Jens Bjørneboe

Karaktertrekk til Jens Bjørneboe på notatform.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.11.24

I intervjuer med nevner han at Norsk er et godt språk å skrive på. Det er enkelt å uttrykke seg presis og konkret på Norsk i forholdt til Han betegner Tysk som sitt andre lingu. På tysk synes han at det er mye vanskeligere å få fram poenget i en tekst. Likevel sier han at Norsk nok er det språket som det er minst lønnsomt å skrive på relatert til arbeidsinnsatsen.

 

Bjørneboe forkynner at det å skrive, har blitt til hans skjebene på sett og hvis. Bjørneboes sterke interesse for de svake. Hadde også klaustrofobiske snev. Bjørneboe vennt til alkohol veldig tidlig av sjømenn. Fikk alkohol som belønning som barn. "De seks årene som lærer var nok en av de beste tidene jeg har hatt." Ikke redusert arbeidskraften, tvert imot. Gjorde flere forsøk på å slutte å drikke. Var en tid der han drakk tre flasker wisky om dagen. Sier selv "Alkohol er min venn."

 

Få venner men modig og viljesterk. Led av dype depresjoner og angst som utløste de beste bøkene hans. Sterk tilpassningsevne så han på et sykdomstegn. Viktig å ikke tilpasse seg for mye til systemet og staten. Viktig å ikke miste ansvaret for seg selv og selvbestemmelse.

 

Mennesket i en høy posisjon automatisk stor makt og kritikkløs. Holde på som den vil i flere år uten å bli kritisert.

"Vi vet jo av erfaring at makt er en meget farlig ting!"

"Mennesker med stort maktbehov bør omgås med den aller største forsiktighet."

 

Feil å sette inn et menneske i en stilling, gjerne i rettsliv eller politisk liv, som gir stor makt. I øyeblikket der mennesket er i den maktstillingen opphører all kritikk og den personen kan holde på slik den ønsker. Hevet over kritikk fordi han har makt. Naturlig og demokratisk hadde vært hvis en person med mye makt i like stor grad hadde blitt møtt av skepsis.

 

"Makt bør følges opp av kronisk misstillit!"

 

I den grad man gir mennesket makt, i den grad skal også vedkommenet uavbrutt bli møtt med skepsis og eventuell kritikk.

 

"Jeg har aldri skrevet noe som har vært ukorrekt uten å ha innrømmet det like

efterpå." "Aldri unøyaktig i seriøse ting."

 

Mens han satte i fengselet grunnet alkohol bak rattet skrev han leserinnlegg i avisen der han kritiserer det norske fengselsvesenet på det aller sterkeste.

 

Hvorfor valgte jeg akkurat denne problemstillingen?

FASTSPENNING AV FANGER MÅ ØYEBLIKKELIG FORBYS I NORGE!

en tortur å bli lagt på "Lemmen" i Oslo kretsfengsel.

LEM OG LENESTOL

Skapte provokasjon men klarte å oppnå det han ønsket. Nemmelig å avskaffe slike tortur straffer i norske fengseler. Lettere å reformere skolevesenet enn rettsvesenet. Rettsvesenet virker å være et "fullstendig størknet apparat". Jens Bjørneboe mener at rettsvesenet er den mest konservative delen av samfunnet. Forsøk på forandring blir møtt med sterk motstand av avgjørende personer. Bjørneboe tror at de er redde for å miste en del av makten sin som de utvilsomt ville gjort.

 

Bjørneboe prøvde flere ganger å rive seg løs fra alkohol. I løpet av de siste leveårene sine skrev han et dikt som han kallte for "Farvel bror, alkohol!" som ble satt inn i dagbladet. Da hans venn Haagen Ringnes, fra NRK, nok en gang dro til han på Veierland for å intervjue han, ble han hissig da han ikke hadde tatt med seg en flaske wisky som han pleide.

 

Bjørneboe begikk selvmord i 1976.

 

Hvorfor begynnte å skrive?

Etter krigen reiste han til Tyskland. Kom borti dokumenter av en vitenskapsmann som berettet om menneskeforsøk der nazistiske leger hadde fåretatt seg forsøk og forsket på jøder i konsentrasjonsleirer. Forsket på hvordan flerst mennesker kunne drepes på kortest mulig tid. Veldig smertefulle og som regel dødelige tortur forsøk.

 

Da han oppdaget materialet som beviste hendelsene ble han veldig opptatt av det. Han ønsket å gjøre folk bevisst på det. Slik begynnte han å skrive en del avisartikkler som ble trykket kort etter i norske aviser. Tre år etterpå resulterte det i hans første roman "før hanen galer".

 

Hvorfor gikk han over til å skrive og sluttet med å male?

Siste tiden han malte følte han at det ikke lenger var hans medium. Lettere å uttrykke meninger og tanker med pennen enn med penselen. Stadig sentrering rundt de store språkene. Glemmer uheldighvis litt de mindre språkene.

 

Bjørneboe mener at skolen og skolepolitikken i Norge har skyld i at norske barn og ungdommer bruker språket feil. Skolene forvirrer med forskjellige rettskrivninger.

 

Hvordan bør skolen være i følge Bjørneboe?

Sentrale rollen bør være menneskelig, respekterende og pedagogisk. Forbrede elevene på den verden de skal møte. Ikke bare faglig, men moralsk og menneskelig. Framfor allt, lære elevene grunnlaget til videre utvikling i livet. Ikke pugge inn bestemmte pensum i hodene på dem. Heller lære dem å arbeide selvstendig. Helt etter prinsippet "hjelp til selvhjelp".

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst