Hvordan starte egen bedrift?

Dette er et sammendrag av et Økonomi og informasjonsbehandlings-kapittel om Bedriftsøkonomi.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.04.24

11.2 Forretningsplan:

En gjennomarbeidet forretningsplan kan gi svar på om produktet har livets rett – og om bedriften kan bli lønnsom.

Forretningsplanen er viktig for den:

 • Skaper et solid inntrykk hos leverandører, kunder, banker og andre forretningsforbindelser.
 • Muliggjør systematisk og gjennomtenkt igangsetting av driften.

1. Forretningsidé:

- Hvem er kunden? (”bussinessfolk”, studenter osv.)

- Hvilke behov har kunden? (med et Pc-bord som er; lite plasskrevende, flyttbart osv.)

- Hvordan skal produktet dekke kundens behov? (hjemmelaget mat)

- Den skal være vid, men ikke for vid.

- Det bør komme tydelig fram hva som gir bedriften en fordel sammenlignet med konkurrentene. (lave priser, høyt service nivå).

- Uttrykke bedriftens særpreg. (Kari; norsk mat)

Karis Kro skal særlig ta seg av forretningsfolk på reise. Det gjør vi ved å tilby varer og tjenester av god kvalitet i et hjemmehyggelig miljø.

 

2. Markedsvurdering:

- Hvor stort er markedet?

- Hvem er konkurrentene?

- Hvilken pris skal vi sette på produktet?

- Store bedrifter kan satse på markedsundersøkelser for å kartlegge salgsmulighetene (også prøvesalg).

- Starte med lave priser kan være aktuelt.

Pris;

   - Kostnadene ved å fremstille produktet.(bedriften må kunne dekke utgiftene)

   - Etterspørselen etter produktet. (jo høyere pris, mindre etterspurt)

   - Prisen til konkurrentene. (starte lavt, gå høyere jo mer etterspurt.)

 

3. Markedsføring:

- Hva er salgsmålet? (hvordan nå salgsmålet?)

- Hvilke virkemidler skal vi bruke i markedsføringen?

- Eks; reklame, personlig salg, demonstrasjoner, annonser osv.

 

4. Lokaler og utstyr:

- Hvor skal bedriften ligge?

- Hva slags innredning og utstyr er det behov for?

- Ivesteringskalkyler.

- Sett opp en produksjonsplan for investeringer (lokaler, maskiner og annet utstyr).

Produksjonsplan:

 • Skal bedriften lage alle delene til produktet selv?
 • Hva slags maskiner, utstyr og inventar er det behov for?
 • Hvilke krav setter bedriften til maskiner og utstyr når det gjelder pris og kvalitet?
 • Hvilke krav stiller bedriften til helse, miljø og sikkerhet? (kontakt arbeidstilsyn, brannvesen og elektrisitetsverket for informasjon).
 • Hvor er det mest praktisk å lagre materialer, deler og ferdige produkter?
 • Hvordan er kravene til transport og parkering?

En god produksjonsplan kan gi konkurransefortrinn dersom den bidrar til at bedriften kan fremstille produktene billigere og mer effektiv enn konkurrentene.

 

5. Organisasjon og bemanning:

- En organisasjon er en gruppe mennesker som arbeider sammen for å nå felles mål.

- Bedrifter med mange ansatte bør utarbeide en oversikt som viser hvem som har ansvar og myndighet til å ta beslutninger.

Alle ansatte bør kjenne sin plass i bedriften. Arbeidet med slike oversikter og planer kaller vi organisasjon.

- Hvilke kunnskaper trenger vi?

Skal bedriften ansette folk eller kjøpe tjenester utenfra?

 • Kostnadene ved ansettelser må veies mot hva det koster å kjøpe tjenesten utenfra
 • Fordelen ved å kjøpe tjenester utenfra er at en bare betaler for tjenesten når en trenger den
 • Ulempen kan være at tjenesten ikke er tilgjengelig når en trenger den mest.

6. Økonomi:

- Kalkulasjon og prissetting.

- Budsjetter.

- Følsomhetsanalyser og andre analyser.

- Regnskap.

 

* mer om økonomi!!

 

 

Kap. 13 – Bedriften og omverdenen

 

13.1 Bedrift og miljø:

Bedriftens interessenter – personer og institusjoner i berdiften.

De viktigste interessentene:

<bilde>

 

For eksempel, kundene bør oppleve at de varene eller tjenestene de får er verdt den prisen de betaler. De ansatte bør føle at lønnen står i forhold til arbeidsinnsatsen, osv. (det de mottar, står i forhold til det de yter.)

 

Bedriftsledere sier hvem av interessentene som var de sterkeste pådriverne i miljøarbeidet:

1. offentlige myndigheter

2. kundene

3. ledelsen

4. miljøorganisasjonene

5. de ansatte

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst