Første verdenskrig, spørsmål 19 - 24 (I boken Underveis 9, Historie)

Disse svarene er VELDIG detaljert og godt utfylte, dette kan faktisk være med på å trekke terminkarakteren din opp et hakk.

Historie i 9. klasse.

Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.12.13

19. Jugoslavia, (sammen satt av Bosnia-Herzegovina, Serbia og deler av tidligere Østerrike-Ungarn) Tsjekkoslovakia (Deler av tidligere Østerrike-Ungarn) Sovjetunionen ( Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Estland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.) Estland (Løsriver seg fra Russland etter oktoberrevolusjonen i 1918) Latvia (Løsrev seg fra Russland i 1920, og igjen i 1991 da Sovjetunionen ble oppløst) Litauen (Løsrev seg fra Tyskland i 1918) Polen (Ble selvstendig i 19 18, fra Tyskland og bitte litt fra Ø-U) Østerrike (Utskilt fra Østerrike-Ungarn i 1918) Ungarn (Utskilt fra Østerrike-Ungarn i 1918) Irland (Utskilt fra Storbritannia i 1919) NB: Romania (Romania fikk tilbake Transilvania av Østerrike-Ungarn i 1918)

 

20. Folkeforbundet ble opprettet 25. januar 1919 som en del av versaillestraktaten hensikten var og ordne opp i uenigheter mellom de involverte landene, Woodrow Wilsons 14 punkt var Folkeforbundet, han var svært delaktig i å opprette folkeforbundet! – Dessverre var folkeforbundet mislykket med infektivtsystem og Løsningene på konfliktene var for det meste dårlige – og kunne derfor ses på som en organisasjon for stormaktene i 1946 ble folkeforbundet oppløst og gadd verdiene sine videre til FN som ble stiftet 1945!

 

21. 1. Verdenskrig rammet også Norge! – I årene før hadde Norge hatt en stor økonomisk vekst spesielt på båtindustri, men under 1. verdenskrig ble som sagt mange båter senket av tyske torpedoer og så mange som 2000 nordmenn omkom! Og halve handelsflåten gikk tapt. Prisene på mat og brensel økte, men det gjorde ikke lønningene. Det gjorde at de fattige i Norge måte jobbe hardt og de måte slite for å få tak i mat!

 

22.  Fossekraft! – Fossekraften ga bedriftene muligheter til mye elektrisk kraft til store industrielle fabrikker. Helt utsidesligenede byer ble plutselig et sted med yngel av arbeidsplasser, viktige steder var Odda, Rjukan og Notodden. Dette var med på å fordoble landets industriproduksjon mellom 1905 og 1916.

 

23. Sjøfolkene hadde det svært vanskelig under første verdenskrig! Over 2000 sjømenn døde under 1. verdenskrig! – Skipsredere fikk fort et dårlig rykte på seg for å sette sjømennenes liv ifare for å tjene seg rik! For under første verdenskrig var det stor mangel på mat og andre nødvendigheter dermed var det stor ”Business” å frakte varer. Dessverre ble over halvparten av skipene senket av tyske torpedoer, og når båtene ble senket fikk rederiene utbetalt store summer i erstatning.

 

24. Gunnar Knudsen født 19. september 1848 i Arendal. Mest kjent som statsminister under hele første verdenskrig i perioden (1913-20). Han var en også kjent skipsreder, Ingeniør og industribygger. Han har vært statsminister i to perioder, men ikke sammenhengende. Først i perioden 1908-10 og senere i perioden 1913-20. Han representerte partiet Venstre og var deres partileder mellom 1909-27. Ellers er Knudsen kjent for å ha vært svært sentral i opprettingen av Vassdrags- og Elektristetsvesen (I dag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).) Han skal også ha vært iniativstaker til å opprette Norges første elektristetskraftverk! 1. desember 1928 døde Gunnar Knudsen 80 år gammel.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst