Jødedommen

Litt generell informasjon om jødedommen.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.10.30

Jødedommen

1. jødedommen har sin utbredelse i Israel.
USA er det landet der nest mest jøder bor. + minoriteter i mange land. I Norge er det 1.100-1.200.

2. hvor mange, ca 15. mil i verden

3. hvem regnes som stifter av jødedommen?
Moses er stifter av jødedommen.
Dette kales det Mosaiske trossamfunn, pga moses regnes som grunnlegger..

 

4. Hellige skrifter:
- loven tåran – fem første mosebøkene
- Profetene - 16
- skriftene - 39

Alle disse er Biblia Hebraica

 = gamle testamenter.
 

Men de har et stort bokverk i tillegg, som ikke er så hellig det heter Talmud (12 bind). Talmud var ment for menn, men i de siste åra har det blitt åpnet for kvinner.

 

5. Historien

Historien er veldig viktig.

Abreham

Abreham (1800 f.krf) er den store.

Han fikk sønnene til Isak og Ismael.

Gud lovet han at han skulle bli far til et stort folk.

Når Isak blir født tar Abreham han med ut i ørken og skal drepe han, men han greide det ikke og tok livet av en bokk i stede.

 

Isak fikk barn som het Esev og Jakob.
Isak blir etter vært gammel blind og døv. Jakob lurer faren og tar på seg et saueskinn og lurer faren og får velsignelsen, Blir 3. patriarken.

 

Jødeforfølgelsen var på det verste i 1939-45.

 

6. Jødiske retninger

a) De strengeste er de ortodoks jøde. De kler seg gammel dags. Du skal ikke gå mer enn 120 skritt lørdag. Man skal ikke anstrenge seg, på lørdag som er helligdag og hviledag.


b) Reformjøder
De tilpasser jødedommen til nå tiden, ved å fornye ting og tilpasse tiden.

 

c) Konservative jøder
det er et midt i mellom standpunkt. Man legger stor vekt på tradisjoner.

Han vil overholde spise forskriftene.

 

7. Messias er hebraisk og betyr hva da.

Før salvet de konger og da kalte de di messiaser.

Jødene venter på Messias som skal skape fred med utgangspunkt i Israel.

 

Kristendom og jødedommen har felles gammelt testamentet, men etter det skiller de.

 

8. Sionismen

- Oppsto på 1800-tallet. Om et eget land for jødene.

- Staten Israel opprettet da gikk sionismen sin drøm i oppfyllelse.

- opprettelsen av staten løste behovet for egen stat, men de har fordrevet de palestirnene som bodde der, derfor er det krig i dag. Denne staten ble opprettet av FN 1948, de palastrinene fikk tilbud om en stat, men de ville ikke. FN ville dele Jesusalem i to, en del for jøder en en del for palestirnerne.

 

9. Hvem er jøde?

En som har en jødisk mor, da er du graentrert. Da blir du godkjent av alle grupper.

Har du en jødisk far, men ikke de ortodokse.

Noen aksepterern konvertitter, jødomennen er IKKE misjonerende religion.

De vil helst ikke ha nye medlemmer.

Hvis du gifter deg kan du gå på undervisning og vise at du virkelig vil bli jøde da kan du bli godkjent.

Menn må bli omskåret.

 

10. Religiøst liv:

Det sentrale i en jødisk synagoge er det helllige skapet, toraskapet, som står på østveggen vendt mot Jerusalem. Der oppbevares Tora-rullene, skrevet på gammelt pergament.

a) Gudstjenesten finner vanligvis sted i en synagoge eller hjemme. Det vanligste er gudstjenesten på sabbat formiddag.

Man har ofte gudstjenesten hjemme fredag ettermiddag hjemme.

Her har man bønder og samler som er regjelle:

Bønder salmer trosbekjennelse. Dette er under synagoger. Gudstjenesten ledes av kantro. Preken av raginer. Kantro er ansvarlig for musikken.

Ragineren er kun ansvarlig for preknen.

Det er et krav om at det er 10 menn til stede under gudstjenesten hvis det er under de menn blir den avlyst. Kvinner teller ikke.

 

b) Sabbaten: fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag. Fredagskveld er det veldig stille på jødiske byer siden det er familiens kveld.

 

Det forventer at alle er hjemme på fredagskveld. Siden dette er sterk familie tradisjon.

 

De starter med å tenne lys, og mennene tar på seg kipa. Husfrua tenner lys.

Så senker man vind i glassene. Der sitter man fra man er 4 år til 25år.

Sang og musikk hører også med på sabatten.

 

Sabbaten og gudstjenesten

Spiseforskrifter

- Man kan ikke spise svin, kamel, råvdyr, skalldyr, hare og kanin, blodmat.

Ikke blande melk og kjøtt.

- På et jødisk kjøkken har man bestikk avskalt melk og kjøtt bestikk.

 

Melkeprodukter er livgivende produkter, mens kjøttet er jo fra et dødt dyr.

 

Den maten jødene kan spise kalles korser mat (det sama som hallal.)

Korser og hallal er slaktet på samme måte.

 

c) Omskjæring

alle 8 dager gamle gutter blir omskåret. Det gjør alle jøsiske miljøer. Dette foregår hjemme.
Mens folk står å ser på. Gutta får bedøvelses krem.

 

Grunnen til at de omskjerer gutter er at det er Gud som sa til Abreham at dette skal være et kjennetegn på at man er guds utvalgte folk. Disse gutta har det lettere å holde regn og jentene får mindre livmorhalskreft.

 

d) Bar mitsva og/bat mitsva=jenter

jenter er 12 og og guttene er 13

 

e) bryllup stor familie fest. Det støsrte mener jødene. De knuser et glass i brylupene for dette er symbolsk siden temple ble knust.
Jentene skal velge en som er jøde, hun blir utstøtt hvis kjæresten hennes ikke er jødisk.

 

f) Høytider

1. Jon kuptur den store forsonninsk dagen. Det er første sabbat i oktober.

2. Tempel innvielsens festen har de i desember.        

3. påskefesten den er i mars – april, ikek samtidig som oss. De feiere at de kom ut fra Egypt.

På denne fredagen serveres bare bitter mat.

De har løvfesten

Nyttårsfesten

I påske serveres usyret brød.

 

Jødedommen historie og skrifter

David stjernen er et symbol som har i senere tid blitt knuttet til jødedommen, som heders tegn.

 

Hellige skrifter:

Jødensen hellige bok er en samlige av 24 forskjellige bøker: noen historiske, relisiøse og litterære.

Disse deles igjen i 4.

 

Historie og tradisjon

Et særpreg for jødedommen er at den hviler på

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst