Fattige og rike land

Skisse til samfunnsfagsforedrag.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2012.12.17

1. I-land, U-land og NIC-land

- Industrialiserte land. Disse landene som kalles I-land er land som det er bra og bo i. U-landene er land som ikke er fint og bo i. et eksempel er: Norge og Sentralafrikanske Republikk. Her er litt av forskjellene i U og I-land.

 

Sentralafrikanske republikk

Norge

dødsrate

35

12,6

fødsel pr kvinne

4,6

2

BNP pr innbygger

kr 4 533,40

kr 328 460,16

internettilgang

2 %

92 %

Glad i livet ditt? 1-10

3,6

7,6

forventet levealder

47,6

81

mulighet for utdanning

38 %

93 %

Antall mennesker

4 400 000

4 900 000

- NIC-land er land som snart blir rike men som ikke har vært rike lenge. De landene er nylig industrialiserte land-land. Japan har nesten alltid vært fattige eller nesten fattige. Litt etter 1900-tallet ble Japan mer interessert i teknologi. I de siste tiåra har de laget mange biler, tv-en og nesten alt som kan kjøpes som bruker strøm. De har også tjent mange milliarder på andre ting.

- De fattige landene ligger som regel i steder som det er veldig varmt og lite mat. Selv om de har enormt mye olje har de ikke råd til å utvinne den. De har som regel mye naturkatastrofer eller veldig lite brukbar jord som de kan ha jordbruk på. De selger råvarer til rike land for en liten pris mens de rike folkene selger varer av råvarene til andre. De fattige landene er mest i Asia og Afrika. De rike landene er i Europa og Amerika.

- Den demografiske overgangen.

- Faser. Den demografiske overgangen har utviklet seg i faser. I fase 1 fødes det mange barn fordi folk ville at minst en sønn skulle forsørge dem når de ble gamle. Det døde også Ca. like mange som ble født. I fase 2 ble dødfødslene minsket men folk fødte fortsatt Ca. 6 barn pr husholdning. Befolkningen økte raskt. I fase 3 ble fødslene minsket fordi da var det større kjangs for at et barn ble født. I fase 4 holdt fødslene seg nede mens dødstallene også er nede. Da blir det født Ca. 1 barn pr husholdning. I fase 5 som ingen land er i blir det født for få barn mens det er veldig mange eldre. De eldre har dårlige immunforsvar så en liten forkjølelse kan drepe hele befolkningen i det landet.

- Hvilken fase landet er i kan si noe om hvor rikt et land er. Norge er i fase 4 i dag, det vil si at det fødes mindre enn det dør i Norge. Den eneste grunnen til at befolkningen i Norge utvikler seg er fordi det er så mye innvandring. Jeg har sett at det har vært 40 000 dødsfall i Norge i et år og at det er Ca. 30 000 som har blitt født. Befolkningen gikk opp fordi det var Ca. 45 000 innvandrere. Det er ikke rart at det blir flere folk i Norge!

- Det landet som nå er høyst fertilitet er nå Niger med 7,52 barn. Det som har minst er Singapore med 0,78.

 

2. Migrasjon.

- Ca. 100 000 folk i republikken er drevet på flukt i sitt eget land.

- En grunn til at folk flytter fra landene de ble født og oppvokst er at de har blitt svindlet av staten. De vil ha bedre levekår. De drar også fordi det er naturkatastrofer, økonomipriser eller av forfølgelse.

- Migrasjon betyr at man immigrerer ut av landet som betyr at man utvandrer og at man emigrerer inn i et land som betyr innvandrer.

- Det er mange folk som immigrerer som ikke har rette papirer til og komme inn. Disse folkene er illegale immigranter. I 2010 var det flere mexicanske illegale immigranter som dro inn i Amerika enn det er folk i Norge. Det var Ca. 6 millioner av dem som dro til Amerika.

 

3. Utdanning.

- Hvor mye utdanning koster og hvor lett det er å få utdanning sier noe om økonomien i et land.

- Hvis det er gratis for alle og gå på skole sier det at landet er rikt (i noen skoler i Norge koster penger men det er privatskoler).

- I fattige land koster utdanning mye penger. Det er mange som ikke har råd til den utdanningen til barna så de er nødt til og lære barna språk selv og de lærer dem og jobbe videre der som foreldrene jobber som helst er en gård.

 

4. Levealder.

- Sier noe om hvor mye penger staten har som den kan bruke på medisiner og pleie. I Norge er levealderen på CA. 80. I u-land har de lite penger til medisin.

- Høy levealder sier at folkene har fått god pleie og mange medisiner.

- Ca. 17 000 barn og 110 000 voksne i sentralafrikanske republikk er smittet med HIV mens 1/3 av alle som trenger det får den livsviktige behandlingen. Ca. 212 000 mennesker ble behandlet med malaria i 2011. Siden 1/3 av befolkningen får behandling var det Ca. 650 000 folk som var smittet.

- Det landet som har høyest forventet levealder er et land jeg ikke hadde forventet at skulle være best med medisiner. Jeg hadde ikke trodd at en forventet levealder i 2012 skulle være så høyt. Det er ikke Japan men det er Monaco med 89,68.

- Noen rikfolk kan bli hundre år i et fattig land så ordet betyr hvilken alder som hele landet gjennomsnittlig kan komme opp i.

 

5. Spedbarnsdødelighet.

- Forteller om hvor mye legehjelp man får til og føde og hvilke medisiner man kan bruke for og holde barnet i live inne i magen.

- Mange folk tar og føder hjemme hos familien og tar en sjanse på at man får barnet it i live, mange folk får hjelp til og føde av folk som ikke har peiling på det og noen ganger føder damen selv ved og ta babyen ut selv.

- Monaco er best på spedbarnsdødelighet også 1,8 døde pr 1000. Afghanistan er verst med 121,63 døde pr 1000.

 

6. Økonomi.

- BNP: Brutto nasjonal produkt. Sier hvor mye penger staten tjener i et år og hvor mye den bruker. Personlig BNP er hvor mye penger enkeltpersonen tjener og bruker i et år. I kina er hele BNP-en veldig høy mens enkeltpersonens BNP er veldig lav. Jeg har satt på en side at det blir Ca. 42 253 942 038 488,39100 (gjort om fra USD) og det er sikkert mer siden det kommer utenlandske firmaer som stadig øker tallet. Det blir mange sjokolader det!

- HDI-index.

Omfatter ordet BNP, levealder og utdanning.

- Hvis HDI-indexen er høy er landet rikt.

- Alle de rike landene har høy HDI-index. De har høy BNP, de har høy levealder og mye utdanning Fattige land har det motsatte.

- Norge er det landet i verden som har høyest HDI-index. Fra 0-1 er Norge på 0,943 og det landet som har minst HDI-index er Somalia med 0,284.

 

7. Handel.

- I 2007 eksporterte republikken varer til 146,7 millioner dollar og importerte varer og tjenester til 237,3 millioner dollar. Det er ikke rart at landet er fattig. De går i så mye i minus at den rikeste mannen i landet må være like rike som 10 nordmenn.

- Sentralafrikansk republikk er den 11 største diamanteksportøren i verden, mens de selger veldig mye tømmer. Selv om de er så store eksportører er de fortsatt fattige fordi de ikke får solgt nok til a alle skal få.

- Fattige land selger varene sine til rike land. De selger dem billig fordi arbeiderne som produserte varene får lite lønn.

- I fattige land krever ikke folk høy lønn fordi de ikke vil få sparken. Det er mange andre som vil ha en jobb i fattige land. Hvis arbeiderne hadde fått mer lønn hadde varene kostet mer.

- Hvis et land importerer mer varer enn det eksporterer sier vi at landet har en negativ handelsbalanse som betyr at det bruker mer penger enn det tjener. Da må landet ta opp lån og kan da kanskje gå konkurs. Hvis landet eksporterer mer enn det importerer sier vi at landet har en positiv handelsbalanse. Norge har en positiv handelsbalanse fordi vi selger mer fisk, olje og mer metaller enn vi kjøper biler, teknologi, arbeidskraft og korn som hvete.

- Det er mange folk i fattige land som bruker barnearbeid fordi barna trenger mindre penger. I verden er det et merke som sier at en vare ikke har blitt laget med barnearbeid som heter Fairtrade.

 

8. Konflikt.

- Det kommer mange konflikter av at folkene ikke får godt betalt og at folk har blitt svindlet av staten.

- I mange land svindler staten folkene der for penger. Folkene vet at hvis de sier det til mediene kan de bli drept eller fengslet så de sier ikke ifra. Det er bare de rike som tør det og det er ikke mange rike i u-land.

 

9. Ressurser.

- Ressurser betyr valuta og penger. Ressurser er betalingsstoff for varer og tjenester. Ressurser er alt som har en verdi.

- Dette ordet er også mat, vann, transportmidler, metaller OSV. Alt som har en verdi er ressurser. I rike land er det mest av olje, kjøtt og metaller. I fattige land er det mest av ting bøndene lager på gårdene. Før i tida var kina det landet som solgte mest korn og landbruksprodukter, nå er landet veldig allsidig.

- Hvis et land har veldig mange resurser er det rikt, eller "NIC" rikt.

 

10. Fattigdom.

- Det er mange menneskerettigheter som blir brutt i de fattige landene. Når staten går i minus stjeler de fra rike folk i de landene så de også blir fattige. FN, Amnesty, norsk folkehjelp, redd barna, Unicef, røde kors og utallige flere vil samle inn penger til de fattige folkene så de skal få et liv som vi har, eller i hvert fall bedre. De har prøvd i mange år men det virker ikke så bra som de vil at det skal virke. Det koster penger og frakte pengene til U-landene. Det koster så mye at 10 000 kroner blir til 500 kroner når de kommer fram, Og 500 kroner er ikke nok til en familie på 1-9 eller mer. Sentralafrikanske republikk har 2 205 261 417,07134 norske krone i 2010 mens Norge hadde 23 836 543 616 771,69900 norske kroner i det samme året.

- Det er to typer fattigdom: relativ fattigdom som betyr at du for eksempel ikke har råd til «den» hesten, «den» mobilen eller «den» bilen. At du ikke kan kjøpe alt som andre har.

- Absolutt fattigdom betyr at man ikke får dekket avgifter til mat, vann og klær. Absolutt fattigdom betyr at man lever med mindre enn 1 dollar om dagen som er Ca. 6 norske kroner. Da kan man ikke spille spill på PlayStation, mobilen eller spillsider. Da hadde du heller ikke vært på Facebook eller Twitter, da hadde «verden gått under» for mange som sitter her.

- Man kan hjelpe U-land og utvinne varer de har så de kan selge mye til en høy pris i stedet for en lav pris. Da blir de mer aktive i verdensøkonomien. Man kan bygge flere gratisskoler så barn kan få en utdanning og kan forsørge familien bedre.

- En grunn til fattigdom er at de folkene som hadde kolonier på 1600- tallet kjøpte billige varer fra koloniene og lagde dem til fullstendige varer som de solgte dyrt tilbake til koloniene. Mange lang gjør fortsatt dette så de får mere utgifter enn inntekter.

- Det fattigste landet i verden er Liberia hvor en gjennomsnittlig person brukte 171 amerikanske dollar eller Ca. 900 kr i et år. Til sammenligning er Qatar verdens rikeste med 88 222 dollar pr innbygger. Eller Ca. 500 000 nok.

- Det er også mye fattigdom i rike land. I Norge er det Ca. 102 000 hjemløse folk. Det er litt rart siden Norge er på 1. plass i levestandard. Norge er verdens rikeste oljenasjon mens det er så mange som er hjemløse i landet.

 

11. Befolkningspyramider.

- Dette er en tabell som viser hvor mange prosent av befolkningen som er så «så» gammel.

- Befolkningspyramidene i fattige land ser ut som en A uten streken på midten. Pyramidene i rike land ser ut som v-er. Grunnen til at pyramidene i fattige og rike land ser ut som de gjør er fordi i bunnen av pyramidene er det de barna som er nyfødt og i toppen er det de som er eldst. Siden det er mange barn og få voksne til gamle er det en A og siden det er få som blir født i rike land og mange eldre så pyramiden ser ut som en V.

- Det er ikke antall personer som blir om til lengde. Da hadde pyramiden i kina vært på størrelse som ti 50 tommers flatskjerms-tver. Det er hvor mange millioner- milliarder som sier hvordan tabellen skal bli.

 

12. I-land og u-land

Kilder.

Wikipedia (informasjon)

Snl.no (informasjon)

Csi.gov (små detaljer)

Globalis (informasjon)

Flere amerikanske små sider til små detaljer.

Fra Google.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst