Etikk og ansvar

Svar på RLE-oppgaver om etikk og ansvar.

Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2012.10.03

1. Definisjonen på etikk er at det er læren om normene og verdiene du lever etter som styrer handlingene dine. Det handler om å velge mellom rett og galt, spørsmål som handler om forholdet mellom mennesker, hele samfunnet og hvordan vi tar vare på jordkloden vår handler om etikk.

 

Det handler også om hva som er rett og galt for deg, og det kan være forskjellig fra kultur til kultur.

 

2. Pliktetikk handler om hva som er riktig i forhold til normer og regler som man lever etter. For å finne ut om en handling er pliktetisk må man tenke gjennom noen ting, som for eksempel:

- Hvem har du plikter overfor?

- Hvilke plikter har vi?

- Kan noen plikter bety mer enn andre?

Det finnes forskjellige regler i religioner og disse reglene er et eksempel på pliktetikk som du må følge. De 10 bud er religiøse regler som de kristne må følge, det å følge disse vil være pliktetisk.

 

Konsekvensetikk handler om å tenke på om virkningene er positive eller negative. Ved de aller fleste valg vil det være både positive konsekvenser og negative konsekvenser. For at handlingen skal være moralsk riktig ifølge konsekvensetikken må det bli flere positive konsekvenser enn negative. Det er viktig å tenke på hvem handlingen vil være nyttig for og om det vil være nyttig for oss på lang sikt.

 

Det er selvfølgelig ikke alltid rett å bruke konsekvensetikken ettersom det bare er summen av positive konsekvenser som teller og ikke hvor dårlige de negative konsekvensene er. Derfor kan det være lurt å bruke både pliktetikken og konsekvensetikken for å finne ut om en handling er rett eller gal.

 

Selv om noe er riktig ifølge konsekvensetikken er det ikke sikkert at den passer inn i pliktetikken og omvendt;

 

Man bør alltid fortelle sannheten ifølge pliktetikken, men hvis en tyv spør hvor offeret oppbevarer nøkkelen til huset sitt bør du da fortelle sannheten? Da kan det være etisk riktig å ikke fortelle sannheten for da vil det være flere positive konsekvenser enn negative konsekvenser.

 

Her er også et eksempel der konsekvensetikken få deg til å gjøre gal handling:

Hvis en gjeng på fem personer mobber en person, er det etisk riktig siden det gjør disse fem personene glade? Dette hadde nok de aller fleste svart nei på, selv om det er riktig ifølge konsekvensetikken.

 

3. Det å gi penger til tiggere kan anses som et problem fordi når man gir penger til tiggere så støtter man dem. Hvis en som arbeider tjener mindre enn en tigger vil det være etisk feil p.g.a. at man belønner dem som ikke gjør en innsats. Dette vil jo føre til at flere blir tiggere ettersom de får mer penger for å gjøre mindre.

 

4. Ungdom har et ansvar for fremtiden fordi det er de selv som skal bestemme hvordan de vil ha det og hvordan barna og barnebarna deres skal ha det i fremtiden. Vi har en økologisk krise foran oss, vi slipper ut alt for masse CO2. Vi bruker masse olje og kull. Dette er ufornybare energier, som vil si at det en gang vil bli tomt for olje. Dette kalles for den globale oppvarmingen som fører til at det kommer flere naturkatastrofer og isen rundt isbreer smelter. Dette fører til at forskjellige dyrearter dør, som for eksempel isbjørnen. Det fører også til at havnivået stiger som igjen kan føre til at små øyer kan havne under vann. Hvis vi fortsetter den veien vi er på vei vil flere og flere dyrearter som lever på kalde steder dø ut og det er større risiko for naturkatastrofer. Derfor er det viktig å gjøre det man kan og selv om man kanskje tenker at det ikke gjør en forskjell så gjør det en stor forskjell!

 

5. Ja, dette angår meg! Det angår meg fordi hvis det ikke hadde vært for at jeg gjør de små daglige tingene som skader miljøet ville kanskje Maryan Hussein Salat fått gått på skole og fått seg en utdanning. Jeg gjør små ting hver dag som skader miljøet og det gjør de aller fleste andre også. Tenk hvis alle hadde gått til jobb eller skole istedenfor å kjøre/ ta buss, det ville gjort en veldig stor forskjell hvis alle gjorde det, men det gjør dessverre ikke så stor forskjell hvis bare en person gjør det.

 

6. Et økologisk fotavtrykk er et mål på hva vi utsetter jorda for ved måten vi lever på og forbruket av ressursene vi bruker fra naturen.

 

7. Det vil kreve mye av oss ved at vi endrer de små behagelige vanene våre som å kjøre bil til butikken, jobben osv… og ved å begynne å kildesortere. De små tingene man gjør er selvfølgelig nyttige, men siden den globale oppvarmingen har kommet så langt må vi kanskje prøve å gjøre litt mer.

 

8. Framtidsetikk er å tenke på følgene for de som bor langt borte og de neste generasjonene som skal bo på jorda. Slik tenkte de ikke så mye  før, og dette gikk blant annet utover miljøet ved at ozonlaget ble svekket av all forurensingen. Menneskene har veldig mye makt på jorda, noen ganger mer enn vi innser selv. Hans Jonas var en tysk-amerikansk filosof som tenkte over denne typen etikk. Siden vi har såpass mye makt som vi har er det viktig å tenke på at med makt følger ansvar. Og at vi har ansvar for de neste generasjonene, dyrelivet og miljøet på jorda.

 

9. Ordet økosofi er sammensatt av økologi som betyr fellesskapet mellom organismer og hvordan de lever i sitt miljø og filosofi som betyr kjærlighet til visdom. Økosofi betyr derfor naturvisdom. Økosofien sier at alle levende vesener er like mye verdt og at alle er en del av naturen like mye som oss mennesker. Mange forskjellige dyrearter har blitt utryddet på grunn av menneskene. Mange mennesker mener at vi kan gjøre som vi vil mot dyr og naturen, men dette er helt feil ifølge økosofien. Vi må tenke over om handlingene våre virkelig er nødvendige og om det er mulig å gjøre det på en måte som skader naturen minst mulig. Mange tenker at vi mennesker er mer verdt enn andre levende vesener som bor på jorda med oss.

 

Mange tenker at for å leve etter økosofien må man begynne å leve som man gjorde i steinalderen igjen for å ikke skade naturen, men økosofien mener at man skal dekke våre viktigste behov.

 

Arne Næss var mannen som fant på ordet økosofi, men det var ikke bare Arne Næss som fant på økosofien, han jobbet med andre filosofer og naturforskere. Økosofien bygger også på ideer som fantes allerede på 700-tallet fra hinduismen og buddhismen.

 

10. Økosofi blir ikke regnet som religion fordi i alle religioner tror man på en slags overnaturlighet, det gjør man ikke i økosofien. Økosofi kan heller ikke regnes som livssynshumanisme der man setter mennesket i sentrum, i økosofien setter man mennesket og naturen likt.

 

11.  

Negativt

Positivt

Det kan være vanskelig å kontrollere det man gjør, kjøper og spiser hele tiden. Man må ta hensyn til om det man kjøper for eksempel er dyretestet og om man kjøper mat som har for mye emballasje.

Vi kommer ikke til å utrydde flere dyrearter p.g.a. at vi forurenser miljøet.

Varer kan bli dyrere ettersom man må kjøpe lokalmat, når man importerer mat lange avstander vil det koste dyrt for miljøet vårt. Og dette kan føre til at vi ikke får så variert mat i butikkene.

Planeten kommer til å bli bedre for de som skal bo der i fremtiden.

 

Hvis vi fortsetter den veien vi er på vei vil det bli masse regn, det er ikke sikkert vi får snø om vinteren. Derfor er det jo positivt hvis vi får

 

12. Det etiske problemet jeg tenker mest over i hverdagen må være dyretesting. Jeg prøver alltid å kjøpe sminke og andre produkter som ikke er dyretestet, men veldig mange produkter er dyretestet som for eksempel mange sjampo og balsammerker tester på dyr og det er vanskelig å finne en bra sjampo som ikke tester på dyr. Jeg har jo selvfølgelig ikke lyst til at dyrene skal lide bare for at jeg skal bruke sminke. Når jeg får sminke- eller hårprodukter i gave og de er testet på dyr får jeg ikke lyst til å bruke det lenger, men jeg føler meg slem hvis jeg sier at jeg ikke har lyst på gaven de har gitt meg.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst