Litterær tidslinje: 1900-2000

Norsk litteraturhistorie fra 1900 frem til 2000.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.02.27

 

<bilde>
1900—           ”Vaktskifte”

Mange store forfattere som f. eks Ibsen døde, mens andre, som f. eks Øverland debuterte

 

1910—           Nyrealisme

-        Etisk realisme

-        Viser sammenhenger mellom fortid/nåtid individ/samfunn og valg/konsekvenser

-        Realistisk

-        Etiske problemstillinger

-        Alle samfunnsklasser

-        Prosa

           Sigrid Undset, Knut Hamsun, Olav Duun, Johan Falkberget, Kristofer Updal, Nini Roll Anker, Olaf Bull

 

1920—           Europa: Modernisme

-        Etter 2 Vk (Norge var ikke med)

-        Samlebetegnelse for kunstneriske uttrykksformer

-        Ikke avbildning av virkeligheten

·       nye veier, bryte normer

                       James Joyce

 

 

1930—           Kulturdebatt

-        Mellomkrigstid – turbulent

Politisk og ideologisk:

-        Venstresiden (Mot Dag), Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Helge Kroeg, Nordahl Grieg, Aksel Sandemose

-        Høyresiden (Vor Verden)

-        Litterært uenig i kjønnsliv og kristendom

-        Òg uenig i politikk, kultur og livssyn

 

                       Tradisjonsbrudd – Pre modernisme

-        symbolspråk

-        fokus på utvikling (fordel/fare)

Rolf Jacobsen

 

1940—           Tradisjon:

-        Tema: Krig/krigsoppgjør

-        Lite nytt med språket

                      

 

Sigrid Undset (1882 –1949)

-  Opptatt av rett/galt og historie

-  Hører til i nyrealismen

-  Første romaner handla om kvinner og deres forhold til mann/barn Jenny

-  Mest kjent:Kristin Lavrandsdatter(3)

-  Nobels litt. Pris (1928)

 

Knut Hamsun (1859 – 1952)

-        skeptisk til ny teknologi, og det kapitalistiske industrisamf.

-        Verdiene er i bondesamfunnet

-        Frodige skildringer

-        Landssvik

-        Markens Grøde, Landstrykere

-        Nobels litt. Pris (1920)

 

Olav Duun

-        sentrale emner: ansvar for omverden, forhold til natur, arbeid, familie og medmsk

-        karakterene kommer opp i konflikter

-        ”hamskiftet” (trad vs nye impulser)

-        romaner, noveller, barnebøker

-        Juvikfolket (6) - slektshistorie

 

 

Arnulf Øverland

-        lyriker, novellist, essayist, debattant, motstandsmann, ateist, riksmålsmann

-        fremtredende i kulturdebatten

-        refleksjon, perspektiv

-        religiøse motiv, bibelallusjoner

-        kommunist – Sachsenhausen

-        dikt: rim/rytme, klare bilder, appellerer: mot, rettferd. pliktfølelse

-        Du må ikke sove, Hustavler

 

Rolf Jacobsen

 

 

 

 

 

 

 

-       

<bilde>
<bilde>
<bilde>
Prosa: psykologisk-realistisk tradisjon (S Hoel, Sandemose)

-        Lyrikk: kampdiktn + sentrallyr. tema ( I. Hagerup, A. Bjerke)

Fornyelse:

-        Lite eksperimentering før krig.

-        1950- modernismen, lyrikk (Tarjei Vesaas, Paal Brekke)

 

Kamplyrikk

-         Kamp mot klassesamf. og urettferdighet, for kommunisme

-        Arnulf Øverland, Rudolf Nilsen, Nordahl Grieg

 

1950—           Modernismen

-        Problematisk begrep

-        Vanskelig å finne likhetstrekk

-        Brukes om

·       Epokal strøm (tenkning 50 tallet®)

·       Allslags oppbrudd med tradisjon

-        Reaksjon på at verden er i oppløsning (krig, rev, politisk uro, urbanisering, teknologi og sos. Prob)

-        Tilføring av noe nytt – tradisjonsbrudd

 

Tradisjon:

-       

<bilde>
Prosa: tema: identitet, rolle. (Agnar Mykle, Johan Borgen, Torborg Nedraas)

-        Lyrikk: sosiallyrikk (Prøysen)

Fornyelse:

-        Prosa: symbolisme (T. Vesaas)

-        Lyrikk: modernisme (P. Brekke, Georg Johanessen, G. Hofmo)

          

1965—           Sosialrealismen

Ungdom vs eldre, kvinnesak, EF, USA(krig), høyre bølge.

-        J. Borgen, T. Nedraas slutta

-        1960: modernismedebatt

-        1970: ny realismedebatt

-        Politiske prob. Tatt opp, folk flest var mer politisk engasjert

-        2 nye trender

Inger Hagerup (1905 – 1985)

-        tema: kjærlighet

-        inspirert av Øverland (motiv+form)

-        skrev sosialt engasjerende og politiske dikt rundt 1940

-        mest dominerende er sentrallyriske dikt (kjætlighet, natur, lidelse, død)

-        Aust Vågøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnar Mykle (1915 – 1994)

-        skrevet enorme mengder

-        noveller: sjelden samsp. mellom mann/kvinne, sett fra mannens side

-        sanser og følelser i detalj

-        hovedpersonene kan sammenlignes med Hamsuns mannlige r.f som søker den rene kjærligheten

-        Rubicon, Taustigen,

 

Torborg Nedraas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjej Vesaas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<bilde>
 


·       Sosialistisk diktning

·       Debattlitteratur

                       Kjennetegn:

-        Realistisk fortellermåte

-        Sosiale og samf.mess. forhold:

·       Undertrykkelse

·       Maktmisbruk

·       Frigjøring

·       Rettferdighet

                     

                       Tradisjon:

-        Sosialrealisme, debattlitteratur, sentrallyrikk.

Prosa: Edvard Hoem, J. Bjørneboe

Lyrikk: Marie Takvam

Fornyelse:

-        ”Profil”, sosialistisk sosialrealisme, punktroman, SciFi, Fabelprosa

Prosa: Dag Solstad, Paal Helge Hauge, Axel Jensen, Jon Bing, Tor Åge Bringsværd

Lyrikk: Jan Erik Vold, Olav H Hauge.

 

1980—           Økonomisk oppgang, mangfoldig litteratur

                       Tradisjon:

-        Realistisk

-        Historiske romaner

Prosa: Knut Faldbakken, Bjørg Vik, T.T Hauger, Anne Holt,

Lyrikk: Lars Saabye Christensen

Fornyelse:

-        Romanstruktur

-        Konflikt ”profil” vs de unge

Prosa: Kjartan Fløgstad, Jan Kjærstad, Kjell Askildesen

Lyrikk: Tor Ulven, Lars Saabye Christensen, Tone Hødnebø, Jan Erik Vold

 

Postmodernismen

-        Ingen grunnlegg. Sammenheng

-        ”Alt er relativt”

-        Utspring fra massekommunik.

-        Alt er mulig/lov

-        Jon Fosse!

 

 

Jens Bjørneboe

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Solstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olav H Hauge

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Vold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst