + og - til - Slik som dette (Hyperlink)

- Kirchhoffs lov for Parallellkoblinger
Det finnes to lover laget av herr. Kirchhoffs som absolutt ikke må blandes! Så ha det i bakhodet når du regner, for det kan fort gå galt. Loven er som følgende «Summen av greinstrømmene i en parallellkobling er lik hovedstrømmen.» Let's simplify! Det vil si at i1 + i2 + i3 = itot altså den totale strømmen i en parallellkobling blir spenningen fordelt over alle komponentene sammenlagt.
Formelen er da I1+I2+I3+In=Itot


- Erstatningsresistans
La oss gå ut ifra du vil skifte ut flere resistorer til en resistor men du har vett ikke hva den totale verdien (Erstatningsresistans) den resistoren, hva skal du gjøre da? Vel da må du sette sammen flere andre transistorer for og få samme effekt, vi regner det ut slik. (1/Re) = (1/r1)+(1/r2)+(1/rn)
Bare husk parangtesene, og del 1 på svaret du fikk så går det bra.

- Effekt
Effekt (P) er hvor fort energien overføres. Effekt måles i Watt forkortes til W.

- Finne ut effekt.
Formelen for og finne ut effekt er som følgende.
P = U*I
Eksempel:
Du har ett tolv volts battari koblet til en lyspere der det går 2 Amper gjennom blir formelen slik

P = 12*2 = 24 Watt

- Hvordan måler man dette med et multimeter?
Det er ulike målemetoder for de forskjellige tingene i elektronikk. Du kan ikke bare legge en pinne her og en de, enten på du koble det parralet eller i serie eller noe annet.

Spenning (U) måles ved og sette den svarte pinnen før komponenten og den røde på den andre siden. Altså måle over kretsen (Hyperlink)

Strøm (I) måles ved og sette den svarte og røde pinnen på hver sin ledning i kretsen slik strømmen går gjennom multimeteret. Legge pinnene i serie med kretsen (Hyperlink)

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst