Karbon finnes overalt

Sammendrag av et kapittel i natur- og miljøfagsboka Helix 10.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.05.22
Tema
Energi

Olje, gass og kull

Olje, gass og kull er dannet av døde planter og dyr. Fotosyntesen er grunnlaget for livet til alle planter og dyr, og den er derfor grunnlaget for all olje, gass og kull i hele verden. Dannelsen av olje, gass og kull har tatt mange millioner år. Det er de samme karbonatomene som blir brukt om og om igjen i verden. Vi kaller dette for karbonets kretsløp.

 

Raffinering

Råoljen som vi tar opp av oljebrønnene, består av mange forskjellige stoffer. Før vi kan bruke oljen, må vi raffinere den. Det skjer ved å varme opp oljen slik at den fordamper, mens den stiger oppover i et destillasjonstårn. Dampen av de forskjellige stoffene i oljen kondenserer ved forskjellige temperaturer, og væskene renner ut på forskjellige steder i tårnet. Vi bruker olje, gass og kull til to formål, nemlig som energikilde og som råstoff til mange forskjellige produkter.

 

Forurensning

Miljøet i havet rundt oljeplattformene blir forurenset som følge av oljeutvinningen. Det kan også skje utslipp av olje fra skip ved transport av olje. Oljeraffineriene slipper ut gasser (NOx og SO²) som forsurer vann og jord. Når vi brenner olje, gass eller kull, bidrar vi til forsuringen av vann og jord. Vi slipper også ut støv, sot og tjærestoffer som inneholder skadelige stoffer, og vi slipper ut karbondioksid og karbonmonoksid. På denne måten bidrar vi til økt drivhuseffekt.

 

Kalking

For å unngå å skade miljøet kan vi brenne mindre olje og oljeprodukter, vi kan rense oljen bedre før vi brenner den, eller vi kan reparere skadene på miljøet etter at forurensningen er sluppet ut. Det siste kan vi gjøre ved å kalke vassdrag som er blitt sure. Når vi kalker, slipper vi kalk ut i vannet. Kalken reagerer basisk, og den nøytraliserer derfor det sure vannet.

 

Karbonforbindelser

Olje, gass og kull består blant annet av hydrokarboner. Felles for hydrokarbonene er at de er bygd opp av atomer av grunnstoffene hydrogen og karbon. Karbonatomene er bundet sammen i lange kjeder. Av hydrokarbonene kan vi lage alkoholer. Alle alkoholmolekyler inneholder minst ên OH-gruppe. Stoffer som inneholder karbonatomer, kaller vi organiske stoffer. Noen organiske stoffer kan være skadelige for oss. Det finnes regler for merking av slike stoffer. Noen organiske stoffer kan føre til skader på nervesystemet. I noen organiske stoffer danner karbonatomene ringer i molekylene. En gruppe av slike stoffer kaller vi aromatiske stoffer. Noen av disse aromatiske stoffene kan være kreftfremkallende.

 

- Olje er ”gammel” solenergi.

- Olje og gass ble dannet for mange millioner år siden.

- De samme karbonatomene blir brukt om og om igjen à Karbonets kretsløp.

- Vi raffinerer oljen for å skille stoffene i oljen fra hverandre.

- Utvinning og transport av olje og gass skaper miljøproblemer.

- Vi bruker olje og gass som energikilde og råstoff.

- Forbrenning av olje kan gi sur nedbør.

- Hvis oljen brenner uten god nok luft-tilførsel, brenner den ikke skikkelig opp.

- Når vi brenner olje og gass, bidrar vi til å øke drivhuseffekten.

- Olje og gass er hydrokarboner.

- Gass fra Nordsjøen inneholder ikke svovel-forbindelser.

- Krakking er knusing av store oljemolekyler.

- Bensin er hydrokarboner med middels lang karbonkjede.

- Alkoholmolekyler er hydrokarbonmolekyler med ên eller flere OH-grupper.

- Molekylene til flerverdige alkoholer har flere OH-grupper.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst